"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
onan wanker
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
chce wants
sroka Saskatchewan pheasant
zwany named
cwany streetwise
dupek wanker
zwany called
wanna bathtub
kutas wankie
awans advancement
modny swanky
wanad vanadium
dywan carpet
wanna tub
wanna bath
zwany ycleped
wanna bath-tub
sieja powan
blady wan
cwany canny
pręt wand
batuta wand
słaby wan
nikły wan
wandal vandal
rydwan chariot
rwanie throb
maleć wane
kwantum quantum
udawany dummy
cwaniak wise-ass
urywany jerky
arowana arawana
cwaniak dodger
cienias wanker
cwaniak smartie-pants
arowana silver arrowana
cwaniak sly dog
buława wand
cwaniak smart aleck
karawan hearse
gwanako guanaco
bałwan snowman
udawany brummagem
dawanie dation
porwany abducted
cwaniak smarty-pants
arowana arowana
nazwany named
nazwany called
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
brzdęk twang
wezwany called
narwany feisty
wanderu lion-tailed macaque
bałwan fink
rezerwa allowance
dywanik rug
chcieć wanna
chowany retractable
porwany ragged
parawan screen
trwanie duration
pozwany defence
udawany meretricious
cwaniak fox
bałwan airhead
porwany kidnapped
wsuwany slip-on
arowana arrowana
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
gwanako Lama guanicoe
sawanna savannah
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
opadać be on the wane
mizerny wan
udawany assumed
bałwan turkey
chcieli wanted
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
spadać be on the wane
bałwan twit
wanderu Macaca silenus
znikać wane
cwaniak smoothie
z braku for want of something
biegacz plains wanderer
chcieć to want
nazwany dubbed
udawany sham
zmywanie ablution
zerwanie breakdown
schowany concealed
fazowany bevelled
wyzwanie challenge
matactwo wangle
pakowany packaged
awantaż advantage
wykiwany ripped off
zerwanie rupture
awantura pother
zmywanie washing-up
szczwany slippery
awantura row
ziewanie yawning
Botswana Botswana
używany in-service
wytworny swanky
używany used
wymagać want
porwania hijackings
oszustwo wangle
zerwanie severance
udawanie histrionics
gasnąć wane
udawanie selective ignorance
udawanie sham
gotowany boiled
porwanie abduction
ubywanie decline
czuwanie watch
używany hand-me-down
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
sawantka blue-stocking
niknąć wane
ostatnie swansong
gazowany effervescent
gotowany cooked
datowany of
poprawka allowance
podawany served
wezwanie appeal
knowania machinations
sawantka bluestocking
karawana caravan
zapomoga allowance aid
datowany dated
jak leci wa'gwan
szczwany leery
zasiłek allowance
oderwany abrupt
datowany dd
udawanie affectation
usuwanie elimination
jak leci wagwan
nazywany ycleped
hamowany controlled
malowany painted
schowany hidden
pozwanie citation
gazowany sparkling
wanienka tubby
zanikać wane
jak leci war gwan
wezwanie call
używany secondhand
awantura fuss
odbywany held
usuwanie expulsion
nazwanie cognomination
gazowany gassy
gazowany fizzy
potrzeba want
używany second-hand
awantura rumpus
czuwanie waking
jak leci wha'gwan
omdlały wan
awantura wrangle
awantura stramash
czuwanie wake
zerowanie neutralisation
Ewangelia Gospel
kierowany guided
skrawanie machining
Łabędź swan
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
panowanie ascendancy
woskowany waxed
losowanie drawing
szanowany honoured
dropiatka plains wanderer
awangarda avant garde
ugotowany dead meat
zalewanie circumfusion
obcowanie intercourse
ładowany chock-full
opanowany unexcitable
gotowanie cooking
kreowanie creation
zerowanie neutralization
obmywanie ablution
używanie usage
pływanie swimming
elegancki swanky
kierowany conducted
zachowany preserved
tokowanie balderdash
ukosowany bevelled
panowanie ascendency
awangarda avant-garde
mianowany appointive
ugotowany toast
awangarda vanguard
anulowany cancelled
szanowany reputable
blednąć wane
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
tresowany trained
awangarda van
gotowanie coction
zerowanie setting to zero
niepełny wanting
panowanie reign
panowanie mastery
opanowany self-controlled
awangarda avant-gardism
nadawanie broadcasting
hodowanie breeding
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
wbudowany embedded
bałwanek snowman
opanowany easy-going
śpiewany sung
używanie using
szanowany respectable
wymywanie washout
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
panowanie rule
kierowany led
uradowany joyful
szanowany respected
wirowanie rotation
luzowanie relief-in-place
koskoroba coscoroba swan
rymowanka rhyme
wychowany raised
szanowany esteemed
blednąć wan
stosowany applied
opanowany controlled
pragnąć want
serwowany served
malowanie painting
wodowanie launch
do diaska wanklore
panowanie grip
polowanie prowl
peklowany corned
wandalizm vandalism
mianowany appointed
opanowany steady
szanowany venerated
głąbiel powan
znakowany labeled
nadawanie yap
wirowanie spinning
pakowanie packaging
losowanie randomisation
wydawanie spending
uradowany jubilant
zmasowana ballyhoo
watowanie wadding
stonowany watered down
wychowany brought up
mocowanie fixing
pasowanie fit
nadawanie transmission
wyjmowany removable
dozowanie dosage
losowanie randomization
nabywanie acquisition
alokowany allocated
ogrzewany heated
uradowany joyous
szanowany honored
wędrowny wandering
szacowany estimated
stonowany watered-down
żądanie want
losowanie draw
kupowanie buying
tak zwany so-called
panowanie Dominion
kupowanie acquisition
upakowany squeezed
animowany animated
uradowany overjoyed
stonowany sober
izolowany isolate
szanowany estimated
anodowany anodised
wylewanie flooding
rozerwany torn
pozowanie sham
trenowany trained
edytowany edited
tak zwany soi-disant
falowanie ripple
farbowany dyed
pakowanie packing
dodawanie addition
pucowanie rub
polowanie shoot
uradowany glad
losowanie ballot
ugotowany dust
kapowanie snitchsqueal
izolowany isolated
ugotowany belly up
anodowany anodized
odlewanie moulage
oblewanie circumfusion
polowanie hunting
ruandyjski Rwandan
skierowany aimed
oksydowany oxidized
oczarowany rapt
opakowanie wrapper
mianowanie investiture
gmatwanina snarl
skołowany punch-drunk
wychowanie breeding
zwariowany touched
rozerwanie tear
koniobijca wanker
ewakuowany evacuated
przerwanie burst
zachowanie conduct
klonowanie cloning
kablowanie snitchsqueal
anulowanie cancellation
słabnąć wane
ładowania recycling time
oczekiwany awaited
usytuowany situated
olinowanie rigging
skierowany addressed
anodowanie anodizing
wypicowany dogged-up
poluzowany slack
symulowany sham
zwariowany as mad as a March hare
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
wychowanek ward
skierowany directed
awansować progress
zaczrowany enchanted
opakowanie wrapping
emaliowany enameler
brakujący wanting
awanturnik swashbuckler
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
naderwanie tear
marnowanie wastage
zachowanie behaviour
emitowanie issuing
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
wypucowany spiffy
zwariowany off one's trolley
stepowanie tap
testowanie testing
regulowany adjustable
przerwanie interruption
angwantibo Arctocebus calabarensis
lądowanie touchdown
skopiowany rewritten
nurkowanie dive
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
wymalowana done up to kill
zdołowany in a funk
stosowanie usage
pojmowanie insight
formowanie moulding
oczarowany enchanted
opakowanie pkg.
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
taktowanie timing
obdarowany donee
spamowanie spamming
marynowany pickled
zachowanie conservation
ogrzewanie heating
awansować kick upstairs
nabuzowany discombobulated
awansować aggrandize
zgadywanka quiz
różdżka wand
zwariowany up the wall
okazywanie apparition
mieszkania want ad
oczekiwany due
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
upakowanie compaction
sznurowany laced
wychowanek foster child
zszokowany startled
oczarowany captive
wypicowany dressed to the teeth
deputowany assemblyman
zwariowany wingy
forsowanie crossing
wymalowana made up to kill
awansować advance
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
uratowanie rescue
puszkowany canned
oczarowany bewitched
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
zagmatwany disorientating
zapakowany wrapped
zagmatwany convolute
uratowanie salvage
dyktowanie dictation
zachowanie behavior
opakowanie packet
justowanie alignment
wykrywanie detection
wykonywany enforced
wypicowany duded-up
promowanie advancement
cętkowany spotted
imitowanie emulation
słabnąć wan
traktowany treated
cętkowany speckled
punktowany bulleted
grillowany barbecued
zagmatwany convoluted
ząbkowany crenate
zachowanie preservation
wyluzowany on a lark
plonowanie yielding
wędrówka wander
anulowanie nullification
awanturnik braggart
gmatwanina intricacy
błądzić wander about
umiłowany beloved
drukowanie printing
zrujnowany ruined
wypicowany pimed-up
opanowanie command
rozdawanie distribution
grenowanie graining
opanowanie temper
tajwański Taiwanese
szacowanie estimation
wykrawanie blanking
imitowanie impersonation
obozowanie camping
cętkowany mottled
metylowany methylated
bananówka Taiwanese bamboo viper
biczowanie flagellation
zdołowany in a bad way
nurkowanie diving
zachowanie behav
zwariowany ape
sortowanie sorting
śpiewanie singing
umeblowany well found
zwariowany radgey
zirytowany annoyed
błądzić wander
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
umiłowany adored
opanowanie self-control
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
zdołowany blue
wyhodowany raised
afektowany camp
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
oszacowany vd
maskowanie masking
anulowanie abatement
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
wpisywanie entering
mizernieć wan
kopiowanie to duplicating
rachowanie calculation
grupowanie classification
nagrywanie recording
pomalowany painted
zdejmowany detachable
grupowanie sorting
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
umeblowany well-found
wygrywanie winning
wizytowany visited
wyłudzać wangle
udrapowany draperied
odejmowany removable
zwariowany flakey
opanowanie composure
zagmatwany disorienting
błądzić wander around
zaparowany fogged-up
zdołowany down
opanowanie restraint
opanowanie poise
zwariowany radge
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zwariowany gonzo
afektowany affected
oszacowany assessed
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
skierowany oriented
dopasowany well-matched
skołowany giddy
wędrowiec wanderer
hartowanie hardening
zmarnowany washed up
kopiowanie to duplication
wychowanie upbringing
zużywanie wearing
azotowanie nitriding
wychowanie parenting
uformowany formed
anulowanie revocation
peklowanie curing
rafinowany refined
sortowanie assortment
opakowanie pkg
koksowanie carbonisation
pręgowany tabby
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
planowanie planning
zwariowany radgie
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
kierowanie guidance
ubolewanie regret
dopasowany adjusted
wykonywany performed
przerwanie discontinuation
stepowanie tap dancing
zmarnowany washed-up
zanotowany recorded
kopiowanie copying
usmarowany smudgy
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
wędrować wander
zabudowany built-up
kadrowanie cropping
zwariowany looney
zwariowany loco
anulowanie cancelation
koksowanie carbonization
kwantować quantise
całowanie osculation
wychowanek fosterling
kolorowany dyed
zrujnowany wrecked
oczarowany enraptured
opakowanie packing
dawkowanie dosage
na dywanik be on the carpet
dopasowany tailored
wyluzowany easygoing
kierowanie direction
renomowany renowned
zagmatwany muddy
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
oznakowany labelled
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
sortowanie classification
zachowanie attitude
zabudowany sling-back
oczekiwany expected
opanowanie equanimity
awansować elevate
zwariowany as mad as a hatter
Nebuanchre Nebwankhre
awansować to brevet
zwariowany cuckoo
kwantować quantize
oczarowany spell-bound
opisywanie labeling
awanturnik trouble-maker
wypicowany swanked-up
przerwanie tear
narysowany drawn
ewakuowany evacuee
zaparowany steamed-up
formowanie molding
zachowanie manner
lądowanie landing
okupowanie occupying
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
folgowanie indulgence
pojmowanie apprehension
gmatwanina skein
oczekiwany estimated
skopiowany copied
ekranowany shielded
opanowanie aplomb
wystawanie prominence
regulowany variable
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
zwariowany as mad as a hatter hare
zwariowany mental
awansować promote
awansować get promotion
opracowany edited
zdecydowany trenchant
produkowany produced
preferowany preferred
zażenowany ashamed
zablokowany snarled-up
wypompowany flat
odejmowanie subtraction
zapracowany beleaguered
zdejmowanie disconnextion
wypompowany frazzled
małpowanie apishness
powoływany appointive
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
wędrowanie wayfaring
umiarkowany middle of the road
załadowany laden
oszacowanie appreciation
rozgniewany wrathful
oddzwaniać ring back
odbudowanie rebuilding
motywowanie motivating process
internowany internee
Ruandyjczyk Rwandan
imputowanie imputation
porozrywany tattered
ugruntowany entrenched
preferowany favored
oszacowanie rating
zażenowany mortified
zdecydowany crisp
podminowany put out
skandowanie chant
zdecydowany resolved
zażenowany embarrassed
kwantyzacja quantization
wyłudzenie wangle
przebywanie residence
zdecydowany adamant
desygnowany designate
wypompowany out of gas
implikowany implicit
podminowany on edge
wnioskowany proposed
dopasowanie adjustment
numerowanie numeration
głosowanie poll
zdecydowany determined
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
decydowanie decision making
zrujnowanie ruination
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
opracowanie case study
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
uregulowany settled
zamazywanie blurring
obładowany laden
preferowany favoured
obgadywanie backbiting
kciukowanie finger milking
wydobywanie eduction
dojrzewanie maturation
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
zapracowany as busy as a cat burying shit
zmiłowanie mercy
żartowanie joking
wybrukowany cobbled
ugruntowany firm
uregulowany regular
podminowany incensed
umotywowany reasoned
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
głosowanie vote
umiarkowany mild
oznakowanie labeling
wyładowany unladen
niegazowany still
egzekwowany enforced
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
rozgotowany overboiled
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
zablokowany stuck
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
zablokowany deadlocked
preferowany preferable
kreskowanie to hatching
wypytywanie interrogation
wykołowany been had
kieszonkowe allowance
zdecydowany in the bag
powstawanie formation
zapracowany busy
kurtyzowany cocktailed
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
napastowany assaulted
usiłowanie essay
spodziewany due
obrazowanie imaging
głosowanie voting
oznakowanie labelling
ślubowanie vows
akcentowany emphasized
blankowanie crenellation
symulowanie sham
ziarnowanie graining
kolorowanka colouring book
dekodowanie decryption
dostosowany attuned
rozradowany gleeful
dokoptowany thrown in
indeksowany index-linked
usiłowanie effort
zagmatwanie entanglement
zawirowanie eddy
poszukiwany sought
głosowanie division
ugrupowanie formation
zamaskowany cloaked
awangardowy rad
polerowanie polishing
dyplomowany qualified
wyjustowany justified
spowodowany caused
molestowany assaulted
usiłowanie trial
umiarkowany restrained
kolorowanie coloring
uzurpowanie usurpation
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
spożywanie consuming
sublimowany sublimed
redagowanie editing
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
zredukowany stripped-down
asygnowanie appropriation
przyjmowany received
buforowanie buffering
głosowanie election
zablokowany standstill
zawirowanie swirl
perfumowany perfumed
ugrupowanie force
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
kombinować wangle
rozgniewany angry
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
opracowanie development
jodłowanie yodel
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
Tajwańczyk Taiwanese
zagmatwanie intricacy
głosowanie suffrage
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
nazalizacja twang
kolorowanie colouring
poirytowany irritated
szkalowanie slander
całkowanie integration
bez szwanku uninjured
szlifowanie grinding
skorygowany adjusted
dziurkowany perforated
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
nieskrywany undisguised
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
niedostatek want
zawirowanie twirl
adresowanie addressing
protegowany protege
dopasowanie fit
głosowanie ballot
wygórowany excessive
ślubowanie vow
dojrzewanie curing
obrazowanie visualization
rozgniewany wroth
dyplomowany board-certified
wyobcowanie alienation
zakopywanie burial
zażenowany self-conscious
zażenowany abashed
nie nazwany unnamed
kwantowanie quantisation
punktowanie center punching
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
zdecydowany all out
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
bez szwanku unhurt
cieniowanie shading
wydrukowany printed
zredukowany stunted
zredukowany diminished
oczekiwanie expectancy
oszacowanie estimate
symulowanie affectation
dojrzewanie adolescence
protegowany prot
oszukiwanie delusion
rozgniewany bent
powariowany looney
skrępowany trussed
masturbacja wank
dyplomowany certif
ewangelista gospeler
kwantowanie quantization
poirytowany cross
punktowanie centre punching
bez szwanku unharmed
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
zaszokowany shocked
zaatakowany attacked
nadzorowany supervised
podminowany steam up
zwariowanie spin
zmiłowanie pity
umotywowany justified
przetrwanie survival
zahartowany seasoned
piaskowanie sand blasting
wybrakowany waste
udawany sen fox-sleep
skorelowany related
oczekiwanie expectation
oczekiwanie wait
rozgniewany huffy
odbudowanie Reconstruction
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
dyplomowany certificated
skorygowany edited
zbzikowanie crankiness
skierowanie direction
zawoalowany veiled
rozgotowany overcooked
na wezwanie on call
naładowany loaded
bez szwanku scot-free
poszukiwana wanted
naładowany steam up
piaskowanie sand-blast cleaning
podgrzewany heated
oznakowanie signage
uhonorowany honored
opracowanie compilation
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
wyrachowany calculating
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
zamaskowany masked
oczekiwanie esperance
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
rozgniewany t'd off
niegazowany noncarbonated
akumulowany accumulated
usytuowanie location
cyjanowanie cyanidizing
okratowanie trellis
nieużywany disused
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
zamaskowany concealed
poszukiwany wanted
nawoskowany waxed
wyszorowany cleaned
biwakowanie camping
aresztowany under arrest
uhonorowany honoured
odizolowany insular
debugowanie debugging
ewangelicki evangelical
ugrupowanie grouping
poirytowany edgy
umiarkowany moderate
zamasowanie disguise
wyładowany laden
ucałowania XOXO
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
spodziewany expected
oszacowanie valuation
zamocowanie attachment
oddzwaniać call back
zablokowany jammed
wytrenowany trained
niegazowany plain
poirytowany uptight
skumulowany accumulated
wypunktowany knocked out
zdecydowanie vastly
desantowanie beach landing
dostosowanie accommodation
kaskadowanie cascading
zmanierowany mincing
co słychać wha'gwan
humanizowany humanised
poszanowanie respect
zdenerwowany aggro
kolędowanie carol singing
opatentowany patented
nie używany out-of-use
aresztowanie apprehension
gwarantowany wtd
tapicerowany upholstered
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
inwestowanie investing
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
aresztowanie detention
przewidywany expected
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
przyjmowanie reception
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
wytapetowana done up to kill
rozczarowany disappointed
sfrustrowany frustrated
stopniowanie grading
zdewastowany devastated
wymizerowany lanky
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
parodiowanie spoof
humanizowany humanized
utalentowany talented
zmanierowany lackadaisical
awanturniczy rowdier
poziomowanie levelling
zdenerwowany tooshie
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
doładowanie supercharge
molestowanie molestation
poszukiwanie searching
podsumowanie recapitulation
rozładowany unladen
potrzebować be in want of something
sproszkowany dehydrated
magnesowanie magnetisation
okłamywanie sham
składowanie storage
zdefiniowany finite
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
utrzymywanie claim
składowanie storing
skorumpowany corrupt
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
kotłowanina welter
zażenowanie embarrassment
rozczarowany bewitched
umiarkowanie mildly
zdeformowany cauliflower
żłobkowany serrate
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
zastosowanie implementation
obramowanie border
zakneblowany gagged
nieugotowany uncooked
podsumowanie wrap-up
kontynuowany continued
magnesowanie magnetization
zobrazowanie presentation
znokautowany have one's bell rung
wymizerowany gaunt
ocembrowanie curb
rozczarowany disenchanted
zdecydowanie by far
wypróbowany tried and true
nie używany unused
zdeprawowany abandoned
ewangeliczny evangelical
potrzebować want
wnioskowanie deduction
traktowanie bearing
nie uznawany unrecognised
dystyngowany distinguished
utrzymywanie maintenance
cewnikowanie catheterisation
fałszerstwo wangle
podgrzewanie heating
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
nieplanowany non-scheduled
spacerowanie walking
dostosowanie adjustment
poszukiwanie exploration
podsumowanie gist
wypolerowany shiny
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
przechowanie escrow
zdenerwowany jumpy
galwanizator galvanizer
zdewastowany desolate
negocjowanie bargaining
zorientowany directed
konserwowany canned
rozczarowany disillusioned
dystyngowany ladylike
zdecydowanie determination
nadużywanie misusing
przeżuwanie rumination
akredytowany accredited
zwany także alias
cewnikowanie catheterization
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
bruzdkowanie stiration
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
Cygnus ferus hooper swan
zażenowanie discountenance
zdecydowanie out and away
zdenerwowany irritated
awanturniczy rowdy
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
serwisowanie servicing
napastowanie molestation
szpiegowanie spying
prążkowany stripy
zbalansowany balanced
obramowanie casing
zdenerwowany angry
awanturniczy full of piss and vinegar
galwanizeria galvanising plant
zdenerwowany ag
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
egzekwowanie enforcement
opublikowany in the open
nieprzerwany continuous
zdecydowanie emphatically
zdenerwowany nervy
nieplanowany nonscheduled
rezerwowanie booking
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
szczwany lis weasel
świętowany observed
desantowanie drop
przekazywany passed
znokautowany out cold
rozczarowany gutted
co słychać wagwan
zdecydowanie far and away
inkrustowany encrusted
zdeformowany misshapen
zdecydowanie appreciably
dom murowany brick house
odwzorowania magnification ratio
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
nadzorowanie monitoring
wyrafinowany sophisticated
zdenerwowany nervous
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
nieużywanie disuse
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
wychowywanie parenting
potęgowanie raising
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zdesperowany desperate
rozminowanie bomb disposal
zdenerwowany annoyed
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
fałszowanie adulteration
karawanseraj caravansary
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
zdeformowany deformed
autoryzowany authorized
wyregulowany adjusted
zobrazowanie display
odblokowanie clearing
zdenerwowany upset
nie datowany undated
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
sfałszowany bad
zamiłowanie fondness
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
wole ruchome wandering goitre
awanturniczy pugnacious
zdenerwowany jarred off
zdecydowanie decisively
dawać awans promote
spowodowanie induction
prążkowany streaky
Cygnus ferus whistling swan
zdenerwowany edgy
napastowanie harassment
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
podirytowany ticked off
umiarkowanie temperance
zrelaksowany relaxed
zażenowanie embarassment
zrelaksowany easygoing
zaawansowany sophisticated
cywilizowany civilised
zrezygnowany resigned
poszukiwanie search
zorientowany oriented
sprostowanie rectification
opublikowany published
wypracowanie essay
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
okłamywanie delusion
segregowanie assortment
zestresowany stressed
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
utytułowany titled
platynowanie platinisation
użytkowanie use
dawać awans elevate
nieopakowany loose
cywilizowany civilized
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
podsumowanie summary
niefarbowany unbleached
rozradowanie exhilaration
otrzymywanie receiving
umiarkowanie moderately
co słychać war gwan
skorygowanie revision
zaadaptowany adapted
Iwan Groźny Ivan the Terrible
wyrafinowany advanced
galwanizator galvaniser
zdemontowany knocked down
awanturniczy rollercoaster
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
znerwicowany clutched
zażenowanie discomfort
użytkowanie utilization
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
sfabrykowany fabricated
naszkicowany drawn
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
zorientowany aware
anodyzowanie anodizing
zdenerwowany exasperated
destylowanie distiling
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
niepotrzebny wanton
zdecydowanie resolutely
skalkulowany calculated
podsumowanie summing up
dostosowanie accomodation
użytkowanie usufruct
wypracowanie composition
ogniskowanie focusing
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
zdenerwowany clutched
nie używany out of use
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
sprzedawanie selling
poszukiwanie quest
podsumowanie windup
odzyskiwanie recycling
zaadresowany addressed
platynowanie platinization
preparowanie preparation
zdeklarowany confirmed
zdenerwowany t'd off
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
niepohamowany driving
rozpustność wantonness
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
zainwestowany invested
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
podenerwowany antsy
zdenerwowanie irritation
rozczarowanie leftdown
odszkodowanie damages
zdenerwowanie aggravation
dostać awans get promotion
bombardowanie bombardment
niedopasowany misfit
przygotowanie background
występowanie incidence
przekazywanie passing
rozczarowanie anticlimax
sponsorowanie backing
wanga stalowa Bernier's vanga
klimatyzowany air-conditioned
plątać się wander
ześrodkowany concentrated
nieoczekiwany unexpected
występowanie acting
odszkodowanie indemnity
kontrolowanie checking
kwalifikowany aggravated
skrzyżowanie junction
bombardowanie serial bombardment
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
legwan czarny black iguana
skomplikowany complicated
postępowanie bearing
zaangażowany hired
wzornikowanie strickle molding
wypróbowanie tryout
rozczarowanie comedown
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
zaabsorbowany absorbed
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
wanga stalowa Oriolia bernieri
niedopasowany maladjusted
poszatkowany shredded
rozczarowanie disappointment
odszkodowanie restitution
niepohamowany unrestrained
zdenerwowanie jitters
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
legwan czarny Ctenosaura similis
w awangardzie in the van
improwizowany improvised
inaczej zwany a.k.a.
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
zarezerwowane booked
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
olej jodowany iodised oil
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
dopasowywanie matching
odszkodowanie indemnification
przewidywanie anticipation
przygotowanie preparation
skrzyżowanie crossing
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
przekazywanie transmission
zdyskontowany discounted
skrzyżowanie hybrid
wysublimowany discriminating
podskakiwanie bobbing
legwan czarny spiny-tailed iguana
skomplikowany knotty
nie testowany not tested
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
niepohamowany uncontrollable
wyimaginowany imaginary
zorganizowany organised
organizowanie sorting
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
podenerwowany keyed-up
przypasowanie coaptation
zilustrowanie exemplification
olej jodowany iodized oil
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
przewidywanie forecast
postępowanie dealing
skrzyżowanie jct
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
ukierunkowany directed
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
pożytkowanie utilisation
skomplikowany intricate
nie testowany NT
darowanie win absolution
zafascynowany impressed
sponsorowanie sponsorship
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
zdenerwowanie abdabs
przewidywanie prediction
z opanowaniem collectedly
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
fantazjowanie vapours
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
magazynowanie warehousing
postępowanie behaviour
postępowanie process
sfinalizowany signed and sealed
ukierunkowany oriented
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
zaakceptowany recognised
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
wysublimowany distilled
zamocowywanie fixing
zmotoryzowany motorized
postępowanie behav
zorganizowany well-conducted
podenerwowany nervy
zaangażowany hands-on
zaabsorbowany heavy
projektowanie designing
przystosowany adjusted
podenerwowany ticked off
zatytułowany entitled
skomplikowany sophisticated
postępowanie procedure
zaangażowany caught up
legwan morski galapagos marine iguana
zaakceptowany recognized
alkalizowanie alkalisation
zaangażowany concerned
skonwertowany converted
skonfundowany confused
przystosowany conditioned
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
skodyfikowany codified
prognozowanie forecasting
niepowetowany irreparable
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
zafascynowany fascinated
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
rozczarowanie letdown
alkalizowanie alkalization
programowanie programming
zdeprawowanie immorality
uregulowanie regulation
rozczarowanie dyspepsia
niedogotowany underdone
podenerwowany cross
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
etykietowanie labeling
wyremontowany reconditioned
wzornikowanie strickle moulding
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
podenerwowany edgy
zrezygnowanie abandonment
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
wanga srokata Chabert's vanga
zarwana nocka all-nighter
zaaranżowany arranged
niepohamowany irrepressible
czarterowanie chartering
przygotowania arrangements
niedogotowany al dente
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
wyeliminowany knocked out
dotrzymywanie abidance
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
okres trwania life
pożytkowanie utilization
skomplikowany complex
poklepywanie tapotement
odszkodowanie award
szufladkowany labelled
eloksalowanie anodizing
wanga srokata Leptopterus chabert
zaangażowany employed
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
szufladkowany labeled
zaproponowanie proposing
chromianowanie cromodizing
franszyzowanie franchising operation
zakonserwowany preserved
sparaliżowany numb
nieoczekiwanie suddenly
zakonspirowany secretive
podekscytowany wrought up
rozdysponowany committed
chcieć zemsty want a piece of someone
pergaminowanie parchmentising
zdeterminowany determined
gnu pręgowane blue wildebeest
sklasyfikowany rated
miareczkowanie titration
skonsternowany nonplussed
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
posegregowanie filing
przystosowanie accommodation
fortyfikowanie to fortification
zaabsorbowanie preoccupation
kwestionowanie challenge
zamieszkiwanie housing
spożytkowanie utilization
naśladowanie apishness
niedopasowanie mismatch
nie oznakowany unlabelled
pergaminowanie parchmentizing
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
zainteresowany concerned about
udokumentowany documented
nie oznakowany unlabeled
korek w wannie bung
gnu pręgowane common wildebeeset
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
posuwanie się wafture
niezaplanowany non-scheduled
skaolinizowany kaolinised
poddenerwowany antsy
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
skoordynowanie co-ordination
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
zakwaterowanie acodation
udokumentowany recorded
podziękowanie acknowledgment
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
przywoływanie recall
niespodziewany sudden
wulkanizowanie vulcanization
przystosowanie conformity
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
niedopracowany wanting
usankcjonowany legitimate
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
zamieszkiwanie habitation
przeładowanie OL
poddenerwowany jittery
demonstrowanie apparition
zróżnicowany differentiated
nieuregulowany maladjusted
skoordynowanie coordination
niedysponowany inapplicable
nieumiarkowany immoderate
oddziaływanie influence
źle wychowany ill-bred
murowane alibi cast-iron alibi
sparaliżowany paralyzed
porządkowanie ordering
nieoczekiwanie unexpectedly
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
wyokrętowanie disembarkation
oprogramowanie software
rzecz używana hand-me-down
licencjonowany legitimate
skonfliktowany conflicted
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
niezdecydowany indecisive
uporządkowany trim
niedoszacowane hidden assets
grafityzowanie graphitisation
niespodziewany unlooked-for
namagnesowanie magnetizing
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
uporządkowany shipshape
źle sytuowany badly off
źle wychowany bad-mannered
zakonserwowany canned
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
ukierunkowanie ORIEN
normalizowanie normalizing
sklasyfikowany classified
podekscytowany keyed-up
przegrupowanie reorganization
czek awizowany advised cheque
niezdecydowany up a tree
zainteresowany interested
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
namagnesowanie magnetisation
niehonorowanie dishonour
kwantyfikować quantify
zaangażowanie involvement
naśladowanie impersonation
niezdecydowany neutral
być nadawanym be on the air
wyidealizowany idealized
podziękowanie thanksgiving
zarezerwowanie booking
błąkać się wander
dostosowywanie adjustment
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
przegrupowanie reorganisation
niedysponowany off color
zainteresowany interested in
odmagnesowanie demagnetisation
pielęgnowanie nursing
namagnesowanie magnetising
pozycjonowanie ranking
skoncentrowany concentrated
zakwaterowanie accommodation
rozproszkowany comminuted
zaprojektowany designed
podenerwowanie nervousness
nieskrępowany untrammelled
podekscytowany aerated
klasyfikowanie classification
wulkanizowanie vulcanisation
niedoszacowany understated
bez pyskowania none of your lip
fosfatyzowanie phosphatising
darowanie winy condonation
głosowanie za ayes vote
pobrzękiwanie jangle
niedysponowany off colour
wyeliminowanie elimination
rozpropagowany widespread
odmagnesowanie demagnetization
bez ładowania without a word of a lie
preliminowanie budgetting
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
nieskrępowany unimpeded
podekscytowany excited
poddenerwowany nervous
zróżnicowany motley
spożytkowanie utilisation
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
merceryzowanie mercerisation
powstrzymywany controlled
niezdecydowany waverer
niedoszacowane hidden asset
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
podziękowania thanks
atom znakowany labeled atom
zainteresowany concerned
niedopatrzenie want of care
zeuropeizowany westernized
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
gnu pręgowane common gnu
ukrywanie się to concealment
zaakcentowanie accentuation
jajko gotowane boiled egg
promieniowanie radiation
podekscytowany thrilled
adoptowany syn adoptive son
omul bajkalski Baikal powan
zarejestrowany recorded
podekscytowany elate
merceryzowanie mercerization
niewyedukowany clerkless
nie rafinowany unrefined
modelowanie 3D 3D modeling
klasyfikowanie assortment
fosforanowanie phosphatizing
niezdecydowany irresolute
niedysponowany seedy
niedostosowany inadequate
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
niezaspokojony wanton
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
skomplikowanie complexity
przystosowanie accomodation
niezjonizowany unionized
podekscytowany all shook up
Parus amabilis Palawan tit
zarejestrowany registered
obniżać się be on the wane
nie odnotowany unrecorded
podekscytowany elated
niedysponowany indisposed
wyczarterowany chartered
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
podróżowanie wayfaring
prześmiewanie send-up
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
współpozwany co-respondent
scynk paskowany Eumeces schneideri
watowana kurtka donkey jacket
raja bruzdowana Raja undulata
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
mania kupowania oniomania
arowana srebrna silver arrowana
przeterminowany outdated
kierowanie się to heading
zahipnotyzowany spellbound
uprzywilejowany privileged
legwan obrożny common collared lizard
akara paskowana Nannacara taenia
sklasyfikowanie filing
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
wykwalifikowany trained
zautomatyzowany automated
zlasowany mózg brain is fried
niespodziewanie oddly enough
formowanie się formation
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
legwan pustynny ornate curlytail lizard
rozwiązłość wantonness
osoba mianowana appointee
rozerwanie się burst
pokrywanie się lapping
niecywilizowany uncivilised
puder prasowany pressed powder
zarchiwizowanie filing
zdezorientowany bewildered
poddenerwowanie fluster
targowanie się bargaining
zróżnicowanie variety
brak zahamowań wantonness
nieutalentowany untalented
zaimprowizowany improvised
być opanowanym be as cool as a cucumber
niecywilizowany uncivilized
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
targowanie się haggling
robić dygresje wander
niezdecydowanie indecision
okres panowania reign
Anodonta cygnea swan mussel
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
rozemocjonowany intense
arowana srebrna arowana
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
być ugotowanym haven't got a hope in hell
wyżej cytowany above-cited
foka pręgowana Histriophoca fasciata
niespodziewanie surprisingly
rozmagnesowanie degauss
niezdecydowanie indecisiveness
prześladowanie molestation
skoncentrowanie focus
łabędź niemy mute swan
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
nie zaplanowany unplanned
nie skorygowany uncorrected
arowana srebrna arrowana
zapotrzebowanie requirement
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
zainteresowania interests
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
zdezorientowany bemused
wartościowanie judgment
foka pręgowana ribbon seal
koncesjonowanie licensing
czynić adwanse make advances to somebody
zrekonstruowany restored
rozpolitykowany political
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
legwan pustynny Leiocephalus personatus
arowana srebrna silver arawana
niespodziewanie all of a sudden
napój gazowany soda
sieja pospolita powan
wypielęgnowany trig
rzeczy używane jumble
licencjonowanie licensing
oddawanie moczu riddle
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
prześladowanie persecution
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
zdezorientowany disorientated
odczuwać brak want for something
czynić adwanse make advances toward somebody
gekon paskowany white-lined gecko
karawana wozów wagon train
wiersz rymowany rhyme
nieprzygotowany caught flatfooted
niedoprasowanie short molding
nauka stosowana applied science
gęś garbonosa swan goose
wyreżyserowany directed
niekontrolowany offhand
rejon wodowania alighting area
brak żywności want of food
nie lakierowany unvarnished
zaklasyfikowany classified
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
wykazywać brak want for something
zdyscyplinowany disciplined
gekon paskowany white-striped gecko
przygotowany na up for something
zróżnicowanie diversification
niedoprasowanie short moulding
scynk pascowany Eumeces fasciatus
nauki stosowane applied sciences
zarejestrowanie registry
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
rozemocjonowany heated
parowaniem itd. spissitude
Ernobius mollis waney edge borer
administrowanie administration
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
zdyscyplinowany self-disciplined
ukształtowanie configuration
niekontrolowany uncontrolled
opos pręgowany common striped possum
arowana srebrna silver arowana
mocno zbudowany husky-built
akara paskowana golden dwarf cichlid
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
Macaca cyclopis Taiwan macaque
zużywanie się attrition
legwan obrożny Crotaphytus collaris
nieposzlakowany unblemished
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
blacha cynowana tin
niekontrolowany out of control
niepowstrzymany wanton
czek limitowany limited check
mocno zbudowany stocky-built
arowana srebrna arawana
akara paskowana Nannacara anomala
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
maskowanie się disguise
nieposzlakowany spotless
wole nurkujące wandering goitre
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
zdezorientowany confused
uprzywilejowany preferential
niekontrolowany incontinent
czek limitowany limited cheque
akara paskowana goldeneye cichlid
wykwalifikowany fully-fledged
uporządkowanie array
legwan obrożny collared lizard
niesprecyzowany unspecified
niestaranność want of care
zapotrzebowanie bid
podekscytowanie excitement
zdyscyplinowany well-regulated
zróżnicowanie diversity
nieprzystosowany inadequate
dobrze sytuowany comfortable
nieskomplikowany simple
nie wypróbowany untried
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
hiena cętkowana hyena
spożywanie krwi hematophagia
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
syczek oczkowany bearded screech owl
karta lądowania landing card
zreformułowanie reformulation
być ignorowanym fall on stony ground
logowanie zdalne remote login
sikora sawannowa Parus thruppi
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
multipleksowanie multiplexing
wyselekcjonowany select
piona łuskowana Maximillian pionus
niezaangażowany nonpartisan
dobrze zbudowany well knit
hiena cętkowana laughing hyena
piona łuskowana Pionus maximiliani
brać na dywanik take someone to task
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
tryb wykonywania runtime mode
zakaz parkowania no standing
obraz rastrowany halftone
wąż tajwański Taiwan beauty snake
sikora sawannowa Somali tit
zdefragmentowany fragmented
niezaangażowany detached
podporządkowany subordinated
dobrze zbudowany well-knit
spożywanie krwi haematophagia
żółw malowany painted turtle
niekwestionowany undisputed
piona łuskowana scaly-headed parrot
zostać zerwanym break up
mienie uratowane salvage
Diomedea exulans wandering albatross
program dotowany grant-aided scheme
rzucać wyzwanie challenge
niedoinwestowany undercapitalised
niewypoziomowany a little off
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
akara cętkowana flag cichlid
bez zastosowania inapplicable
dane skorygowane revised data
wyspecjalizowany specialized
niezaangażowany non-aligned
dobrze wychowany well-behaved
hiena cętkowana spotted hyena
dodatek rodzinny family allowance
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
sowica oczkowana northern boobook
nieskomplikowany uncomplicated
tkanina gumowana rubberised fabric
wyjmowanie dysku disk removal
rzucać wyzwanie to challenge
przerwanie ognia armistice
papier woskowany wax paper
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
akara cętkowana Laetacara curviceps
suma skorygowana revised figure
Panoquina errans wandering skipper
być zszokowanym be appalled
hiena pręgowana Hyaena hyaena
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
uprzywilejowanie preference
skumulowany zysk accumulated profit
łabędź czarny black swan
babka plamkowana knight goby
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
przerwanie ognia ceasefire
odczuwanie bólu algaesthesis
zsynchronizowany synchronized
piona łuskowana scaly face pionus
niekwestionowany unquestioned
system wbudowany embedded system
wanga hakodzioba hook-billed vanga
hiena pręgowana striped hyaena
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
bocja pręgowana zebra loach
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
hiena pręgowana striped hyena
dobrze zbudowany clean-limbed
murena zebrowana zebra moray
Otus fuliginosus Palawan scops owl
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
urwany z choinki out in left field
drzym kreskowany Malacoptila striata
atom zjonizowany ionised atom
wydra cętkowana Lutra maculicollis
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
dobrze sytuowany well-off
wypośrodkowany middle-of-the-road
niekwantytatywny unquantifiable
spożywanie krwi hematophagy
silnie zbudowany well-set
akara kratkowana golden dwarf cichlid
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
niesubordynowany insubordinate
bocja pręgowana Botia striata
nieskoordynowany uncoordinated
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
lora moręgowana dusky lori
dobrze zbudowana well-endowned
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
żółw malowany Chrysemys picta
kabel ekranowany shielded cable
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
akara kratkowana Nannacara anomala
ewidencjonowanie accounting
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
być zszokowanym be in a daze
dobre wychowanie propriety
dobrze wychowany well-brought-up
zaklasyfikowanie classification
handlowanie się chaffer
wiek dojrzewania adolescence
wole wędrujące wandering goitre
dobrze wychowany refined
bocja pręgowana candy-stripe loach
rozgorączkowany feverish
łabędzi śpiew swansong
lora moręgowana dusky lory
sztuka gotowania cookery
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
dobrze zachowany well preserved
babka plamkowana double fin goby
podporządkowany conformable
akara kratkowana goldeneye cichlid
klucz sortowania sort key
sikora kapturowa Palawan tit
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
akara cętkowana Acara curviceps
lelek cętkowany star-spotted nightjar
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
leń patentowany cookie-pusher
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
węgloazotowanie nitrocarburizing
osoba ewakuowana evacuee
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
hiena cętkowana Crocuta crocuta
kolor symulowany dithered color
zdziesiątkowany decimated
akara cętkowana Aequidens curviceps
zaprotokołowany on record
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
godny ubolewania contemptible
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
dobrze zbudowany well-built
gębal oczkowany dulit frogmouth
żmija żebrowana asp viper
warty odnotowania remarkable
ulga inwestycyjna capital allowance
gębal łuskowany Gould's frogmouth
wiek zaawansowany OA
załatwiać sobie wangle
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
szakal pręgowany Canis adustus
skomercjalizowany commercialized
rozentuzjazmowany mad keen
zbaczać z tematu wander
obszar zabudowany build-up area
obrzęk Quinckego wandering oedema
osoba akceptowana persona grata
polowanie na lisa foxhunting
zdalne sterowanie telecontrol
owoce kandyzowane candied fruits
wiek zaawansowany old age
zdalne kierowanie remote control
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
akumulowany popyt accumulated demand
przekwalifikowany overqualified
zdalne sterowanie remote control
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
być skrępowanym be backward in coming forward
szczeżuja wielka swan mussel
niezarejestrowany unregistered
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
być naładowanym get high
arowana azjatycka Asian bonytongue
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
brak zdecydowania indecisiveness
rewanżować się repay
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
leżakowania piwa beer storage cellar
jerzyk łuskowany mottled swift
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
upakowanie danych data compaction
zdezaktualizowany obsolete
kusacz kreskowany spotted nothura
adoptowana córka adoptive daughter
brak umiarkowania wantonness
napakowany gość beef
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
ciepło parowania heat of vaporisation
okadia pręgowana Ocadia sinensis
koronowana głowa crowned head
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
formowanie wirowe centrifugal molding
zdezaktualizowany out of date
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
orientowanie się understanding
mniszka paskowana sharp-tailed munia
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
najnowsze dzieło swansong
czas utrzymywania holding time
niezainteresowany unconcerned
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
formowanie wirowe centrifugal moulding
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
bączek smugowany Ixobrychus involucris
długo oczekiwany long-anticipated
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
bez przygotowania ad lib
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
głosowanie tajne secret ballot
napełnić wan run a tub
dobre sprawowanie good behaviour
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
chory dializowany dialyzed patient
brzanka liniowana Barbus lineatus
bokser pręgowany Boxer - Brindle
katgut chromowany chromicised catgut
zbyt zaawansowany too far gone
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
pętla sterowania control loop
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
obrzęk Quinckego wandering edema
głosowanie jawne recorded vote
niedofinansowanie underfunding
zdecentralizowany decentralised
być krytykowanym come under fire
bokser pręgowany Brindle Boxer
katgut chromowany chromicised gut
rzecz wybrakowana discarded
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
długo oczekiwany long awaited
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
źle przygotowany ill-equipped
podszywanie się impersonation
lorika kreskowana striated lorikeet
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
rozentuzjazmowany enthusiastic
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
zostać wykiwanym get a raw deal
arowana azjatycka golden arowana
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
katgut chromowany chromicized catgut
skunks pręgowany Mephitis mephitis
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
zapracowana osoba going concern
awanturować się fuss
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
zagmatwana sprawa snarl
tenrek pręgowany striated tenrec
ręcznie malowany hand-painted
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
masturbować się wank
kulczyk smugowany Ankober serin
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
katgut chromowany chromicized gut
skunks pręgowany striped skunk
zdublowany podpis doubled sig
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
kraska kreskowana rufous-crowned roller
wanna hartownicza quenching pit
legwanik obrożny collared lizard
wydanie drukowane print edition
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
zająkiwanie się stammer
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
jest obsługiwany operates
tanrek pręgowany streaked tenrec
brzanka liniowana striped barb
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
nie do opanowania unmanageable
sesja głosowania voting session
żmija żebrowana asp
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
bilbil kreskowany striated bulbul
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
syczek kreskowany Cuban screech owl
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
skomercjalizowany commercialised
zawód wykonywany practised profession
przechadzać się wander
obszar zabudowany built-up area
okadia pręgowana Chinese turtle
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
tenrek pręgowany streaked tenrec
kusacz kreskowany Nothura maculosa
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
awanturujący się disruptive
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
metalik łuskowany scaled metaltail
niestosowanie się non-conformance
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
fundusz asygnowany expense allowance
niewykwalifikowany unqualified
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
mleko humanizowane humanized milk
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
związek znakowany labelled compound
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
rozpoznawanie mowy speech recognition
suseł moręgowany Citellus citellus
uszatka kreskowana fearful owl
niezidentyfikowany unidentified
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
plan postępowania plan of action
brzanka kropkowana golden dwarf barb
warunek sterowania controlling condition
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
formowanie otwarte molding in open sand bed
zrewanżować się reciprocate
wyrazy uszanowania compliments
siarka sublimowana sublimed sulfur
korumba cętkowana flag cichlid
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
żółw pręgowany green-headed turtle
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
wełna karbikowana curly wool
forma do odlewania font mold
suseł moręgowany European souslik
egzekwowanie prawa law enforcement
okres użytkowania time of life
nogal prążkowany mallee fowl
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
zdeklarowana panna confirmed singleton
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
smarowanie silnika engine lubrication
siarka sublimowana sublimed sulphur
jest zarezerwowane it has your name on it
opakowanie zwrotne returnable packing
karawan pogrzebowy Black Maria
kastrowanie drobiu caponising
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
nogal prążkowany malleefowl
nauka o poznawaniu cognitive science
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
żółwik malowany painted turtle
oprawa i pakowanie binding and packing
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
niewykwalifikowany unskilled
towary importowane imports
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
frankolin malowany Francolinus pictus
nadawanie połysku polishing
chromowanie twarde hard chromium plating
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
zindywidualizowany individualised
systemy kierowania Command and Control Systems
komputer wbudowany embedded computer
karawan pogrzebowy dead wagon
usatysfakcjonowany pleased
kastrowanie drobiu caponizing
suseł moręgowany Spermophilus citellus
zrewanżować się repay
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
skumulowane zapasy accumulated stocks
ocena zintegrowana assessment center
brzanka pręgowana banded barb
wanga krasnosterna red-tailed vanga
nakaz aresztowania capias
drugie dojrzewanie after-ripening
ćwirek plamkowany sage sparrow
korumba cętkowana Laetacara curviceps
zdzwaniać się z touch base
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
ogłoszenia drobne want ads
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
mleko fermentowane cultured milk
mikroprogramowanie microcoding
samoporządkowanie self-organisation
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
ocena zintegrowana assessment centre
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
syczek palawański Palawan scops owl
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
źle zorganizowany disorganised
mieć zastosowanie to apply
puchacz kreskowany Bubo philippensis
chlorosulfonowanie sulfochlorination
nogal prążkowany Leipoa ocellata
komitet planowania policy committee
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
spodziewanie się anticipation
legwan z Galapagos land iguana
być zrezygnowanym feel blue
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
bentewi kreskowany streaked flycatcher
groźne zachowanie threatening behaviour
nakaz aresztowania arrest warrant
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
malowanie pędzlem brushing
głupie zachowanie foolery
bez zaangażowania flatly
prowizja skalowana scaling commission
dzień głosowania polling day
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
korumba cętkowana sheepshead acara
dziecko adoptowane adoptive child
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
żółw pręgowany Hermann's tortoise
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
solidnie zbudowany built like a brick shit house
forma do odlewania font mould
naszywana kieszeń patch-pocket
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
sposób zachowania air
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
nakaz aresztowania detention order
zabawa w chowanego blind man's buff
związek znakowany labeled compound
wykrywanie intruza intruder detection
wanga krasnosterna tit shrike
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
dziecko adoptowane adopted child
azbest palladowany palladised asbestos
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
wezwać na dywanik haul up on the carpet
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
wart opublikowania newsworthy
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
normy księgowania accounting standards
frankolin malowany painted francolin
samoporządkowanie selforganization
klucz indeksowania index key
chronka pręgowana barred antshrike
dublowanie dysków disk duplexing
korumba cętkowana Acara curviceps
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
przeklasyfikowanie reclassification
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
dziecko adoptowane ACD
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
żółw pręgowany Greek tortoise
wanga białogłowa Artamella viridis
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
kukułka sawannowa Cuculus gularis
test randomizowany randomized test
stanowcze wezwanie clarion call
dublowanie dysków disk mirroring
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
zabawa w chowanego peekaboo
swoboda testowania testamentary freedom
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
niezróżnicowanie indifference
puszczyk zebrowany black-banded owl
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
korumba cętkowana blunthead cichlid
wanga białogłowa white-headed vanga
metalik łuskowany brassy metaltail
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
przerwanie ciąży abortion
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
karawan pogrzebowy bone box
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
wykastrowany baran wether
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
żmija lewantyńska Laventine viper
doręczać wezwanie serve a writ
postępowanie karne criminal action
sumowanie dwójkowe binary addition
masowe aresztowanie mass arrest
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
skierowany ku morzu seaward
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
znakowany izotopowo radiolabelled
bank koncesjonowany chartered bank
wychowanie fizyczne physical education
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
gołąbek zebrowany Geopelia striata
kureczka kreskowana striped crake
narażać na szwank jeopardise
kukabura łuskowana Dacelo tyro
żmija lewantyńska levantine viper
notowanie giełdowe stock exchange quotation
ryzyko wkalkulowane calculated risk
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
obręcz okołkowana studed tire
modulator hamowania brake appropiating device
panowanie nad sobą self-control
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
niedokapitalizowany undercapitalised
lądowanie awaryjne forced landing
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
filtrowanie zacieru lautering
puszczyk pręgowany African wood owl
kusaczka kreskowana elusive antpitta
sterowanie gaźnika carburetter control
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
upolowana zwierzyna quarry
żmija lewantyńska Vipera lebetina
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
skumulowany fundusz accumulated fund
suseł perełkowany Citellus suslicus
wychowanie fizyczne games
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
żararaka paskowana green jararaca
idealnie dopasowany fully-fashioned
bardzo zdenerwowany spewin'
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
molestowanie dzieci child abuse
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
sterowanie gaźnika carburettor steering
nie ma zastosowania NA
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
tandetnie zbudowany jerry-built
mianowany na stałe in ordinary
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
odpis amortyzujący amortization allowance
mało prawdopodobny wan
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
smolarek łuskowany southern anteater-chat
żararaka paskowana green jaracaca
w pełni dopasowany fully-fashioned
formowanie tłoczne compression molding
sortowanie rosnące ascending sort
bardzo zdenerwowany spewing
filander pręgowany banded hare wallaby
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
odwzorowanie obrazu image mapping
pacjent dializowany dialysed patient
sterowanie migawką shutter control
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
całkowite zerwanie clean break
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
ugotowany na twardo hard-boiled
porozumiewanie się communication
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
gołąbek zebrowany zebra dove
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
wołowina peklowana corned beef
formowanie na zimno cold molding
niedokapitalizowany undercapitalized
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
pacjent dializowany dialyzed patient
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana gray trigger
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
wywoływanie barwne color development
formowanie obrotowe rotational molding
drozdoń łuskowany Sunda thrush
wikłacz łuskowany Speke's weaver
mocowanie bagnetowe bayonet mount
zbudowany bez planu rambling
umocowanie kątnicy caecopexy
pacjent dializowany hemodialyzed patient
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
łabędź krzykliwy hooper swan
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
zachowanie nie fair dirty pool
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
formowanie tłoczne compression moulding
rogatnica paskowana gray triggerfish
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
mleko skondensowane evaporated milk
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
leśnica kreskowana Drymophila devillei
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
nie przereklamowany all it's cracked up to be
umocowanie kątnicy cecopexy
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
nurkowanie z rurką snorkeling
owocojad łuskowany black-throated cotinga
konto oprocentowane interest-bearing account
Dzień Zwiastowania Lady-day
łabędź krzykliwy whistling swan
kredyt prolongowany extended credit
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
wanga białogardła Van Dam's vanga
nieoczekiwany zjazd sideslip
godny naśladowania imitable
puchatek łuskowany hoary puffleg
rogatnica paskowana grey trigger
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
leśnica łuskowana Drymophila squamata
Coregonus lavaretus powan
zmienić zachowanie change one's tune
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
zaczepne zachowanie aggro
siniaczek paskowany Claravis godefrida
rogatnica paskowana Balistes capriscus
przystosowanie się adjustment
narażać na szwank damage
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
rogatnica paskowana grey triggerfish
odbiegać od tematu wander from the subject
panaka prążkowana royal pleco
wanga białogardła Xenopirostris damii
boks do głosowania voting booth
pokutnik plamkowany speckled mourner
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
godny naśladowania shining
deska do prasowania ironing board
godny pożałowania regrettable
kukułka kreskowana Cuculus fugax
test zrandomizowany randomized test
kukabura łuskowana spangled kookaburra
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
kiściec łuskowany Lophura lathami
leśnica kreskowana striated antbird
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
usatysfakcjonowanie fulfilment
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
zasady księgowania accounting principles
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
rudzielec paskowany flammulated treehunter
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
opona przepompowana overinflated tire
wyszukiwanie danych data retrieval
wychowanie fizyczne physical training
przewidywane zasoby assumed reserves
węże do polewania hosepipes
łabędź krzykliwy whooping swan
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
brodal perełkowany Abyssinian barbet
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
łabędź krzykliwy whooper swan
godny pożałowania sorry
nakaz odszkodowania compensation order
opona przepompowana overinflated tyre
wychowanie fizyczne PE
mocowanie obiektywu lens mount
narażać na szwank jeopardize
współwystępowanie coexisting
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
naładowany z czubem loaded to the hilt
leporinus pręgowany black-banded leporinus
zachowanie natrętne compulsive behaviour
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
niedopompowana opona underinflated tyre
porządek sortowania sort sequence
farbowany socjalista champagne socialist
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
niedopompowana opona underinflated tire
Scleropages formosus Asian arowana
prawo do głosowania vote
iść na głosowanie go to the polis
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
człowiek afektowany la-di-da
mrowiniec łuskowany squamate antbird
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
Heteroscelus incanus wandering tattler
stosowany po goleniu after-shave
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
centralne ogrzewanie central heating
rzeczy do prasowania ironing
formowanie wtryskowe injection moulding
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
mocno podekscytowany wired
Pedionomus torquatus plains wanderer
pułk zmechanizowany armoured regiment
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
karta do głosowania ballot paper
mający zastosowanie applicable
stopy oprocentowania interest rates
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
wystawiać na szwank jeopardize
przepiór kreskowany singing quail
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
sortowanie malejące descending sort
Pachycephala plateni Palawan whistler
zasady postępowania code of conduct
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
godziny urzędowania office hours
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
żyć z kombinowania live by one's wits
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany peaceful dove
średniozaawansowany intermediate
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
pozostawanie w parze coupledom
być przetrzymywanym be in custody
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
gołąbek łuskowany Geopelia placida
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
weksel niehonorowany dishonoured bill
planowany kanibalizm planned cannibalisation
łabędź trąbiący trumpeter swan
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
godziny urzędowania business hours
gąbka do pudrowania powder puff
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
podejmowanie decyzji decision-making
niespodziewany zwrot revulsion
pies wytresowany tak sniff dog
specjalnie zbudowany built on purpose
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
formowanie rotacyjne rotational molding
rachunek zablokowany blocked account
glutation utlenowany oxidised glutathion
brezent impregnowany groundsheet
księżyc ubywający waning moon
wychowanie seksualne birds and the bees
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
sprzedaż pozorowana wash sale
być zainteresowanym have a stake
zapracować na awans earn promotion
okładka lakierowana spot varnished cover
planowany kanibalizm planned cannibalization
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
godziny urzędowania opening hours
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
przepiór kreskowany long-clawed quail
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
specjalnie zbudowany purpose-built
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
buszówka kreskowana striated thornbill
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
zaspokajać potrzeby satisfy wants
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
glutation utlenowany oxidized glutathion
szczotka do dywanów carpet sweeper
zachowanie poznawcze cognitive behavior
wychowanie zdrowotne health education
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
głosowanie listowne postal ballot
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
frankolin łuskowany scaly francolin
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
wykładzina dywanowa fitted carpet
zaawansowany wiekiem advanced in years
dobrze poinformowany up-to-date
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
wykrywanie błędów error detection
owiewany przez wiatr windblown
kontrolowanym tempie pace oneself
formowanie rotacyjne rotational moulding
być zdeterminowanym be dead set on something
współwystępowanie co-existing
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
brak zainteresowania short shrift
Scleropages formosus golden arowana
stukacz świerkowiec waney edge borer
głosowanie pocztowe postal ballot
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
pędzel do malowania paintbrush
umocowanie pierwotne original authorisation
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
zachowanie ryzykowne risk behavior
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
formowanie maszynowe machine molding
materac do pływania lilo
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
brak zainteresowania summary treatment
rudzielec kreskowany striped treehunter
głosowanie pocztowe postal vote
ułożyć rymowan rhyme
panierowane krewetki scampi
umocowanie pierwotne original authorization
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
zachowanie ryzykowne risk behaviour
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
pustkowik kreskowany striated calamanthus
formowanie maszynowe machine moulding
używana w Wietnamie banana clip
materac nadmuchiwany airbed
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
gęś łabędzionosa swan goose
opakowanie tekturowe cardboard package
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
przepiór łuskowany scaled quail
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
tylne okno ogrzewane backlight heater
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
prawo do głosowania suffrage
pasowanie na rycerza accolade
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
materac nadmuchiwany air mattress
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
wypracowanie szkolne theme
list zapieczętowany sealed letter
być niezdecydowanym wobble
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
brak zainteresowania incuriosity
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
traszka marmurkowana marbled newt
język programowania programming language
zaangażowanie się commitedness
brak zainteresowania disinterestedness
skierowanie do pracy placement
wykastrowany królik capon
powszechnie używany in common use
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
zachowanie natrętne compulsive behavior
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
porządek sortowania sort order
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
być niezdecydowanym vacillate
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
wezwanie do zapłaty call
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
przystosowywanie się adaptation
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
zysk po opodatkowaniu profit after tax
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
akumulowana dywidenda accumulated dividend
chwastówka sawannowa siffling cisticola
kowaliczek kreskowany striated sittella
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
fletówka palawańska Palawan whistler
testowanie empiryczne empirical testing
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
zdobywanie pieniędzy fund-raising
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
ślubowanie poselskie affirmation
usługi katalogowania catalog services
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
skierowany do środka inward
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
akcje uprzywilejowane preferred stock
świergotek smugowany Anthus bannermani
formowanie z plackiem molding with cake
technika zaawansowana at
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
kartka do głosowania voting paper
przysypywanie ziemią banking with earth
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
poszukiwanie skarbów treasure hunt
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
odraczać głosowanie defer a vote
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
pałeczka do spawania filler rod
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
oprocentowanie stałe fixed interest
użytkowanie ustalone established use
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
formowanie z plackiem moulding with cake
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
liposom stabilizowany stabilised liposome
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
kompletnie zwariowany stark raving mad
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
finansowanie wstępne advance financing
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
być sprzedawanym za retail
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
fagocytowanie krwinek hematophagia
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
kabina do głosowania polling booth
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
jaskółka kreskowana greater striped swallow
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
zinstytucjonalizowany institutionalized
poszukiwanie zdobyczy prowl
postępowanie sądowe court action
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
barwienie galwaniczne galvanic coloring
akcja uprzywilejowana preference share
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
wzajemne poszanowanie mutual respect
rejon zainteresowania area of interest
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
zachowanie konsumenta consumer behavior
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
badanie randomizowane randomized research
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
zostać zapudłowanym hit the bricks
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
formowanie laminatów laminate molding
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
stawki oprocentowania money rates
zachowanie konsumenta consumer behaviour
niespodziewanie duży bumper
formowanie wytłoczne extrusion moulding
łabędź południowy Chatham Island swan
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
badanie randomizowane randomized study
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
akcje uprzywilejowane preference shares
całkiem ześwirowany plumb loco
zmieniać umeblowanie refurnish
zostać zapuszkowanym hit the bricks
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
sieć zcentralizowana centralised network
zachowanie napastliwe agonistic behavior
Święto Zwiastowania Lady-day
wysokie opodatkowanie high taxation
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
zbyt rzadko stosowany under-used
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
strzępiel cętkowany spotted bass
zdejmowanie nadkładu baring
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
sieć zcentralizowana centralized network
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
salangana palawańska Palawan swiftlet
bazyliszek pręgowany brown basilisk
owocojad prążkowany barred fruiteater
kompletowanie obsady casting
naganne postępowanie wrongdoing
postępowanie sądowe legal proceedings
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
formowanie wytłoczne extrusion molding
Osteoglossum formosum golden arowana
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
powszechnie stosowany ubiquitous
kabina do głosowania voting booth
wymeldowanie z hotelu check-out
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
fagocytowanie krwinek haematophagy
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
księgowy dyplomowany chartered accountant
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
naładowany po brzegi plump full
kraj niezaangażowany non-aligned state
przygotowanie do zimy winterization
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
usługi katalogowania catalogue services
sterowany zdarzeniami event driven
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
badanie randomizowane randomized trial
postępowanie sądowe court case
dyplomowany księgowy professional accountant
Osteoglossum formosum Asian arowana
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
bazyliszek pręgowany striped basilisk
piechota zmotoryzowana light infantry
niekontrolowany ogień wildfire
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
łabędź czarnodzioby Tundra swan
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
algorytm etykietowania labeling algorithm
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
ponowne sformułowanie reformulation
równość traktowania equality of treatment
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
buforowanie klawiatury keyboard buffering
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
programowanie wizualne visual programming
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
łabędź czarnodzioby whistling swan
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
legwan czerwonogardły Carolina anole
kocioł opromieniowany radiant boiler
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
ogólnego zastosowania general-purpose
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
wyborca niezdecydowany floating voter
zwłaszcza wierszowana gest
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
kupowanie kota w worku a pig in a poke
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
w oderwaniu od faktów irrationally
spełniać oczekiwania hit the spot
niestosowanie przemocy non-violence
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
aparat do sulfonowania sulfonator
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
umarzać postępowanie to discontinue
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
spełniać oczekiwania measure up
skrzyżowane piszczele crossbones
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
niegrzeczne zachowanie bad form
usiłowanie zabójstwa attempted murder
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
oprogramowanie darmowe freeware
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
aparat do sulfonowania sulphonator
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
sterowanie przepływem flow control
przygotowanie do siewu bedding
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
skrzyżowane piszczele cross-bones
głosowanie pośrednie block vote
kwota wolna od podatku tax allowances
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
uprawnienia delegowane delegated powers
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
tabela materializowana materialised table
wykrywanie konfliktów conflict detection
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
parkowanie na drugiego double parking
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwariowany na punkcie nuts about
kwota wolna od podatku personal allowances
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
głosowanie przymusowe compulsory voting
tęgoster prążkowany barred woodhewer
tabela materializowana materialized table
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
udawanie kogoś innego imposture
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
czuć się zdołowanym feel blue
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
niegrzeczne zachowanie naughtiness
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
kwota wolna od podatku allowances against tax
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
formowanie artystyczne ornamental moulding
obstawanie przy czymś assertion
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
pożyczka amortyzowana amortised loan
dzięciolik łuskowany Campethera notata
zabójstwo zaplanowane intended murder
być poddawanym testom be in beta
zdalne administrowanie remote administration
formowanie narzucarką slinger molding
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
wystrojony jak ta lala swanked-up
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
opanowanie technologii know-how
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
formowanie artystyczne ornamental molding
formowanie narzucarką slinger moulding
pędzelek do pudowania loose powder brush
pustułka prążkowana Falco zoniventris
błotniak prążkowany cinereous harrier
rachunek zaksięgowany booked account
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
rozmiłowany w teatrze stage-struck
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
błotniak prążkowany Circus cinereus
przeładowany ozdobami fussy
formowanie uderzeniowe impact molding
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
stopień skomplikowania complexity
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
bar dla zmotoryzowanych drive-in
udział w odszkodowaniu contribution
adresowanie symboliczne symbolic addressing
piechota zmechanizowana armoured infantry
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
obóz dla internowanych internment camp
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
pismo z podziękowaniem address of thanks
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
bar dla zmotoryzowanych drive-through
spółka zarejestrowana corporation
stopniowanie trudności grading
przyjąć w głosowaniu vote through
piechota zmechanizowana mechanized infantry
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
rozstęp studentyzowany studentised range
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
skierowany do wewnątrz inward
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
Dowodzenia i Kierowania NC3B
bombardowanie taktyczne tactical bombing
dojrzewanie posprzętne after-ripening
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
rozstęp studentyzowany studentized range
polowanie na czarownice witch-hunt
formowanie w skrzynkach flask moulding
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
pirackie oprogramowanie warez
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
przeciwciało znakowane labelled antibody
klinochwostka paskowana Tapera naevia
terytorium zaanektowane annexed territory
posuwanie się naprzód advancement
oddziaływanie wzajemne interaction
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
wiązanie spolaryzowane polarised bond
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
formowanie z obracaniem turn-over moulding
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
postępowanie nieważne mistrial
styl pływania pieskiem dog paddle
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
ograniczone głosowanie limited voting
formowanie w skrzynkach flask molding
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
pirackie oprogramowanie bootleg software
dość wylegiwania się up with you
zachowanie automatyczne automatic behaviour
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
możliwy do tolerowania tolerable
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
kwestie uprzywilejowane privileged questions
procedura postępowania code of practice
rachunek nieuregulowany outstanding account
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
projektowanie dokumentu drafting
hartowanie płomieniowe flame hardening
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
akcentowana miara taktu downbeat
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
okazywać niezdycowanie shilly-shally
cewnikowanie selektywne selective catheterization
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
zainteresowany karierą career-minded
wygrać niespodziewanie win by a fluke
turystyka kwalifikowana qualified tourism
macierz zmineralizowana mineralised matrix
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
centrum kierowania NATO Allied control center
powszechnie akceptowany wingspread
wzajemne oddziaływanie interplay
wartość zadeklarowana declared value
wybierać w głosowaniu elect
odszkodowanie za straty compensation for damage
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
centrum kierowania NATO Allied control centre
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
odszkodowanie nominalne nominal damages
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
wyszukiwanie informacji information retrieval
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
opodatkowany u źródła taxed at source
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
udziały uprzywilejowane preferred shares
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
nieuczciwe postępowanie foul-play
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
akcje nieuprzywilejowane equities
niedopompowane ogumienie underinflated tire
być czymś udekorowanym sport
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
pielęgniarz dyplomowany SEN
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
najbardziej utalentowana alpha geek
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
użytkownik autoryzowany authorized user
laminowane okno przednie laminated windscreen
dwanaście i pół centa bits
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
szacowany czas przybycia estimated time arrival
udziały uprzywilejowane preferred stock
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
przeładowanie funkcjami creeping featurism
wyrażać podziękowania acknowledge
stawiać przed wyzwaniem put to the test
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
laminowane okno przednie laminated windshield
terapia spersonalizowana personalised therapy
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
zaimprowizowana mównica soapbox
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
niewłaściwe zachowanie bad form
oprogramowanie klienckie client software
nocowanie w schroniskach hostelling
przypisywanie złej woli imputation of malice
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
zaplanowany na początku original
odszkodowanie określone special damages
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
oprogramowanie serwisowe underware
nadużywanie narkotyków drug abuse
zgrupowanie kilku domów hamlet
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
produkcja znormalizowana standardised production
niegodziwe postępowanie iniquity
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
wezwanie trzeciej strony third party notice
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
elektorat niezdecydowany floating vote
głosowanie alternatywne AV
użytkownik autoryzowany authorised user
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
podziękowania autorskie acknowledgements
być ostro skrytykowanym be pilloried
zdolny do przystosowania adaptable
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
doktryna powstrzymywania containment
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
najbardziej zaawansowany cutting-edge
czarodziejska różdżka magic wand
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
nienotowany na giełdzie unlisted
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
dzioborożec palawański Palawan hornbill
przechowywanie w piwnicy cellerage
przekazywanie sygnałów cell signaling
obejmowanie w posiadanie occupation
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
postępowanie eksmisyjne ejectment
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
powszechne występowanie prevalence
głosowanie alternatywne preferential vote
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
zamiłowanie do książek bookishness
formowanie przez maczanie dip molding
spisywać dyktowany tekst take dictation
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
wyselekcjonowana część pick
nie zostać zrealizowanym to bounce
cena regulowana urzędowo government-regulated price
pielęgniarka dyplomowana SEN
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
formowanie przez maczanie dip moulding
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
pilot zdalnego sterowania remote controller
przekazywanie argumentów argument passing
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
miarkowanie odszkodowania measure of damages
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
zarzut wysuwany w obronie plea
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
podróżowanie autostopem hitch-hiking
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
podróżowanie autostopem hitchhiking
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
odchylenie standaryzowane standardised deviation
uprawniony do głosowania entitled to vote
żółw malowany zachodni western painted turtle
ogłosić zainteresowanie declare an interest
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
licencjonowany archiwista ART.
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
ofiarowanie chleba i wina oblation
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
czuć się podenerwowanym have butterflies
wzbudzać zainteresowanie generate interest
oprogramowanie techniczne underware
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
niewłaściwe dopasowanie misfit
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
głosowanie preferencyjne AV
niemożliwy do opanowania ungovernable
szkoda spowodowana burzą storm damage
osoba poddawana ewakuacji evacuee
preferencyjne traktowanie preferential treatment
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
być naszpikowanym lekami be drugged up
głosowanie preferencyjne preferential vote
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
możliwy do naśladowania imitable
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
zawieszenie postępowania stay of proceedings
oprogramowanie zespołowe groupware
zrywanie majowych kwiatów Maying
przepracowany po niedzieli Mondayish
krótki start i lądowanie short take-off and landing
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
formowanie na wosk tracony investment molding
użytkownik zarejestrowany registered user
formowane włókno szklane moulded fibre glass
promieniowanie podczerwone infrared radiation
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
los jest przypieczętowany fate is sealed
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
większość kwalifikowana qualified majority
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
przeprowadzać głosowanie take a vote
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
ciągłość postępowania continuity of proceedings
zaopatrywanie w żywność catering
dodatkowa tura głosowania additional ballot
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
wybór trybu postępowania election
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
legwan czerwonogardzielowy green anole
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
zostać źle potraktowanym get a raw deal
nie spełniający wymogów wanting
zameldowanie się w hotelu check-in
system sprawowania władzy government
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
dzielność promieniowania luminosity
spowodowanym wypiciem piwa beery
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
możliwość opatentowania patentability
przechowywanie w magazynie warehousing
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
równoczesne występowanie co-existing
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
dotychczas nie publikowany NYP
podlegający opodatkowaniu taxable
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
pożyczka nieoprocentowana free credit
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
zawór sterowany silnikiem motorised valve
chorobliwe zainteresowania proclivity
określenie oprogramowania bad
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
mieć podobne zapatrywania be like-minded
równoczesne występowanie coexisting
zawór sterowany silnikiem motorized valve
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
dotychczas nie publikowany not yet published
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
skonsumowanie małżeństwa consummation
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
drukarka współużytkowana shared printer
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
publiczne okazywanie uczuć public affection
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
czas użytkowania komputera computer time
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
formowanie przez zanurzenie solvent molding
żółwik malowany zachodni western painted turtle
głosowanie przez powstanie division vote
zgłoszony do opatentowania patent pending
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
niczym nie usprawiedliwiony wanton
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
zapasowe centrum kierowania alternate control center
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
kura hodowana na wolności free-range chicken
własnoręcznie udekorowany self-styled
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
odmówić honorowania czeku dishonour a check
tracić panowanie nad sobą see red
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
oderwany od rzeczywistości unreasonable
pisać drukowanymi literami type
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
podsumowanie wyników pracy performance review
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
powstawanie elementów krwi hematogenesis
poderwanie przedniego koła wheelie
być bardzo zainteresowanym be big on something
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
kontrolowany przez państwo government-controlled
szkoda spowodowana pożarem fire damage
oderwany od rzeczywistości unreal
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
oderwany od życia realnego long-haired
mieć odmienne zapatrywania dissent
możliwy do zakwestionowania questionable
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
promieniowanie rentgenowskie X-rays
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
profilowana listwa ściekowa drip rail
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
powszechnie stosowany język lingua franca
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
pasta do smarowania pieczywa marmite
procedura współdecydowania co-operation procedure
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
programowanie komputera IPSC cubing
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
stracić panowanie nad sobą lose it
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
procedura współdecydowania co-decision procedure
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
tryb postępowania sądowego track
żółw malowany południowy southern painted rurtle
oprogramowanie konferencyjne conference software
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
stracić panowanie nad sobą blow up
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
należność uprzywilejowana prior charge
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
rozpływać się w powietrzu wane
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
należność uprzywilejowana preferential debt
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
przerywana praca wycieraczek mist action
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
nieruchomość zarejestrowana registered land
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
głosowanie na listy partyjne party-list vote
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
okazywać niepohamowany gniew rage
głosowanie na listy partyjne party-list voting
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
zróżnicowany kolorystycznie pied
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
niesprawiedliwie potraktowany wronged
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
odpukać w niemalowane drewno touch wood
niespodziewanie się pojawić happen along
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
postępowanie administracyjne administrative proceeding
postępowanie administracyjne administrative procedure
melodia wygrywana przez zegar bong
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
szybki do przygotowania obiad TV dinner
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
przekazywanie do rozpatrzenia referral
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
głosowanie na listy partyjne party list vote
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
głosowanie na listy partyjne party list voting
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
decyzja o trybie postępowania allocation
wstrzymać się od głosowania abstain
częstotliwość występowania frequency of occurence
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
być całkowicie przygotowanym be up and running
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
chcieć w czymś uczestniczyć want in
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
być w centrum zainteresowania be in the limelight
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
zazwyczaj serwowana z napojami canape
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
pokrywanie czernią platynową platinization
zazwyczaj serwowana z napojami canap
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
dmuchane rękawki do pływania water wings
Więcej wyników dla "wan"