"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
onan wanker
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
chce wants
zwany named
zwany called
dupek wanker
wanna bath-tub
kutas wankie
modny swanky
wanad vanadium
dywan carpet
wanna tub
sroka Saskatchewan pheasant
cwany streetwise
wanna bath
wanna bathtub
awans advancement
sieja powan
blady wan
cwany canny
pręt wand
zwany ycleped
słaby wan
nikły wan
rwanie throb
wandal vandal
maleć wane
rydwan chariot
batuta wand
cienias wanker
cwaniak smartie-pants
arowana silver arrowana
buława wand
cwaniak smart aleck
bałwan snowman
udawany brummagem
cwaniak smarty-pants
nazwany named
chcieli wanted
nazwany called
z braku for want of something
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
wezwany called
udawany sham
brzdęk twang
dywanik rug
wanderu lion-tailed macaque
bałwan fink
rezerwa allowance
chowany retractable
chcieć wanna
arowana arawana
cwaniak dodger
pozwany defence
porwany ragged
cwaniak fox
bałwan airhead
porwany kidnapped
cwaniak sly dog
pozwany defense
gwanako guanaco
karawan hearse
cwaniak shark
dawanie dation
bałwan ditz
arowana silver arowana
porwany abducted
gwanako Lama guanicoe
arowana arowana
pozwany defendant
sawanna savannah
udawany Mickey Mouse
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
opadać be on the wane
mizerny wan
udawany assumed
bałwan turkey
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
spadać be on the wane
narwany feisty
bałwan twit
wanderu Macaca silenus
znikać wane
cwaniak smoothie
trwanie duration
biegacz plains wanderer
parawan screen
chcieć to want
nazwany dubbed
udawany meretricious
urywany jerky
wsuwany slip-on
kwantum quantum
arowana arrowana
udawany dummy
cwaniak wise-ass
szczwany slippery
awantaż advantage
wykiwany ripped off
awantura pother
zmywanie washing-up
usuwanie elimination
jak leci wagwan
awantura row
malowany painted
ziewanie yawning
nazywany ycleped
gazowany sparkling
schowany hidden
pozwanie citation
jak leci war gwan
używany in-service
wytworny swanky
wymagać want
porwania hijackings
odbywany held
usuwanie expulsion
oszustwo wangle
używany secondhand
gotowany boiled
gazowany fizzy
udawanie selective ignorance
gazowany gassy
używany hand-me-down
porwanie abduction
ubywanie decline
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
używany second-hand
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
gotowany cooked
jak leci wha'gwan
datowany of
sawantka blue-stocking
ostatnie swansong
poprawka allowance
wezwanie appeal
czuwanie wake
knowania machinations
sawantka bluestocking
schowany concealed
zmywanie ablution
zerwanie breakdown
datowany dated
fazowany bevelled
jak leci wa'gwan
zerwanie rupture
szczwany leery
zasiłek allowance
udawanie affectation
datowany dd
Botswana Botswana
używany used
udawanie histrionics
hamowany controlled
zerwanie severance
udawanie sham
gasnąć wane
wanienka tubby
czuwanie watch
zanikać wane
wezwanie call
gazowany effervescent
awantura fuss
niknąć wane
nazwanie cognomination
podawany served
potrzeba want
awantura rumpus
czuwanie waking
karawana caravan
zapomoga allowance aid
omdlały wan
awantura wrangle
awantura stramash
oderwany abrupt
wyzwanie challenge
matactwo wangle
pakowany packaged
kreowanie creation
losowanie randomisation
zalewanie circumfusion
wydawanie spending
ładowany chock-full
gotowanie cooking
watowanie wadding
zerowanie neutralization
używanie usage
pływanie swimming
wychowany brought up
mocowanie fixing
elegancki swanky
zachowany preserved
tokowanie balderdash
zmasowana ballyhoo
szanowany reputable
wyjmowany removable
ugotowany toast
awangarda vanguard
dozowanie dosage
losowanie randomization
nabywanie acquisition
alokowany allocated
tresowany trained
gotowanie coction
zerowanie setting to zero
ogrzewany heated
panowanie reign
kupowanie buying
nadawanie broadcasting
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
opanowany easy-going
wbudowany embedded
kupowanie acquisition
bałwanek snowman
izolowany isolate
anodowany anodised
używanie using
animowany animated
pozowanie sham
wymywanie washout
edytowany edited
wylewanie flooding
rozerwany torn
farbowany dyed
pakowanie packing
wirowanie rotation
izolowany isolated
uradowany joyful
anodowany anodized
pucowanie rub
polowanie shoot
odlewanie moulage
kierowany guided
skrawanie machining
Łabędź swan
koskoroba coscoroba swan
Ewangelia Gospel
rymowanka rhyme
awangarda avant garde
szanowany esteemed
blednąć wan
stosowany applied
panowanie ascendancy
opanowany controlled
pragnąć want
polowanie prowl
opanowany unexcitable
do diaska wanklore
obcowanie intercourse
kierowany conducted
peklowany corned
wandalizm vandalism
obmywanie ablution
awangarda avant-garde
mianowany appointive
anulowany cancelled
ukosowany bevelled
szanowany venerated
panowanie ascendency
głąbiel powan
awangarda van
blednąć wane
nadawanie yap
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
niepełny wanting
pakowanie packaging
awangarda avant-gardism
hodowanie breeding
uradowany jubilant
panowanie mastery
opanowany self-controlled
stonowany watered down
pasowanie fit
nadawanie transmission
szanowany respectable
śpiewany sung
losowanie draw
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
uradowany joyous
szanowany honored
wędrowny wandering
szacowany estimated
stonowany watered-down
żądanie want
tak zwany so-called
panowanie rule
kierowany led
szanowany respected
panowanie Dominion
upakowany squeezed
uradowany overjoyed
stonowany sober
szanowany estimated
tak zwany soi-disant
wychowany raised
luzowanie relief-in-place
trenowany trained
falowanie ripple
serwowany served
dodawanie addition
panowanie grip
uradowany glad
losowanie ballot
malowanie painting
ugotowany dust
wodowanie launch
kapowanie snitchsqueal
ugotowany belly up
mianowany appointed
oblewanie circumfusion
polowanie hunting
zerowanie neutralisation
opanowany steady
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
znakowany labeled
woskowany waxed
wirowanie spinning
losowanie drawing
szanowany honoured
dropiatka plains wanderer
ugotowany dead meat
zwariowany radge
opanowanie composure
wypicowany dogged-up
zagmatwany disorienting
poluzowany slack
zdołowany down
wychowanek ward
opanowanie restraint
hartowanie hardening
naderwanie tear
kopiowanie to duplication
skierowany directed
azotowanie nitriding
awansować progress
uformowany formed
zaczrowany enchanted
anulowanie revocation
oszacowany assessed
emaliowany enameler
awanturnik swashbuckler
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
dopasowany well-matched
skołowany giddy
marnowanie wastage
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
zwariowany off one's trolley
stepowanie tap
regulowany adjustable
zdołowany in a funk
zwariowany radgie
angwantibo Arctocebus calabarensis
nurkowanie dive
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
wymalowana done up to kill
planowanie planning
zanotowany recorded
kopiowanie copying
stosowanie usage
formowanie moulding
oczarowany enchanted
dopasowany adjusted
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
taktowanie timing
obdarowany donee
marynowany pickled
przerwanie discontinuation
mieszkania want ad
zwariowany looney
ogrzewanie heating
anulowanie cancelation
nabuzowany discombobulated
awansować aggrandize
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
zgadywanka quiz
różdżka wand
zwariowany up the wall
dawkowanie dosage
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
dopasowany tailored
upakowanie compaction
oczarowany captive
wypicowany dressed to the teeth
wychowanek fosterling
forsowanie crossing
kolorowany dyed
opakowanie packing
wymalowana made up to kill
awansować advance
zagmatwany convolute
uratowanie rescue
puszkowany canned
oczarowany bewitched
renomowany renowned
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
oczekiwany expected
opanowanie equanimity
uratowanie salvage
zwariowany as mad as a hatter
dyktowanie dictation
awansować to brevet
zabudowany sling-back
justowanie alignment
wypicowany duded-up
opisywanie labeling
grillowany barbecued
folgowanie indulgence
zagmatwany convoluted
gmatwanina skein
cętkowany spotted
skopiowany copied
imitowanie emulation
narysowany drawn
ewakuowany evacuee
słabnąć wan
zachowanie manner
cętkowany speckled
lądowanie landing
punktowany bulleted
okupowanie occupying
awanturnik braggart
regulowany variable
zwariowany as mad as a hatter hare
zwariowany mental
awansować promote
wyluzowany on a lark
opracowany edited
plonowanie yielding
wędrówka wander
opanowanie temper
gmatwanina snarl
błądzić wander about
skołowany punch-drunk
umiłowany beloved
zrujnowany ruined
ruandyjski Rwandan
wypicowany pimed-up
opanowanie command
oksydowany oxidized
grenowanie graining
opakowanie wrapper
anulowanie cancellation
wykrawanie blanking
imitowanie impersonation
ewakuowany evacuated
zachowanie conduct
cętkowany mottled
klonowanie cloning
bananówka Taiwanese bamboo viper
skierowany addressed
wyluzowany lighthearted
anodowanie anodizing
awanturnik wrangler
symulowany sham
zdołowany in a bad way
zwariowany as mad as a March hare
nurkowanie diving
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
zwariowany ape
sortowanie sorting
słabnąć wane
zwariowany radgey
błądzić wander
ładowania recycling time
oczekiwany awaited
usytuowany situated
olinowanie rigging
afektowany camp
brakujący wanting
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
umiłowany adored
opanowanie self-control
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
zdołowany blue
opakowanie wrapping
wypucowany spiffy
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
oszacowany vd
maskowanie masking
anulowanie abatement
testowanie testing
wpisywanie entering
mizernieć wan
zachowanie behaviour
rachowanie calculation
emitowanie issuing
grupowanie classification
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
grupowanie sorting
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
wygrywanie winning
przerwanie interruption
lądowanie touchdown
wizytowany visited
skopiowany rewritten
udrapowany draperied
afektowany affected
błądzić wander around
spamowanie spamming
zaparowany fogged-up
opanowanie poise
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
pojmowanie insight
zwariowany gonzo
opakowanie pkg.
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
okazywanie apparition
skierowany oriented
oczekiwany due
wędrowiec wanderer
zmarnowany washed up
wychowanie upbringing
zachowanie conservation
zużywanie wearing
awansować kick upstairs
wychowanie parenting
deputowany assemblyman
zwariowany wingy
peklowanie curing
rafinowany refined
sortowanie assortment
opakowanie pkg
sznurowany laced
wychowanek foster child
zszokowany startled
ubolewanie regret
koksowanie carbonisation
zagmatwany disorientating
pręgowany tabby
zapakowany wrapped
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
kierowanie guidance
wykonywany performed
stepowanie tap dancing
zmarnowany washed-up
zachowanie behavior
opakowanie packet
usmarowany smudgy
wędrować wander
kadrowanie cropping
promowanie advancement
wykrywanie detection
zwariowany loco
wykonywany enforced
kierowanie direction
traktowany treated
koksowanie carbonization
kwantować quantise
całowanie osculation
zrujnowany wrecked
oczarowany enraptured
na dywanik be on the carpet
wyluzowany easygoing
sortowanie classification
zachowanie attitude
zagmatwany muddy
anulowanie nullification
ząbkowany crenate
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
zachowanie preservation
oznakowany labelled
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
rozdawanie distribution
tajwański Taiwanese
gmatwanina intricacy
awansować elevate
Nebuanchre Nebwankhre
zwariowany cuckoo
drukowanie printing
przerwanie tear
obozowanie camping
kwantować quantize
metylowany methylated
oczarowany spell-bound
awanturnik trouble-maker
wypicowany swanked-up
szacowanie estimation
zaparowany steamed-up
zirytowany annoyed
formowanie molding
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
biczowanie flagellation
pojmowanie apprehension
zachowanie behav
śpiewanie singing
oczekiwany estimated
umeblowany well found
awansować get promotion
ekranowany shielded
opanowanie aplomb
wyhodowany raised
wystawanie prominence
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
rozerwanie tear
kopiowanie to duplicating
skierowany aimed
nagrywanie recording
oczarowany rapt
pomalowany painted
mianowanie investiture
wychowanie breeding
zwariowany touched
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
koniobijca wanker
wyłudzać wangle
przerwanie burst
odejmowany removable
zwariowany flakey
kablowanie snitchsqueal
zdejmowany detachable
umeblowany well-found
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
umiarkowany middle of the road
cieniowanie shading
oszacowanie appreciation
punktowanie center punching
rozgniewany wrathful
oddzwaniać ring back
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
zażenowany embarrassed
imputowanie imputation
porozrywany tattered
preferowany favored
oszacowanie rating
zażenowany mortified
wydrukowany printed
zdecydowany crisp
zredukowany diminished
skandowanie chant
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
powariowany looney
skrępowany trussed
wyłudzenie wangle
dyplomowany certif
zdecydowany adamant
desygnowany designate
ewangelista gospeler
wypompowany out of gas
protegowany prot
oszukiwanie delusion
podminowany on edge
dopasowanie adjustment
uregulowany settled
zaszokowany shocked
zaatakowany attacked
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
nadzorowany supervised
zrewidowany revised
decydowanie decision making
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
zahartowany seasoned
udawany sen fox-sleep
obładowany laden
preferowany favoured
skorelowany related
kciukowanie finger milking
przetrwanie survival
wydobywanie eduction
odbudowanie Reconstruction
zapracowany as busy as a cat burying shit
dyplomowany certificated
zmiłowanie mercy
skorygowany edited
oczekiwanie expectation
ugruntowany firm
uregulowany regular
oczekiwanie wait
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
zablokowany stuck
umiarkowany mild
niegazowany still
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
zbzikowanie crankiness
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
zawoalowany veiled
akcentowany emphasised
rozgotowany overboiled
rusztowanie scaffolding
rozgotowany overcooked
kolorowanka coloring book
kieszonkowe allowance
wyrachowany calculating
rozradowany in high spirits
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
oszacowanie assessment
preferowany preferable
poszukiwana wanted
piaskowanie sand-blast cleaning
podgrzewany heated
oznakowanie signage
wykołowany been had
opracowanie compilation
usiłowanie essay
powstawanie formation
zapracowany busy
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
akumulowany accumulated
napastowany assaulted
zamaskowany concealed
ślubowanie vows
akcentowany emphasized
blankowanie crenellation
cyjanowanie cyanidizing
nieużywany disused
ziarnowanie graining
kolorowanka colouring book
odizolowany insular
poszukiwany sought
rozradowany gleeful
ewangelicki evangelical
indeksowany index-linked
poszukiwany wanted
usiłowanie effort
zagmatwanie entanglement
wyszorowany cleaned
biwakowanie camping
zawirowanie eddy
aresztowany under arrest
usiłowanie trial
spodziewany expected
ugrupowanie formation
zablokowany jammed
zamaskowany cloaked
poirytowany uptight
skumulowany accumulated
poirytowany edgy
zamasowanie disguise
wyładowany laden
polerowanie polishing
wyjustowany justified
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
molestowany assaulted
umiarkowany restrained
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
sublimowany sublimed
zdecydowany trenchant
zablokowany snarled-up
małpowanie apishness
redagowanie editing
powoływany appointive
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
zredukowany stripped-down
wędrowanie wayfaring
głosowanie election
zawirowanie swirl
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
ugrupowanie force
odbudowanie rebuilding
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
rozgniewany angry
załadowany laden
jodłowanie yodel
podminowany put out
zdecydowany resolved
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
motywowanie motivating process
internowany internee
Ruandyjczyk Rwandan
ugruntowany entrenched
implikowany implicit
szlifowanie grinding
dziurkowany perforated
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
wnioskowany proposed
głosowanie poll
przebywanie residence
niedostatek want
zawirowanie twirl
zażenowany self-conscious
opracowanie case study
zażenowany abashed
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
dopasowanie fit
głosowanie ballot
wygórowany excessive
zdecydowany determined
dojrzewanie curing
rozgniewany wroth
zrujnowanie ruination
wyobcowanie alienation
nie nazwany unnamed
kwantowanie quantisation
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
zamazywanie blurring
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
obgadywanie backbiting
bez szwanku unhurt
symulowanie affectation
wybrukowany cobbled
podminowany incensed
zredukowany stunted
umotywowany reasoned
oczekiwanie expectancy
głosowanie vote
dojrzewanie maturation
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
oszacowanie estimate
żartowanie joking
dojrzewanie adolescence
oznakowanie labeling
rozgniewany bent
wyładowany unladen
masturbacja wank
egzekwowany enforced
kwantowanie quantization
wypytywanie interrogation
poirytowany cross
bez szwanku unharmed
zdecydowany in the bag
zablokowany deadlocked
kreskowanie to hatching
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
podminowany steam up
zwariowanie spin
zmiłowanie pity
umotywowany justified
spodziewany due
obrazowanie imaging
głosowanie voting
piaskowanie sand blasting
wybrakowany waste
kurtyzowany cocktailed
symulowanie sham
dekodowanie decryption
oznakowanie labelling
rozgniewany huffy
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
bez szwanku scot-free
skierowanie direction
dostosowany attuned
na wezwanie on call
naładowany loaded
dokoptowany thrown in
awangardowy rad
naładowany steam up
dyplomowany qualified
spowodowany caused
uhonorowany honored
głosowanie division
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
zamaskowany masked
oczekiwanie esperance
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
spożywanie consuming
rozgniewany t'd off
kolorowanie coloring
niegazowany noncarbonated
uzurpowanie usurpation
usytuowanie location
okratowanie trellis
przyjmowany received
buforowanie buffering
zablokowany standstill
perfumowany perfumed
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
asygnowanie appropriation
kombinować wangle
nawoskowany waxed
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
opracowanie development
uhonorowany honoured
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
poirytowany irritated
szkalowanie slander
umiarkowany moderate
całkowanie integration
ucałowania XOXO
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
zagmatwanie intricacy
oszacowanie valuation
głosowanie suffrage
zamocowanie attachment
nazalizacja twang
oddzwaniać call back
kolorowanie colouring
wytrenowany trained
niegazowany plain
nieskrywany undisguised
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
produkowany produced
preferowany preferred
zażenowany ashamed
skorygowany adjusted
wypompowany flat
odejmowanie subtraction
ślubowanie vow
obrazowanie visualization
zapracowany beleaguered
dyplomowany board-certified
zdejmowanie disconnextion
zakopywanie burial
wypompowany frazzled
adresowanie addressing
protegowany protege
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
zdeformowany deformed
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
wytapetowana done up to kill
karawanseraj caravansary
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
wymizerowany lanky
wyregulowany adjusted
parodiowanie spoof
humanizowany humanized
odblokowanie clearing
poszukiwanie searching
zmanierowany lackadaisical
zdecydowanie decisively
spowodowanie induction
zdenerwowany tooshie
zdenerwowany edgy
zdenerwowany distressed
wole ruchome wandering goitre
zdenerwowany vexed
molestowanie molestation
awanturniczy pugnacious
zażenowanie embarassment
potrzebować be in want of something
cywilizowany civilised
magnesowanie magnetisation
napastowanie harassment
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
składowanie storage
umiarkowanie temperance
kotłowanina welter
zażenowanie embarrassment
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
zrezygnowany resigned
sprostowanie rectification
utytułowany titled
platynowanie platinisation
cywilizowany civilized
zdeformowany cauliflower
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
zastosowanie implementation
obramowanie border
podsumowanie summary
zakneblowany gagged
okłamywanie delusion
nieugotowany uncooked
zestresowany stressed
co słychać war gwan
wymizerowany gaunt
zaadaptowany adapted
magnesowanie magnetization
zdemontowany knocked down
zobrazowanie presentation
otrzymywanie receiving
umiarkowanie moderately
ocembrowanie curb
zdecydowanie by far
naszkicowany drawn
wypróbowany tried and true
zdeprawowany abandoned
potrzebować want
zażenowanie discomfort
wnioskowanie deduction
anodyzowanie anodizing
poszukiwanie exploration
destylowanie distiling
nie uznawany unrecognised
utrzymywanie maintenance
zdecydowanie resolutely
fałszerstwo wangle
skalkulowany calculated
podgrzewanie heating
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
podsumowanie summing up
spacerowanie walking
zorientowany aware
dostosowanie adjustment
przechowanie escrow
zdenerwowany jumpy
wypolerowany shiny
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
nie używany out of use
galwanizator galvanizer
negocjowanie bargaining
ilustrowanie illustration
zorientowany directed
poszkodowany aggrieved
konserwowany canned
sprzedawanie selling
dystyngowany ladylike
nadużywanie misusing
zaadresowany addressed
platynowanie platinization
preparowanie preparation
zwany także alias
zdeklarowany confirmed
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
bruzdkowanie stiration
zdenerwowany taut
podsumowanie windup
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
odzyskiwanie recycling
Cygnus ferus hooper swan
kaskadowanie cascading
co słychać wha'gwan
napastowanie molestation
zdecydowanie out and away
wypunktowany knocked out
zdecydowanie vastly
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
kolędowanie carol singing
opublikowany in the open
opatentowany patented
nie używany out-of-use
prążkowany stripy
obramowanie casing
zdenerwowany angry
inwestowanie investing
zdenerwowany ag
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
egzekwowanie enforcement
przewidywany expected
przyjmowanie reception
nieprzerwany continuous
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
rozczarowany disappointed
sfrustrowany frustrated
zdenerwowany nervy
podsumowanie recap
rezerwowanie booking
dystyngowany dignified
aresztowanie detention
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
szczwany lis weasel
desantowanie drop
utalentowany talented
znokautowany out cold
zdecydowanie far and away
stopniowanie grading
inkrustowany encrusted
zdecydowanie appreciably
zdewastowany devastated
dom murowany brick house
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
nadzorowanie monitoring
wyrafinowany sophisticated
doładowanie supercharge
zdenerwowany nervous
awanturniczy rowdier
nieużywanie disuse
poziomowanie levelling
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
wychowywanie parenting
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
okłamywanie sham
zdesperowany desperate
podsumowanie recapitulation
rozminowanie bomb disposal
rozładowany unladen
sproszkowany dehydrated
skorumpowany corrupt
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
fałszowanie adulteration
rozczarowany bewitched
zamiłowanie love
zdefiniowany finite
rozczarowany disgruntled
autoryzowany authorized
utrzymywanie claim
składowanie storing
zobrazowanie display
zdenerwowany upset
nie datowany undated
umiarkowanie mildly
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
żłobkowany serrate
sfałszowany bad
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
znokautowany have one's bell rung
zdenerwowany jarred off
podsumowanie wrap-up
dawać awans promote
prążkowany streaky
kontynuowany continued
Cygnus ferus whistling swan
nie używany unused
ewangeliczny evangelical
traktowanie bearing
podirytowany ticked off
zrelaksowany relaxed
zrelaksowany easygoing
rozczarowany disenchanted
zaawansowany sophisticated
nieplanowany non-scheduled
wypracowanie essay
poszukiwanie search
zorientowany oriented
dystyngowany distinguished
cewnikowanie catheterisation
opublikowany published
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
szykanowanie mobbing
segregowanie assortment
zdecydowanie flatly
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
podsumowanie gist
użytkowanie use
dawać awans elevate
nieopakowany loose
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
zdecydowanie determination
rozradowanie exhilaration
skorygowanie revision
zdewastowany desolate
Iwan Groźny Ivan the Terrible
rozczarowany disillusioned
wyrafinowany advanced
sfabrykowany fabricated
awanturniczy rollercoaster
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
znerwicowany clutched
przeżuwanie rumination
użytkowanie utilization
akredytowany accredited
cewnikowanie catheterization
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
zdenerwowany irritated
przemierzać wander
awanturniczy rowdy
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
serwisowanie servicing
zażenowanie discountenance
zdenerwowany exasperated
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
niepotrzebny wanton
wypracowanie composition
galwanizeria galvanising plant
dostosowanie accomodation
użytkowanie usufruct
szpiegowanie spying
zbalansowany balanced
awanturniczy full of piss and vinegar
poszukiwanie quest
nieplanowany nonscheduled
ogniskowanie focusing
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
świętowany observed
zdenerwowany clutched
zdecydowanie emphatically
zdeformowany misshapen
odwzorowania magnification ratio
przekazywany passed
zdenerwowany t'd off
rozczarowany gutted
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
co słychać wagwan
Cygnus ferus whooping swan
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
poszanowanie respect
desantowanie beach landing
dostosowanie accommodation
zmanierowany mincing
humanizowany humanised
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
zdenerwowany annoyed
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
zdenerwowany aggro
potęgowanie raising
aresztowanie apprehension
gwarantowany wtd
tapicerowany upholstered
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
dostać awans get promotion
rozczarowanie leftdown
postępowanie procedure
projektowanie designing
bombardowanie bombardment
przygotowanie background
zaangażowany concerned
sponsorowanie backing
plątać się wander
skodyfikowany codified
ześrodkowany concentrated
występowanie acting
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
rozczarowanie letdown
legwan czarny black iguana
zafascynowany fascinated
niedopasowany maladjusted
wzornikowanie strickle molding
uregulowanie regulation
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
wyremontowany reconditioned
niedogotowany underdone
rozczarowanie disappointment
niepohamowany unrestrained
etykietowanie labeling
legwan czarny Ctenosaura similis
wzornikowanie strickle moulding
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
inaczej zwany a.k.a.
zarwana nocka all-nighter
podenerwowany edgy
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
olej jodowany iodised oil
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
wyeliminowany knocked out
dopasowywanie matching
zaaranżowany arranged
przewidywanie anticipation
skrzyżowanie crossing
czarterowanie chartering
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
wysublimowany discriminating
poklepywanie tapotement
podskakiwanie bobbing
legwan czarny spiny-tailed iguana
dotrzymywanie abidance
nie testowany not tested
niepohamowany uncontrollable
eloksalowanie anodizing
zaangażowany employed
zorganizowany organised
organizowanie sorting
szufladkowany labeled
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
podenerwowany keyed-up
przypasowanie coaptation
rozpustność wantonness
zilustrowanie exemplification
olej jodowany iodized oil
zorganizowany arranged
przewidywanie forecast
zrezygnowanie relinquishment
darowanie win absolution
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
zdenerwowanie irritation
ukierunkowany directed
pożytkowanie utilisation
nie testowany NT
zainwestowany invested
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
zafascynowany impressed
odszkodowanie damages
zdenerwowanie aggravation
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
postępowanie process
przewidywanie prediction
występowanie incidence
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
przekazywanie passing
niedopasowany misfit
magazynowanie warehousing
wysublimowany distilled
rozczarowanie anticlimax
ukierunkowany oriented
wanga stalowa Bernier's vanga
klimatyzowany air-conditioned
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
zaakceptowany recognised
nieoczekiwany unexpected
odszkodowanie indemnity
kontrolowanie checking
kwalifikowany aggravated
podenerwowany nervy
zaabsorbowany heavy
zaangażowany caught up
skomplikowany complicated
przystosowany adjusted
postępowanie bearing
podenerwowany ticked off
skrzyżowanie junction
zatytułowany entitled
skomplikowany sophisticated
alkalizowanie alkalisation
rozczarowanie comedown
zaabsorbowany absorbed
wanga stalowa Oriolia bernieri
poszatkowany shredded
legwan morski galapagos marine iguana
zaakceptowany recognized
wypróbowanie tryout
odszkodowanie restitution
zdenerwowanie jitters
skonwertowany converted
skonfundowany confused
w awangardzie in the van
przystosowany conditioned
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
prognozowanie forecasting
niepowetowany irreparable
zmotoryzowany motorist
alkalizowanie alkalization
rozczarowanie disilusionment
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
improwizowany improvised
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
rozczarowanie dyspepsia
odszkodowanie indemnification
przygotowanie preparation
programowanie programming
przekazywanie transmission
zdyskontowany discounted
zarezerwowane booked
zdeprawowanie immorality
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
skomplikowany knotty
podenerwowany cross
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
wyimaginowany imaginary
skrzyżowanie hybrid
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
zrezygnowanie abandonment
postępowanie dealing
wanga srokata Chabert's vanga
skomplikowany intricate
niepohamowany irrepressible
skrzyżowanie jct
przygotowania arrangements
zaakceptowany accepted
niedogotowany al dente
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
zdenerwowanie abdabs
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
okres trwania life
pożytkowanie utilization
sponsorowanie sponsorship
skomplikowany complex
odszkodowanie award
szufladkowany labelled
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
postępowanie behaviour
z opanowaniem collectedly
wanga srokata Leptopterus chabert
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
fantazjowanie vapours
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
zamocowywanie fixing
sfinalizowany signed and sealed
niepohamowany driving
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
zaangażowany hands-on
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
zmotoryzowany motorized
podenerwowany antsy
postępowanie behav
zorganizowany well-conducted
pozycjonowanie ranking
gnu pręgowane blue wildebeest
zakwaterowanie accommodation
zainteresowany interested in
skonsternowany nonplussed
odmagnesowanie demagnetisation
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
posegregowanie filing
przystosowanie accommodation
wulkanizowanie vulcanisation
niedoszacowany understated
zaprojektowany designed
nieskrępowany untrammelled
kwestionowanie challenge
pobrzękiwanie jangle
spożytkowanie utilization
bez pyskowania none of your lip
niedopasowanie mismatch
fosfatyzowanie phosphatising
nie oznakowany unlabelled
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
wyeliminowanie elimination
korek w wannie bung
odmagnesowanie demagnetization
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
gnu pręgowane common wildebeeset
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
nieskrępowany unimpeded
zróżnicowany motley
podziękowania thanks
w podsumowaniu in conclusion
zainteresowany concerned
skaolinizowany kaolinised
niedoszacowane hidden asset
poddenerwowany antsy
fosforanowanie phosphatising
niedoszacowany underestimated
zaangażowanie absorption
ukrywanie się to concealment
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
zaakcentowanie accentuation
zakwaterowanie acodation
zeuropeizowany westernized
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
niespodziewany sudden
adoptowany syn adoptive son
zarejestrowany recorded
przystosowanie conformity
niewyedukowany clerkless
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
promieniowanie radiation
nieuregulowany maladjusted
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
modelowanie 3D 3D modeling
fosforanowanie phosphatizing
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
niedysponowany inapplicable
nieumiarkowany immoderate
przystosowanie accomodation
źle wychowany ill-bred
niezaspokojony wanton
rzecz używana hand-me-down
nie odnotowany unrecorded
wyczarterowany chartered
nieoczekiwanie unexpectedly
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
podróżowanie wayfaring
zarejestrowany registered
niezdecydowany indecisive
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
uporządkowany shipshape
franszyzowanie franchising operation
uporządkowany trim
niedoszacowane hidden assets
grafityzowanie graphitisation
zakonspirowany secretive
zaproponowanie proposing
chromianowanie cromodizing
źle sytuowany badly off
rozdysponowany committed
zakonserwowany canned
pergaminowanie parchmentising
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
niezdecydowany up a tree
miareczkowanie titration
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
ukierunkowanie ORIEN
zdeterminowany determined
sklasyfikowany classified
sklasyfikowany rated
podekscytowany keyed-up
zaabsorbowanie preoccupation
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
namagnesowanie magnetisation
niehonorowanie dishonour
fortyfikowanie to fortification
zamieszkiwanie housing
naśladowanie apishness
zaangażowanie involvement
pergaminowanie parchmentizing
naśladowanie impersonation
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
być nadawanym be on the air
wyidealizowany idealized
zarezerwowanie booking
zainteresowany concerned about
błąkać się wander
udokumentowany documented
atom znakowany labelled atom
nie oznakowany unlabeled
pielęgnowanie nursing
posuwanie się wafture
namagnesowanie magnetising
skoncentrowany concentrated
niezaplanowany non-scheduled
rozproszkowany comminuted
podenerwowanie nervousness
podekscytowany aerated
klasyfikowanie classification
podziękowanie acknowledgment
niedysponowany off colour
przywoływanie recall
skoordynowanie co-ordination
darowanie winy condonation
głosowanie za ayes vote
udokumentowany recorded
niedopracowany wanting
rozpropagowany widespread
usankcjonowany legitimate
bez ładowania without a word of a lie
preliminowanie budgetting
wulkanizowanie vulcanization
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
przeładowanie OL
demonstrowanie apparition
podekscytowany excited
zróżnicowany differentiated
poddenerwowany nervous
spożytkowanie utilisation
merceryzowanie mercerisation
powstrzymywany controlled
murowane alibi cast-iron alibi
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
atom znakowany labeled atom
oddziaływanie influence
wyokrętowanie disembarkation
oprogramowanie software
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
licencjonowany legitimate
gnu pręgowane common gnu
porządkowanie ordering
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
omul bajkalski Baikal powan
podekscytowany elate
skonfliktowany conflicted
merceryzowanie mercerization
zdeterminowany single-minded
niedysponowany seedy
namagnesowanie magnetizing
nie rafinowany unrefined
klasyfikowanie assortment
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
niespodziewany unlooked-for
niezdecydowany irresolute
niedostosowany inadequate
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
skomplikowanie complexity
źle wychowany bad-mannered
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
normalizowanie normalizing
prześmiewanie send-up
niezjonizowany unionized
podekscytowany all shook up
Parus amabilis Palawan tit
przegrupowanie reorganization
czek awizowany advised cheque
obniżać się be on the wane
podekscytowany elated
niedysponowany indisposed
współpozwany co-respondent
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
zainteresowany interested
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
kwantyfikować quantify
zakonserwowany preserved
sparaliżowany numb
nieoczekiwanie suddenly
dostosowywanie adjustment
podekscytowany wrought up
przegrupowanie reorganisation
podziękowanie thanksgiving
chcieć zemsty want a piece of someone
przygotowany na up for something
akara paskowana Nannacara taenia
sklasyfikowanie filing
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
wykwalifikowany trained
niedoprasowanie short moulding
scynk pascowany Eumeces fasciatus
zlasowany mózg brain is fried
rozemocjonowany heated
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
osoba mianowana appointee
rozerwanie się burst
niecywilizowany uncivilised
Ernobius mollis waney edge borer
zarchiwizowanie filing
mocno zbudowany husky-built
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
ukształtowanie configuration
zdezorientowany bewildered
opos pręgowany common striped possum
Macaca cyclopis Taiwan macaque
targowanie się bargaining
legwan obrożny Crotaphytus collaris
zróżnicowanie variety
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
targowanie się haggling
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
niecywilizowany uncivilized
robić dygresje wander
mocno zbudowany stocky-built
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
niepowstrzymany wanton
rozemocjonowany intense
arowana srebrna arawana
okres panowania reign
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
maskowanie się disguise
włóczyć się to wander
wole nurkujące wandering goitre
lora kreskowana Eos reticulata
być ugotowanym haven't got a hope in hell
prześladowanie molestation
rozmagnesowanie degauss
skoncentrowanie focus
łabędź niemy mute swan
niesprecyzowany unspecified
uporządkowanie array
zapotrzebowanie requirement
podekscytowanie excitement
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
zróżnicowanie diversity
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
zdezorientowany bemused
wartościowanie judgment
czynić adwanse make advances to somebody
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
rozpolitykowany political
przeterminowany outdated
zahipnotyzowany spellbound
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
arowana srebrna silver arawana
rzeczy używane jumble
niespodziewanie all of a sudden
napój gazowany soda
sieja pospolita powan
wypielęgnowany trig
odczuwać brak want for something
oddawanie moczu riddle
zautomatyzowany automated
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
zdezorientowany disorientated
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
legwan pustynny ornate curlytail lizard
rozwiązłość wantonness
gekon paskowany white-lined gecko
niespodziewanie oddly enough
formowanie się formation
wiersz rymowany rhyme
niekontrolowany offhand
puder prasowany pressed powder
nauka stosowana applied science
gęś garbonosa swan goose
pokrywanie się lapping
wykazywać brak want for something
poddenerwowanie fluster
brak żywności want of food
zaklasyfikowany classified
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
zdyscyplinowany disciplined
brak zahamowań wantonness
nieutalentowany untalented
gekon paskowany white-striped gecko
zróżnicowanie diversification
być opanowanym be as cool as a cucumber
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
zaimprowizowany improvised
nauki stosowane applied sciences
zarejestrowanie registry
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
parowaniem itd. spissitude
administrowanie administration
akara paskowana golden dwarf cichlid
zdyscyplinowany self-disciplined
Anodonta cygnea swan mussel
niekontrolowany uncontrolled
niezdecydowanie indecision
arowana srebrna silver arowana
wyżej cytowany above-cited
foka pręgowana Histriophoca fasciata
arowana srebrna arowana
zużywanie się attrition
niezdecydowanie indecisiveness
nieposzlakowany unblemished
niespodziewanie surprisingly
nie zaplanowany unplanned
nie skorygowany uncorrected
blacha cynowana tin
arowana srebrna arrowana
niekontrolowany out of control
czek limitowany limited check
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
akara paskowana Nannacara anomala
foka pręgowana ribbon seal
koncesjonowanie licensing
zainteresowania interests
legwan pustynny Leiocephalus personatus
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
nieposzlakowany spotless
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
zrekonstruowany restored
zdezorientowany confused
akara paskowana goldeneye cichlid
uprzywilejowany preferential
niekontrolowany incontinent
czek limitowany limited cheque
wykwalifikowany fully-fledged
licencjonowanie licensing
legwan obrożny collared lizard
prześladowanie persecution
niestaranność want of care
zapotrzebowanie bid
zdyscyplinowany well-regulated
karawana wozów wagon train
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
niedoprasowanie short molding
scynk paskowany Eumeces schneideri
wyreżyserowany directed
watowana kurtka donkey jacket
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
arowana srebrna silver arrowana
nie lakierowany unvarnished
legwan obrożny common collared lizard
rejon wodowania alighting area
sikora sawannowa Parus thruppi
spożywanie krwi hematophagy
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
silnie zbudowany well-set
piona łuskowana Maximillian pionus
dobrze sytuowany well-off
niekwantytatywny unquantifiable
hiena cętkowana laughing hyena
brać na dywanik take someone to task
nieskoordynowany uncoordinated
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
zakaz parkowania no standing
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
bocja pręgowana Botia striata
spożywanie krwi haematophagia
wąż tajwański Taiwan beauty snake
sikora sawannowa Somali tit
dobrze zbudowana well-endowned
lora moręgowana dusky lori
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
niekwestionowany undisputed
ewidencjonowanie accounting
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
żółw malowany Chrysemys picta
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
łabędzi śpiew swansong
mienie uratowane salvage
rzucać wyzwanie challenge
wole wędrujące wandering goitre
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
bocja pręgowana candy-stripe loach
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
babka plamkowana double fin goby
dane skorygowane revised data
lora moręgowana dusky lory
sztuka gotowania cookery
hiena cętkowana spotted hyena
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
sowica oczkowana northern boobook
tkanina gumowana rubberised fabric
rzucać wyzwanie to challenge
papier woskowany wax paper
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
suma skorygowana revised figure
węgloazotowanie nitrocarburizing
osoba ewakuowana evacuee
hiena pręgowana Hyaena hyaena
akara cętkowana Aequidens curviceps
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
uprzywilejowanie preference
kolor symulowany dithered color
zdziesiątkowany decimated
babka plamkowana knight goby
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
dobrze zbudowany well-built
godny ubolewania contemptible
piona łuskowana scaly face pionus
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
system wbudowany embedded system
hiena pręgowana striped hyaena
nie wypróbowany untried
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
bocja pręgowana zebra loach
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
karta lądowania landing card
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
nie autoryzowany unrecognized
niezaangażowany nonpartisan
wydobywanie ropy oil-drilling
dobrze zbudowany well knit
multipleksowanie multiplexing
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
piona łuskowana Pionus maximiliani
hiena pręgowana striped hyena
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
murena zebrowana zebra moray
Otus fuliginosus Palawan scops owl
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
niezaangażowany detached
dobrze zbudowany well-knit
urwany z choinki out in left field
atom zjonizowany ionised atom
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
akara kratkowana golden dwarf cichlid
wypośrodkowany middle-of-the-road
żółw malowany painted turtle
piona łuskowana scaly-headed parrot
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
akara cętkowana flag cichlid
zostać zerwanym break up
Diomedea exulans wandering albatross
program dotowany grant-aided scheme
niedoinwestowany undercapitalised
niesubordynowany insubordinate
niewypoziomowany a little off
niezaangażowany non-aligned
dobrze wychowany well-behaved
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
wyspecjalizowany specialized
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
nieskomplikowany uncomplicated
kabel ekranowany shielded cable
akara cętkowana Laetacara curviceps
akara kratkowana Nannacara anomala
wyjmowanie dysku disk removal
przerwanie ognia armistice
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
handlowanie się chaffer
być zszokowanym be appalled
wiek dojrzewania adolescence
dobrze wychowany refined
rozgorączkowany feverish
Panoquina errans wandering skipper
akara kratkowana goldeneye cichlid
skumulowany zysk accumulated profit
łabędź czarny black swan
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
dobrze zachowany well preserved
podporządkowany conformable
zsynchronizowany synchronized
klucz sortowania sort key
sikora kapturowa Palawan tit
przerwanie ognia ceasefire
lelek cętkowany star-spotted nightjar
odczuwanie bólu algaesthesis
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
wanga hakodzioba hook-billed vanga
leń patentowany cookie-pusher
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
niekwestionowany unquestioned
często używany well-worn
często używany well worn
hiena cętkowana Crocuta crocuta
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
zaprotokołowany on record
gębal oczkowany dulit frogmouth
sikora sawannowa Parus afer thruppi
spożywanie krwi haematophagy
akara kratkowana Nannacara taenia
podporządkowany slave
rozgorączkowany frenetic
dobrze zbudowany clean-limbed
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
hiena cętkowana hyena
nieprzystosowany inadequate
dobrze sytuowany comfortable
nieskomplikowany simple
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
drzym kreskowany Malacoptila striata
logowanie zdalne remote login
spożywanie krwi hematophagia
syczek oczkowany bearded screech owl
wydra cętkowana Lutra maculicollis
zreformułowanie reformulation
być ignorowanym fall on stony ground
katgut chromowany chromicised gut
zbaczać z tematu wander
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
zdecentralizowany decentralised
osoba akceptowana persona grata
polowanie na lisa foxhunting
lorika kreskowana striated lorikeet
zdalne kierowanie remote control
owoce kandyzowane candied fruits
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
wiek zaawansowany old age
źle przygotowany ill-equipped
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
zostać wykiwanym get a raw deal
katgut chromowany chromicized catgut
akumulowany popyt accumulated demand
przekwalifikowany overqualified
awanturować się fuss
być skrępowanym be backward in coming forward
arowana azjatycka Asian bonytongue
tenrek pręgowany striated tenrec
kulczyk smugowany Ankober serin
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
zagmatwana sprawa snarl
katgut chromowany chromicized gut
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
rewanżować się repay
napakowany gość beef
leżakowania piwa beer storage cellar
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
zająkiwanie się stammer
adoptowana córka adoptive daughter
kraska kreskowana rufous-crowned roller
wanna hartownicza quenching pit
tanrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
sesja głosowania voting session
ciepło parowania heat of vaporisation
okadia pręgowana Ocadia sinensis
bilbil kreskowany striated bulbul
koronowana głowa crowned head
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
formowanie wirowe centrifugal molding
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
orientowanie się understanding
obszar zabudowany built-up area
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
gębal łuskowany Gould's frogmouth
najnowsze dzieło swansong
załatwiać sobie wangle
formowanie wirowe centrifugal moulding
warty odnotowania remarkable
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
głosowanie tajne secret ballot
zdalne sterowanie telecontrol
obszar zabudowany build-up area
obrzęk Quinckego wandering oedema
dobre sprawowanie good behaviour
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
chory dializowany dialyzed patient
bokser pręgowany Boxer - Brindle
zbyt zaawansowany too far gone
pętla sterowania control loop
zdalne sterowanie remote control
długo oczekiwany long awaited
szczeżuja wielka swan mussel
być krytykowanym come under fire
bokser pręgowany Brindle Boxer
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
rzecz wybrakowana discarded
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
rozentuzjazmowany enthusiastic
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
być naładowanym get high
podszywanie się impersonation
niezarejestrowany unregistered
brak zdecydowania indecisiveness
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
arowana azjatycka golden arowana
tajne głosowanie ballot
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
zdezaktualizowany obsolete
zapracowana osoba going concern
kusacz kreskowany spotted nothura
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
brak umiarkowania wantonness
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
jerzyk łuskowany mottled swift
skunks pręgowany Mephitis mephitis
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
upakowanie danych data compaction
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
ręcznie malowany hand-painted
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
masturbować się wank
zdezaktualizowany out of date
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
skunks pręgowany striped skunk
zdublowany podpis doubled sig
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
mniszka paskowana sharp-tailed munia
legwanik obrożny collared lizard
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
wydanie drukowane print edition
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
jest obsługiwany operates
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
brzanka liniowana striped barb
czas utrzymywania holding time
nie do opanowania unmanageable
niezainteresowany unconcerned
kierowanie ogniem fire control
długo oczekiwany long-anticipated
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
żmija żebrowana asp
bez przygotowania ad lib
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
bączek smugowany Ixobrychus involucris
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
syczek kreskowany Cuban screech owl
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
napełnić wan run a tub
skomercjalizowany commercialised
zawód wykonywany practised profession
przechadzać się wander
okadia pręgowana Chinese turtle
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
kusacz kreskowany Nothura maculosa
brzanka liniowana Barbus lineatus
katgut chromowany chromicised catgut
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
żmija żebrowana asp viper
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
ulga inwestycyjna capital allowance
wiek zaawansowany OA
rozentuzjazmowany mad keen
niedofinansowanie underfunding
szakal pręgowany Canis adustus
obrzęk Quinckego wandering edema
skomercjalizowany commercialized
głosowanie jawne recorded vote
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
naszywana kieszeń patch-pocket
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
nakaz aresztowania detention order
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
brzanka kropkowana golden dwarf barb
fałszowanie mleka adulteration of milk
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
planowanie ogólne generic planning
formowanie otwarte molding in open sand bed
wyrazy uszanowania compliments
związek znakowany labeled compound
wykrywanie intruza intruder detection
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
żółw pręgowany green-headed turtle
wełna karbikowana curly wool
forma do odlewania font mold
egzekwowanie prawa law enforcement
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
korumba cętkowana Acara curviceps
zdeklarowana panna confirmed singleton
frankolin malowany painted francolin
samoporządkowanie selforganization
chronka pręgowana barred antshrike
smarowanie silnika engine lubrication
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
kukułka sawannowa Cuculus gularis
żółw pręgowany Greek tortoise
nauka o poznawaniu cognitive science
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
niewykwalifikowany unskilled
test randomizowany randomized test
towary importowane imports
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
niezróżnicowanie indifference
swoboda testowania testamentary freedom
nadawanie połysku polishing
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
metalik łuskowany brassy metaltail
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
zindywidualizowany individualised
komputer wbudowany embedded computer
usatysfakcjonowany pleased
zrewanżować się repay
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
skumulowane zapasy accumulated stocks
ocena zintegrowana assessment center
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
ogłoszenia drobne want ads
ćwirek plamkowany sage sparrow
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
zdzwaniać się z touch base
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
mleko fermentowane cultured milk
metalik łuskowany scaled metaltail
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
ocena zintegrowana assessment centre
syczek palawański Palawan scops owl
fundusz asygnowany expense allowance
suseł moręgowany Citellus citellus
źle zorganizowany disorganised
uszatka kreskowana fearful owl
mieć zastosowanie to apply
związek znakowany labelled compound
rozpoznawanie mowy speech recognition
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
być zrezygnowanym feel blue
plan postępowania plan of action
komitet planowania policy committee
spodziewanie się anticipation
niezidentyfikowany unidentified
rozentuzjazmowanie eagerness
korumba cętkowana flag cichlid
warunek sterowania controlling condition
zrewanżować się reciprocate
groźne zachowanie threatening behaviour
siarka sublimowana sublimed sulfur
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
głupie zachowanie foolery
bez zaangażowania flatly
prowizja skalowana scaling commission
nogal prążkowany mallee fowl
dzień głosowania polling day
mieć zastosowanie apply
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
opakowanie zwrotne returnable package
prasa do belowania baling press
litery drukowane . block letters
dziecko adoptowane adoptive child
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
żółw pręgowany Hermann's tortoise
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
solidnie zbudowany built like a brick shit house
forma do odlewania font mould
sposób zachowania air
zabawa w chowanego blind man's buff
siarka sublimowana sublimed sulphur
kastrowanie drobiu caponising
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
nogal prążkowany malleefowl
wanga krasnosterna tit shrike
jest zarezerwowane it has your name on it
opakowanie zwrotne returnable packing
dziecko adoptowane adopted child
karawan pogrzebowy Black Maria
azbest palladowany palladised asbestos
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
normy księgowania accounting standards
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
żółwik malowany painted turtle
wezwać na dywanik haul up on the carpet
wart opublikowania newsworthy
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
chromowanie twarde hard chromium plating
klucz indeksowania index key
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
dublowanie dysków disk duplexing
albatros wędrowny wandering albatross
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
frankolin malowany Francolinus pictus
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
kastrowanie drobiu caponizing
suseł moręgowany Spermophilus citellus
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
przeklasyfikowanie reclassification
systemy kierowania Command and Control Systems
dziecko adoptowane ACD
karawan pogrzebowy dead wagon
wanga krasnosterna red-tailed vanga
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
nakaz aresztowania capias
wanga białogłowa Artamella viridis
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
brzanka pręgowana banded barb
korumba cętkowana Laetacara curviceps
stanowcze wezwanie clarion call
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
dublowanie dysków disk mirroring
drugie dojrzewanie after-ripening
zabawa w chowanego peekaboo
puszczyk zebrowany black-banded owl
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
korumba cętkowana blunthead cichlid
mikroprogramowanie microcoding
wanga białogłowa white-headed vanga
samoporządkowanie self-organisation
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
przerwanie ciąży abortion
puchacz kreskowany Bubo philippensis
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
karawan pogrzebowy bone box
nogal prążkowany Leipoa ocellata
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
legwan z Galapagos land iguana
chlorosulfonowanie sulfochlorination
wykastrowany baran wether
niestosowanie się non-conformance
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
niewykwalifikowany unqualified
korumba cętkowana sheepshead acara
malowanie pędzlem brushing
mleko humanizowane humanized milk
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
kukabura łuskowana Dacelo tyro
rogatnica paskowana grey trigger
kredyt prolongowany extended credit
kureczka kreskowana striped crake
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
narażać na szwank jeopardise
modulator hamowania brake appropiating device
leśnica łuskowana Drymophila squamata
panowanie nad sobą self-control
zmienić zachowanie change one's tune
żmija lewantyńska levantine viper
ryzyko wkalkulowane calculated risk
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
siniaczek paskowany Claravis godefrida
przystosowanie się adjustment
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
zaczepne zachowanie aggro
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
pokutnik plamkowany speckled mourner
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
puszczyk pręgowany African wood owl
godny pożałowania regrettable
kusaczka kreskowana elusive antpitta
kukułka kreskowana Cuculus fugax
rogatnica paskowana grey triggerfish
panaka prążkowana royal pleco
upolowana zwierzyna quarry
kiściec łuskowany Lophura lathami
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
leśnica kreskowana striated antbird
żmija lewantyńska Vipera lebetina
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
test zrandomizowany randomized test
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
wychowanie fizyczne games
syczek prążkowany Otus marshalli
idealnie dopasowany fully-fashioned
bardzo zdenerwowany spewin'
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
molestowanie dzieci child abuse
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
nie ma zastosowania NA
mianowany na stałe in ordinary
smolarek łuskowany southern anteater-chat
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
opona przepompowana overinflated tire
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
mało prawdopodobny wan
rudzielec paskowany flammulated treehunter
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
odwzorowanie obrazu image mapping
w pełni dopasowany fully-fashioned
formowanie tłoczne compression molding
węże do polewania hosepipes
sortowanie rosnące ascending sort
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
bardzo zdenerwowany spewing
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
wyszukiwanie danych data retrieval
pacjent dializowany dialysed patient
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
całkowite zerwanie clean break
ugotowany na twardo hard-boiled
wołowina peklowana corned beef
gołąbek zebrowany zebra dove
opona przepompowana overinflated tyre
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
formowanie na zimno cold molding
pacjent dializowany dialyzed patient
postępowanie karne criminal action
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
zbudowany bez planu rambling
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
bank koncesjonowany chartered bank
drozdoń łuskowany Sunda thrush
masowe aresztowanie mass arrest
gołąbek zebrowany Geopelia striata
umocowanie kątnicy caecopexy
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
łabędź krzykliwy hooper swan
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
obręcz okołkowana studed tire
notowanie giełdowe stock exchange quotation
filtrowanie zacieru lautering
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
niedokapitalizowany undercapitalised
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
lądowanie awaryjne forced landing
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
umocowanie kątnicy cecopexy
nurkowanie z rurką snorkeling
konto oprocentowane interest-bearing account
łabędź krzykliwy whistling swan
sterowanie gaźnika carburetter control
skumulowany fundusz accumulated fund
suseł perełkowany Citellus suslicus
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
wanga białogardła Van Dam's vanga
żararaka paskowana green jararaca
nieoczekiwany zjazd sideslip
godny naśladowania imitable
puchatek łuskowany hoary puffleg
syczek prążkowany cloud forest screech owl
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
Coregonus lavaretus powan
przebieg sterowania control flow
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
być transmitowanym be on the air
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
nurkowanie z rurką snorkelling
tandetnie zbudowany jerry-built
rogatnica paskowana Balistes capriscus
narażać na szwank damage
sterowanie gaźnika carburettor steering
odpis amortyzujący amortization allowance
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
odbiegać od tematu wander from the subject
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
wanga białogardła Xenopirostris damii
żararaka paskowana green jaracaca
boks do głosowania voting booth
godny naśladowania shining
deska do prasowania ironing board
filander pręgowany banded hare wallaby
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
kukabura łuskowana spangled kookaburra
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
usatysfakcjonowanie fulfilment
sterowanie migawką shutter control
zasady księgowania accounting principles
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
filander pręgowany banded hare-wallaby
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
niedokapitalizowany undercapitalized
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
wychowanie fizyczne physical training
rogatnica paskowana gray trigger
przewidywane zasoby assumed reserves
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
łabędź krzykliwy whooping swan
łabędź krzykliwy whooper swan
wikłacz łuskowany Speke's weaver
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
mocowanie bagnetowe bayonet mount
brodal perełkowany Abyssinian barbet
wywoływanie barwne color development
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
farbowana blondynka bottle blonde
formowanie obrotowe rotational molding
formatowanie tekstu text formatting
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
godny pożałowania sorry
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
nakaz odszkodowania compensation order
pacjent dializowany hemodialyzed patient
wychowanie fizyczne PE
formowanie tłoczne compression moulding
rogatnica paskowana gray triggerfish
zachowanie nie fair dirty pool
mocowanie obiektywu lens mount
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
narażać na szwank jeopardize
leśnica kreskowana Drymophila devillei
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
żmija lewantyńska Laventine viper
nie przereklamowany all it's cracked up to be
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
doręczać wezwanie serve a writ
mleko skondensowane evaporated milk
wychowanie fizyczne physical education
sumowanie dwójkowe binary addition
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
skierowany ku morzu seaward
owocojad łuskowany black-throated cotinga
znakowany izotopowo radiolabelled
Dzień Zwiastowania Lady-day
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
człowiek afektowany la-di-da
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
zachowanie ryzykowne risk behavior
materac do pływania lilo
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
Heteroscelus incanus wandering tattler
stosowany po goleniu after-shave
centralne ogrzewanie central heating
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
mocno podekscytowany wired
ułożyć rymowan rhyme
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
Pedionomus torquatus plains wanderer
brak zainteresowania summary treatment
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
mający zastosowanie applicable
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
stopy oprocentowania interest rates
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
zachowanie ryzykowne risk behaviour
wystawiać na szwank jeopardize
materac nadmuchiwany airbed
pustkowik kreskowany striated calamanthus
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
sortowanie malejące descending sort
Pachycephala plateni Palawan whistler
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
tylne okno ogrzewane backlight heater
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
podejmowanie decyzji decision making
prawo do głosowania suffrage
gołąbek łuskowany peaceful dove
średniozaawansowany intermediate
pozostawanie w parze coupledom
przepiór łuskowany scaled quail
materac nadmuchiwany air mattress
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
gołąbek łuskowany Geopelia placida
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
gąbka do pudrowania powder puff
list zapieczętowany sealed letter
łabędź trąbiący trumpeter swan
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
zaangażowanie się commitedness
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
podejmowanie decyzji decision-making
zachowanie natrętne compulsive behavior
pies wytresowany tak sniff dog
brak zainteresowania disinterestedness
wykastrowany królik capon
sprzedaż pozorowana wash sale
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
glutation utlenowany oxidised glutathion
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
brezent impregnowany groundsheet
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
wychowanie seksualne birds and the bees
być zainteresowanym have a stake
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
leporinus pręgowany black-banded leporinus
przepiór kreskowany long-clawed quail
zachowanie natrętne compulsive behaviour
współwystępowanie coexisting
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
buszówka kreskowana striated thornbill
zaspokajać potrzeby satisfy wants
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
niedopompowana opona underinflated tire
prawo do głosowania vote
glutation utlenowany oxidized glutathion
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
niedopompowana opona underinflated tyre
szczotka do dywanów carpet sweeper
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
wychowanie zdrowotne health education
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
iść na głosowanie go to the polis
głosowanie listowne postal ballot
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
frankolin łuskowany scaly francolin
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
rzeczy do prasowania ironing
wykładzina dywanowa fitted carpet
mrowiniec łuskowany squamate antbird
zaawansowany wiekiem advanced in years
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
pułk zmechanizowany armoured regiment
wykrywanie błędów error detection
kontrolowanym tempie pace oneself
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
być zdeterminowanym be dead set on something
formowanie wtryskowe injection moulding
współwystępowanie co-existing
Scleropages formosus golden arowana
głosowanie pocztowe postal ballot
przepiór kreskowany singing quail
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
pędzel do malowania paintbrush
umocowanie pierwotne original authorisation
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
zasady postępowania code of conduct
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
formowanie maszynowe machine molding
godziny urzędowania office hours
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
być przetrzymywanym be in custody
rudzielec kreskowany striped treehunter
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
głosowanie pocztowe postal vote
żyć z kombinowania live by one's wits
panierowane krewetki scampi
łabędź czarnoszyi black-necked swan
umocowanie pierwotne original authorization
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
formowanie maszynowe machine moulding
używana w Wietnamie banana clip
godziny urzędowania business hours
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
weksel niehonorowany dishonoured bill
gęś łabędzionosa swan goose
planowany kanibalizm planned cannibalisation
opakowanie tekturowe cardboard package
specjalnie zbudowany built on purpose
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
niespodziewany zwrot revulsion
pasowanie na rycerza accolade
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
księżyc ubywający waning moon
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
formowanie rotacyjne rotational molding
rachunek zablokowany blocked account
wypracowanie szkolne theme
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
godziny urzędowania opening hours
zapracować na awans earn promotion
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
planowany kanibalizm planned cannibalization
dodatek mieszkaniowy rent allowance
być niezdecydowanym wobble
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
specjalnie zbudowany purpose-built
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
język programowania programming language
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
skierowanie do pracy placement
powszechnie używany in common use
zachowanie poznawcze cognitive behavior
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
porządek sortowania sort order
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
być niezdecydowanym vacillate
dobrze poinformowany up-to-date
wezwanie do zapłaty call
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
owiewany przez wiatr windblown
naładowany z czubem loaded to the hilt
formowanie rotacyjne rotational moulding
Scleropages formosus Asian arowana
porządek sortowania sort sequence
farbowany socjalista champagne socialist
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
brak zainteresowania short shrift
stukacz świerkowiec waney edge borer
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
zachowanie konsumenta consumer behaviour
formowanie wytłoczne extrusion moulding
łabędź południowy Chatham Island swan
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
badanie randomizowane randomized study
chwastówka sawannowa siffling cisticola
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
wysokie opodatkowanie high taxation
fletówka palawańska Palawan whistler
Święto Zwiastowania Lady-day
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
świergotek smugowany Anthus bannermani
skierowany do środka inward
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
owocojad prążkowany barred fruiteater
naganne postępowanie wrongdoing
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
poszukiwanie skarbów treasure hunt
formowanie z plackiem molding with cake
technika zaawansowana at
kartka do głosowania voting paper
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
pałeczka do spawania filler rod
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
użytkowanie ustalone established use
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
formowanie z plackiem moulding with cake
kraj niezaangażowany non-aligned state
liposom stabilizowany stabilised liposome
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
kompletnie zwariowany stark raving mad
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
być sprzedawanym za retail
sterowany zdarzeniami event driven
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
fagocytowanie krwinek hematophagia
kabina do głosowania polling booth
badanie randomizowane randomized trial
postępowanie sądowe court case
poszukiwanie zdobyczy prowl
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
postępowanie sądowe court action
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
zysk po opodatkowaniu profit after tax
akcja uprzywilejowana preference share
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
akumulowana dywidenda accumulated dividend
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
kowaliczek kreskowany striated sittella
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
testowanie empiryczne empirical testing
zostać zapudłowanym hit the bricks
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
ślubowanie poselskie affirmation
formowanie laminatów laminate molding
usługi katalogowania catalog services
zdobywanie pieniędzy fund-raising
akcje uprzywilejowane preferred stock
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
niespodziewanie duży bumper
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
sieć zcentralizowana centralised network
przysypywanie ziemią banking with earth
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
akcje uprzywilejowane preference shares
całkiem ześwirowany plumb loco
zmieniać umeblowanie refurnish
zostać zapuszkowanym hit the bricks
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
zbyt rzadko stosowany under-used
zachowanie napastliwe agonistic behavior
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
odraczać głosowanie defer a vote
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
strzępiel cętkowany spotted bass
zdejmowanie nadkładu baring
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
oprocentowanie stałe fixed interest
kompletowanie obsady casting
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
sieć zcentralizowana centralized network
salangana palawańska Palawan swiftlet
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
bazyliszek pręgowany brown basilisk
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
postępowanie sądowe legal proceedings
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
formowanie wytłoczne extrusion molding
Osteoglossum formosum golden arowana
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
finansowanie wstępne advance financing
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
powszechnie stosowany ubiquitous
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
kabina do głosowania voting booth
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
wymeldowanie z hotelu check-out
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
jaskółka kreskowana greater striped swallow
fagocytowanie krwinek haematophagy
zinstytucjonalizowany institutionalized
księgowy dyplomowany chartered accountant
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
naładowany po brzegi plump full
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
przygotowanie do zimy winterization
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
wzajemne poszanowanie mutual respect
usługi katalogowania catalogue services
barwienie galwaniczne galvanic coloring
Osteoglossum formosum Asian arowana
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
rejon zainteresowania area of interest
dyplomowany księgowy professional accountant
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
zachowanie konsumenta consumer behavior
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
bazyliszek pręgowany striped basilisk
powszechnie stosowany in common use
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
badanie randomizowane randomized research
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
stawki oprocentowania money rates
przystosowywanie się adaptation
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
tęgoster prążkowany barred woodhewer
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
niegrzeczne zachowanie naughtiness
całkowicie dopasowany fully-fashioned
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
zdalne administrowanie remote management
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
człowiek utalentowany man of parts
ponowne sformułowanie reformulation
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
buforowanie klawiatury keyboard buffering
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
formowanie artystyczne ornamental moulding
być poddawanym testom be in beta
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
pożyczka amortyzowana amortised loan
dzięciolik łuskowany Campethera notata
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
legwan czerwonogardły Carolina anole
formowanie narzucarką slinger molding
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
wyborca niezdecydowany floating voter
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
kupowanie kota w worku a pig in a poke
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
pustułka prążkowana Falco zoniventris
błotniak prążkowany cinereous harrier
spełniać oczekiwania hit the spot
formowanie narzucarką slinger moulding
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
rozmiłowany w teatrze stage-struck
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
usiłowanie zabójstwa attempted murder
błotniak prążkowany Circus cinereus
aparat do sulfonowania sulphonator
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
piechota zmotoryzowana light infantry
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
głosowanie pośrednie block vote
kwota wolna od podatku tax allowances
uprawnienia delegowane delegated powers
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
łabędź czarnodzioby Tundra swan
tabela materializowana materialised table
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
równość traktowania equality of treatment
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
parkowanie na drugiego double parking
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwariowany na punkcie nuts about
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
kwota wolna od podatku personal allowances
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
łabędź czarnodzioby whistling swan
tabela materializowana materialized table
programowanie wizualne visual programming
udawanie kogoś innego imposture
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
kocioł opromieniowany radiant boiler
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
ogólnego zastosowania general-purpose
kwota wolna od podatku allowances against tax
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
obstawanie przy czymś assertion
zwłaszcza wierszowana gest
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
niestosowanie przemocy non-violence
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
zabójstwo zaplanowane intended murder
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
spełniać oczekiwania measure up
zdalne administrowanie remote administration
umarzać postępowanie to discontinue
niegrzeczne zachowanie bad form
skrzyżowane piszczele crossbones
wystrojony jak ta lala swanked-up
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
opanowanie technologii know-how
oprogramowanie darmowe freeware
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
przygotowanie do siewu bedding
formowanie artystyczne ornamental molding
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
pędzelek do pudowania loose powder brush
sterowanie przepływem flow control
rachunek zaksięgowany booked account
skrzyżowane piszczele cross-bones
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
przeładowany ozdobami fussy
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
formowanie uderzeniowe impact molding
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
wykrywanie konfliktów conflict detection
niekontrolowany ogień wildfire
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
bar dla zmotoryzowanych drive-in
udział w odszkodowaniu contribution
ograniczone głosowanie limited voting
adresowanie symboliczne symbolic addressing
pirackie oprogramowanie bootleg software
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
kwestie uprzywilejowane privileged questions
dość wylegiwania się up with you
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
pismo z podziękowaniem address of thanks
bar dla zmotoryzowanych drive-through
procedura postępowania code of practice
przyjąć w głosowaniu vote through
hartowanie płomieniowe flame hardening
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
akcentowana miara taktu downbeat
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
turystyka kwalifikowana qualified tourism
centrum kierowania NATO Allied control center
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
okazywać niezdycowanie shilly-shally
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
wzajemne oddziaływanie interplay
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
skierowany do wewnątrz inward
bombardowanie taktyczne tactical bombing
wybierać w głosowaniu elect
centrum kierowania NATO Allied control centre
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
polowanie na czarownice witch-hunt
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
odszkodowanie nominalne nominal damages
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
wyszukiwanie informacji information retrieval
przeciwciało znakowane labelled antibody
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
klinochwostka paskowana Tapera naevia
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
terytorium zaanektowane annexed territory
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
oddziaływanie wzajemne interaction
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
wiązanie spolaryzowane polarised bond
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
piechota zmechanizowana armoured infantry
obóz dla internowanych internment camp
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
spółka zarejestrowana corporation
stopniowanie trudności grading
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
postępowanie nieważne mistrial
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
styl pływania pieskiem dog paddle
spiętrzenie kierowania accumulation of management
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
wychwytywanie błędów error trapping
formowanie w skrzynkach flask molding
piechota zmechanizowana mechanized infantry
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
zachowanie automatyczne automatic behaviour
rozstęp studentyzowany studentised range
możliwy do tolerowania tolerable
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
Dowodzenia i Kierowania NC3B
rachunek nieuregulowany outstanding account
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
projektowanie dokumentu drafting
dojrzewanie posprzętne after-ripening
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
rozstęp studentyzowany studentized range
formowanie w skrzynkach flask moulding
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
wartość zadeklarowana declared value
powszechnie akceptowany wingspread
pirackie oprogramowanie warez
odszkodowanie za straty compensation for damage
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
posuwanie się naprzód advancement
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
stopień skomplikowania complexity
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
formowanie z obracaniem turn-over moulding
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
głosowanie alternatywne AV
akcje nieuprzywilejowane equities
zdolny do przystosowania adaptable
pielęgniarz dyplomowany SEN
podziękowania autorskie acknowledgements
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
doktryna powstrzymywania containment
najbardziej utalentowana alpha geek
użytkownik autoryzowany authorized user
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
nienotowany na giełdzie unlisted
szacowany czas przybycia estimated time arrival
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
stawiać przed wyzwaniem put to the test
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
przeładowanie funkcjami creeping featurism
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
przechowywanie w piwnicy cellerage
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
terapia spersonalizowana personalised therapy
powszechne występowanie prevalence
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
zaimprowizowana mównica soapbox
głosowanie alternatywne preferential vote
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
opodatkowany u źródła taxed at source
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
przypisywanie złej woli imputation of malice
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
nadużywanie narkotyków drug abuse
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
zaplanowany na początku original
udziały uprzywilejowane preferred shares
nieuczciwe postępowanie foul-play
odszkodowanie określone special damages
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
zgrupowanie kilku domów hamlet
niedopompowane ogumienie underinflated tire
być czymś udekorowanym sport
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
niegodziwe postępowanie iniquity
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
wezwanie trzeciej strony third party notice
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
dwanaście i pół centa bits
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
laminowane okno przednie laminated windscreen
udziały uprzywilejowane preferred stock
być ostro skrytykowanym be pilloried
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
wyrażać podziękowania acknowledge
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
najbardziej zaawansowany cutting-edge
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
czarodziejska różdżka magic wand
laminowane okno przednie laminated windshield
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
niewłaściwe zachowanie bad form
oprogramowanie klienckie client software
nocowanie w schroniskach hostelling
dzioborożec palawański Palawan hornbill
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
przekazywanie sygnałów cell signaling
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
oprogramowanie serwisowe underware
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
produkcja znormalizowana standardised production
pielęgniarka dyplomowana SEN
oprogramowanie techniczne underware
cena regulowana urzędowo government-regulated price
formowanie przez maczanie dip moulding
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
głosowanie preferencyjne AV
miarkowanie odszkodowania measure of damages
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
osoba poddawana ewakuacji evacuee
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
być naszpikowanym lekami be drugged up
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
podróżowanie autostopem hitch-hiking
głosowanie preferencyjne preferential vote
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
podróżowanie autostopem hitchhiking
uprawniony do głosowania entitled to vote
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
nie zostać zrealizowanym to bounce
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
czuć się podenerwowanym have butterflies
przekazywanie argumentów argument passing
pilot zdalnego sterowania remote controller
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
niewłaściwe dopasowanie misfit
zarzut wysuwany w obronie plea
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
niemożliwy do opanowania ungovernable
szkoda spowodowana burzą storm damage
preferencyjne traktowanie preferential treatment
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
odchylenie standaryzowane standardised deviation
ogłosić zainteresowanie declare an interest
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
żółw malowany zachodni western painted turtle
możliwy do naśladowania imitable
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
licencjonowany archiwista ART.
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
zawieszenie postępowania stay of proceedings
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
oprogramowanie zespołowe groupware
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
zamiłowanie do książek bookishness
formowanie przez maczanie dip molding
ofiarowanie chleba i wina oblation
wzbudzać zainteresowanie generate interest
spisywać dyktowany tekst take dictation
wyselekcjonowana część pick
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
możliwość opatentowania patentability
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
formowanie na wosk tracony investment molding
podlegający opodatkowaniu taxable
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
pożyczka nieoprocentowana free credit
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
zawór sterowany silnikiem motorised valve
chorobliwe zainteresowania proclivity
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
większość kwalifikowana qualified majority
mieć podobne zapatrywania be like-minded
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
zawór sterowany silnikiem motorized valve
równoczesne występowanie coexisting
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
dodatkowa tura głosowania additional ballot
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
wybór trybu postępowania election
legwan czerwonogardzielowy green anole
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
przepracowany po niedzieli Mondayish
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
spowodowanym wypiciem piwa beery
formowane włókno szklane moulded fibre glass
promieniowanie podczerwone infrared radiation
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
użytkownik zarejestrowany registered user
los jest przypieczętowany fate is sealed
przechowywanie w magazynie warehousing
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
równoczesne występowanie co-existing
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
dotychczas nie publikowany NYP
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
przeprowadzać głosowanie take a vote
ciągłość postępowania continuity of proceedings
zaopatrywanie w żywność catering
określenie oprogramowania bad
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
zostać źle potraktowanym get a raw deal
nie spełniający wymogów wanting
zameldowanie się w hotelu check-in
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
dotychczas nie publikowany not yet published
system sprawowania władzy government
dzielność promieniowania luminosity
zrywanie majowych kwiatów Maying
krótki start i lądowanie short take-off and landing
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
powstawanie elementów krwi hematogenesis
drukarka współużytkowana shared printer
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
publiczne okazywanie uczuć public affection
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
czas użytkowania komputera computer time
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
formowanie przez zanurzenie solvent molding
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
oderwany od życia realnego long-haired
mieć odmienne zapatrywania dissent
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
niczym nie usprawiedliwiony wanton
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
skonsumowanie małżeństwa consummation
kura hodowana na wolności free-range chicken
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
tracić panowanie nad sobą see red
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
oderwany od rzeczywistości unreasonable
pisać drukowanymi literami type
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
podsumowanie wyników pracy performance review
poderwanie przedniego koła wheelie
być bardzo zainteresowanym be big on something
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
żółwik malowany zachodni western painted turtle
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
głosowanie przez powstanie division vote
zgłoszony do opatentowania patent pending
oderwany od rzeczywistości unreal
kontrolowany przez państwo government-controlled
szkoda spowodowana pożarem fire damage
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
zapasowe centrum kierowania alternate control center
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
własnoręcznie udekorowany self-styled
odmówić honorowania czeku dishonour a check
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
stracić panowanie nad sobą blow up
powszechnie stosowany język lingua franca
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
pasta do smarowania pieczywa marmite
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
programowanie komputera IPSC cubing
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
należność uprzywilejowana preferential debt
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
przerywana praca wycieraczek mist action
stracić panowanie nad sobą lose it
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
procedura współdecydowania co-decision procedure
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
profilowana listwa ściekowa drip rail
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
tryb postępowania sądowego track
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
procedura współdecydowania co-operation procedure
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
należność uprzywilejowana prior charge
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
rozpływać się w powietrzu wane
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
oprogramowanie konferencyjne conference software
żółw malowany południowy southern painted rurtle
możliwy do zakwestionowania questionable
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
postępowanie administracyjne administrative procedure
okazywać niepohamowany gniew rage
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
szybki do przygotowania obiad TV dinner
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
przekazywanie do rozpatrzenia referral
głosowanie na listy partyjne party list vote
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
głosowanie na listy partyjne party list voting
nieruchomość zarejestrowana registered land
głosowanie na listy partyjne party-list vote
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
głosowanie na listy partyjne party-list voting
odpukać w niemalowane drewno touch wood
zróżnicowany kolorystycznie pied
postępowanie administracyjne administrative proceeding
melodia wygrywana przez zegar bong
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
niesprawiedliwie potraktowany wronged
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
niespodziewanie się pojawić happen along
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
być w centrum zainteresowania be in the limelight
pokrywanie czernią platynową platinization
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
decyzja o trybie postępowania allocation
dmuchane rękawki do pływania water wings
częstotliwość występowania frequency of occurence
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
chcieć w czymś uczestniczyć want in
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
zazwyczaj serwowana z napojami canape
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
wstrzymać się od głosowania abstain
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
zazwyczaj serwowana z napojami canap
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
być całkowicie przygotowanym be up and running
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
Więcej wyników dla "wan"