"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
chce wants
onan wanker
modny swanky
wanad vanadium
sroka Saskatchewan pheasant
dywan carpet
cwany streetwise
wanna tub
wanna bathtub
wanna bath
awans advancement
sieja powan
cwany canny
blady wan
zwany ycleped
pręt wand
wanna bath-tub
zwany named
dupek wanker
zwany called
kutas wankie
wandal vandal
rydwan chariot
maleć wane
batuta wand
słaby wan
nikły wan
rwanie throb
udawany sham
nazwany called
arowana arawana
cwaniak dodger
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
wezwany called
brzdęk twang
rezerwa allowance
dywanik rug
cwaniak sly dog
wanderu lion-tailed macaque
bałwan fink
chowany retractable
karawan hearse
gwanako guanaco
chcieć wanna
porwany abducted
pozwany defence
porwany ragged
dawanie dation
arowana arowana
cwaniak fox
bałwan airhead
porwany kidnapped
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
gwanako Lama guanicoe
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
sawanna savannah
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
narwany feisty
opadać be on the wane
mizerny wan
udawany assumed
bałwan turkey
parawan screen
trwanie duration
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
udawany meretricious
spadać be on the wane
bałwan twit
wsuwany slip-on
arowana arrowana
wanderu Macaca silenus
znikać wane
cwaniak smoothie
chcieć to want
biegacz plains wanderer
nazwany dubbed
urywany jerky
kwantum quantum
udawany dummy
cwaniak wise-ass
cienias wanker
arowana silver arrowana
cwaniak smartie-pants
cwaniak smart aleck
buława wand
chcieli wanted
bałwan snowman
udawany brummagem
cwaniak smarty-pants
nazwany named
z braku for want of something
gotowany boiled
udawanie selective ignorance
używany hand-me-down
porwanie abduction
czuwanie wake
ubywanie decline
zerwanie breakdown
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
schowany concealed
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
zmywanie ablution
gotowany cooked
datowany of
sawantka blue-stocking
ostatnie swansong
fazowany bevelled
zerwanie rupture
poprawka allowance
wezwanie appeal
knowania machinations
sawantka bluestocking
Botswana Botswana
datowany dated
używany used
jak leci wa'gwan
zasiłek allowance
zerwanie severance
szczwany leery
udawanie histrionics
udawanie affectation
udawanie sham
datowany dd
gasnąć wane
czuwanie watch
hamowany controlled
gazowany effervescent
niknąć wane
podawany served
wanienka tubby
zanikać wane
wezwanie call
karawana caravan
zapomoga allowance aid
awantura fuss
nazwanie cognomination
potrzeba want
oderwany abrupt
awantura rumpus
czuwanie waking
jak leci wagwan
omdlały wan
awantura wrangle
usuwanie elimination
nazywany ycleped
awantura stramash
malowany painted
pozwanie citation
gazowany sparkling
schowany hidden
jak leci war gwan
wyzwanie challenge
matactwo wangle
pakowany packaged
szczwany slippery
awantaż advantage
wykiwany ripped off
awantura pother
zmywanie washing-up
ziewanie yawning
odbywany held
usuwanie expulsion
awantura row
używany secondhand
gazowany gassy
gazowany fizzy
wymagać want
porwania hijackings
używany in-service
wytworny swanky
używany second-hand
jak leci wha'gwan
oszustwo wangle
polowanie shoot
opanowany easy-going
izolowany isolated
wbudowany embedded
anodowany anodized
bałwanek snowman
pucowanie rub
odlewanie moulage
używanie using
Ewangelia Gospel
kierowany guided
skrawanie machining
Łabędź swan
wymywanie washout
awangarda avant garde
panowanie ascendancy
obcowanie intercourse
wirowanie rotation
uradowany joyful
opanowany unexcitable
kierowany conducted
obmywanie ablution
panowanie ascendency
rymowanka rhyme
awangarda avant-garde
mianowany appointive
anulowany cancelled
ukosowany bevelled
koskoroba coscoroba swan
opanowany controlled
opanowany self-possessed
pragnąć want
wbudowany built-in
szanowany esteemed
awangarda van
blednąć wan
stosowany applied
blednąć wane
polowanie prowl
niepełny wanting
do diaska wanklore
opanowany self-controlled
awangarda avant-gardism
hodowanie breeding
peklowany corned
wandalizm vandalism
panowanie mastery
szanowany venerated
głąbiel powan
śpiewany sung
szanowany respectable
nadawanie yap
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
pakowanie packaging
stonowany watered down
panowanie rule
kierowany led
uradowany jubilant
pasowanie fit
szanowany respected
nadawanie transmission
szacowany estimated
stonowany watered-down
żądanie want
losowanie draw
uradowany joyous
szanowany honored
wychowany raised
wędrowny wandering
luzowanie relief-in-place
tak zwany so-called
serwowany served
panowanie Dominion
panowanie grip
malowanie painting
wodowanie launch
szanowany estimated
mianowany appointed
upakowany squeezed
uradowany overjoyed
stonowany sober
trenowany trained
tak zwany soi-disant
opanowany steady
falowanie ripple
znakowany labeled
wirowanie spinning
ugotowany belly up
dodawanie addition
losowanie randomisation
wydawanie spending
uradowany glad
losowanie ballot
ugotowany dust
kapowanie snitchsqueal
polowanie hunting
zmasowana ballyhoo
oblewanie circumfusion
watowanie wadding
wychowany brought up
mocowanie fixing
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
zerowanie neutralisation
wyjmowany removable
ugotowany dead meat
dozowanie dosage
losowanie randomization
woskowany waxed
losowanie drawing
szanowany honoured
nabywanie acquisition
dropiatka plains wanderer
alokowany allocated
ogrzewany heated
gotowanie cooking
kreowanie creation
zalewanie circumfusion
ładowany chock-full
tokowanie balderdash
zerowanie neutralization
używanie usage
pływanie swimming
kupowanie buying
elegancki swanky
zachowany preserved
ugotowany toast
awangarda vanguard
szanowany reputable
kupowanie acquisition
animowany animated
tresowany trained
gotowanie coction
izolowany isolate
anodowany anodised
wylewanie flooding
rozerwany torn
zerowanie setting to zero
pozowanie sham
edytowany edited
panowanie reign
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
farbowany dyed
pakowanie packing
nadawanie broadcasting
forsowanie crossing
wymalowana made up to kill
lądowanie landing
awansować advance
okupowanie occupying
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
folgowanie indulgence
upakowanie compaction
gmatwanina skein
oczarowany captive
skopiowany copied
wypicowany dressed to the teeth
narysowany drawn
ewakuowany evacuee
zachowanie manner
zagmatwany convolute
regulowany variable
uratowanie rescue
puszkowany canned
zwariowany as mad as a hatter hare
zwariowany mental
awansować promote
oczarowany bewitched
opracowany edited
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
justowanie alignment
oksydowany oxidized
opakowanie wrapper
uratowanie salvage
gmatwanina snarl
dyktowanie dictation
skołowany punch-drunk
ruandyjski Rwandan
zachowanie conduct
klonowanie cloning
anulowanie cancellation
wypicowany duded-up
ewakuowany evacuated
punktowany bulleted
ładowania recycling time
grillowany barbecued
oczekiwany awaited
usytuowany situated
zagmatwany convoluted
olinowanie rigging
skierowany addressed
anodowanie anodizing
symulowany sham
cętkowany spotted
zwariowany as mad as a March hare
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
imitowanie emulation
słabnąć wan
słabnąć wane
cętkowany speckled
awanturnik braggart
opakowanie wrapping
brakujący wanting
wyluzowany on a lark
plonowanie yielding
wędrówka wander
zachowanie behaviour
grenowanie graining
opanowanie temper
emitowanie issuing
błądzić wander about
wypucowany spiffy
umiłowany beloved
testowanie testing
zrujnowany ruined
wypicowany pimed-up
opanowanie command
bananówka Taiwanese bamboo viper
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
wykrawanie blanking
imitowanie impersonation
przerwanie interruption
cętkowany mottled
lądowanie touchdown
skopiowany rewritten
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
opakowanie pkg.
zdołowany in a bad way
nurkowanie diving
zwariowany ape
sortowanie sorting
spamowanie spamming
zwariowany radgey
błądzić wander
pojmowanie insight
zachowanie conservation
awansować kick upstairs
afektowany camp
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
okazywanie apparition
umiłowany adored
opanowanie self-control
oczekiwany due
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
zdołowany blue
rachowanie calculation
sznurowany laced
wychowanek foster child
grupowanie classification
zszokowany startled
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
deputowany assemblyman
oszacowany vd
maskowanie masking
zwariowany wingy
anulowanie abatement
wpisywanie entering
mizernieć wan
grupowanie sorting
zagmatwany disorientating
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
zapakowany wrapped
wygrywanie winning
wizytowany visited
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
udrapowany draperied
zachowanie behavior
afektowany affected
opakowanie packet
błądzić wander around
zaparowany fogged-up
opanowanie poise
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zwariowany gonzo
wykrywanie detection
wychowanie parenting
wykonywany enforced
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
skierowany oriented
wędrowiec wanderer
promowanie advancement
zmarnowany washed up
wychowanie upbringing
zużywanie wearing
traktowany treated
peklowanie curing
rafinowany refined
sortowanie assortment
opakowanie pkg
zachowanie preservation
kierowanie guidance
ubolewanie regret
koksowanie carbonisation
pręgowany tabby
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
anulowanie nullification
ząbkowany crenate
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
drukowanie printing
rozdawanie distribution
wykonywany performed
stepowanie tap dancing
tajwański Taiwanese
zmarnowany washed-up
gmatwanina intricacy
zwariowany loco
szacowanie estimation
usmarowany smudgy
wędrować wander
obozowanie camping
kadrowanie cropping
metylowany methylated
wyluzowany easygoing
zachowanie behav
śpiewanie singing
kierowanie direction
umeblowany well found
koksowanie carbonization
kwantować quantise
całowanie osculation
zirytowany annoyed
zrujnowany wrecked
oczarowany enraptured
na dywanik be on the carpet
biczowanie flagellation
oznakowany labelled
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
sortowanie classification
zachowanie attitude
zagmatwany muddy
wyhodowany raised
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
Nebuanchre Nebwankhre
zwariowany cuckoo
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
kopiowanie to duplicating
nagrywanie recording
pomalowany painted
awansować elevate
zdejmowany detachable
przerwanie tear
umeblowany well-found
kwantować quantize
wyłudzać wangle
oczarowany spell-bound
odejmowany removable
awanturnik trouble-maker
zwariowany flakey
wypicowany swanked-up
oczekiwany estimated
zdołowany down
opanowanie restraint
zaparowany steamed-up
zwariowany radge
formowanie molding
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
opanowanie composure
pojmowanie apprehension
zagmatwany disorienting
dopasowany well-matched
awansować get promotion
skołowany giddy
ekranowany shielded
hartowanie hardening
kopiowanie to duplication
opanowanie aplomb
azotowanie nitriding
wystawanie prominence
uformowany formed
anulowanie revocation
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
oszacowany assessed
wychowanie breeding
zwariowany touched
rozerwanie tear
skierowany aimed
oczarowany rapt
mianowanie investiture
planowanie planning
koniobijca wanker
zwariowany radgie
przerwanie burst
kablowanie snitchsqueal
wychowanek ward
przerwanie discontinuation
zanotowany recorded
kopiowanie copying
wypicowany dogged-up
dopasowany adjusted
poluzowany slack
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
naderwanie tear
skierowany directed
zwariowany looney
awansować progress
zaczrowany enchanted
anulowanie cancelation
zirytowany edgy
emaliowany enameler
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
awanturnik swashbuckler
stepowanie tap
wychowanek fosterling
regulowany adjustable
kolorowany dyed
opakowanie packing
marnowanie wastage
dawkowanie dosage
dopasowany tailored
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
zwariowany off one's trolley
wymalowana done up to kill
zdołowany in a funk
angwantibo Arctocebus calabarensis
nurkowanie dive
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
renomowany renowned
marynowany pickled
oczekiwany expected
stosowanie usage
opanowanie equanimity
formowanie moulding
zwariowany as mad as a hatter
awansować to brevet
oczarowany enchanted
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
zabudowany sling-back
taktowanie timing
obdarowany donee
mieszkania want ad
opisywanie labeling
ogrzewanie heating
nabuzowany discombobulated
awansować aggrandize
zgadywanka quiz
różdżka wand
zwariowany up the wall
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
wyszorowany cleaned
biwakowanie camping
zablokowany stuck
aresztowany under arrest
odizolowany insular
umiarkowany mild
niegazowany still
ewangelicki evangelical
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
poszukiwany wanted
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
rozgotowany overboiled
wykołowany been had
oczekiwanie busy-wait
kieszonkowe allowance
ilustrowany glossy
spodziewany expected
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
zablokowany jammed
preferowany preferable
poirytowany uptight
skumulowany accumulated
poirytowany edgy
zamasowanie disguise
wyładowany laden
zdecydowany trenchant
napastowany assaulted
usiłowanie essay
zablokowany snarled-up
powstawanie formation
zapracowany busy
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
ziarnowanie graining
kolorowanka colouring book
małpowanie apishness
powoływany appointive
ślubowanie vows
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
akcentowany emphasized
blankowanie crenellation
wędrowanie wayfaring
załadowany laden
zawirowanie eddy
poszukiwany sought
rozradowany gleeful
odbudowanie rebuilding
indeksowany index-linked
usiłowanie effort
zagmatwanie entanglement
wyjustowany justified
ugruntowany entrenched
molestowany assaulted
usiłowanie trial
podminowany put out
ugrupowanie formation
zdecydowany resolved
zamaskowany cloaked
motywowanie motivating process
internowany internee
polerowanie polishing
Ruandyjczyk Rwandan
przebywanie residence
implikowany implicit
umiarkowany restrained
wnioskowany proposed
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
głosowanie poll
blankowanie crenellations
sublimowany sublimed
głosowanie election
zawirowanie swirl
zrujnowanie ruination
redagowanie editing
opracowanie case study
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
zahamowanie inhibition
zredukowany stripped-down
zdominowany dominated
zdecydowany determined
jodłowanie yodel
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
obgadywanie backbiting
ugrupowanie force
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
rozgniewany angry
zamazywanie blurring
zdecydowany unhesitating
żartowanie joking
wybrukowany cobbled
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
podminowany incensed
umotywowany reasoned
głosowanie vote
dojrzewanie maturation
wagarowanie dropping out
oznakowanie labeling
wyładowany unladen
niedostatek want
zawirowanie twirl
egzekwowany enforced
szlifowanie grinding
dziurkowany perforated
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
zablokowany deadlocked
wyobcowanie alienation
zażenowany self-conscious
kreskowanie to hatching
zażenowany abashed
wypytywanie interrogation
dopasowanie fit
głosowanie ballot
wygórowany excessive
zdecydowany in the bag
dojrzewanie curing
rozgniewany wroth
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
bez szwanku unhurt
kurtyzowany cocktailed
nie nazwany unnamed
awangardowy avant-garde
kwantowanie quantisation
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
spodziewany due
obrazowanie imaging
głosowanie voting
oznakowanie labelling
oszacowanie estimate
symulowanie affectation
zredukowany stunted
symulowanie sham
oczekiwanie expectancy
dekodowanie decryption
masturbacja wank
dokoptowany thrown in
dojrzewanie adolescence
dostosowany attuned
rozgniewany bent
awangardowy rad
kwantowanie quantization
poirytowany cross
bez szwanku unharmed
dyplomowany qualified
spowodowany caused
głosowanie division
wybrakowany waste
kolorowanie coloring
uzurpowanie usurpation
podminowany steam up
zwariowanie spin
zmiłowanie pity
umotywowany justified
spożywanie consuming
piaskowanie sand blasting
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
asygnowanie appropriation
przyjmowany received
buforowanie buffering
zablokowany standstill
perfumowany perfumed
rozgniewany huffy
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
bez szwanku scot-free
skierowanie direction
kombinować wangle
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
opracowanie development
na wezwanie on call
naładowany loaded
zamaskowany masked
nazalizacja twang
oczekiwanie esperance
kolorowanie colouring
poirytowany irritated
naładowany steam up
szkalowanie slander
całkowanie integration
uhonorowany honored
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
zagmatwanie intricacy
głosowanie suffrage
niegazowany noncarbonated
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
nieskrywany undisguised
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
skorygowany adjusted
rozgniewany t'd off
usytuowanie location
ślubowanie vow
obrazowanie visualization
okratowanie trellis
dyplomowany board-certified
zakopywanie burial
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
adresowanie addressing
protegowany protege
punktowanie center punching
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
zablokowany clogged
nawoskowany waxed
oczarowanie fascination
uhonorowany honoured
cieniowanie shading
oddzwaniać call back
wytrenowany trained
zredukowany diminished
niegazowany plain
umiarkowany moderate
ucałowania XOXO
oszacowanie valuation
wydrukowany printed
zamocowanie attachment
oszukiwanie delusion
odejmowanie subtraction
powariowany looney
skrępowany trussed
produkowany produced
preferowany preferred
dyplomowany certif
zażenowany ashamed
ewangelista gospeler
wypompowany flat
protegowany prot
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
zaszokowany shocked
zaatakowany attacked
zapracowany beleaguered
zdejmowanie disconnextion
nadzorowany supervised
wypompowany frazzled
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
oddzwaniać ring back
przetrwanie survival
zahartowany seasoned
umiarkowany middle of the road
udawany sen fox-sleep
skorelowany related
oszacowanie appreciation
rozgniewany wrathful
oczekiwanie wait
zażenowany embarrassed
imputowanie imputation
porozrywany tattered
odbudowanie Reconstruction
preferowany favored
oszacowanie rating
dyplomowany certificated
zażenowany mortified
skorygowany edited
zdecydowany crisp
oczekiwanie expectation
skandowanie chant
dopasowanie adjustment
rozgotowany overcooked
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
wyłudzenie wangle
zdecydowany adamant
desygnowany designate
wypompowany out of gas
zbzikowanie crankiness
podminowany on edge
zawoalowany veiled
podgrzewany heated
oznakowanie signage
uregulowany settled
opracowanie compilation
kwantyzacja quantisation
wyrachowany calculating
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
decydowanie decision making
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
poszukiwana wanted
piaskowanie sand-blast cleaning
wydobywanie eduction
obładowany laden
preferowany favoured
akumulowany accumulated
kciukowanie finger milking
nieużywany disused
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
zapracowany as busy as a cat burying shit
zamaskowany concealed
zmiłowanie mercy
ugruntowany firm
cyjanowanie cyanidizing
uregulowany regular
zobrazowanie presentation
wymizerowany gaunt
nie używany out of use
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
sprzedawanie selling
magnesowanie magnetization
potrzebować want
odzyskiwanie recycling
wnioskowanie deduction
zaadresowany addressed
platynowanie platinization
ocembrowanie curb
preparowanie preparation
zdeklarowany confirmed
zdecydowanie by far
podsumowanie windup
wypróbowany tried and true
zdeprawowany abandoned
dostosowanie adjustment
poszukiwanie exploration
kaskadowanie cascading
nie uznawany unrecognised
co słychać wha'gwan
utrzymywanie maintenance
fałszerstwo wangle
podgrzewanie heating
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
wypunktowany knocked out
spacerowanie walking
zdecydowanie vastly
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
przechowanie escrow
zdenerwowany jumpy
kolędowanie carol singing
opatentowany patented
nie używany out-of-use
inwestowanie investing
wypolerowany shiny
galwanizator galvanizer
przewidywany expected
negocjowanie bargaining
przyjmowanie reception
zorientowany directed
konserwowany canned
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
dystyngowany ladylike
rozczarowany disappointed
sfrustrowany frustrated
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
nadużywanie misusing
aresztowanie detention
zdewastowany devastated
Cygnus ferus hooper swan
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
zwany także alias
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
utalentowany talented
bruzdkowanie stiration
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
stopniowanie grading
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
poziomowanie levelling
napastowanie molestation
zdecydowanie out and away
doładowanie supercharge
awanturniczy rowdier
rozładowany unladen
egzekwowanie enforcement
sproszkowany dehydrated
opublikowany in the open
prążkowany stripy
okłamywanie sham
obramowanie casing
zdenerwowany angry
zdenerwowany ag
respektowany venerated
podsumowanie recapitulation
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
szczwany lis weasel
utrzymywanie claim
składowanie storing
skorumpowany corrupt
nieprzerwany continuous
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
zdenerwowany nervy
rezerwowanie booking
rozczarowany bewitched
zdefiniowany finite
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
desantowanie drop
znokautowany out cold
zdecydowanie far and away
inkrustowany encrusted
zdecydowanie appreciably
umiarkowanie mildly
żłobkowany serrate
dom murowany brick house
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
wychowywanie parenting
kontynuowany continued
nadzorowanie monitoring
wyrafinowany sophisticated
zdenerwowany nervous
znokautowany have one's bell rung
podsumowanie wrap-up
nieużywanie disuse
rozczarowany disenchanted
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zdesperowany desperate
nie używany unused
ewangeliczny evangelical
traktowanie bearing
rozminowanie bomb disposal
autoryzowany authorized
nieplanowany non-scheduled
fałszowanie adulteration
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
dystyngowany distinguished
cewnikowanie catheterisation
zobrazowanie display
zdenerwowany upset
nie datowany undated
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
podsumowanie gist
sfałszowany bad
prążkowany streaky
rozczarowany disillusioned
Cygnus ferus whistling swan
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
zdecydowanie determination
zdenerwowany jarred off
dawać awans promote
zdewastowany desolate
zrelaksowany easygoing
zaawansowany sophisticated
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
podirytowany ticked off
zrelaksowany relaxed
przeżuwanie rumination
akredytowany accredited
cewnikowanie catheterization
wypracowanie essay
zdenerwowany irritated
poszukiwanie search
awanturniczy rowdy
zorientowany oriented
serwisowanie servicing
zażenowanie discountenance
opublikowany published
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
awanturniczy full of piss and vinegar
galwanizeria galvanising plant
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
segregowanie assortment
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
szpiegowanie spying
użytkowanie use
dawać awans elevate
nieopakowany loose
zbalansowany balanced
zdecydowanie emphatically
wyrafinowany advanced
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
nieplanowany nonscheduled
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
rozradowanie exhilaration
świętowany observed
skorygowanie revision
Iwan Groźny Ivan the Terrible
przekazywany passed
rozczarowany gutted
sfabrykowany fabricated
co słychać wagwan
awanturniczy rollercoaster
zdeformowany misshapen
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
odwzorowania magnification ratio
znerwicowany clutched
użytkowanie utilization
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
zdenerwowany exasperated
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
niepotrzebny wanton
wypracowanie composition
zdenerwowany annoyed
dostosowanie accomodation
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
użytkowanie usufruct
potęgowanie raising
poszukiwanie quest
ogniskowanie focusing
karawanseraj caravansary
zdeformowany deformed
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
zdenerwowany clutched
odblokowanie clearing
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
wyregulowany adjusted
zdenerwowany t'd off
poszanowanie respect
awanturniczy pugnacious
zdecydowanie decisively
desantowanie beach landing
dostosowanie accommodation
spowodowanie induction
zmanierowany mincing
zdenerwowany edgy
humanizowany humanised
wole ruchome wandering goitre
tapicerowany upholstered
napastowanie harassment
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
umiarkowanie temperance
zażenowanie embarassment
zdenerwowany aggro
cywilizowany civilised
aresztowanie apprehension
gwarantowany wtd
wytapetowana done up to kill
sprostowanie rectification
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
zrezygnowany resigned
okłamywanie delusion
zestresowany stressed
utytułowany titled
platynowanie platinisation
wymizerowany lanky
cywilizowany civilized
parodiowanie spoof
podsumowanie summary
humanizowany humanized
molestowanie molestation
poszukiwanie searching
otrzymywanie receiving
umiarkowanie moderately
zmanierowany lackadaisical
co słychać war gwan
zaadaptowany adapted
zdenerwowany tooshie
zdemontowany knocked down
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
składowanie storage
zażenowanie discomfort
potrzebować be in want of something
magnesowanie magnetisation
naszkicowany drawn
kotłowanina welter
zorientowany aware
zażenowanie embarrassment
anodyzowanie anodizing
destylowanie distiling
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
zdecydowanie resolutely
skalkulowany calculated
podsumowanie summing up
nieugotowany uncooked
zdeformowany cauliflower
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
zastosowanie implementation
obramowanie border
zakneblowany gagged
niepohamowany unrestrained
poklepywanie tapotement
rozczarowanie disappointment
dotrzymywanie abidance
eloksalowanie anodizing
zaangażowany employed
legwan czarny Ctenosaura similis
szufladkowany labeled
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
inaczej zwany a.k.a.
rozpustność wantonness
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
skrzyżowanie crossing
zainwestowany invested
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
zdenerwowanie irritation
olej jodowany iodised oil
dopasowywanie matching
przewidywanie anticipation
niepohamowany uncontrollable
wysublimowany discriminating
odszkodowanie damages
podskakiwanie bobbing
legwan czarny spiny-tailed iguana
zdenerwowanie aggravation
nie testowany not tested
przypasowanie coaptation
występowanie incidence
zorganizowany organised
organizowanie sorting
napiętnowany scarred
przekazywanie passing
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
niedopasowany misfit
podenerwowany keyed-up
rozczarowanie anticlimax
zilustrowanie exemplification
olej jodowany iodized oil
wanga stalowa Bernier's vanga
klimatyzowany air-conditioned
przewidywanie forecast
darowanie win absolution
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
nieoczekiwany unexpected
odszkodowanie indemnity
ukierunkowany directed
kontrolowanie checking
pożytkowanie utilisation
kwalifikowany aggravated
nie testowany NT
zafascynowany impressed
skomplikowany complicated
postępowanie bearing
skrzyżowanie junction
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
magazynowanie warehousing
wypróbowanie tryout
postępowanie process
przewidywanie prediction
rozczarowanie comedown
zaabsorbowany absorbed
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
wanga stalowa Oriolia bernieri
poszatkowany shredded
wysublimowany distilled
odszkodowanie restitution
ukierunkowany oriented
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
zdenerwowanie jitters
zaakceptowany recognised
zaabsorbowany heavy
w awangardzie in the van
podenerwowany nervy
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
zatytułowany entitled
skomplikowany sophisticated
zaangażowany caught up
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
przystosowany adjusted
podenerwowany ticked off
improwizowany improvised
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
alkalizowanie alkalisation
odszkodowanie indemnification
przygotowanie preparation
legwan morski galapagos marine iguana
przekazywanie transmission
zdyskontowany discounted
zarezerwowane booked
zaakceptowany recognized
skonfundowany confused
skomplikowany knotty
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
wyimaginowany imaginary
skrzyżowanie hybrid
skonwertowany converted
prognozowanie forecasting
niepowetowany irreparable
przystosowany conditioned
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
alkalizowanie alkalization
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
postępowanie dealing
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
rozczarowanie dyspepsia
niepożądany unwanted
skomplikowany intricate
programowanie programming
zdeprawowanie immorality
skrzyżowanie jct
podenerwowany cross
niepohamowany abandoned
zdenerwowanie abdabs
niepohamowany unbridled
sponsorowanie sponsorship
fantazjowanie vapours
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
postępowanie behaviour
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
z opanowaniem collectedly
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
zrezygnowanie abandonment
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
zamocowywanie fixing
sfinalizowany signed and sealed
wanga srokata Chabert's vanga
niedogotowany al dente
postępowanie behav
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
zorganizowany well-conducted
zaangażowany hands-on
niepohamowany irrepressible
przygotowania arrangements
zmotoryzowany motorized
szufladkowany labelled
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
postępowanie procedure
okres trwania life
pożytkowanie utilization
projektowanie designing
skomplikowany complex
odszkodowanie award
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
wanga srokata Leptopterus chabert
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
zaangażowany concerned
niepohamowany driving
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
skodyfikowany codified
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
podenerwowany antsy
zafascynowany fascinated
dostać awans get promotion
rozczarowanie leftdown
rozczarowanie letdown
bombardowanie bombardment
uregulowanie regulation
przygotowanie background
etykietowanie labeling
wyremontowany reconditioned
niedogotowany underdone
sponsorowanie backing
wzornikowanie strickle moulding
plątać się wander
ześrodkowany concentrated
występowanie acting
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
zarwana nocka all-nighter
legwan czarny black iguana
podenerwowany edgy
zbankrutowany bankrupt
zaaranżowany arranged
nie znakowany unlabelled
czarterowanie chartering
niedopasowany maladjusted
wzornikowanie strickle molding
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
odstępowanie derogation
wyeliminowany knocked out
bit zrabowany robbed bit
zarejestrowany registered
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
nie odnotowany unrecorded
zakwaterowanie acodation
wyczarterowany chartered
podróżowanie wayfaring
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
niespodziewany sudden
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
przystosowanie conformity
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
nieuregulowany maladjusted
franszyzowanie franchising operation
ukierunkowanie orientation
zakonspirowany secretive
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
zaproponowanie proposing
chromianowanie cromodizing
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
niedysponowany inapplicable
nieumiarkowany immoderate
rozdysponowany committed
pergaminowanie parchmentising
źle wychowany ill-bred
sklasyfikowany rated
rzecz używana hand-me-down
miareczkowanie titration
nieoczekiwanie unexpectedly
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
zdeterminowany determined
fortyfikowanie to fortification
niezdecydowany indecisive
zaabsorbowanie preoccupation
uporządkowany shipshape
zamieszkiwanie housing
uporządkowany trim
naśladowanie apishness
niedoszacowane hidden assets
grafityzowanie graphitisation
pergaminowanie parchmentizing
zainteresowany concerned about
udokumentowany documented
nie oznakowany unlabeled
źle sytuowany badly off
zakonserwowany canned
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
podekscytowany keyed-up
niezdecydowany up a tree
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
ukierunkowanie ORIEN
posuwanie się wafture
sklasyfikowany classified
niezaplanowany non-scheduled
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
namagnesowanie magnetisation
niehonorowanie dishonour
udokumentowany recorded
podziękowanie acknowledgment
zaangażowanie involvement
przywoływanie recall
naśladowanie impersonation
skoordynowanie co-ordination
wulkanizowanie vulcanization
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
być nadawanym be on the air
niedopracowany wanting
wyidealizowany idealized
usankcjonowany legitimate
zarezerwowanie booking
błąkać się wander
przeładowanie OL
demonstrowanie apparition
pielęgnowanie nursing
zróżnicowany differentiated
namagnesowanie magnetising
skoncentrowany concentrated
oddziaływanie influence
klasyfikowanie classification
rozproszkowany comminuted
murowane alibi cast-iron alibi
podenerwowanie nervousness
podekscytowany aerated
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
niedysponowany off colour
wyokrętowanie disembarkation
oprogramowanie software
licencjonowany legitimate
darowanie winy condonation
porządkowanie ordering
głosowanie za ayes vote
skonfliktowany conflicted
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
rozpropagowany widespread
bez ładowania without a word of a lie
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
preliminowanie budgetting
powstrzymywany controlled
niespodziewany unlooked-for
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
namagnesowanie magnetizing
podekscytowany excited
poddenerwowany nervous
oderwanie się abruption
spożytkowanie utilisation
rozszyfrowanie decryption
merceryzowanie mercerisation
źle wychowany bad-mannered
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
atom znakowany labeled atom
normalizowanie normalizing
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
przegrupowanie reorganization
gnu pręgowane common gnu
czek awizowany advised cheque
merceryzowanie mercerization
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
zainteresowany interested
omul bajkalski Baikal powan
podekscytowany elate
niezdecydowany irresolute
niedysponowany seedy
nie rafinowany unrefined
klasyfikowanie assortment
kwantyfikować quantify
podziękowanie thanksgiving
niedostosowany inadequate
dostosowywanie adjustment
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
przegrupowanie reorganisation
skomplikowanie complexity
niedysponowany indisposed
odmagnesowanie demagnetisation
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
prześmiewanie send-up
pozycjonowanie ranking
niezjonizowany unionized
podekscytowany all shook up
Parus amabilis Palawan tit
zakwaterowanie accommodation
obniżać się be on the wane
zainteresowany interested in
podekscytowany elated
nieskrępowany untrammelled
współpozwany co-respondent
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
wulkanizowanie vulcanisation
niedoszacowany understated
skonsternowany baffled
zaprojektowany designed
skonsternowany bewildered
nieoczekiwanie suddenly
fosfatyzowanie phosphatising
pobrzękiwanie jangle
zakonserwowany preserved
bez pyskowania none of your lip
sparaliżowany numb
odmagnesowanie demagnetization
chcieć zemsty want a piece of someone
podekscytowany wrought up
wyeliminowanie elimination
przechowywanie storage
nieskrępowany unimpeded
walić gruchę wank off
zróżnicowany motley
gnu pręgowane blue wildebeest
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
skonsternowany nonplussed
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
podziękowania thanks
posegregowanie filing
zainteresowany concerned
przystosowanie accommodation
niedoszacowane hidden asset
nie oznakowany unlabelled
ukrywanie się to concealment
kwestionowanie challenge
zaakcentowanie accentuation
spożytkowanie utilization
zeuropeizowany westernized
niedopasowanie mismatch
promieniowanie radiation
adoptowany syn adoptive son
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
zarejestrowany recorded
niewyedukowany clerkless
korek w wannie bung
modelowanie 3D 3D modeling
fosforanowanie phosphatizing
gnu pręgowane common wildebeeset
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
niezaspokojony wanton
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
przystosowanie accomodation
skaolinizowany kaolinised
poddenerwowany antsy
uporządkowanie array
robić dygresje wander
niesprecyzowany unspecified
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
rozemocjonowany intense
podekscytowanie excitement
zróżnicowanie diversity
okres panowania reign
być ugotowanym haven't got a hope in hell
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
przeterminowany outdated
zahipnotyzowany spellbound
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
prześladowanie molestation
rozmagnesowanie degauss
zapotrzebowanie requirement
skoncentrowanie focus
łabędź niemy mute swan
zautomatyzowany automated
zdezorientowany bemused
formowanie się formation
wartościowanie judgment
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
legwan pustynny ornate curlytail lizard
rozwiązłość wantonness
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
niespodziewanie oddly enough
pokrywanie się lapping
czynić adwanse make advances to somebody
puder prasowany pressed powder
rozpolitykowany political
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
arowana srebrna silver arawana
wypielęgnowany trig
rzeczy używane jumble
niespodziewanie all of a sudden
napój gazowany soda
poddenerwowanie fluster
sieja pospolita powan
zdezorientowany disorientated
odczuwać brak want for something
oddawanie moczu riddle
brak zahamowań wantonness
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
nieutalentowany untalented
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
wiersz rymowany rhyme
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
być opanowanym be as cool as a cucumber
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
gekon paskowany white-lined gecko
zaimprowizowany improvised
gęś garbonosa swan goose
niekontrolowany offhand
nauka stosowana applied science
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
wykazywać brak want for something
Anodonta cygnea swan mussel
brak żywności want of food
zaklasyfikowany classified
niezdecydowanie indecision
arowana srebrna arowana
zdyscyplinowany disciplined
wyżej cytowany above-cited
gekon paskowany white-striped gecko
foka pręgowana Histriophoca fasciata
zróżnicowanie diversification
zarejestrowanie registry
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
niezdecydowanie indecisiveness
nauki stosowane applied sciences
niespodziewanie surprisingly
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
parowaniem itd. spissitude
nie zaplanowany unplanned
administrowanie administration
nie skorygowany uncorrected
arowana srebrna arrowana
zainteresowania interests
akara paskowana golden dwarf cichlid
zdyscyplinowany self-disciplined
niekontrolowany uncontrolled
foka pręgowana ribbon seal
koncesjonowanie licensing
arowana srebrna silver arowana
zużywanie się attrition
legwan pustynny Leiocephalus personatus
zrekonstruowany restored
nieposzlakowany unblemished
prześladowanie persecution
blacha cynowana tin
niekontrolowany out of control
licencjonowanie licensing
czek limitowany limited check
karawana wozów wagon train
akara paskowana Nannacara anomala
zdezorientowany confused
targowanie się chaffer
niedoprasowanie short molding
zakontaminowany contaminated
nieposzlakowany spotless
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
wyreżyserowany directed
akara paskowana goldeneye cichlid
nie lakierowany unvarnished
uprzywilejowany preferential
niekontrolowany incontinent
rejon wodowania alighting area
czek limitowany limited cheque
przygotowany na up for something
wykwalifikowany fully-fledged
legwan obrożny collared lizard
niestaranność want of care
niedoprasowanie short moulding
scynk pascowany Eumeces fasciatus
zapotrzebowanie bid
rozemocjonowany heated
zdyscyplinowany well-regulated
arowana srebrna silver arrowana
Ernobius mollis waney edge borer
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
scynk paskowany Eumeces schneideri
watowana kurtka donkey jacket
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
opos pręgowany common striped possum
mocno zbudowany husky-built
legwan obrożny common collared lizard
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
ukształtowanie configuration
wykwalifikowany trained
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
Macaca cyclopis Taiwan macaque
akara paskowana Nannacara taenia
sklasyfikowanie filing
legwan obrożny Crotaphytus collaris
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
osoba mianowana appointee
zlasowany mózg brain is fried
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
niepowstrzymany wanton
rozerwanie się burst
mocno zbudowany stocky-built
niecywilizowany uncivilised
zarchiwizowanie filing
zdezorientowany bewildered
arowana srebrna arawana
wole nurkujące wandering goitre
targowanie się bargaining
zróżnicowanie variety
maskowanie się disguise
targowanie się haggling
niecywilizowany uncivilized
hiena cętkowana spotted hyena
zdziesiątkowany decimated
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
dane skorygowane revised data
akara cętkowana Aequidens curviceps
kolor symulowany dithered color
godny ubolewania contemptible
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
dobrze zbudowany well-built
sowica oczkowana northern boobook
nie wypróbowany untried
tkanina gumowana rubberised fabric
rzucać wyzwanie to challenge
papier woskowany wax paper
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
hiena pręgowana Hyaena hyaena
karta lądowania landing card
suma skorygowana revised figure
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
multipleksowanie multiplexing
babka plamkowana knight goby
niezaangażowany nonpartisan
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
dobrze zbudowany well knit
uprzywilejowanie preference
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
piona łuskowana Pionus maximiliani
hiena pręgowana striped hyaena
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
piona łuskowana scaly face pionus
system wbudowany embedded system
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
bocja pręgowana zebra loach
niezaangażowany detached
dobrze zbudowany well-knit
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
żółw malowany painted turtle
piona łuskowana scaly-headed parrot
niedoinwestowany undercapitalised
hiena pręgowana striped hyena
niewypoziomowany a little off
akara cętkowana flag cichlid
zostać zerwanym break up
Diomedea exulans wandering albatross
program dotowany grant-aided scheme
wyspecjalizowany specialized
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
murena zebrowana zebra moray
niezaangażowany non-aligned
Otus fuliginosus Palawan scops owl
dobrze wychowany well-behaved
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
nieskomplikowany uncomplicated
urwany z choinki out in left field
atom zjonizowany ionised atom
przerwanie ognia armistice
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
akara kratkowana golden dwarf cichlid
niewyśrodkowany a little off
wypośrodkowany middle-of-the-road
akara cętkowana Laetacara curviceps
wyjmowanie dysku disk removal
niesubordynowany insubordinate
Panoquina errans wandering skipper
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
być zszokowanym be appalled
skumulowany zysk accumulated profit
łabędź czarny black swan
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
przerwanie ognia ceasefire
odczuwanie bólu algaesthesis
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
zsynchronizowany synchronized
niekwestionowany unquestioned
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
wanga hakodzioba hook-billed vanga
kabel ekranowany shielded cable
akara kratkowana Nannacara anomala
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
handlowanie się chaffer
wiek dojrzewania adolescence
dobrze wychowany refined
rozgorączkowany feverish
podporządkowany conformable
akara kratkowana goldeneye cichlid
akara cętkowana sheepshead acara
akara cętkowana blunthead cichlid
wydra cętkowana spotted-necked otter
dobrze wychowany urbane
dobrze zachowany well preserved
klucz sortowania sort key
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
sikora kapturowa Palawan tit
dobrze zbudowany clean-limbed
lelek cętkowany star-spotted nightjar
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
leń patentowany cookie-pusher
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
hiena cętkowana Crocuta crocuta
drzym kreskowany Malacoptila striata
wydra cętkowana Lutra maculicollis
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
dobrze sytuowany well-off
zaprotokołowany on record
niekwantytatywny unquantifiable
spożywanie krwi hematophagy
silnie zbudowany well-set
gębal oczkowany dulit frogmouth
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
bocja pręgowana Botia striata
hiena cętkowana hyena
nieskoordynowany uncoordinated
nieprzystosowany inadequate
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
budowanie narodu nation building
dobrze sytuowany comfortable
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
nieskomplikowany simple
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
być ignorowanym fall on stony ground
logowanie zdalne remote login
spożywanie krwi hematophagia
syczek oczkowany bearded screech owl
dobrze zbudowana well-endowned
zreformułowanie reformulation
lora moręgowana dusky lori
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
sikora sawannowa Parus thruppi
ewidencjonowanie accounting
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
piona łuskowana Maximillian pionus
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
żółw malowany Chrysemys picta
wole wędrujące wandering goitre
brać na dywanik take someone to task
bocja pręgowana candy-stripe loach
hiena cętkowana laughing hyena
łabędzi śpiew swansong
sztuka gotowania cookery
zakaz parkowania no standing
babka plamkowana double fin goby
lora moręgowana dusky lory
spożywanie krwi haematophagia
wąż tajwański Taiwan beauty snake
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
sikora sawannowa Somali tit
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
niekwestionowany undisputed
węgloazotowanie nitrocarburizing
osoba ewakuowana evacuee
mienie uratowane salvage
rzucać wyzwanie challenge
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
rewanżować się repay
napakowany gość beef
leżakowania piwa beer storage cellar
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
obszar zabudowany built-up area
adoptowana córka adoptive daughter
warty odnotowania remarkable
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
gębal łuskowany Gould's frogmouth
załatwiać sobie wangle
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
ciepło parowania heat of vaporisation
okadia pręgowana Ocadia sinensis
koronowana głowa crowned head
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
formowanie wirowe centrifugal molding
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
obrzęk Quinckego wandering oedema
zdalne sterowanie telecontrol
obszar zabudowany build-up area
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
orientowanie się understanding
najnowsze dzieło swansong
formowanie wirowe centrifugal moulding
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
zdalne sterowanie remote control
nieuporządkowany disordered
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
głosowanie tajne secret ballot
szczeżuja wielka swan mussel
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
zdecentralizowany decentralized
dobre sprawowanie good behaviour
niezarejestrowany unregistered
chory dializowany dialyzed patient
być naładowanym get high
bokser pręgowany Boxer - Brindle
zbyt zaawansowany too far gone
brak zdecydowania indecisiveness
pętla sterowania control loop
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
nieuporządkowany disorderly
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
upakowanie danych data compaction
zdezaktualizowany obsolete
kusacz kreskowany spotted nothura
brak umiarkowania wantonness
jerzyk łuskowany mottled swift
dawanie napiwków tipping
zdalnie sterowany remote-controlled
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
długo oczekiwany long awaited
być krytykowanym come under fire
bokser pręgowany Brindle Boxer
rzecz wybrakowana discarded
rozentuzjazmowany enthusiastic
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
podszywanie się impersonation
zdezaktualizowany out of date
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
arowana azjatycka golden arowana
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
zapracowana osoba going concern
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
mniszka paskowana sharp-tailed munia
skunks pręgowany Mephitis mephitis
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
czas utrzymywania holding time
niezainteresowany unconcerned
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
masturbować się wank
długo oczekiwany long-anticipated
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
bez przygotowania ad lib
ręcznie malowany hand-painted
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
bączek smugowany Ixobrychus involucris
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
napełnić wan run a tub
skunks pręgowany striped skunk
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
zdublowany podpis doubled sig
katgut chromowany chromicised catgut
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
legwanik obrożny collared lizard
brzanka liniowana Barbus lineatus
wydanie drukowane print edition
nie do opanowania unmanageable
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
jest obsługiwany operates
brzanka liniowana striped barb
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
głosowanie jawne recorded vote
żmija żebrowana asp
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
niedofinansowanie underfunding
obrzęk Quinckego wandering edema
skomercjalizowany commercialised
katgut chromowany chromicised gut
syczek kreskowany Cuban screech owl
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
zdecentralizowany decentralised
źle przygotowany ill-equipped
zawód wykonywany practised profession
lorika kreskowana striated lorikeet
przechadzać się wander
okadia pręgowana Chinese turtle
napakowany gość beefcake
kraska kreskowana Coracias naevia
bentewi paskowany solitary flycatcher
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
kusacz kreskowany Nothura maculosa
zostać wykiwanym get a raw deal
wiek zaawansowany OA
żmija żebrowana asp viper
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
ulga inwestycyjna capital allowance
skomercjalizowany commercialized
rozentuzjazmowany mad keen
katgut chromowany chromicized catgut
szakal pręgowany Canis adustus
polowanie na lisa foxhunting
zbaczać z tematu wander
awanturować się fuss
osoba akceptowana persona grata
zagmatwana sprawa snarl
zdalne kierowanie remote control
owoce kandyzowane candied fruits
tenrek pręgowany striated tenrec
wiek zaawansowany old age
kulczyk smugowany Ankober serin
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
katgut chromowany chromicized gut
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
przekwalifikowany overqualified
kraska kreskowana rufous-crowned roller
wanna hartownicza quenching pit
akumulowany popyt accumulated demand
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
zająkiwanie się stammer
tanrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
być skrępowanym be backward in coming forward
sesja głosowania voting session
arowana azjatycka Asian bonytongue
bilbil kreskowany striated bulbul
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
nauka o poznawaniu cognitive science
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
niewykwalifikowany unskilled
towary importowane imports
kulczyk kreskowany streaky seedeater
metalik łuskowany scaled metaltail
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
nadawanie połysku polishing
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
zindywidualizowany individualised
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
komputer wbudowany embedded computer
usatysfakcjonowany pleased
fundusz asygnowany expense allowance
zrewanżować się repay
rozpoznawanie mowy speech recognition
skumulowane zapasy accumulated stocks
suseł moręgowany Citellus citellus
ocena zintegrowana assessment center
uszatka kreskowana fearful owl
związek znakowany labelled compound
zdzwaniać się z touch base
niezidentyfikowany unidentified
ogłoszenia drobne want ads
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
ćwirek plamkowany sage sparrow
plan postępowania plan of action
zrewanżować się reciprocate
mleko fermentowane cultured milk
siarka sublimowana sublimed sulfur
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
korumba cętkowana flag cichlid
warunek sterowania controlling condition
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
ocena zintegrowana assessment centre
syczek palawański Palawan scops owl
nogal prążkowany mallee fowl
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
źle zorganizowany disorganised
mieć zastosowanie to apply
spodziewanie się anticipation
być zrezygnowanym feel blue
siarka sublimowana sublimed sulphur
komitet planowania policy committee
groźne zachowanie threatening behaviour
opakowanie zwrotne returnable packing
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
karawan pogrzebowy Black Maria
kastrowanie drobiu caponising
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
nogal prążkowany malleefowl
jest zarezerwowane it has your name on it
dziecko adoptowane adoptive child
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
głupie zachowanie foolery
balotowanie płodu foetal ballotement
bez zaangażowania flatly
pływanie łodzią boating
prowizja skalowana scaling commission
dzień głosowania polling day
żółwik malowany painted turtle
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
forma do odlewania font mould
frankolin malowany Francolinus pictus
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
chromowanie twarde hard chromium plating
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
żółw pręgowany Hermann's tortoise
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
solidnie zbudowany built like a brick shit house
zabawa w chowanego blind man's buff
karawan pogrzebowy dead wagon
kastrowanie drobiu caponizing
suseł moręgowany Spermophilus citellus
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
sposób zachowania air
systemy kierowania Command and Control Systems
dziecko adoptowane adopted child
azbest palladowany palladised asbestos
brzanka pręgowana banded barb
wanga krasnosterna red-tailed vanga
nakaz aresztowania capias
wanga krasnosterna tit shrike
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
normy księgowania accounting standards
korumba cętkowana Laetacara curviceps
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
wezwać na dywanik haul up on the carpet
drugie dojrzewanie after-ripening
wart opublikowania newsworthy
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
klucz indeksowania index key
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
dublowanie dysków disk duplexing
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
dziecko adoptowane ACD
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
przeklasyfikowanie reclassification
mikroprogramowanie microcoding
samoporządkowanie self-organisation
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
wanga białogłowa Artamella viridis
puchacz kreskowany Bubo philippensis
zabawa w chowanego peekaboo
nogal prążkowany Leipoa ocellata
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
stanowcze wezwanie clarion call
legwan z Galapagos land iguana
dublowanie dysków disk mirroring
chlorosulfonowanie sulfochlorination
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
puszczyk zebrowany black-banded owl
czek niehonorowany dishonored cheque
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
przerwanie ciąży abortion
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
korumba cętkowana sheepshead acara
korumba cętkowana blunthead cichlid
wanga białogłowa white-headed vanga
malowanie pędzlem brushing
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
karawan pogrzebowy bone box
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
naszywana kieszeń patch-pocket
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
wykastrowany baran wether
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
nakaz aresztowania detention order
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
wykrywanie intruza intruder detection
niestosowanie się non-conformance
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
związek znakowany labeled compound
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
niewykwalifikowany unqualified
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
mleko humanizowane humanized milk
chronka pręgowana barred antshrike
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
korumba cętkowana Acara curviceps
frankolin malowany painted francolin
samoporządkowanie selforganization
brzanka kropkowana golden dwarf barb
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
formowanie otwarte molding in open sand bed
wyrazy uszanowania compliments
kukułka sawannowa Cuculus gularis
żółw pręgowany Greek tortoise
żółw pręgowany green-headed turtle
wełna karbikowana curly wool
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
forma do odlewania font mold
egzekwowanie prawa law enforcement
test randomizowany randomized test
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
smarowanie silnika engine lubrication
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
zdeklarowana panna confirmed singleton
niezróżnicowanie indifference
swoboda testowania testamentary freedom
metalik łuskowany brassy metaltail
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
mianowany na stałe in ordinary
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
opona przepompowana overinflated tyre
nie ma zastosowania NA
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
smolarek łuskowany southern anteater-chat
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
mało prawdopodobny wan
odwzorowanie obrazu image mapping
w pełni dopasowany fully-fashioned
formowanie tłoczne compression molding
sortowanie rosnące ascending sort
bardzo zdenerwowany spewing
postępowanie karne criminal action
masowe aresztowanie mass arrest
pacjent dializowany dialysed patient
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
bank koncesjonowany chartered bank
całkowite zerwanie clean break
ugotowany na twardo hard-boiled
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
wołowina peklowana corned beef
gołąbek zebrowany zebra dove
gołąbek zebrowany Geopelia striata
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
notowanie giełdowe stock exchange quotation
suseł perełkowany Citellus suslica
formowanie na zimno cold molding
kureczka kreskowana Porzana marginalis
obręcz okołkowana studed tire
niedokapitalizowany undercapitalised
lądowanie awaryjne forced landing
pacjent dializowany dialyzed patient
filtrowanie zacieru lautering
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
zbudowany bez planu rambling
sterowanie gaźnika carburetter control
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
drozdoń łuskowany Sunda thrush
łabędź krzykliwy hooper swan
umocowanie kątnicy caecopexy
skumulowany fundusz accumulated fund
suseł perełkowany Citellus suslicus
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
żararaka paskowana green jararaca
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
sterowanie gaźnika carburettor steering
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
tandetnie zbudowany jerry-built
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
łabędź krzykliwy whistling swan
umocowanie kątnicy cecopexy
odpis amortyzujący amortization allowance
nurkowanie z rurką snorkeling
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
konto oprocentowane interest-bearing account
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
żararaka paskowana green jaracaca
puchatek łuskowany hoary puffleg
filander pręgowany banded hare wallaby
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
wanga białogardła Van Dam's vanga
nieoczekiwany zjazd sideslip
godny naśladowania imitable
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
sterowanie migawką shutter control
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
Coregonus lavaretus powan
narażać na szwank damage
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
rogatnica paskowana Balistes capriscus
deska do prasowania ironing board
niedokapitalizowany undercapitalized
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
odbiegać od tematu wander from the subject
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
wanga białogardła Xenopirostris damii
boks do głosowania voting booth
godny naśladowania shining
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
kukabura łuskowana spangled kookaburra
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana gray trigger
wywoływanie barwne color development
formowanie obrotowe rotational molding
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
wikłacz łuskowany Speke's weaver
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
mocowanie bagnetowe bayonet mount
usatysfakcjonowanie fulfilment
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
pacjent dializowany hemodialyzed patient
zasady księgowania accounting principles
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
formowanie tłoczne compression moulding
rogatnica paskowana gray triggerfish
zachowanie nie fair dirty pool
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
łabędź krzykliwy whooping swan
mleko skondensowane evaporated milk
leśnica kreskowana Drymophila devillei
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
wychowanie fizyczne physical training
przewidywane zasoby assumed reserves
nie przereklamowany all it's cracked up to be
drożdże prasowane compressed yeast
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
owocojad łuskowany black-throated cotinga
Dzień Zwiastowania Lady-day
łabędź krzykliwy whooper swan
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
brodal perełkowany Abyssinian barbet
godny pożałowania deplorable
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
doręczać wezwanie to serve a writ
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
wychowanie fizyczne PE
panaka prążkowana royal panaque
godny pożałowania sorry
nakaz odszkodowania compensation order
rogatnica paskowana grey trigger
kredyt prolongowany extended credit
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
narażać na szwank jeopardize
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
leśnica łuskowana Drymophila squamata
zmienić zachowanie change one's tune
mocowanie obiektywu lens mount
strona poszkodowana injured party
zaczepne zachowanie aggro
siniaczek paskowany Claravis godefrida
przystosowanie się adjustment
żmija lewantyńska Laventine viper
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
doręczać wezwanie serve a writ
znakowany izotopowo radiolabelled
wychowanie fizyczne physical education
panaka prążkowana royal pleco
pokutnik plamkowany speckled mourner
sumowanie dwójkowe binary addition
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
godny pożałowania regrettable
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
kukułka kreskowana Cuculus fugax
rogatnica paskowana grey triggerfish
skierowany ku morzu seaward
narażać na szwank jeopardise
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
kukabura łuskowana Dacelo tyro
kiściec łuskowany Lophura lathami
leśnica kreskowana striated antbird
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
kureczka kreskowana striped crake
test zrandomizowany randomized test
modulator hamowania brake appropiating device
panowanie nad sobą self-control
żmija lewantyńska levantine viper
ryzyko wkalkulowane calculated risk
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
upolowana zwierzyna quarry
rudzielec paskowany flammulated treehunter
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
puszczyk pręgowany African wood owl
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
kusaczka kreskowana elusive antpitta
opona przepompowana overinflated tire
wychowanie fizyczne games
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
węże do polewania hosepipes
żmija lewantyńska Vipera lebetina
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
wyszukiwanie danych data retrieval
molestowanie dzieci child abuse
idealnie dopasowany fully-fashioned
bardzo zdenerwowany spewin'
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany peaceful dove
średniozaawansowany intermediate
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
pozostawanie w parze coupledom
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
gołąbek łuskowany Geopelia placida
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
łabędź trąbiący trumpeter swan
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
gąbka do pudrowania powder puff
leporinus pręgowany black-banded leporinus
zachowanie natrętne compulsive behaviour
współwystępowanie coexisting
niedopompowana opona underinflated tyre
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
podejmowanie decyzji decision-making
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
pies wytresowany tak sniff dog
niedopompowana opona underinflated tire
prawo do głosowania vote
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
wychowanie seksualne birds and the bees
sprzedaż pozorowana wash sale
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
glutation utlenowany oxidised glutathion
brezent impregnowany groundsheet
iść na głosowanie go to the polis
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
mrowiniec łuskowany squamate antbird
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
być zainteresowanym have a stake
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
rzeczy do prasowania ironing
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
pułk zmechanizowany armoured regiment
przepiór kreskowany long-clawed quail
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
formowanie wtryskowe injection moulding
szczotka do dywanów carpet sweeper
wychowanie zdrowotne health education
buszówka kreskowana striated thornbill
zaspokajać potrzeby satisfy wants
glutation utlenowany oxidized glutathion
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
przepiór kreskowany singing quail
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
głosowanie listowne postal ballot
zaawansowany wiekiem advanced in years
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
zasady postępowania code of conduct
frankolin łuskowany scaly francolin
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
godziny urzędowania office hours
wykładzina dywanowa fitted carpet
żyć z kombinowania live by one's wits
wykrywanie błędów error detection
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
kontrolowanym tempie pace oneself
być zdeterminowanym be dead set on something
być przetrzymywanym be in custody
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
współwystępowanie co-existing
Scleropages formosus golden arowana
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
głosowanie pocztowe postal ballot
weksel niehonorowany dishonoured bill
węgiel do rysowania fusain
planowany kanibalizm planned cannibalisation
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
pędzel do malowania paintbrush
umocowanie pierwotne original authorisation
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
godziny urzędowania business hours
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
niespodziewany zwrot revulsion
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
formowanie maszynowe machine molding
specjalnie zbudowany built on purpose
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
formowanie rotacyjne rotational molding
rachunek zablokowany blocked account
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
księżyc ubywający waning moon
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
rudzielec kreskowany striped treehunter
głosowanie pocztowe postal vote
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
zapracować na awans earn promotion
planowany kanibalizm planned cannibalization
panierowane krewetki scampi
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
umocowanie pierwotne original authorization
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
godziny urzędowania opening hours
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
gęś łabędzionosa swan goose
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
formowanie maszynowe machine moulding
używana w Wietnamie banana clip
specjalnie zbudowany purpose-built
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
opakowanie tekturowe cardboard package
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
zachowanie poznawcze cognitive behavior
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
pasowanie na rycerza accolade
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
stojaczek punktowany spotted headstander
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
wypracowanie szkolne theme
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
dobrze poinformowany up-to-date
owiewany przez wiatr windblown
formowanie rotacyjne rotational moulding
być niezdecydowanym wobble
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
język programowania programming language
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
brak zainteresowania short shrift
stukacz świerkowiec waney edge borer
skierowanie do pracy placement
powszechnie używany in common use
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
zachowanie ryzykowne risk behavior
porządek sortowania sort order
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
materac do pływania lilo
być niezdecydowanym vacillate
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
wezwanie do zapłaty call
naładowany z czubem loaded to the hilt
brak zainteresowania summary treatment
ułożyć rymowan rhyme
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
zachowanie ryzykowne risk behaviour
Scleropages formosus Asian arowana
porządek sortowania sort sequence
farbowany socjalista champagne socialist
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
materac nadmuchiwany airbed
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
człowiek afektowany la-di-da
pustkowik kreskowany striated calamanthus
centralne ogrzewanie central heating
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
Heteroscelus incanus wandering tattler
stosowany po goleniu after-shave
przepiór łuskowany scaled quail
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
tylne okno ogrzewane backlight heater
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
mocno podekscytowany wired
prawo do głosowania suffrage
Pedionomus torquatus plains wanderer
wystawiać na szwank jeopardize
mający zastosowanie applicable
materac nadmuchiwany air mattress
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
stopy oprocentowania interest rates
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
zaangażowanie się commitedness
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
list zapieczętowany sealed letter
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
sortowanie malejące descending sort
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
Pachycephala plateni Palawan whistler
zachowanie natrętne compulsive behavior
brak zainteresowania disinterestedness
wykastrowany królik capon
postępowanie sądowe court case
pałeczka do spawania filler rod
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
badanie randomizowane randomized trial
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
użytkowanie ustalone established use
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
formowanie z plackiem moulding with cake
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
liposom stabilizowany stabilised liposome
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
kompletnie zwariowany stark raving mad
być sprzedawanym za retail
zysk po opodatkowaniu profit after tax
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
fagocytowanie krwinek hematophagia
kabina do głosowania polling booth
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
poszukiwanie zdobyczy prowl
akumulowana dywidenda accumulated dividend
kowaliczek kreskowany striated sittella
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
postępowanie sądowe court action
testowanie empiryczne empirical testing
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
zdobywanie pieniędzy fund-raising
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
ślubowanie poselskie affirmation
akcja uprzywilejowana preference share
usługi katalogowania catalog services
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
akcje uprzywilejowane preferred stock
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
przysypywanie ziemią banking with earth
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
odraczać głosowanie defer a vote
zostać zapudłowanym hit the bricks
oprocentowanie stałe fixed interest
formowanie laminatów laminate molding
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
niespodziewanie duży bumper
sieć zcentralizowana centralised network
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
akcje uprzywilejowane preference shares
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
całkiem ześwirowany plumb loco
zmieniać umeblowanie refurnish
finansowanie wstępne advance financing
zostać zapuszkowanym hit the bricks
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
liposom stabilizowany stabilized liposome
zbyt rzadko stosowany under-used
opakowanie eksportowe export packing
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
zachowanie napastliwe agonistic behavior
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
jaskółka kreskowana greater striped swallow
strzępiel cętkowany spotted bass
zdejmowanie nadkładu baring
zinstytucjonalizowany institutionalized
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
kompletowanie obsady casting
sieć zcentralizowana centralized network
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
salangana palawańska Palawan swiftlet
bazyliszek pręgowany brown basilisk
postępowanie sądowe legal proceedings
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
formowanie wytłoczne extrusion molding
Osteoglossum formosum golden arowana
wzajemne poszanowanie mutual respect
barwienie galwaniczne galvanic coloring
wymeldowanie z hotelu check-out
rejon zainteresowania area of interest
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
powszechnie stosowany ubiquitous
kodowanie mieszające hash coding
kabina do głosowania voting booth
przepracowane godziny worked hours
zachowanie konsumenta consumer behavior
fagocytowanie krwinek haematophagy
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
księgowy dyplomowany chartered accountant
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
naładowany po brzegi plump full
badanie randomizowane randomized research
przygotowanie do zimy winterization
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
stawki oprocentowania money rates
usługi katalogowania catalogue services
Osteoglossum formosum Asian arowana
zachowanie konsumenta consumer behaviour
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
formowanie wytłoczne extrusion moulding
łabędź południowy Chatham Island swan
dyplomowany księgowy professional accountant
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
bazyliszek pręgowany striped basilisk
badanie randomizowane randomized study
Święto Zwiastowania Lady-day
wysokie opodatkowanie high taxation
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
przystosowywanie się adaptation
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
owocojad prążkowany barred fruiteater
naganne postępowanie wrongdoing
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
chwastówka sawannowa siffling cisticola
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
fletówka palawańska Palawan whistler
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
świergotek smugowany Anthus bannermani
skierowany do środka inward
kraj niezaangażowany non-aligned state
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
poszukiwanie skarbów treasure hunt
formowanie z plackiem molding with cake
sterowany zdarzeniami event driven
technika zaawansowana at
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
kartka do głosowania voting paper
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
błotniak prążkowany Circus cinereus
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
wyborca niezdecydowany floating voter
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
kupowanie kota w worku a pig in a poke
piechota zmotoryzowana light infantry
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
spełniać oczekiwania hit the spot
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
usiłowanie zabójstwa attempted murder
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
aparat do sulfonowania sulphonator
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
łabędź czarnodzioby Tundra swan
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
równość traktowania equality of treatment
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
głosowanie pośrednie block vote
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
programowanie wizualne visual programming
kwota wolna od podatku tax allowances
uprawnienia delegowane delegated powers
łabędź czarnodzioby whistling swan
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
tabela materializowana materialised table
kocioł opromieniowany radiant boiler
zwariowany na punkcie nuts about
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
ogólnego zastosowania general-purpose
spełniać oczekiwania fill the bill
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
parkowanie na drugiego double parking
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwłaszcza wierszowana gest
maszyna do frankowania franking machine
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
kwota wolna od podatku personal allowances
komórka spolaryzowana polarised cell
udawanie kogoś innego imposture
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
tabela materializowana materialized table
niestosowanie przemocy non-violence
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
umarzać postępowanie to discontinue
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
spełniać oczekiwania measure up
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
niegrzeczne zachowanie bad form
kwota wolna od podatku allowances against tax
skrzyżowane piszczele crossbones
oprogramowanie darmowe freeware
obstawanie przy czymś assertion
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
sterowanie przepływem flow control
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
przygotowanie do siewu bedding
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
zabójstwo zaplanowane intended murder
zdalne administrowanie remote administration
skrzyżowane piszczele cross-bones
opanowanie technologii know-how
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
wystrojony jak ta lala swanked-up
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
wykrywanie konfliktów conflict detection
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
formowanie artystyczne ornamental molding
pędzelek do pudowania loose powder brush
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
rachunek zaksięgowany booked account
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
przeładowany ozdobami fussy
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
tęgoster prążkowany barred woodhewer
niegrzeczne zachowanie naughtiness
formowanie uderzeniowe impact molding
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
niekontrolowany ogień wildfire
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
formowanie artystyczne ornamental moulding
dzięciolik łuskowany Campethera notata
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
być poddawanym testom be in beta
pożyczka amortyzowana amortised loan
formowanie narzucarką slinger molding
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
ponowne sformułowanie reformulation
podporządkowanie się submission
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
wzór do naśladowania role model
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
buforowanie klawiatury keyboard buffering
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
pożyczka amortyzowana amortized loan
formowanie narzucarką slinger moulding
pustułka prążkowana Falco zoniventris
błotniak prążkowany cinereous harrier
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
legwan czerwonogardły Carolina anole
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
rozmiłowany w teatrze stage-struck
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
skierowany do wewnątrz inward
wyszukiwanie informacji information retrieval
bombardowanie taktyczne tactical bombing
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
polowanie na czarownice witch-hunt
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
piechota zmechanizowana armoured infantry
przeciwciało znakowane labelled antibody
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
obóz dla internowanych internment camp
klinochwostka paskowana Tapera naevia
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
terytorium zaanektowane annexed territory
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
oddziaływanie wzajemne interaction
spółka zarejestrowana corporation
stopniowanie trudności grading
piechota zmechanizowana mechanized infantry
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
wiązanie spolaryzowane polarised bond
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
rozstęp studentyzowany studentised range
styl pływania pieskiem dog paddle
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
Dowodzenia i Kierowania NC3B
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
postępowanie nieważne mistrial
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
formowanie w skrzynkach flask molding
dojrzewanie posprzętne after-ripening
rozstęp studentyzowany studentized range
formowanie w skrzynkach flask moulding
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
zachowanie automatyczne automatic behaviour
pirackie oprogramowanie warez
możliwy do tolerowania tolerable
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
rachunek nieuregulowany outstanding account
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
projektowanie dokumentu drafting
posuwanie się naprzód advancement
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
formowanie z obracaniem turn-over molding
wartość zadeklarowana declared value
odrzucać w głosowaniu to vote down
powszechnie akceptowany wingspread
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
odszkodowanie za straty compensation for damage
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
formowanie z obracaniem turn-over moulding
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
ograniczone głosowanie limited voting
pirackie oprogramowanie bootleg software
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
kwestie uprzywilejowane privileged questions
dość wylegiwania się up with you
stopień skomplikowania complexity
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
procedura postępowania code of practice
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
hartowanie płomieniowe flame hardening
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
bar dla zmotoryzowanych drive-in
udział w odszkodowaniu contribution
akcentowana miara taktu downbeat
adresowanie symboliczne symbolic addressing
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
turystyka kwalifikowana qualified tourism
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
centrum kierowania NATO Allied control center
okazywać niezdycowanie shilly-shally
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
wzajemne oddziaływanie interplay
przyjąć w głosowaniu vote through
wybierać w głosowaniu elect
pismo z podziękowaniem address of thanks
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
bar dla zmotoryzowanych drive-through
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
centrum kierowania NATO Allied control centre
odszkodowanie nominalne nominal damages
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
powszechne występowanie prevalence
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
szacowany czas przybycia estimated time arrival
głosowanie alternatywne preferential vote
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
opodatkowany u źródła taxed at source
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
stawiać przed wyzwaniem put to the test
przeładowanie funkcjami creeping featurism
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
terapia spersonalizowana personalised therapy
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
udziały uprzywilejowane preferred shares
nieuczciwe postępowanie foul-play
zaimprowizowana mównica soapbox
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
niedopompowane ogumienie underinflated tire
robotnik wykwalifikowany workman
być czymś udekorowanym sport
tęsknota za wędrówką wanderlust
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
przypisywanie złej woli imputation of malice
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
nadużywanie narkotyków drug abuse
zaplanowany na początku original
odszkodowanie określone special damages
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
laminowane okno przednie laminated windscreen
zgrupowanie kilku domów hamlet
dwanaście i pół centa bits
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
niegodziwe postępowanie iniquity
udziały uprzywilejowane preferred stock
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
wezwanie trzeciej strony third party notice
wyrażać podziękowania acknowledge
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
laminowane okno przednie laminated windshield
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
być ostro skrytykowanym be pilloried
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
niewłaściwe zachowanie bad form
oprogramowanie klienckie client software
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
nocowanie w schroniskach hostelling
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
najbardziej zaawansowany cutting-edge
czarodziejska różdżka magic wand
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
oprogramowanie serwisowe underware
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
produkcja znormalizowana standardised production
dzioborożec palawański Palawan hornbill
przekazywanie sygnałów cell signaling
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
głosowanie alternatywne AV
zdolny do przystosowania adaptable
podziękowania autorskie acknowledgements
doktryna powstrzymywania containment
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
akcje nieuprzywilejowane equities
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
pielęgniarz dyplomowany SEN
nienotowany na giełdzie unlisted
najbardziej utalentowana alpha geek
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
przechowywanie w piwnicy cellerage
użytkownik autoryzowany authorized user
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
miarkowanie odszkodowania measure of damages
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
podróżowanie autostopem hitch-hiking
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
nie zostać zrealizowanym to bounce
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
podróżowanie autostopem hitchhiking
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
uprawniony do głosowania entitled to vote
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
pilot zdalnego sterowania remote controller
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
przekazywanie argumentów argument passing
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
zarzut wysuwany w obronie plea
czuć się podenerwowanym have butterflies
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
niewłaściwe dopasowanie misfit
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
odchylenie standaryzowane standardised deviation
szkoda spowodowana burzą storm damage
ogłosić zainteresowanie declare an interest
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
żółw malowany zachodni western painted turtle
niemożliwy do opanowania ungovernable
licencjonowany archiwista ART.
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
preferencyjne traktowanie preferential treatment
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
możliwość dysponowania disposability
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
odchylenie standaryzowane standardized deviation
ofiarowanie chleba i wina oblation
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
wzbudzać zainteresowanie generate interest
możliwy do naśladowania imitable
oprogramowanie techniczne underware
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
oprogramowanie zespołowe groupware
zawieszenie postępowania stay of proceedings
formowanie przez maczanie dip molding
zamiłowanie do książek bookishness
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
spisywać dyktowany tekst take dictation
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
wyselekcjonowana część pick
pielęgniarka dyplomowana SEN
cena regulowana urzędowo government-regulated price
formowanie przez maczanie dip moulding
głosowanie preferencyjne AV
osoba poddawana ewakuacji evacuee
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
być naszpikowanym lekami be drugged up
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
głosowanie preferencyjne preferential vote
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
większość kwalifikowana qualified majority
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
przepracowany po niedzieli Mondayish
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
wybór trybu postępowania election
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
dodatkowa tura głosowania additional ballot
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
legwan czerwonogardzielowy green anole
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
użytkownik zarejestrowany registered user
formowane włókno szklane moulded fibre glass
promieniowanie podczerwone infrared radiation
los jest przypieczętowany fate is sealed
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
spowodowanym wypiciem piwa beery
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
przechowywanie w magazynie warehousing
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
przeprowadzać głosowanie take a vote
równoczesne występowanie co-existing
zaopatrywanie w żywność catering
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
ciągłość postępowania continuity of proceedings
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
dotychczas nie publikowany NYP
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
zostać źle potraktowanym get a raw deal
nie spełniający wymogów wanting
zameldowanie się w hotelu check-in
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
określenie oprogramowania bad
system sprawowania władzy government
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
dzielność promieniowania luminosity
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
możliwość opatentowania patentability
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
dotychczas nie publikowany not yet published
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
zrywanie majowych kwiatów Maying
krótki start i lądowanie short take-off and landing
podlegający opodatkowaniu taxable
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
pożyczka nieoprocentowana free credit
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
zawór sterowany silnikiem motorised valve
formowanie na wosk tracony investment molding
chorobliwe zainteresowania proclivity
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
mieć podobne zapatrywania be like-minded
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
zawór sterowany silnikiem motorized valve
formowanie na wosk tracony investment moulding
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
równoczesne występowanie coexisting
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
oderwany od życia realnego long-haired
mieć odmienne zapatrywania dissent
publiczne okazywanie uczuć public affection
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
obgadywanie za jego plecami back biting
formowanie przez zanurzenie solvent molding
czas użytkowania komputera computer time
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
skonsumowanie małżeństwa consummation
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
niczym nie usprawiedliwiony wanton
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
kura hodowana na wolności free-range chicken
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
tracić panowanie nad sobą see red
oderwany od rzeczywistości unreasonable
pisać drukowanymi literami type
głosowanie przez powstanie division vote
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
żółwik malowany zachodni western painted turtle
podsumowanie wyników pracy performance review
zgłoszony do opatentowania patent pending
być bardzo zainteresowanym be big on something
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
poderwanie przedniego koła wheelie
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
zapasowe centrum kierowania alternate control center
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
szkoda spowodowana pożarem fire damage
własnoręcznie udekorowany self-styled
oderwany od rzeczywistości unreal
kontrolowany przez państwo government-controlled
odmówić honorowania czeku dishonour a check
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
powstawanie elementów krwi hematogenesis
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
drukarka współużytkowana shared printer
przerywana praca wycieraczek mist action
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
programowanie komputera IPSC cubing
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
stracić panowanie nad sobą lose it
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
profilowana listwa ściekowa drip rail
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
procedura współdecydowania co-decision procedure
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
tryb postępowania sądowego track
procedura współdecydowania co-operation procedure
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
należność uprzywilejowana prior charge
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
rozpływać się w powietrzu wane
oprogramowanie konferencyjne conference software
żółw malowany południowy southern painted rurtle
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
stracić panowanie nad sobą blow up
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
możliwy do zakwestionowania questionable
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
powszechnie stosowany język lingua franca
należność uprzywilejowana preferential debt
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
pasta do smarowania pieczywa marmite
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
głosowanie na listy partyjne party list voting
nieruchomość zarejestrowana registered land
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
głosowanie na listy partyjne party-list vote
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
głosowanie na listy partyjne party-list voting
zróżnicowany kolorystycznie pied
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
odpukać w niemalowane drewno touch wood
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
postępowanie administracyjne administrative proceeding
niesprawiedliwie potraktowany wronged
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
melodia wygrywana przez zegar bong
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
niespodziewanie się pojawić happen along
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
postępowanie administracyjne administrative procedure
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
szybki do przygotowania obiad TV dinner
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
przekazywanie do rozpatrzenia referral
okazywać niepohamowany gniew rage
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
głosowanie na listy partyjne party list vote
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
dmuchane rękawki do pływania water wings
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
decyzja o trybie postępowania allocation
częstotliwość występowania frequency of occurence
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
chcieć w czymś uczestniczyć want in
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
wstrzymać się od głosowania abstain
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
zazwyczaj serwowana z napojami canape
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
być całkowicie przygotowanym be up and running
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
zazwyczaj serwowana z napojami canap
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
być w centrum zainteresowania be in the limelight
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
pokrywanie czernią platynową platinization
Więcej wyników dla "wan"