"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
chce wants
onan wanker
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
pręt wand
zwany named
zwany ycleped
dupek wanker
zwany called
kutas wankie
wanna bath-tub
modny swanky
wanad vanadium
dywan carpet
wanna tub
wanna bath
sroka Saskatchewan pheasant
cwany streetwise
wanna bathtub
sieja powan
awans advancement
cwany canny
blady wan
maleć wane
batuta wand
rydwan chariot
słaby wan
nikły wan
rwanie throb
wandal vandal
biegacz plains wanderer
chcieć to want
narwany feisty
nazwany dubbed
trwanie duration
udawany dummy
cwaniak wise-ass
urywany jerky
kwantum quantum
parawan screen
udawany meretricious
wsuwany slip-on
cienias wanker
arowana arrowana
cwaniak smartie-pants
arowana silver arrowana
buława wand
cwaniak smart aleck
bałwan snowman
udawany brummagem
cwaniak smarty-pants
nazwany named
nazwany called
chcieli wanted
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
z braku for want of something
wezwany called
brzdęk twang
bałwan fink
rezerwa allowance
dywanik rug
wanderu lion-tailed macaque
chcieć wanna
udawany sham
chowany retractable
pozwany defence
porwany ragged
cwaniak fox
bałwan airhead
arowana arawana
cwaniak dodger
porwany kidnapped
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
cwaniak sly dog
gwanako guanaco
gwanako Lama guanicoe
karawan hearse
sawanna savannah
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
dawanie dation
porwany abducted
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
arowana arowana
opadać be on the wane
mizerny wan
udawany assumed
bałwan turkey
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
spadać be on the wane
bałwan twit
znikać wane
cwaniak smoothie
wanderu Macaca silenus
omdlały wan
awantura wrangle
karawana caravan
zapomoga allowance aid
awantura stramash
oderwany abrupt
wyzwanie challenge
matactwo wangle
pakowany packaged
zmywanie washing-up
szczwany slippery
awantaż advantage
wykiwany ripped off
awantura pother
ziewanie yawning
awantura row
usuwanie elimination
jak leci wagwan
malowany painted
nazywany ycleped
gazowany sparkling
wytworny swanky
wymagać want
porwania hijackings
schowany hidden
używany in-service
pozwanie citation
oszustwo wangle
jak leci war gwan
udawanie selective ignorance
gotowany boiled
odbywany held
usuwanie expulsion
ubywanie decline
używany hand-me-down
używany secondhand
porwanie abduction
gazowany fizzy
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
gazowany gassy
gotowany cooked
datowany of
sawantka blue-stocking
ostatnie swansong
używany second-hand
poprawka allowance
knowania machinations
wezwanie appeal
jak leci wha'gwan
sawantka bluestocking
czuwanie wake
datowany dated
schowany concealed
zmywanie ablution
zerwanie breakdown
jak leci wa'gwan
szczwany leery
zasiłek allowance
fazowany bevelled
datowany dd
udawanie affectation
zerwanie rupture
Botswana Botswana
hamowany controlled
używany used
zanikać wane
wezwanie call
udawanie histrionics
wanienka tubby
zerwanie severance
udawanie sham
gasnąć wane
czuwanie watch
awantura fuss
nazwanie cognomination
gazowany effervescent
potrzeba want
niknąć wane
czuwanie waking
podawany served
awantura rumpus
losowanie ballot
ugotowany dust
kapowanie snitchsqueal
ugotowany belly up
wychowany raised
luzowanie relief-in-place
dodawanie addition
uradowany glad
serwowany served
polowanie hunting
oblewanie circumfusion
panowanie grip
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
malowanie painting
wodowanie launch
zerowanie neutralisation
losowanie drawing
szanowany honoured
dropiatka plains wanderer
ugotowany dead meat
woskowany waxed
mianowany appointed
ładowany chock-full
gotowanie cooking
kreowanie creation
opanowany steady
zalewanie circumfusion
znakowany labeled
elegancki swanky
zachowany preserved
wirowanie spinning
tokowanie balderdash
zerowanie neutralization
używanie usage
pływanie swimming
losowanie randomisation
wydawanie spending
ugotowany toast
awangarda vanguard
szanowany reputable
watowanie wadding
wychowany brought up
tresowany trained
mocowanie fixing
gotowanie coction
zmasowana ballyhoo
panowanie reign
wyjmowany removable
zerowanie setting to zero
dozowanie dosage
losowanie randomization
nadawanie broadcasting
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
nabywanie acquisition
alokowany allocated
bałwanek snowman
opanowany easy-going
ogrzewany heated
wbudowany embedded
kupowanie buying
używanie using
wymywanie washout
kupowanie acquisition
izolowany isolate
anodowany anodised
animowany animated
pozowanie sham
edytowany edited
wirowanie rotation
uradowany joyful
wylewanie flooding
rozerwany torn
farbowany dyed
pakowanie packing
izolowany isolated
koskoroba coscoroba swan
anodowany anodized
rymowanka rhyme
pucowanie rub
polowanie shoot
blednąć wan
stosowany applied
opanowany controlled
pragnąć want
odlewanie moulage
szanowany esteemed
kierowany guided
do diaska wanklore
skrawanie machining
Łabędź swan
polowanie prowl
Ewangelia Gospel
awangarda avant garde
wandalizm vandalism
panowanie ascendancy
peklowany corned
opanowany unexcitable
szanowany venerated
głąbiel powan
obcowanie intercourse
kierowany conducted
nadawanie yap
obmywanie ablution
pakowanie packaging
awangarda avant-garde
mianowany appointive
anulowany cancelled
ukosowany bevelled
panowanie ascendency
awangarda van
stonowany watered down
blednąć wane
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
uradowany jubilant
niepełny wanting
nadawanie transmission
pasowanie fit
awangarda avant-gardism
hodowanie breeding
panowanie mastery
opanowany self-controlled
szanowany honored
wędrowny wandering
szacowany estimated
stonowany watered-down
żądanie want
losowanie draw
uradowany joyous
szanowany respectable
tak zwany so-called
śpiewany sung
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
panowanie Dominion
stonowany sober
szanowany estimated
panowanie rule
upakowany squeezed
kierowany led
uradowany overjoyed
trenowany trained
szanowany respected
tak zwany soi-disant
falowanie ripple
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
rozdawanie distribution
pojmowanie apprehension
oczekiwany estimated
tajwański Taiwanese
gmatwanina intricacy
zaparowany steamed-up
formowanie molding
drukowanie printing
wystawanie prominence
obozowanie camping
metylowany methylated
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
awansować get promotion
ekranowany shielded
opanowanie aplomb
szacowanie estimation
oczarowany rapt
mianowanie investiture
zirytowany annoyed
wychowanie breeding
zwariowany touched
biczowanie flagellation
rozerwanie tear
zachowanie behav
skierowany aimed
śpiewanie singing
umeblowany well found
kablowanie snitchsqueal
wyhodowany raised
koniobijca wanker
przerwanie burst
kopiowanie to duplicating
wypicowany dogged-up
poluzowany slack
nagrywanie recording
wychowanek ward
pomalowany painted
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
zaczrowany enchanted
wyłudzać wangle
emaliowany enameler
awanturnik swashbuckler
odejmowany removable
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
zwariowany flakey
naderwanie tear
zdejmowany detachable
skierowany directed
awansować progress
umeblowany well-found
zwariowany radge
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
zwariowany off one's trolley
stepowanie tap
opanowanie composure
regulowany adjustable
zagmatwany disorienting
marnowanie wastage
zdołowany down
opanowanie restraint
hartowanie hardening
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
kopiowanie to duplication
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
azotowanie nitriding
uformowany formed
wymalowana done up to kill
anulowanie revocation
oszacowany assessed
zdołowany in a funk
angwantibo Arctocebus calabarensis
dopasowany well-matched
skołowany giddy
nurkowanie dive
oczarowany enchanted
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
taktowanie timing
obdarowany donee
marynowany pickled
stosowanie usage
formowanie moulding
zwariowany radgie
awansować aggrandize
zgadywanka quiz
różdżka wand
zwariowany up the wall
mieszkania want ad
planowanie planning
ogrzewanie heating
nabuzowany discombobulated
oczarowany captive
zanotowany recorded
kopiowanie copying
wypicowany dressed to the teeth
forsowanie crossing
wymalowana made up to kill
awansować advance
dopasowany adjusted
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
upakowanie compaction
przerwanie discontinuation
oczarowany bewitched
zwariowany looney
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
anulowanie cancelation
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
zagmatwany convolute
uratowanie rescue
puszkowany canned
dawkowanie dosage
dopasowany tailored
justowanie alignment
uratowanie salvage
wychowanek fosterling
dyktowanie dictation
kolorowany dyed
opakowanie packing
wypicowany duded-up
renomowany renowned
oczekiwany expected
imitowanie emulation
opanowanie equanimity
słabnąć wan
zwariowany as mad as a hatter
cętkowany speckled
awansować to brevet
punktowany bulleted
grillowany barbecued
zabudowany sling-back
zagmatwany convoluted
cętkowany spotted
wyluzowany on a lark
plonowanie yielding
wędrówka wander
awanturnik braggart
opisywanie labeling
umiłowany beloved
folgowanie indulgence
zrujnowany ruined
wypicowany pimed-up
gmatwanina skein
opanowanie command
skopiowany copied
grenowanie graining
narysowany drawn
opanowanie temper
ewakuowany evacuee
zachowanie manner
błądzić wander about
lądowanie landing
okupowanie occupying
wykrawanie blanking
regulowany variable
imitowanie impersonation
zwariowany as mad as a hatter hare
zwariowany mental
cętkowany mottled
awansować promote
opracowany edited
bananówka Taiwanese bamboo viper
gmatwanina snarl
zwariowany radgey
skołowany punch-drunk
błądzić wander
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
ruandyjski Rwandan
zdołowany in a bad way
oksydowany oxidized
nurkowanie diving
opakowanie wrapper
zwariowany ape
sortowanie sorting
umiłowany adored
opanowanie self-control
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
anulowanie cancellation
zdołowany blue
afektowany camp
ewakuowany evacuated
zachowanie conduct
klonowanie cloning
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
anodowanie anodizing
wpisywanie entering
symulowany sham
mizernieć wan
zwariowany as mad as a March hare
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
rachowanie calculation
grupowanie classification
słabnąć wane
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
oszacowany vd
ładowania recycling time
maskowanie masking
oczekiwany awaited
anulowanie abatement
usytuowany situated
olinowanie rigging
skierowany addressed
angwantibo common angwantibo
wygrywanie winning
brakujący wanting
wizytowany visited
udrapowany draperied
opakowanie wrapping
grupowanie sorting
kierowanie administration
opanowanie poise
wypucowany spiffy
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zwariowany gonzo
testowanie testing
afektowany affected
zachowanie behaviour
błądzić wander around
emitowanie issuing
zaparowany fogged-up
wędrowiec wanderer
zmarnowany washed up
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
wychowanie upbringing
zużywanie wearing
wychowanie parenting
przerwanie interruption
lądowanie touchdown
skopiowany rewritten
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
skierowany oriented
opakowanie pkg
spamowanie spamming
pojmowanie insight
peklowanie curing
rafinowany refined
opakowanie pkg.
sortowanie assortment
opakowanie packaging
wypicowany sharp-dressed
okazywanie apparition
limitowany limited
oczekiwany due
kierowanie guidance
ubolewanie regret
koksowanie carbonisation
zachowanie conservation
awansować kick upstairs
pręgowany tabby
zrujnowany ballsed-up
wykonywany performed
stepowanie tap dancing
deputowany assemblyman
zmarnowany washed-up
zwariowany wingy
sznurowany laced
wychowanek foster child
zszokowany startled
zagmatwany disorientating
zapakowany wrapped
zwariowany loco
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
usmarowany smudgy
wędrować wander
kadrowanie cropping
oczarowany enraptured
na dywanik be on the carpet
wyluzowany easygoing
kierowanie direction
koksowanie carbonization
zachowanie behavior
kwantować quantise
całowanie osculation
opakowanie packet
zrujnowany wrecked
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
oznakowany labelled
promowanie advancement
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
sortowanie classification
zachowanie attitude
wykrywanie detection
zagmatwany muddy
wykonywany enforced
traktowany treated
awansować elevate
Nebuanchre Nebwankhre
zwariowany cuckoo
oczarowany spell-bound
awanturnik trouble-maker
wypicowany swanked-up
anulowanie nullification
ząbkowany crenate
przerwanie tear
zachowanie preservation
kwantować quantize
uhonorowany honoured
spożywanie consuming
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
kolorowanie coloring
nawoskowany waxed
uzurpowanie usurpation
oszacowanie valuation
przyjmowany received
zamocowanie attachment
buforowanie buffering
zablokowany standstill
oddzwaniać call back
wytrenowany trained
niegazowany plain
perfumowany perfumed
umiarkowany moderate
asygnowanie appropriation
ucałowania XOXO
zażenowany ashamed
kombinować wangle
wypompowany flat
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
opracowanie development
odejmowanie subtraction
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
produkowany produced
preferowany preferred
poirytowany irritated
wypompowany frazzled
szkalowanie slander
całkowanie integration
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
zagmatwanie intricacy
głosowanie suffrage
nazalizacja twang
kolorowanie colouring
zapracowany beleaguered
zdejmowanie disconnextion
nieskrywany undisguised
oszacowanie appreciation
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
rozgniewany wrathful
oddzwaniać ring back
skorygowany adjusted
umiarkowany middle of the road
oszacowanie rating
ślubowanie vow
zażenowany mortified
obrazowanie visualization
zdecydowany crisp
dyplomowany board-certified
skandowanie chant
zakopywanie burial
adresowanie addressing
zażenowany embarrassed
protegowany protege
imputowanie imputation
porozrywany tattered
preferowany favored
desygnowany designate
wypompowany out of gas
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
podminowany on edge
cieniowanie shading
dopasowanie adjustment
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
punktowanie center punching
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
wyłudzenie wangle
zdecydowany adamant
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
wydrukowany printed
uregulowany settled
zredukowany diminished
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
decydowanie decision making
preferowany favoured
powariowany looney
skrępowany trussed
kciukowanie finger milking
dyplomowany certif
ewangelista gospeler
wydobywanie eduction
protegowany prot
oszukiwanie delusion
obładowany laden
zmiłowanie mercy
zaszokowany shocked
zaatakowany attacked
nadzorowany supervised
ugruntowany firm
uregulowany regular
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
zapracowany as busy as a cat burying shit
zahartowany seasoned
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
udawany sen fox-sleep
rozgotowany overboiled
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
skorelowany related
zablokowany stuck
umiarkowany mild
przetrwanie survival
niegazowany still
preferowany preferable
odbudowanie Reconstruction
dyplomowany certificated
wykołowany been had
skorygowany edited
oczekiwanie expectation
kieszonkowe allowance
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
oczekiwanie wait
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
napastowany assaulted
usiłowanie essay
zbzikowanie crankiness
zawoalowany veiled
powstawanie formation
rozgotowany overcooked
zapracowany busy
ślubowanie vows
akcentowany emphasized
wyrachowany calculating
blankowanie crenellation
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
ziarnowanie graining
kolorowanka colouring book
poszukiwana wanted
piaskowanie sand-blast cleaning
podgrzewany heated
oznakowanie signage
opracowanie compilation
indeksowany index-linked
usiłowanie effort
zagmatwanie entanglement
zawirowanie eddy
akumulowany accumulated
poszukiwany sought
rozradowany gleeful
polerowanie polishing
zamaskowany concealed
wyjustowany justified
molestowany assaulted
usiłowanie trial
cyjanowanie cyanidizing
ugrupowanie formation
nieużywany disused
zamaskowany cloaked
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
ewangelicki evangelical
sublimowany sublimed
poszukiwany wanted
wyszorowany cleaned
umiarkowany restrained
biwakowanie camping
aresztowany under arrest
odizolowany insular
spodziewany expected
zablokowany jammed
głosowanie election
poirytowany uptight
zawirowanie swirl
skumulowany accumulated
poirytowany edgy
zamasowanie disguise
wyładowany laden
redagowanie editing
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
zredukowany stripped-down
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
rozgniewany angry
jodłowanie yodel
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
ugrupowanie force
zdecydowany trenchant
zablokowany snarled-up
małpowanie apishness
powoływany appointive
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
wędrowanie wayfaring
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
odbudowanie rebuilding
niedostatek want
zawirowanie twirl
szlifowanie grinding
załadowany laden
dziurkowany perforated
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
głosowanie ballot
wygórowany excessive
podminowany put out
dojrzewanie curing
zdecydowany resolved
rozgniewany wroth
motywowanie motivating process
wyobcowanie alienation
internowany internee
zażenowany self-conscious
Ruandyjczyk Rwandan
zażenowany abashed
ugruntowany entrenched
dopasowanie fit
wnioskowany proposed
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
głosowanie poll
bez szwanku unhurt
nie nazwany unnamed
przebywanie residence
kwantowanie quantisation
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
implikowany implicit
opracowanie case study
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
oszacowanie estimate
zdecydowany determined
symulowanie affectation
zredukowany stunted
zrujnowanie ruination
oczekiwanie expectancy
rozgniewany bent
masturbacja wank
zamazywanie blurring
dojrzewanie adolescence
obgadywanie backbiting
wybrukowany cobbled
podminowany incensed
umotywowany reasoned
głosowanie vote
dojrzewanie maturation
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
kwantowanie quantization
poirytowany cross
żartowanie joking
bez szwanku unharmed
piaskowanie sand blasting
wybrakowany waste
podminowany steam up
zwariowanie spin
oznakowanie labeling
zmiłowanie pity
wyładowany unladen
umotywowany justified
egzekwowany enforced
wypytywanie interrogation
rozgniewany huffy
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
zdecydowany in the bag
zablokowany deadlocked
kreskowanie to hatching
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
na wezwanie on call
naładowany loaded
spodziewany due
obrazowanie imaging
głosowanie voting
bez szwanku scot-free
skierowanie direction
kurtyzowany cocktailed
uhonorowany honored
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
symulowanie sham
zamaskowany masked
dekodowanie decryption
oczekiwanie esperance
naładowany steam up
oznakowanie labelling
rozgniewany t'd off
niegazowany noncarbonated
dostosowany attuned
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
dokoptowany thrown in
awangardowy rad
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
dyplomowany qualified
spowodowany caused
głosowanie division
usytuowanie location
okratowanie trellis
zdenerwowany irritated
zdenerwowany clutched
awanturniczy rowdy
serwisowanie servicing
zażenowanie discountenance
poszukiwanie quest
ogniskowanie focusing
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
galwanizeria galvanising plant
zdenerwowany t'd off
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
szpiegowanie spying
zbalansowany balanced
awanturniczy full of piss and vinegar
nieplanowany nonscheduled
zmanierowany mincing
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
humanizowany humanised
świętowany observed
poszanowanie respect
zdecydowanie emphatically
desantowanie beach landing
dostosowanie accommodation
zdenerwowany aggro
zdeformowany misshapen
aresztowanie apprehension
odwzorowania magnification ratio
gwarantowany wtd
tapicerowany upholstered
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
przekazywany passed
rozczarowany gutted
co słychać wagwan
Zwiastowanie Annunciation
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
wytapetowana done up to kill
winietowanie vignetting
parodiowanie spoof
zdenerwowany annoyed
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
humanizowany humanized
potęgowanie raising
wymizerowany lanky
zdenerwowany tooshie
zdeformowany deformed
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
molestowanie molestation
poszukiwanie searching
zmanierowany lackadaisical
karawanseraj caravansary
magnesowanie magnetisation
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
składowanie storage
wyregulowany adjusted
odblokowanie clearing
potrzebować be in want of something
zdecydowanie decisively
spowodowanie induction
zdenerwowany edgy
kotłowanina welter
zażenowanie embarrassment
wole ruchome wandering goitre
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
awanturniczy pugnacious
dostosowanie conformity
zastosowanie implementation
obramowanie border
zażenowanie embarassment
zakneblowany gagged
cywilizowany civilised
nieugotowany uncooked
napastowanie harassment
zdeformowany cauliflower
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
umiarkowanie temperance
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
magnesowanie magnetization
zobrazowanie presentation
zrezygnowany resigned
wymizerowany gaunt
sprostowanie rectification
utytułowany titled
platynowanie platinisation
cywilizowany civilized
wypróbowany tried and true
zdeprawowany abandoned
potrzebować want
podsumowanie summary
wnioskowanie deduction
okłamywanie delusion
ocembrowanie curb
zestresowany stressed
zdecydowanie by far
zaadaptowany adapted
spacerowanie walking
zdemontowany knocked down
dostosowanie adjustment
poszukiwanie exploration
nie uznawany unrecognised
utrzymywanie maintenance
fałszerstwo wangle
otrzymywanie receiving
podgrzewanie heating
umiarkowanie moderately
wymizerowany haggard
co słychać war gwan
prowansalski Provencal
wypolerowany shiny
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
naszkicowany drawn
przechowanie escrow
zdenerwowany jumpy
zażenowanie discomfort
destylowanie distiling
dystyngowany ladylike
zdecydowanie resolutely
nadużywanie misusing
skalkulowany calculated
podsumowanie summing up
galwanizator galvanizer
negocjowanie bargaining
zorientowany directed
konserwowany canned
zorientowany aware
anodyzowanie anodizing
bruzdkowanie stiration
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
Cygnus ferus hooper swan
zwany także alias
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
nie używany out of use
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
sprzedawanie selling
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
napastowanie molestation
zdecydowanie out and away
platynowanie platinization
preparowanie preparation
zdenerwowany ag
zdeklarowany confirmed
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
egzekwowanie enforcement
podsumowanie windup
opublikowany in the open
prążkowany stripy
odzyskiwanie recycling
obramowanie casing
zdenerwowany angry
zaadresowany addressed
co słychać wha'gwan
zdenerwowany nervy
rezerwowanie booking
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
szczwany lis weasel
wypunktowany knocked out
zdecydowanie vastly
nieprzerwany continuous
kaskadowanie cascading
opatentowany patented
nie używany out-of-use
zdecydowanie far and away
inkrustowany encrusted
zdecydowanie appreciably
dom murowany brick house
inwestowanie investing
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
desantowanie drop
znokautowany out cold
kolędowanie carol singing
przewidywany expected
przyjmowanie reception
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
nieużywanie disuse
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
rozczarowany disappointed
wychowywanie parenting
sfrustrowany frustrated
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
nadzorowanie monitoring
aresztowanie detention
wyrafinowany sophisticated
zdenerwowany nervous
rozminowanie bomb disposal
utalentowany talented
stopniowanie grading
zdewastowany devastated
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zdesperowany desperate
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
doładowanie supercharge
autoryzowany authorized
awanturniczy rowdier
fałszowanie adulteration
poziomowanie levelling
nie datowany undated
użytkowanie utilisation
okłamywanie sham
wymizerowany wan
sfałszowany bad
podsumowanie recapitulation
rozładowany unladen
sproszkowany dehydrated
zobrazowanie display
zdenerwowany upset
skorumpowany corrupt
zdenerwowany jarred off
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
dawać awans promote
ewangeliczny evangelic
prążkowany streaky
Cygnus ferus whistling swan
rozczarowany bewitched
zdefiniowany finite
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
utrzymywanie claim
składowanie storing
podirytowany ticked off
zrelaksowany relaxed
zrelaksowany easygoing
zaawansowany sophisticated
umiarkowanie mildly
żłobkowany serrate
opublikowany published
znokautowany have one's bell rung
podsumowanie wrap-up
wypracowanie essay
poszukiwanie search
zorientowany oriented
kontynuowany continued
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
nie używany unused
użytkowanie use
dawać awans elevate
ewangeliczny evangelical
nieopakowany loose
wypróbowany well-tried
traktowanie bearing
Cygnus ferus whooper swan
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
rozczarowany disenchanted
segregowanie assortment
skorygowanie revision
Iwan Groźny Ivan the Terrible
wyrafinowany advanced
dystyngowany distinguished
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
cewnikowanie catheterisation
rozradowanie exhilaration
nieplanowany non-scheduled
znerwicowany clutched
użytkowanie utilization
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
podsumowanie gist
sfabrykowany fabricated
awanturniczy rollercoaster
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
zdenerwowany exasperated
zdecydowanie determination
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
niepotrzebny wanton
zdewastowany desolate
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
rozczarowany disillusioned
nieprzerwany permanent
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
wypracowanie composition
przeżuwanie rumination
akredytowany accredited
cewnikowanie catheterization
dostosowanie accomodation
użytkowanie usufruct
okres trwania life
wyasygnowanie appropriation
pożytkowanie utilization
odszkodowanie solatium
skomplikowany complex
postępowanie dealing
odszkodowanie award
szufladkowany labelled
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
skomplikowany intricate
wanga srokata Leptopterus chabert
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
skrzyżowanie jct
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
niepohamowany driving
zdenerwowanie abdabs
bombardowanie bombing
sponsorowanie sponsorship
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
tyranizowanie bullying
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
fantazjowanie woolgathering
podenerwowany antsy
postępowanie behaviour
z opanowaniem collectedly
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
fantazjowanie vapours
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
zamocowywanie fixing
sfinalizowany signed and sealed
dostać awans get promotion
rozczarowanie leftdown
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
przygotowanie background
zaangażowany hands-on
bombardowanie bombardment
zmotoryzowany motorized
postępowanie behav
zorganizowany well-conducted
sponsorowanie backing
postępowanie procedure
projektowanie designing
ześrodkowany concentrated
występowanie acting
plątać się wander
legwan czarny black iguana
zaangażowany concerned
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
skodyfikowany codified
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
niedopasowany maladjusted
wzornikowanie strickle molding
rozczarowanie disappointment
rozczarowanie letdown
niepohamowany unrestrained
zafascynowany fascinated
legwan czarny Ctenosaura similis
uregulowanie regulation
wyremontowany reconditioned
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
niedogotowany underdone
inaczej zwany a.k.a.
etykietowanie labeling
dopasowywanie matching
przewidywanie anticipation
skrzyżowanie crossing
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
wzornikowanie strickle moulding
olej jodowany iodised oil
legwan czarny spiny-tailed iguana
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
nie testowany not tested
zarwana nocka all-nighter
niepohamowany uncontrollable
podenerwowany edgy
wysublimowany discriminating
podskakiwanie bobbing
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
podenerwowany keyed-up
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
wyeliminowany knocked out
przypasowanie coaptation
zaaranżowany arranged
czarterowanie chartering
zorganizowany organised
organizowanie sorting
poklepywanie tapotement
przewidywanie forecast
dotrzymywanie abidance
zilustrowanie exemplification
olej jodowany iodized oil
eloksalowanie anodizing
pożytkowanie utilisation
zaangażowany employed
nie testowany NT
szufladkowany labeled
darowanie win absolution
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
ukierunkowany directed
rozpustność wantonness
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
zafascynowany impressed
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
zdenerwowanie irritation
magazynowanie warehousing
postępowanie process
przewidywanie prediction
zainwestowany invested
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
odszkodowanie damages
zaakceptowany recognised
zdenerwowanie aggravation
wysublimowany distilled
ukierunkowany oriented
podenerwowany nervy
występowanie incidence
zaabsorbowany heavy
przekazywanie passing
niedopasowany misfit
rozczarowanie anticlimax
wanga stalowa Bernier's vanga
klimatyzowany air-conditioned
zatytułowany entitled
skomplikowany sophisticated
zaangażowany caught up
przystosowany adjusted
podenerwowany ticked off
nieoczekiwany unexpected
legwan morski galapagos marine iguana
odszkodowanie indemnity
zaakceptowany recognized
kontrolowanie checking
kwalifikowany aggravated
alkalizowanie alkalisation
skomplikowany complicated
skonwertowany converted
postępowanie bearing
skonfundowany confused
skrzyżowanie junction
rozczarowanie comedown
zaabsorbowany absorbed
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
wanga stalowa Oriolia bernieri
prognozowanie forecasting
poszatkowany shredded
niepowetowany irreparable
wypróbowanie tryout
przystosowany conditioned
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
odszkodowanie restitution
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
zdenerwowanie jitters
alkalizowanie alkalization
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
programowanie programming
w awangardzie in the van
zdeprawowanie immorality
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
rozczarowanie dyspepsia
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
improwizowany improvised
podenerwowany cross
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
niekastrowany entire
odszkodowanie indemnification
kontrolowanie auditing
przygotowanie preparation
przekazywanie transmission
zdyskontowany discounted
zarezerwowane booked
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
skomplikowany knotty
zaopatrywanie supply
wanga srokata Chabert's vanga
improwizowany ad hoc
wyimaginowany imaginary
skrzyżowanie hybrid
zrezygnowanie abandonment
przygotowania arrangements
niedogotowany al dente
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
niepohamowany irrepressible
Parus amabilis Palawan tit
obniżać się be on the wane
namagnesowanie magnetizing
podekscytowany elated
niedysponowany indisposed
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
prześmiewanie send-up
niezjonizowany unionized
niespodziewany unlooked-for
podekscytowany all shook up
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
współpozwany co-respondent
gnu pręgowane black-tailed gnu
źle wychowany bad-mannered
nieskrępowany free
normalizowanie normalizing
zakonserwowany preserved
sparaliżowany numb
przegrupowanie reorganization
czek awizowany advised cheque
nieoczekiwanie suddenly
zainteresowany interested
chcieć zemsty want a piece of someone
podekscytowany wrought up
skonsternowany nonplussed
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
kwantyfikować quantify
gnu pręgowane blue wildebeest
dostosowywanie adjustment
przegrupowanie reorganisation
posegregowanie filing
podziękowanie thanksgiving
przystosowanie accommodation
spożytkowanie utilization
zakwaterowanie accommodation
niedopasowanie mismatch
nie oznakowany unlabelled
zainteresowany interested in
odmagnesowanie demagnetisation
kwestionowanie challenge
pozycjonowanie ranking
korek w wannie bung
wulkanizowanie vulcanisation
niedoszacowany understated
zaprojektowany designed
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
nieskrępowany untrammelled
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
pobrzękiwanie jangle
bez pyskowania none of your lip
fosfatyzowanie phosphatising
gnu pręgowane common wildebeeset
skaolinizowany kaolinised
poddenerwowany antsy
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
wyeliminowanie elimination
odmagnesowanie demagnetization
sparaliżowany paralysed
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
udokumentowany documentary
niespodziewany sudden
porządkowanie alignment
nieskrępowany unimpeded
zaintrygowanie puzzlement
zróżnicowany motley
zakwaterowanie acodation
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
zainteresowany concerned
niedoszacowane hidden asset
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
przystosowanie conformity
podziękowania thanks
ukrywanie się to concealment
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
zaakcentowanie accentuation
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
zeuropeizowany westernized
nieuregulowany maladjusted
adoptowany syn adoptive son
zarejestrowany recorded
źle wychowany ill-bred
niewyedukowany clerkless
niedysponowany inapplicable
promieniowanie radiation
nieumiarkowany immoderate
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
rzecz używana hand-me-down
modelowanie 3D 3D modeling
fosforanowanie phosphatizing
nieoczekiwanie unexpectedly
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
przystosowanie accomodation
niezdecydowany indecisive
niezaspokojony wanton
nie odnotowany unrecorded
wyczarterowany chartered
podróżowanie wayfaring
uporządkowany shipshape
uporządkowany trim
niedoszacowane hidden assets
zarejestrowany registered
grafityzowanie graphitisation
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
źle sytuowany badly off
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
zakonserwowany canned
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
ukierunkowanie ORIEN
franszyzowanie franchising operation
sklasyfikowany classified
podekscytowany keyed-up
zakonspirowany secretive
zaproponowanie proposing
niezdecydowany up a tree
chromianowanie cromodizing
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
namagnesowanie magnetisation
rozdysponowany committed
niehonorowanie dishonour
pergaminowanie parchmentising
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
naśladowanie impersonation
miareczkowanie titration
zdeterminowany determined
zaangażowanie involvement
sklasyfikowany rated
zarezerwowanie booking
zaabsorbowanie preoccupation
błąkać się wander
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
być nadawanym be on the air
fortyfikowanie to fortification
wyidealizowany idealized
pielęgnowanie nursing
zamieszkiwanie housing
namagnesowanie magnetising
naśladowanie apishness
skoncentrowany concentrated
pergaminowanie parchmentizing
klasyfikowanie classification
rozproszkowany comminuted
zainteresowany concerned about
podenerwowanie nervousness
udokumentowany documented
podekscytowany aerated
nie oznakowany unlabeled
darowanie winy condonation
głosowanie za ayes vote
posuwanie się wafture
niedysponowany off colour
bez ładowania without a word of a lie
preliminowanie budgetting
rozpropagowany widespread
niezaplanowany non-scheduled
przywoływanie recall
spożytkowanie utilisation
merceryzowanie mercerisation
powstrzymywany controlled
skoordynowanie co-ordination
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
udokumentowany recorded
podekscytowany excited
podziękowanie acknowledgment
poddenerwowany nervous
niedopracowany wanting
atom znakowany labeled atom
usankcjonowany legitimate
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
wulkanizowanie vulcanization
gnu pręgowane common gnu
przeładowanie OL
demonstrowanie apparition
zróżnicowany differentiated
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
murowane alibi cast-iron alibi
omul bajkalski Baikal powan
podekscytowany elate
merceryzowanie mercerization
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
oddziaływanie influence
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
oprogramowanie software
licencjonowany legitimate
niezdecydowany irresolute
niedysponowany seedy
porządkowanie ordering
nie rafinowany unrefined
wyokrętowanie disembarkation
klasyfikowanie assortment
skonsternowany ashamed
normalizowanie normalising
skomplikowanie complexity
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
niedostosowany inadequate
skonfliktowany conflicted
legwan głuchy lesser earless lizard
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
legwan pustynny Leiocephalus personatus
legwan obrożny collared lizard
zrekonstruowany restored
wykwalifikowany fully-fledged
zapotrzebowanie bid
zdyscyplinowany well-regulated
niestaranność want of care
watowana kurtka donkey jacket
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
arowana srebrna silver arrowana
licencjonowanie licensing
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
scynk paskowany Eumeces schneideri
prześladowanie persecution
legwan obrożny common collared lizard
karawana wozów wagon train
niedoprasowanie short molding
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
wykwalifikowany trained
wyreżyserowany directed
akara paskowana Nannacara taenia
sklasyfikowanie filing
nie lakierowany unvarnished
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
osoba mianowana appointee
rejon wodowania alighting area
zlasowany mózg brain is fried
przygotowany na up for something
niecywilizowany uncivilised
rozerwanie się burst
niedoprasowanie short moulding
scynk pascowany Eumeces fasciatus
zdezorientowany bewildered
rozemocjonowany heated
zarchiwizowanie filing
zróżnicowanie variety
targowanie się bargaining
Ernobius mollis waney edge borer
niecywilizowany uncivilized
mocno zbudowany husky-built
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
targowanie się haggling
ukształtowanie configuration
opos pręgowany common striped possum
Macaca cyclopis Taiwan macaque
legwan obrożny Crotaphytus collaris
robić dygresje wander
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
okres panowania reign
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
rozemocjonowany intense
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
mocno zbudowany stocky-built
być ugotowanym haven't got a hope in hell
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
niepowstrzymany wanton
rozmagnesowanie degauss
prześladowanie molestation
arowana srebrna arawana
zapotrzebowanie requirement
maskowanie się disguise
skoncentrowanie focus
wole nurkujące wandering goitre
łabędź niemy mute swan
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
zdezorientowany bemused
wartościowanie judgment
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
arowana srebrna silver arawana
niesprecyzowany unspecified
czynić adwanse make advances to somebody
uporządkowanie array
rozpolitykowany political
napój gazowany soda
podekscytowanie excitement
sieja pospolita powan
wypielęgnowany trig
zróżnicowanie diversity
rzeczy używane jumble
niespodziewanie all of a sudden
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
niezdefiniowany undefined
przeterminowany outdated
zdezorientowany disorientated
zahipnotyzowany spellbound
odczuwać brak want for something
oddawanie moczu riddle
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
gekon paskowany white-lined gecko
wiersz rymowany rhyme
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
nauka stosowana applied science
zautomatyzowany automated
gęś garbonosa swan goose
niekontrolowany offhand
brak żywności want of food
legwan pustynny ornate curlytail lizard
zaklasyfikowany classified
rozwiązłość wantonness
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
wykazywać brak want for something
niespodziewanie oddly enough
formowanie się formation
gekon paskowany white-striped gecko
puder prasowany pressed powder
zróżnicowanie diversification
zdyscyplinowany disciplined
pokrywanie się lapping
nauki stosowane applied sciences
zarejestrowanie registry
poddenerwowanie fluster
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
administrowanie administration
brak zahamowań wantonness
nieutalentowany untalented
parowaniem itd. spissitude
być opanowanym be as cool as a cucumber
niekontrolowany uncontrolled
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
arowana srebrna silver arowana
akara paskowana golden dwarf cichlid
zaimprowizowany improvised
zdyscyplinowany self-disciplined
zużywanie się attrition
Anodonta cygnea swan mussel
niezdecydowanie indecision
nieposzlakowany unblemished
niekontrolowany out of control
czek limitowany limited check
wyżej cytowany above-cited
foka pręgowana Histriophoca fasciata
arowana srebrna arowana
blacha cynowana tin
akara paskowana Nannacara anomala
niezdecydowanie indecisiveness
niespodziewanie surprisingly
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
nie zaplanowany unplanned
nie skorygowany uncorrected
arowana srebrna arrowana
zdezorientowany confused
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
nieposzlakowany spotless
niekontrolowany incontinent
czek limitowany limited cheque
foka pręgowana ribbon seal
koncesjonowanie licensing
akara paskowana goldeneye cichlid
zainteresowania interests
uprzywilejowany preferential
wanga hakodzioba hook-billed vanga
zaprotokołowany on record
niekwestionowany unquestioned
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
gębal oczkowany dulit frogmouth
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
nieskomplikowany simple
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
hiena cętkowana hyena
nieprzystosowany inadequate
dobrze sytuowany comfortable
zreformułowanie reformulation
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
dobrze zbudowany clean-limbed
być ignorowanym fall on stony ground
logowanie zdalne remote login
spożywanie krwi hematophagia
syczek oczkowany bearded screech owl
piona łuskowana Maximillian pionus
sikora sawannowa Parus thruppi
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
drzym kreskowany Malacoptila striata
wydra cętkowana Lutra maculicollis
brać na dywanik take someone to task
hiena cętkowana laughing hyena
spożywanie krwi hematophagy
silnie zbudowany well-set
dobrze sytuowany well-off
zakaz parkowania no standing
niekwantytatywny unquantifiable
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
spożywanie krwi haematophagia
wąż tajwański Taiwan beauty snake
sikora sawannowa Somali tit
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
niekwestionowany undisputed
bocja pręgowana Botia striata
nieskoordynowany uncoordinated
dobrze zbudowana well-endowned
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
lora moręgowana dusky lori
mienie uratowane salvage
rzucać wyzwanie challenge
ewidencjonowanie accounting
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
hiena cętkowana spotted hyena
żółw malowany Chrysemys picta
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
dane skorygowane revised data
sowica oczkowana northern boobook
łabędzi śpiew swansong
wole wędrujące wandering goitre
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
bocja pręgowana candy-stripe loach
babka plamkowana double fin goby
lora moręgowana dusky lory
tkanina gumowana rubberised fabric
rzucać wyzwanie to challenge
sztuka gotowania cookery
papier woskowany wax paper
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
hiena pręgowana Hyaena hyaena
sowica paskowana Ninox spilocephala
suma skorygowana revised figure
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
uprzywilejowanie preference
babka plamkowana knight goby
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
węgloazotowanie nitrocarburizing
osoba ewakuowana evacuee
niekwestionowany unchallenged
akara cętkowana Aequidens curviceps
hiena pręgowana striped hyaena
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
kolor symulowany dithered color
piona łuskowana scaly face pionus
zdziesiątkowany decimated
system wbudowany embedded system
dobrze zbudowany well-built
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
bocja pręgowana zebra loach
godny ubolewania contemptible
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
nie wypróbowany untried
hiena pręgowana striped hyena
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
karta lądowania landing card
niezaangażowany nonpartisan
dobrze zbudowany well knit
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
murena zebrowana zebra moray
multipleksowanie multiplexing
Otus fuliginosus Palawan scops owl
urwany z choinki out in left field
atom zjonizowany ionised atom
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
piona łuskowana Pionus maximiliani
akara kratkowana golden dwarf cichlid
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
wypośrodkowany middle-of-the-road
niezaangażowany detached
dobrze zbudowany well-knit
niesubordynowany insubordinate
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
żółw malowany painted turtle
piona łuskowana scaly-headed parrot
akara cętkowana flag cichlid
zostać zerwanym break up
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
Diomedea exulans wandering albatross
program dotowany grant-aided scheme
niedoinwestowany undercapitalised
niewypoziomowany a little off
akara kratkowana Nannacara anomala
niezaangażowany non-aligned
dobrze wychowany well-behaved
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
kabel ekranowany shielded cable
wyspecjalizowany specialized
rozgorączkowany feverish
nieskomplikowany uncomplicated
handlowanie się chaffer
wiek dojrzewania adolescence
dobrze wychowany refined
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
dobrze zachowany well preserved
akara cętkowana Laetacara curviceps
podporządkowany conformable
akara kratkowana goldeneye cichlid
wyjmowanie dysku disk removal
przerwanie ognia armistice
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
być zszokowanym be appalled
lelek cętkowany star-spotted nightjar
Panoquina errans wandering skipper
klucz sortowania sort key
sikora kapturowa Palawan tit
leń patentowany cookie-pusher
skumulowany zysk accumulated profit
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
łabędź czarny black swan
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
zsynchronizowany synchronized
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
hiena cętkowana Crocuta crocuta
przerwanie ognia ceasefire
odczuwanie bólu algaesthesis
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
skomercjalizowany commercialised
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
czas utrzymywania holding time
syczek kreskowany Cuban screech owl
niezainteresowany unconcerned
długo oczekiwany long-anticipated
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
kusacz kreskowany Nothura maculosa
bez przygotowania ad lib
zawód wykonywany practised profession
bączek smugowany Ixobrychus involucris
przechadzać się wander
okadia pręgowana Chinese turtle
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
ulga inwestycyjna capital allowance
wiek zaawansowany OA
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
żmija żebrowana asp viper
napełnić wan run a tub
szakal pręgowany Canis adustus
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
skomercjalizowany commercialized
rozentuzjazmowany mad keen
brzanka liniowana Barbus lineatus
katgut chromowany chromicised catgut
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
osoba akceptowana persona grata
polowanie na lisa foxhunting
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
zbaczać z tematu wander
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
niedofinansowanie underfunding
zdalne kierowanie remote control
obrzęk Quinckego wandering edema
owoce kandyzowane candied fruits
wiek zaawansowany old age
głosowanie jawne recorded vote
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
zdecentralizowany decentralised
katgut chromowany chromicised gut
lorika kreskowana striated lorikeet
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
przekwalifikowany overqualified
źle przygotowany ill-equipped
akumulowany popyt accumulated demand
być skrępowanym be backward in coming forward
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
zostać wykiwanym get a raw deal
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
arowana azjatycka Asian bonytongue
katgut chromowany chromicized catgut
awanturować się fuss
rewanżować się repay
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
tenrek pręgowany striated tenrec
adoptowana córka adoptive daughter
kulczyk smugowany Ankober serin
napakowany gość beef
leżakowania piwa beer storage cellar
zagmatwana sprawa snarl
katgut chromowany chromicized gut
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
formowanie wirowe centrifugal molding
zająkiwanie się stammer
ciepło parowania heat of vaporisation
kraska kreskowana rufous-crowned roller
wanna hartownicza quenching pit
okadia pręgowana Ocadia sinensis
koronowana głowa crowned head
tanrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
sesja głosowania voting session
orientowanie się understanding
bilbil kreskowany striated bulbul
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
formowanie wirowe centrifugal moulding
najnowsze dzieło swansong
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
być realizowanym go ahead
obszar zabudowany built-up area
okres dojrzewania adolescence
gębal łuskowany Gould's frogmouth
dobre sprawowanie good behaviour
z zaangażowaniem zealously
załatwiać sobie wangle
antygen znakowany labelled antigen
głosowanie tajne secret ballot
warty odnotowania remarkable
bokser pręgowany Boxer - Brindle
zbyt zaawansowany too far gone
chory dializowany dialyzed patient
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
zdalne sterowanie telecontrol
obszar zabudowany build-up area
obrzęk Quinckego wandering oedema
pętla sterowania control loop
bokser pręgowany Brindle Boxer
rzecz wybrakowana discarded
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
długo oczekiwany long awaited
być krytykowanym come under fire
podszywanie się impersonation
zdalne sterowanie remote control
rozentuzjazmowany enthusiastic
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
szczeżuja wielka swan mussel
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
arowana azjatycka golden arowana
skunks pręgowany Mephitis mephitis
być naładowanym get high
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
zapracowana osoba going concern
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
niezarejestrowany unregistered
brak zdecydowania indecisiveness
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
zdezaktualizowany obsolete
kusacz kreskowany spotted nothura
ręcznie malowany hand-painted
brak umiarkowania wantonness
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
masturbować się wank
jerzyk łuskowany mottled swift
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
upakowanie danych data compaction
skunks pręgowany striped skunk
zdublowany podpis doubled sig
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
legwanik obrożny collared lizard
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
wydanie drukowane print edition
zdezaktualizowany out of date
jest obsługiwany operates
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
brzanka liniowana striped barb
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
nie do opanowania unmanageable
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
mniszka paskowana sharp-tailed munia
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
żmija żebrowana asp
przypieczętowany written in blood
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
leżakowanie piwa beer storage
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
karawan pogrzebowy bone box
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
wykastrowany baran wether
mikroprogramowanie microcoding
samoporządkowanie self-organisation
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
puchacz kreskowany Bubo philippensis
niestosowanie się non-conformance
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
nogal prążkowany Leipoa ocellata
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
mleko humanizowane humanized milk
legwan z Galapagos land iguana
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
chlorosulfonowanie sulfochlorination
niewykwalifikowany unqualified
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
korumba cętkowana sheepshead acara
brzanka kropkowana golden dwarf barb
malowanie pędzlem brushing
wyrazy uszanowania compliments
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
naszywana kieszeń patch-pocket
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
formowanie otwarte molding in open sand bed
forma do odlewania font mold
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
egzekwowanie prawa law enforcement
nakaz aresztowania detention order
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
żółw pręgowany green-headed turtle
wełna karbikowana curly wool
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
smarowanie silnika engine lubrication
związek znakowany labeled compound
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
wykrywanie intruza intruder detection
zdeklarowana panna confirmed singleton
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
korumba cętkowana Acara curviceps
nauka o poznawaniu cognitive science
frankolin malowany painted francolin
samoporządkowanie selforganization
chronka pręgowana barred antshrike
niewykwalifikowany unskilled
wąż do polewania hosepipe
towary importowane imports
korumba cętkowana Thayer's cichlid
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
nadawanie połysku polishing
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
kukułka sawannowa Cuculus gularis
żółw pręgowany Greek tortoise
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
usatysfakcjonowany pleased
zrewanżować się repay
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
test randomizowany randomized test
zindywidualizowany individualised
komputer wbudowany embedded computer
niezróżnicowanie indifference
skumulowane zapasy accumulated stocks
swoboda testowania testamentary freedom
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
ocena zintegrowana assessment center
metalik łuskowany brassy metaltail
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
zdzwaniać się z touch base
ogłoszenia drobne want ads
ćwirek plamkowany sage sparrow
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
mleko fermentowane cultured milk
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
ocena zintegrowana assessment centre
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
syczek palawański Palawan scops owl
metalik łuskowany scaled metaltail
mieć zastosowanie to apply
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
źle zorganizowany disorganised
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
komitet planowania policy committee
spodziewanie się anticipation
fundusz asygnowany expense allowance
być zrezygnowanym feel blue
suseł moręgowany Citellus citellus
uszatka kreskowana fearful owl
groźne zachowanie threatening behaviour
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
związek znakowany labelled compound
rozpoznawanie mowy speech recognition
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
dzień głosowania polling day
plan postępowania plan of action
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
dziecko adoptowane adoptive child
głupie zachowanie foolery
niezidentyfikowany unidentified
bez zaangażowania flatly
prowizja skalowana scaling commission
żółw pręgowany Hermann's tortoise
korumba cętkowana flag cichlid
solidnie zbudowany built like a brick shit house
forma do odlewania font mould
warunek sterowania controlling condition
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
zrewanżować się reciprocate
siarka sublimowana sublimed sulfur
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
sposób zachowania air
nogal prążkowany mallee fowl
zabawa w chowanego blind man's buff
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
wanga krasnosterna tit shrike
dziecko adoptowane adopted child
azbest palladowany palladised asbestos
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
wezwać na dywanik haul up on the carpet
wart opublikowania newsworthy
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
normy księgowania accounting standards
siarka sublimowana sublimed sulphur
kastrowanie drobiu caponising
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
dublowanie dysków disk duplexing
nogal prążkowany malleefowl
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
jest zarezerwowane it has your name on it
opakowanie zwrotne returnable packing
klucz indeksowania index key
karawan pogrzebowy Black Maria
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
przeklasyfikowanie reclassification
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
dziecko adoptowane ACD
żółwik malowany painted turtle
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
załadowanie się embarkation
wanga białogłowa Artamella viridis
chromowanie twarde hard chromium plating
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
frankolin malowany Francolinus pictus
kastrowanie drobiu caponizing
suseł moręgowany Spermophilus citellus
dublowanie dysków disk mirroring
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
zabawa w chowanego peekaboo
systemy kierowania Command and Control Systems
stanowcze wezwanie clarion call
karawan pogrzebowy dead wagon
nakaz aresztowania capias
puszczyk zebrowany black-banded owl
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
brzanka pręgowana banded barb
wanga krasnosterna red-tailed vanga
korumba cętkowana blunthead cichlid
wanga białogłowa white-headed vanga
korumba cętkowana Laetacara curviceps
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
przerwanie ciąży abortion
drugie dojrzewanie after-ripening
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
nakaz odszkodowania compensation order
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana gray trigger
wychowanie fizyczne PE
godny pożałowania sorry
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
mocowanie obiektywu lens mount
wikłacz łuskowany Speke's weaver
narażać na szwank jeopardize
mocowanie bagnetowe bayonet mount
wywoływanie barwne color development
formowanie obrotowe rotational molding
doręczać wezwanie serve a writ
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
pacjent dializowany hemodialyzed patient
żmija lewantyńska Laventine viper
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
skierowany ku morzu seaward
formowanie tłoczne compression moulding
znakowany izotopowo radiolabelled
rogatnica paskowana gray triggerfish
wychowanie fizyczne physical education
zachowanie nie fair dirty pool
sumowanie dwójkowe binary addition
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
leśnica kreskowana Drymophila devillei
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
kureczka kreskowana striped crake
narażać na szwank jeopardise
nie przereklamowany all it's cracked up to be
kukabura łuskowana Dacelo tyro
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
mleko skondensowane evaporated milk
ryzyko wkalkulowane calculated risk
modulator hamowania brake appropiating device
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
panowanie nad sobą self-control
owocojad łuskowany black-throated cotinga
Dzień Zwiastowania Lady-day
żmija lewantyńska levantine viper
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
rogatnica paskowana grey trigger
kredyt prolongowany extended credit
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
kusaczka kreskowana elusive antpitta
leśnica łuskowana Drymophila squamata
zmienić zachowanie change one's tune
upolowana zwierzyna quarry
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
puszczyk pręgowany African wood owl
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
siniaczek paskowany Claravis godefrida
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
przystosowanie się adjustment
wychowanie fizyczne games
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
zaczepne zachowanie aggro
żmija lewantyńska Vipera lebetina
bardzo zdenerwowany spewin'
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
godny pożałowania regrettable
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
kukułka kreskowana Cuculus fugax
molestowanie dzieci child abuse
rogatnica paskowana grey triggerfish
idealnie dopasowany fully-fashioned
panaka prążkowana royal pleco
pokutnik plamkowany speckled mourner
leśnica kreskowana striated antbird
nie ma zastosowania NA
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
mianowany na stałe in ordinary
test zrandomizowany randomized test
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
kiściec łuskowany Lophura lathami
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
mało prawdopodobny wan
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
smolarek łuskowany southern anteater-chat
bardzo zdenerwowany spewing
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
odwzorowanie obrazu image mapping
w pełni dopasowany fully-fashioned
formowanie tłoczne compression molding
sortowanie rosnące ascending sort
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
całkowite zerwanie clean break
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
ugotowany na twardo hard-boiled
opona przepompowana overinflated tire
pacjent dializowany dialysed patient
rudzielec paskowany flammulated treehunter
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
węże do polewania hosepipes
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
wyszukiwanie danych data retrieval
wołowina peklowana corned beef
gołąbek zebrowany zebra dove
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
formowanie na zimno cold molding
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
opona przepompowana overinflated tyre
pacjent dializowany dialyzed patient
drozdoń łuskowany Sunda thrush
zbudowany bez planu rambling
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
postępowanie karne criminal action
łabędź krzykliwy hooper swan
umocowanie kątnicy caecopexy
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
bank koncesjonowany chartered bank
masowe aresztowanie mass arrest
gołąbek zebrowany Geopelia striata
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
obręcz okołkowana studed tire
łabędź krzykliwy whistling swan
umocowanie kątnicy cecopexy
nurkowanie z rurką snorkeling
notowanie giełdowe stock exchange quotation
konto oprocentowane interest-bearing account
wanga białogardła Van Dam's vanga
nieoczekiwany zjazd sideslip
filtrowanie zacieru lautering
godny naśladowania imitable
puchatek łuskowany hoary puffleg
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
niedokapitalizowany undercapitalised
lądowanie awaryjne forced landing
Coregonus lavaretus powan
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
sterowanie gaźnika carburetter control
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
skumulowany fundusz accumulated fund
suseł perełkowany Citellus suslicus
rogatnica paskowana Balistes capriscus
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
żararaka paskowana green jararaca
narażać na szwank damage
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
wanga białogardła Xenopirostris damii
boks do głosowania voting booth
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
godny naśladowania shining
deska do prasowania ironing board
odbiegać od tematu wander from the subject
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
tandetnie zbudowany jerry-built
kukabura łuskowana spangled kookaburra
sterowanie gaźnika carburettor steering
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
usatysfakcjonowanie fulfilment
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
żararaka paskowana green jaracaca
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
odpis amortyzujący amortization allowance
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
zasady księgowania accounting principles
filander pręgowany banded hare wallaby
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
sterowanie migawką shutter control
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
przewidywane zasoby assumed reserves
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
łabędź krzykliwy whooping swan
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
wychowanie fizyczne physical training
brodal perełkowany Abyssinian barbet
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
łabędź krzykliwy whooper swan
niedokapitalizowany undercapitalized
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
specjalnie zbudowany purpose-built
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
porządek sortowania sort order
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
wezwanie do zapłaty call
zachowanie poznawcze cognitive behavior
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
być niezdecydowanym vacillate
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
naładowany z czubem loaded to the hilt
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
dobrze poinformowany up-to-date
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
Scleropages formosus Asian arowana
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
porządek sortowania sort sequence
farbowany socjalista champagne socialist
człowiek afektowany la-di-da
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
owiewany przez wiatr windblown
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
formowanie rotacyjne rotational moulding
Heteroscelus incanus wandering tattler
stosowany po goleniu after-shave
turniurzyk sawannowy northern puffback
centralne ogrzewanie central heating
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
brak zainteresowania short shrift
stukacz świerkowiec waney edge borer
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
Pedionomus torquatus plains wanderer
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
zachowanie ryzykowne risk behavior
ciężko zapracowany hard-earned
mocno podekscytowany wired
stopy oprocentowania interest rates
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
wystawiać na szwank jeopardize
mający zastosowanie applicable
materac do pływania lilo
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
ułożyć rymowan rhyme
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
brak zainteresowania summary treatment
Pachycephala plateni Palawan whistler
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
zachowanie ryzykowne risk behaviour
sortowanie malejące descending sort
gołąbek łuskowany peaceful dove
materac nadmuchiwany airbed
średniozaawansowany intermediate
pozostawanie w parze coupledom
pustkowik kreskowany striated calamanthus
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany Geopelia placida
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
tylne okno ogrzewane backlight heater
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
łabędź trąbiący trumpeter swan
prawo do głosowania suffrage
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
gąbka do pudrowania powder puff
przepiór łuskowany scaled quail
materac nadmuchiwany air mattress
pies wytresowany tak sniff dog
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
podejmowanie decyzji decision-making
glutation utlenowany oxidised glutathion
brezent impregnowany groundsheet
wychowanie seksualne birds and the bees
sprzedaż pozorowana wash sale
list zapieczętowany sealed letter
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
zaangażowanie się commitedness
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
zachowanie natrętne compulsive behavior
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
brak zainteresowania disinterestedness
wykastrowany królik capon
być zainteresowanym have a stake
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
przepiór kreskowany long-clawed quail
glutation utlenowany oxidized glutathion
szczotka do dywanów carpet sweeper
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
wychowanie zdrowotne health education
buszówka kreskowana striated thornbill
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
zaspokajać potrzeby satisfy wants
głosowanie listowne postal ballot
leporinus pręgowany black-banded leporinus
zachowanie natrętne compulsive behaviour
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
współwystępowanie coexisting
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
wykładzina dywanowa fitted carpet
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
niedopompowana opona underinflated tire
zaawansowany wiekiem advanced in years
prawo do głosowania vote
pustkowik plamkowany speckled warbler
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
formowanie wtryskowe injectino moulding
niedopompowana opona underinflated tyre
frankolin łuskowany scaly francolin
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
być zdeterminowanym be dead set on something
współwystępowanie co-existing
iść na głosowanie go to the polis
wykrywanie błędów error detection
kontrolowanym tempie pace oneself
głosowanie pocztowe postal ballot
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
rzeczy do prasowania ironing
mrowiniec łuskowany squamate antbird
Scleropages formosus golden arowana
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
pułk zmechanizowany armoured regiment
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
formowanie wtryskowe injection moulding
pędzel do malowania paintbrush
umocowanie pierwotne original authorisation
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
formowanie maszynowe machine molding
rudzielec kreskowany striped treehunter
głosowanie pocztowe postal vote
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
przepiór kreskowany singing quail
zasady postępowania code of conduct
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
godziny urzędowania office hours
panierowane krewetki scampi
umocowanie pierwotne original authorization
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
być przetrzymywanym be in custody
gęś łabędzionosa swan goose
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
żyć z kombinowania live by one's wits
formowanie maszynowe machine moulding
używana w Wietnamie banana clip
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
opakowanie tekturowe cardboard package
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
godziny urzędowania business hours
pasowanie na rycerza accolade
weksel niehonorowany dishonoured bill
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
planowany kanibalizm planned cannibalisation
specjalnie zbudowany built on purpose
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
wypracowanie szkolne theme
żyć z kombinowania live on one's wits
odpisy amortyzacyjne capital allowance
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
warunek wyszukiwania search condition
niespodziewany zwrot revulsion
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
język programowania programming language
księżyc ubywający waning moon
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
być niezdecydowanym wobble
formowanie rotacyjne rotational molding
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
rachunek zablokowany blocked account
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
godziny urzędowania opening hours
skierowanie do pracy placement
zapracować na awans earn promotion
powszechnie używany in common use
planowany kanibalizm planned cannibalization
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
dyplomowany księgowy professional accountant
Osteoglossum formosum Asian arowana
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
bazyliszek pręgowany striped basilisk
wzajemne poszanowanie mutual respect
barwienie galwaniczne galvanic coloring
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
rejon zainteresowania area of interest
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
zachowanie konsumenta consumer behavior
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
przystosowywanie się adaptation
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
badanie randomizowane randomized research
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
chwastówka sawannowa siffling cisticola
stawki oprocentowania money rates
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
fletówka palawańska Palawan whistler
zachowanie konsumenta consumer behaviour
formowanie wytłoczne extrusion moulding
łabędź południowy Chatham Island swan
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
badanie randomizowane randomized study
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
wysokie opodatkowanie high taxation
świergotek smugowany Anthus bannermani
skierowany do środka inward
Święto Zwiastowania Lady-day
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
kartka do głosowania voting paper
strona zainteresowana interested party
poszukiwanie skarbów treasure hunt
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
formowanie z plackiem molding with cake
technika zaawansowana at
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
owocojad prążkowany barred fruiteater
naganne postępowanie wrongdoing
pałeczka do spawania filler rod
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
użytkowanie ustalone established use
zdolność testowania testamentary capacity
żelazo galwanizowane galvanized iron
opakowanie nietrwałe frail packing
zdolność pojmowania understanding
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
kompletnie zwariowany stark raving mad
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
formowanie z plackiem moulding with cake
liposom stabilizowany stabilised liposome
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
być sprzedawanym za retail
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
kabina do głosowania polling booth
kraj niezaangażowany non-aligned state
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
fagocytowanie krwinek hematophagia
sterowany zdarzeniami event driven
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
współzamieszkiwanie cohabitation
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
kompletnie zwariowany stark staring mad
ofiarowany jako wotum votive
poszukiwanie zdobyczy prowl
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
badanie randomizowane randomized trial
postępowanie sądowe court action
postępowanie sądowe court case
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
akcja uprzywilejowana preference share
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
zysk po opodatkowaniu profit after tax
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
zostać zapudłowanym hit the bricks
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
akumulowana dywidenda accumulated dividend
kowaliczek kreskowany striated sittella
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
formowanie laminatów laminate molding
testowanie empiryczne empirical testing
niespodziewanie duży bumper
akcje uprzywilejowane preference shares
całkiem ześwirowany plumb loco
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
zmieniać umeblowanie refurnish
ślubowanie poselskie affirmation
zostać zapuszkowanym hit the bricks
usługi katalogowania catalog services
sieć zcentralizowana centralised network
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
zdobywanie pieniędzy fund-raising
akcje uprzywilejowane preferred stock
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
zbyt rzadko stosowany under-used
zachowanie napastliwe agonistic behavior
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
przysypywanie ziemią banking with earth
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
strzępiel cętkowany spotted bass
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
zdejmowanie nadkładu baring
bazyliszek pręgowany brown basilisk
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
kompletowanie obsady casting
odraczać głosowanie defer a vote
sieć zcentralizowana centralized network
salangana palawańska Palawan swiftlet
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
postępowanie sądowe legal proceedings
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
formowanie wytłoczne extrusion molding
oprocentowanie stałe fixed interest
Osteoglossum formosum golden arowana
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
kabina do głosowania voting booth
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
wymeldowanie z hotelu check-out
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
powszechnie stosowany ubiquitous
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
księgowy dyplomowany chartered accountant
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
finansowanie wstępne advance financing
fagocytowanie krwinek haematophagy
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
naładowany po brzegi plump full
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
jaskółka kreskowana greater striped swallow
usługi katalogowania catalogue services
zinstytucjonalizowany institutionalized
przygotowanie do zimy winterization
przygotowanie do siewu bedding
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
przeładowany ozdobami fussy
sterowanie przepływem flow control
skrzyżowane piszczele cross-bones
formowanie uderzeniowe impact molding
niekontrolowany ogień wildfire
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
formowanie w rdzeniach molding in cores
wykrywanie konfliktów conflict detection
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
ponowne sformułowanie reformulation
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
tęgoster prążkowany barred woodhewer
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
niegrzeczne zachowanie naughtiness
buforowanie klawiatury keyboard buffering
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
legwan czerwonogardły Carolina anole
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
formowanie artystyczne ornamental moulding
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
być poddawanym testom be in beta
pożyczka amortyzowana amortised loan
dzięciolik łuskowany Campethera notata
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
kupowanie kota w worku a pig in a poke
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
wyborca niezdecydowany floating voter
formowanie narzucarką slinger molding
spełniać oczekiwania hit the spot
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
pustułka prążkowana Falco zoniventris
usiłowanie zabójstwa attempted murder
błotniak prążkowany cinereous harrier
formowanie narzucarką slinger moulding
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
aparat do sulfonowania sulphonator
żywienie zbilansowane balanced feeding
rozmiłowany w teatrze stage-struck
polowanie na wieloryby whaling
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
błotniak prążkowany Circus cinereus
głosowanie pośrednie block vote
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
piechota zmotoryzowana light infantry
kwota wolna od podatku tax allowances
uprawnienia delegowane delegated powers
tabela materializowana materialised table
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
parkowanie na drugiego double parking
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwariowany na punkcie nuts about
łabędź czarnodzioby Tundra swan
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
kwota wolna od podatku personal allowances
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
równość traktowania equality of treatment
udawanie kogoś innego imposture
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
tabela materializowana materialized table
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
łabędź czarnodzioby whistling swan
kwota wolna od podatku allowances against tax
programowanie wizualne visual programming
kocioł opromieniowany radiant boiler
obstawanie przy czymś assertion
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
ogólnego zastosowania general-purpose
zabójstwo zaplanowane intended murder
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
zdalne administrowanie remote administration
zwłaszcza wierszowana gest
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
wystrojony jak ta lala swanked-up
niestosowanie przemocy non-violence
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
opanowanie technologii know-how
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
spełniać oczekiwania measure up
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
umarzać postępowanie to discontinue
niegrzeczne zachowanie bad form
pędzelek do pudowania loose powder brush
skrzyżowane piszczele crossbones
formowanie artystyczne ornamental molding
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
oprogramowanie darmowe freeware
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
rachunek zaksięgowany booked account
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
posuwanie się naprzód advancement
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
stopień skomplikowania complexity
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
udział w odszkodowaniu contribution
adresowanie symboliczne symbolic addressing
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
bar dla zmotoryzowanych drive-in
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
formowanie z obracaniem turn-over moulding
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
ograniczone głosowanie limited voting
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
bar dla zmotoryzowanych drive-through
pirackie oprogramowanie bootleg software
przyjąć w głosowaniu vote through
pismo z podziękowaniem address of thanks
kwestie uprzywilejowane privileged questions
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
dość wylegiwania się up with you
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
procedura postępowania code of practice
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
hartowanie płomieniowe flame hardening
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
akcentowana miara taktu downbeat
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
turystyka kwalifikowana qualified tourism
bombardowanie taktyczne tactical bombing
centrum kierowania NATO Allied control center
okazywać niezdycowanie shilly-shally
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
skierowany do wewnątrz inward
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
wzajemne oddziaływanie interplay
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
wybierać w głosowaniu elect
polowanie na czarownice witch-hunt
centrum kierowania NATO Allied control centre
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
przeciwciało znakowane labelled antibody
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
odszkodowanie nominalne nominal damages
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
terytorium zaanektowane annexed territory
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
klinochwostka paskowana Tapera naevia
wyszukiwanie informacji information retrieval
oddziaływanie wzajemne interaction
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
wiązanie spolaryzowane polarised bond
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
postępowanie nieważne mistrial
styl pływania pieskiem dog paddle
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
piechota zmechanizowana armoured infantry
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
obóz dla internowanych internment camp
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
formowanie w skrzynkach flask molding
stopniowanie trudności grading
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
spółka zarejestrowana corporation
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
możliwy do tolerowania tolerable
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
zachowanie automatyczne automatic behaviour
piechota zmechanizowana mechanized infantry
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
rachunek nieuregulowany outstanding account
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
rozstęp studentyzowany studentised range
projektowanie dokumentu drafting
Dowodzenia i Kierowania NC3B
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
wartość zadeklarowana declared value
dojrzewanie posprzętne after-ripening
powszechnie akceptowany wingspread
odszkodowanie za straty compensation for damage
rozstęp studentyzowany studentized range
formowanie w skrzynkach flask moulding
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
pirackie oprogramowanie warez
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
niewłaściwe zachowanie bad form
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
oprogramowanie klienckie client software
nocowanie w schroniskach hostelling
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
przekazywanie sygnałów cell signalling
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
oprogramowanie serwisowe underware
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
użytkowanie dożywotnie life interest
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
produkcja znormalizowana standardised production
oficjalne podziękowanie voice of thanks
akcje nieuprzywilejowane equities
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
pielęgniarz dyplomowany SEN
najbardziej utalentowana alpha geek
głosowanie alternatywne AV
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
zdolny do przystosowania adaptable
podziękowania autorskie acknowledgements
użytkownik autoryzowany authorized user
doktryna powstrzymywania containment
szacowany czas przybycia estimated time arrival
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
przeładowanie funkcjami creeping featurism
nienotowany na giełdzie unlisted
stawiać przed wyzwaniem put to the test
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
terapia spersonalizowana personalised therapy
zaimprowizowana mównica soapbox
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
przechowywanie w piwnicy cellerage
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
powszechne występowanie prevalence
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
przypisywanie złej woli imputation of malice
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
głosowanie alternatywne preferential vote
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
opodatkowany u źródła taxed at source
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
nadużywanie narkotyków drug abuse
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
zaplanowany na początku original
odszkodowanie określone special damages
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
zgrupowanie kilku domów hamlet
niegodziwe postępowanie iniquity
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
udziały uprzywilejowane preferred shares
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
nieuczciwe postępowanie foul-play
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
wezwanie trzeciej strony third party notice
niedopompowane ogumienie underinflated tire
być czymś udekorowanym sport
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
być ostro skrytykowanym be pilloried
dwanaście i pół centa bits
laminowane okno przednie laminated windscreen
najbardziej zaawansowany cutting-edge
udziały uprzywilejowane preferred stock
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
czarodziejska różdżka magic wand
wyrażać podziękowania acknowledge
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
laminowane okno przednie laminated windshield
przekazywanie sygnałów cell signaling
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
dzioborożec palawański Palawan hornbill
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
odchylenie standaryzowane standardised deviation
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
oprogramowanie zespołowe groupware
żółw malowany zachodni western painted turtle
zawieszenie postępowania stay of proceedings
ogłosić zainteresowanie declare an interest
licencjonowany archiwista ART.
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
zamiłowanie do książek bookishness
formowanie przez maczanie dip molding
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
spisywać dyktowany tekst take dictation
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
wyselekcjonowana część pick
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
cena regulowana urzędowo government-regulated price
pielęgniarka dyplomowana SEN
ofiarowanie chleba i wina oblation
wzbudzać zainteresowanie generate interest
formowanie przez maczanie dip moulding
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
oprogramowanie techniczne underware
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
miarkowanie odszkodowania measure of damages
głosowanie preferencyjne AV
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
podróżowanie autostopem hitch-hiking
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
osoba poddawana ewakuacji evacuee
być naszpikowanym lekami be drugged up
głosowanie preferencyjne preferential vote
podróżowanie autostopem hitchhiking
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
uprawniony do głosowania entitled to vote
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
nie zostać zrealizowanym to bounce
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
czuć się podenerwowanym have butterflies
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
przekazywanie argumentów argument passing
niewłaściwe dopasowanie misfit
pilot zdalnego sterowania remote controller
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
zarzut wysuwany w obronie plea
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
niemożliwy do opanowania ungovernable
szkoda spowodowana burzą storm damage
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
preferencyjne traktowanie preferential treatment
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
możliwy do naśladowania imitable
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
dotychczas nie publikowany not yet published
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
zostać źle potraktowanym get a raw deal
nie spełniający wymogów wanting
zameldowanie się w hotelu check-in
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
krótki start i lądowanie short take-off and landing
system sprawowania władzy government
zrywanie majowych kwiatów Maying
dzielność promieniowania luminosity
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
formowanie na wosk tracony investment molding
możliwość opatentowania patentability
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
podlegający opodatkowaniu taxable
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
pożyczka nieoprocentowana free credit
większość kwalifikowana qualified majority
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
zawór sterowany silnikiem motorised valve
chorobliwe zainteresowania proclivity
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
dodatkowa tura głosowania additional ballot
mieć podobne zapatrywania be like-minded
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
wybór trybu postępowania election
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
legwan czerwonogardzielowy green anole
zawór sterowany silnikiem motorized valve
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
równoczesne występowanie coexisting
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
przepracowany po niedzieli Mondayish
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
spowodowanym wypiciem piwa beery
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
formowane włókno szklane moulded fibre glass
przechowywanie w magazynie warehousing
promieniowanie podczerwone infrared radiation
użytkownik zarejestrowany registered user
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
równoczesne występowanie co-existing
los jest przypieczętowany fate is sealed
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
dotychczas nie publikowany NYP
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
określenie oprogramowania bad
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
przeprowadzać głosowanie take a vote
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
ciągłość postępowania continuity of proceedings
zaopatrywanie w żywność catering
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
zapasowe centrum kierowania alternate control center
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
własnoręcznie udekorowany self-styled
odmówić honorowania czeku dishonour a check
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
drukarka współużytkowana shared printer
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
powstawanie elementów krwi hematogenesis
publiczne okazywanie uczuć public affection
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
formowanie przez zanurzenie solvent molding
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
czas użytkowania komputera computer time
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
oderwany od życia realnego long-haired
mieć odmienne zapatrywania dissent
niczym nie usprawiedliwiony wanton
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
kura hodowana na wolności free-range chicken
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
skonsumowanie małżeństwa consummation
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
tracić panowanie nad sobą see red
pisać drukowanymi literami type
oderwany od rzeczywistości unreasonable
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
podsumowanie wyników pracy performance review
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
poderwanie przedniego koła wheelie
być bardzo zainteresowanym be big on something
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
kontrolowany przez państwo government-controlled
szkoda spowodowana pożarem fire damage
żółwik malowany zachodni western painted turtle
oderwany od rzeczywistości unreal
głosowanie przez powstanie division vote
zgłoszony do opatentowania patent pending
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
możliwy do zakwestionowania questionable
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
oprogramowanie konferencyjne conference software
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
żółw malowany południowy southern painted rurtle
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
powszechnie stosowany język lingua franca
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
stracić panowanie nad sobą blow up
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
pasta do smarowania pieczywa marmite
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
programowanie komputera IPSC cubing
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
należność uprzywilejowana preferential debt
stracić panowanie nad sobą lose it
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
przerywana praca wycieraczek mist action
procedura współdecydowania co-decision procedure
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
tryb postępowania sądowego track
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
profilowana listwa ściekowa drip rail
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
należność uprzywilejowana prior charge
procedura współdecydowania co-operation procedure
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
rozpływać się w powietrzu wane
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
niespodziewanie się pojawić happen along
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
okazywać niepohamowany gniew rage
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
postępowanie administracyjne administrative procedure
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
szybki do przygotowania obiad TV dinner
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
przekazywanie do rozpatrzenia referral
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
głosowanie na listy partyjne party list vote
głosowanie na listy partyjne party list voting
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
nieruchomość zarejestrowana registered land
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
głosowanie na listy partyjne party-list vote
odpukać w niemalowane drewno touch wood
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
głosowanie na listy partyjne party-list voting
postępowanie administracyjne administrative proceeding
zróżnicowany kolorystycznie pied
melodia wygrywana przez zegar bong
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
niesprawiedliwie potraktowany wronged
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
być całkowicie przygotowanym be up and running
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
być w centrum zainteresowania be in the limelight
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
pokrywanie czernią platynową platinization
decyzja o trybie postępowania allocation
częstotliwość występowania frequency of occurence
dmuchane rękawki do pływania water wings
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
chcieć w czymś uczestniczyć want in
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
zdecydowana wymiana poglądów argufy
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
zazwyczaj serwowana z napojami canape
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
zazwyczaj serwowana z napojami canap
wstrzymać się od głosowania abstain
Więcej wyników dla "wan"