"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
chce wants
onan wanker
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
pręt wand
zwany named
sroka Saskatchewan pheasant
dupek wanker
zwany called
cwany streetwise
kutas wankie
wanna bathtub
modny swanky
awans advancement
dywan carpet
wanad vanadium
wanna tub
wanna bath
zwany ycleped
sieja powan
wanna bath-tub
cwany canny
blady wan
maleć wane
rwanie throb
batuta wand
słaby wan
nikły wan
wandal vandal
rydwan chariot
biegacz plains wanderer
chcieć to want
nazwany dubbed
z braku for want of something
udawany dummy
cwaniak wise-ass
urywany jerky
kwantum quantum
udawany sham
cienias wanker
arowana arawana
cwaniak smartie-pants
cwaniak dodger
arowana silver arrowana
buława wand
cwaniak smart aleck
bałwan snowman
udawany brummagem
cwaniak smarty-pants
cwaniak sly dog
karawan hearse
nazwany named
gwanako guanaco
dawanie dation
porwany abducted
arowana arowana
nazwany called
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
wezwany called
brzdęk twang
bałwan fink
rezerwa allowance
dywanik rug
wanderu lion-tailed macaque
chowany retractable
chcieć wanna
narwany feisty
pozwany defence
porwany ragged
cwaniak fox
bałwan airhead
parawan screen
trwanie duration
porwany kidnapped
udawany meretricious
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
wsuwany slip-on
arowana arrowana
gwanako Lama guanicoe
sawanna savannah
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
mizerny wan
opadać be on the wane
bałwan turkey
udawany assumed
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
spadać be on the wane
chcieli wanted
bałwan twit
znikać wane
cwaniak smoothie
wanderu Macaca silenus
omdlały wan
awantura wrangle
używany second-hand
jak leci wha'gwan
awantura stramash
wyzwanie challenge
matactwo wangle
czuwanie wake
pakowany packaged
zerwanie breakdown
szczwany slippery
awantaż advantage
schowany concealed
wykiwany ripped off
awantura pother
zmywanie ablution
zmywanie washing-up
ziewanie yawning
awantura row
fazowany bevelled
zerwanie rupture
wytworny swanky
wymagać want
porwania hijackings
używany in-service
Botswana Botswana
oszustwo wangle
udawanie selective ignorance
gotowany boiled
używany used
ubywanie decline
zerwanie severance
używany hand-me-down
udawanie histrionics
porwanie abduction
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
udawanie sham
gasnąć wane
gotowany cooked
datowany of
sawantka blue-stocking
czuwanie watch
ostatnie swansong
poprawka allowance
knowania machinations
gazowany effervescent
wezwanie appeal
niknąć wane
sawantka bluestocking
podawany served
datowany dated
karawana caravan
jak leci wa'gwan
zapomoga allowance aid
zasiłek allowance
szczwany leery
udawanie affectation
datowany dd
oderwany abrupt
hamowany controlled
jak leci wagwan
usuwanie elimination
zanikać wane
nazywany ycleped
wezwanie call
wanienka tubby
malowany painted
pozwanie citation
gazowany sparkling
schowany hidden
jak leci war gwan
awantura fuss
nazwanie cognomination
odbywany held
potrzeba want
usuwanie expulsion
używany secondhand
czuwanie waking
gazowany gassy
gazowany fizzy
awantura rumpus
ugotowany dust
wylewanie flooding
kapowanie snitchsqueal
rozerwany torn
ugotowany belly up
pozowanie sham
dodawanie addition
edytowany edited
uradowany glad
losowanie ballot
farbowany dyed
pakowanie packing
polowanie hunting
oblewanie circumfusion
pucowanie rub
polowanie shoot
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
izolowany isolated
zerowanie neutralisation
anodowany anodized
dropiatka plains wanderer
ugotowany dead meat
woskowany waxed
odlewanie moulage
losowanie drawing
szanowany honoured
ładowany chock-full
Ewangelia Gospel
kierowany guided
gotowanie cooking
skrawanie machining
kreowanie creation
Łabędź swan
zalewanie circumfusion
elegancki swanky
panowanie ascendancy
zachowany preserved
tokowanie balderdash
awangarda avant garde
zerowanie neutralization
używanie usage
pływanie swimming
obcowanie intercourse
ugotowany toast
awangarda vanguard
opanowany unexcitable
szanowany reputable
tresowany trained
kierowany conducted
gotowanie coction
obmywanie ablution
panowanie ascendency
panowanie reign
awangarda avant-garde
mianowany appointive
zerowanie setting to zero
anulowany cancelled
ukosowany bevelled
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
nadawanie broadcasting
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
awangarda van
blednąć wane
bałwanek snowman
niepełny wanting
opanowany easy-going
wbudowany embedded
opanowany self-controlled
używanie using
awangarda avant-gardism
hodowanie breeding
panowanie mastery
wymywanie washout
śpiewany sung
szanowany respectable
pływanie swim
brukowany cobbled
wirowanie rotation
podróże wanderings
uradowany joyful
promowany promoted
panowanie rule
kierowany led
koskoroba coscoroba swan
rymowanka rhyme
szanowany respected
blednąć wan
stosowany applied
opanowany controlled
pragnąć want
szanowany esteemed
polowanie prowl
wychowany raised
luzowanie relief-in-place
do diaska wanklore
serwowany served
peklowany corned
wandalizm vandalism
szanowany venerated
głąbiel powan
panowanie grip
malowanie painting
wodowanie launch
nadawanie yap
mianowany appointed
pakowanie packaging
opanowany steady
stonowany watered down
znakowany labeled
wirowanie spinning
uradowany jubilant
nadawanie transmission
losowanie randomisation
wydawanie spending
pasowanie fit
zmasowana ballyhoo
watowanie wadding
wychowany brought up
mocowanie fixing
wędrowny wandering
szacowany estimated
stonowany watered-down
żądanie want
losowanie draw
wyjmowany removable
uradowany joyous
szanowany honored
dozowanie dosage
losowanie randomization
tak zwany so-called
nabywanie acquisition
alokowany allocated
ogrzewany heated
panowanie Dominion
szanowany estimated
kupowanie buying
upakowany squeezed
uradowany overjoyed
stonowany sober
trenowany trained
tak zwany soi-disant
kupowanie acquisition
animowany animated
izolowany isolate
falowanie ripple
anodowany anodised
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
pojmowanie apprehension
oczekiwany estimated
oczekiwany expected
opanowanie equanimity
zwariowany as mad as a hatter
zaparowany steamed-up
awansować to brevet
formowanie molding
zabudowany sling-back
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
opisywanie labeling
awansować get promotion
ekranowany shielded
opanowanie aplomb
wystawanie prominence
zachowanie manner
mianowanie investiture
lądowanie landing
okupowanie occupying
wychowanie breeding
zwariowany touched
folgowanie indulgence
rozerwanie tear
gmatwanina skein
skierowany aimed
skopiowany copied
narysowany drawn
ewakuowany evacuee
oczarowany rapt
kablowanie snitchsqueal
regulowany variable
zwariowany as mad as a hatter hare
koniobijca wanker
zwariowany mental
przerwanie burst
awansować promote
opracowany edited
wypicowany dogged-up
oksydowany oxidized
poluzowany slack
opakowanie wrapper
wychowanek ward
gmatwanina snarl
skołowany punch-drunk
ruandyjski Rwandan
zachowanie conduct
klonowanie cloning
emaliowany enameler
awanturnik swashbuckler
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
naderwanie tear
anulowanie cancellation
skierowany directed
awansować progress
ewakuowany evacuated
zaczrowany enchanted
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
ładowania recycling time
zwariowany off one's trolley
oczekiwany awaited
usytuowany situated
olinowanie rigging
stepowanie tap
skierowany addressed
anodowanie anodizing
regulowany adjustable
symulowany sham
zwariowany as mad as a March hare
marnowanie wastage
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
słabnąć wane
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
opakowanie wrapping
wymalowana done up to kill
brakujący wanting
zdołowany in a funk
angwantibo Arctocebus calabarensis
nurkowanie dive
zachowanie behaviour
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
emitowanie issuing
taktowanie timing
obdarowany donee
marynowany pickled
wypucowany spiffy
stosowanie usage
testowanie testing
formowanie moulding
oczarowany enchanted
skopiowany rewritten
awansować aggrandize
zgadywanka quiz
różdżka wand
zwariowany up the wall
mieszkania want ad
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
ogrzewanie heating
przerwanie interruption
nabuzowany discombobulated
lądowanie touchdown
pojmowanie insight
wypicowany dressed to the teeth
opakowanie pkg.
forsowanie crossing
wymalowana made up to kill
awansować advance
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
spamowanie spamming
deputowany deputy
upakowanie compaction
oczarowany captive
zachowanie conservation
zwariowany crazy like a fox
awansować kick upstairs
próbowany attempted
zagmatwany convolute
okazywanie apparition
uratowanie rescue
puszkowany canned
oczekiwany due
oczarowany bewitched
sznurowany laced
wychowanek foster child
zszokowany startled
justowanie alignment
deputowany assemblyman
zwariowany wingy
uratowanie salvage
dyktowanie dictation
wypicowany duded-up
zagmatwany disorientating
zapakowany wrapped
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
imitowanie emulation
słabnąć wan
zachowanie behavior
cętkowany speckled
opakowanie packet
punktowany bulleted
grillowany barbecued
zagmatwany convoluted
cętkowany spotted
plonowanie yielding
wykrywanie detection
wędrówka wander
wykonywany enforced
awanturnik braggart
promowanie advancement
wyluzowany on a lark
zrujnowany ruined
wypicowany pimed-up
opanowanie command
grenowanie graining
traktowany treated
opanowanie temper
błądzić wander about
umiłowany beloved
imitowanie impersonation
zachowanie preservation
cętkowany mottled
bananówka Taiwanese bamboo viper
anulowanie nullification
ząbkowany crenate
wykrawanie blanking
zwariowany radgey
błądzić wander
drukowanie printing
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
rozdawanie distribution
zdołowany in a bad way
nurkowanie diving
zwariowany ape
sortowanie sorting
tajwański Taiwanese
gmatwanina intricacy
opanowanie self-control
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
szacowanie estimation
zdołowany blue
obozowanie camping
afektowany camp
metylowany methylated
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
umiłowany adored
wpisywanie entering
mizernieć wan
zachowanie behav
śpiewanie singing
umeblowany well found
rachowanie calculation
grupowanie classification
zirytowany annoyed
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
oszacowany vd
maskowanie masking
anulowanie abatement
biczowanie flagellation
wygrywanie winning
wizytowany visited
udrapowany draperied
wyhodowany raised
grupowanie sorting
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
opanowanie poise
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
zwariowany gonzo
kopiowanie to duplicating
afektowany affected
błądzić wander around
nagrywanie recording
zaparowany fogged-up
pomalowany painted
wędrowiec wanderer
zdejmowany detachable
zmarnowany washed up
wychowanie upbringing
zużywanie wearing
umeblowany well-found
wychowanie parenting
wyłudzać wangle
wyluzowany laid back
odejmowany removable
zwariowany mad as a March hare
skierowany oriented
zwariowany flakey
opakowanie pkg
zdołowany down
opanowanie restraint
zwariowany radge
peklowanie curing
rafinowany refined
sortowanie assortment
opanowanie composure
zagmatwany disorienting
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
dopasowany well-matched
skołowany giddy
hartowanie hardening
kierowanie guidance
ubolewanie regret
kopiowanie to duplication
koksowanie carbonisation
azotowanie nitriding
uformowany formed
pręgowany tabby
anulowanie revocation
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
oszacowany assessed
stepowanie tap dancing
zmarnowany washed-up
wykonywany performed
planowanie planning
zwariowany loco
zwariowany radgie
usmarowany smudgy
wędrować wander
kadrowanie cropping
na dywanik be on the carpet
przerwanie discontinuation
wyluzowany easygoing
kierowanie direction
zanotowany recorded
kopiowanie copying
koksowanie carbonization
kwantować quantise
całowanie osculation
zrujnowany wrecked
oczarowany enraptured
dopasowany adjusted
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
oznakowany labelled
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
sortowanie classification
zachowanie attitude
zwariowany looney
anulowanie cancelation
zagmatwany muddy
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
wychowanek fosterling
awansować elevate
kolorowany dyed
opakowanie packing
Nebuanchre Nebwankhre
dawkowanie dosage
zwariowany cuckoo
dopasowany tailored
awanturnik trouble-maker
wypicowany swanked-up
przerwanie tear
kwantować quantize
renomowany renowned
oczarowany spell-bound
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
nawoskowany waxed
akumulowany accumulated
uhonorowany honoured
oszacowanie valuation
nieużywany disused
zamocowanie attachment
oddzwaniać call back
wytrenowany trained
niegazowany plain
zamaskowany concealed
umiarkowany moderate
ucałowania XOXO
cyjanowanie cyanidizing
wypompowany flat
wyszorowany cleaned
biwakowanie camping
aresztowany under arrest
odejmowanie subtraction
odizolowany insular
ewangelicki evangelical
produkowany produced
preferowany preferred
poszukiwany wanted
zażenowany ashamed
wypompowany frazzled
zamasowanie disguise
wyładowany laden
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
spodziewany expected
zablokowany jammed
zapracowany beleaguered
poirytowany uptight
skumulowany accumulated
zdejmowanie disconnextion
poirytowany edgy
oszacowanie appreciation
zdecydowany trenchant
rozgniewany wrathful
zablokowany snarled-up
oddzwaniać ring back
umiarkowany middle of the road
zdecydowany crisp
skandowanie chant
małpowanie apishness
zażenowany embarrassed
powoływany appointive
proponowany proposed
imputowanie imputation
odfajkowany out of the way
porozrywany tattered
wędrowanie wayfaring
preferowany favored
oszacowanie rating
zażenowany mortified
wypompowany out of gas
załadowany laden
podminowany on edge
dopasowanie adjustment
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
odbudowanie rebuilding
wyłudzenie wangle
zdecydowany adamant
desygnowany designate
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
ugruntowany entrenched
podminowany put out
uregulowany settled
zdecydowany resolved
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
decydowanie decision making
motywowanie motivating process
internowany internee
Ruandyjczyk Rwandan
przebywanie residence
kciukowanie finger milking
implikowany implicit
wydobywanie eduction
wnioskowany proposed
obładowany laden
głosowanie poll
preferowany favoured
ugruntowany firm
uregulowany regular
zrujnowanie ruination
opracowanie case study
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
zapracowany as busy as a cat burying shit
zmiłowanie mercy
zdecydowany determined
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
obgadywanie backbiting
rozgotowany overboiled
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
zablokowany stuck
umiarkowany mild
niegazowany still
zamazywanie blurring
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
żartowanie joking
wykołowany been had
wybrukowany cobbled
kieszonkowe allowance
podminowany incensed
umotywowany reasoned
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
głosowanie vote
dojrzewanie maturation
preferowany preferable
oznakowanie labeling
wyładowany unladen
egzekwowany enforced
napastowany assaulted
usiłowanie essay
powstawanie formation
zapracowany busy
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
akcentowany emphasized
blankowanie crenellation
zablokowany deadlocked
kreskowanie to hatching
ziarnowanie graining
kolorowanka colouring book
wypytywanie interrogation
zdecydowany in the bag
ślubowanie vows
usiłowanie effort
kurtyzowany cocktailed
zagmatwanie entanglement
zawirowanie eddy
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
poszukiwany sought
rozradowany gleeful
spodziewany due
obrazowanie imaging
głosowanie voting
indeksowany index-linked
oznakowanie labelling
polerowanie polishing
wyjustowany justified
molestowany assaulted
usiłowanie trial
symulowanie sham
ugrupowanie formation
dekodowanie decryption
zamaskowany cloaked
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
dokoptowany thrown in
sublimowany sublimed
umiarkowany restrained
dostosowany attuned
wyedukowany learned
głosowanie election
zawirowanie swirl
awangardowy rad
redagowanie editing
dyplomowany qualified
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
spowodowany caused
głosowanie division
zredukowany stripped-down
kolorowanie coloring
rozgniewany angry
uzurpowanie usurpation
jodłowanie yodel
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
spożywanie consuming
ugrupowanie force
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
asygnowanie appropriation
przyjmowany received
buforowanie buffering
zablokowany standstill
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
perfumowany perfumed
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
niedostatek want
zawirowanie twirl
kombinować wangle
szlifowanie grinding
dziurkowany perforated
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
opracowanie development
głosowanie suffrage
dojrzewanie curing
nazalizacja twang
kolorowanie colouring
rozgniewany wroth
poirytowany irritated
wyobcowanie alienation
szkalowanie slander
zażenowany self-conscious
zażenowany abashed
całkowanie integration
dopasowanie fit
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
zagmatwanie intricacy
głosowanie ballot
wygórowany excessive
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
bez szwanku unhurt
nieskrywany undisguised
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
nie nazwany unnamed
kwantowanie quantisation
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
skorygowany adjusted
protegowany protege
oszacowanie estimate
ślubowanie vow
obrazowanie visualization
symulowanie affectation
dyplomowany board-certified
zredukowany stunted
zakopywanie burial
oczekiwanie expectancy
adresowanie addressing
punktowanie center punching
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
rozgniewany bent
masturbacja wank
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
dojrzewanie adolescence
cieniowanie shading
zredukowany diminished
kwantowanie quantization
poirytowany cross
bez szwanku unharmed
wydrukowany printed
protegowany prot
oszukiwanie delusion
piaskowanie sand blasting
wybrakowany waste
powariowany looney
podminowany steam up
skrępowany trussed
zwariowanie spin
zmiłowanie pity
umotywowany justified
dyplomowany certif
ewangelista gospeler
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
rozgniewany huffy
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
zaszokowany shocked
zaatakowany attacked
nadzorowany supervised
na wezwanie on call
przetrwanie survival
naładowany loaded
zahartowany seasoned
bez szwanku scot-free
udawany sen fox-sleep
skierowanie direction
skorelowany related
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
oczekiwanie wait
zamaskowany masked
oczekiwanie esperance
naładowany steam up
odbudowanie Reconstruction
dyplomowany certificated
skorygowany edited
oczekiwanie expectation
uhonorowany honored
zawoalowany veiled
rozgotowany overcooked
rozgniewany t'd off
niegazowany noncarbonated
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
zbzikowanie crankiness
zarysowanie scratch
podgrzewany heated
upozorowany dummy
oznakowanie signage
opracowanie compilation
wyrachowany calculating
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
usytuowanie location
okratowanie trellis
poszukiwana wanted
piaskowanie sand-blast cleaning
zorientowany aware
anodyzowanie anodizing
destylowanie distiling
poszukiwanie quest
ogniskowanie focusing
zdecydowanie resolutely
skalkulowany calculated
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
podsumowanie summing up
zdenerwowany clutched
zdenerwowany t'd off
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
zmanierowany mincing
humanizowany humanised
nie używany out of use
poszanowanie respect
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
desantowanie beach landing
sprzedawanie selling
dostosowanie accommodation
aresztowanie apprehension
odzyskiwanie recycling
gwarantowany wtd
tapicerowany upholstered
zaadresowany addressed
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
platynowanie platinization
preparowanie preparation
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
zdeklarowany confirmed
podsumowanie windup
zdenerwowany aggro
zdecydowanie vastly
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
kaskadowanie cascading
wytapetowana done up to kill
co słychać wha'gwan
wypunktowany knocked out
parodiowanie spoof
humanizowany humanized
kolędowanie carol singing
opatentowany patented
nie używany out-of-use
wymizerowany lanky
inwestowanie investing
aresztowanie detention
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
molestowanie molestation
przewidywany expected
przyjmowanie reception
poszukiwanie searching
zmanierowany lackadaisical
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
rozczarowany disappointed
sfrustrowany frustrated
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
zdenerwowany tooshie
zdewastowany devastated
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
składowanie storage
utalentowany talented
potrzebować be in want of something
stopniowanie grading
magnesowanie magnetisation
awanturniczy rowdier
poziomowanie levelling
kotłowanina welter
zażenowanie embarrassment
doładowanie supercharge
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
rozładowany unladen
zakneblowany gagged
sproszkowany dehydrated
nieugotowany uncooked
okłamywanie sham
zdeformowany cauliflower
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
podsumowanie recapitulation
zastosowanie implementation
obramowanie border
utrzymywanie claim
składowanie storing
zobrazowanie presentation
skorumpowany corrupt
wymizerowany gaunt
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
rozczarowany bewitched
zdefiniowany finite
magnesowanie magnetization
żłobkowany serrate
wypróbowany tried and true
zdeprawowany abandoned
potrzebować want
wnioskowanie deduction
ocembrowanie curb
zdecydowanie by far
umiarkowanie mildly
spacerowanie walking
kontynuowany continued
dostosowanie adjustment
poszukiwanie exploration
nie uznawany unrecognised
utrzymywanie maintenance
znokautowany have one's bell rung
fałszerstwo wangle
podgrzewanie heating
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
podsumowanie wrap-up
rozczarowany disenchanted
wypolerowany shiny
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
przechowanie escrow
nie używany unused
zdenerwowany jumpy
ewangeliczny evangelical
traktowanie bearing
cewnikowanie catheterisation
dystyngowany ladylike
nadużywanie misusing
nieplanowany non-scheduled
galwanizator galvanizer
negocjowanie bargaining
zorientowany directed
konserwowany canned
dystyngowany distinguished
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
Cygnus ferus hooper swan
zwany także alias
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
podsumowanie gist
bruzdkowanie stiration
rozczarowany disillusioned
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
napastowanie molestation
zdecydowanie determination
zdecydowanie out and away
zdewastowany desolate
cewnikowanie catheterization
zdenerwowany ag
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
egzekwowanie enforcement
opublikowany in the open
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
prążkowany stripy
obramowanie casing
zdenerwowany angry
przeżuwanie rumination
akredytowany accredited
zdenerwowany nervy
rezerwowanie booking
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
zdenerwowany irritated
szczwany lis weasel
awanturniczy rowdy
nieprzerwany continuous
serwisowanie servicing
zażenowanie discountenance
zdecydowanie far and away
inkrustowany encrusted
zdecydowanie appreciably
dom murowany brick house
awanturniczy full of piss and vinegar
groszkowanie graining
galwanizeria galvanising plant
autoryzowany authorised
desantowanie drop
znokautowany out cold
szpiegowanie spying
zbalansowany balanced
zdecydowanie emphatically
nieużywanie disuse
kontrolowany controlled
nieplanowany nonscheduled
zdecydowanie soundly
wychowywanie parenting
zamiłowanie bias
nadzorowanie monitoring
traktowanie treatment
wyrafinowany sophisticated
świętowany observed
zdenerwowany nervous
rozminowanie bomb disposal
przekazywany passed
rozczarowany gutted
co słychać wagwan
zdeformowany misshapen
odwzorowania magnification ratio
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zdesperowany desperate
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
autoryzowany authorized
fałszowanie adulteration
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
sfałszowany bad
zdenerwowany annoyed
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
zobrazowanie display
potęgowanie raising
zdenerwowany upset
nie datowany undated
zdenerwowany jarred off
dawać awans promote
karawanseraj caravansary
prążkowany streaky
Cygnus ferus whistling swan
zdeformowany deformed
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
zrelaksowany relaxed
odblokowanie clearing
zrelaksowany easygoing
zaawansowany sophisticated
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
podirytowany ticked off
wyregulowany adjusted
wole ruchome wandering goitre
opublikowany published
awanturniczy pugnacious
zdecydowanie decisively
wypracowanie essay
spowodowanie induction
poszukiwanie search
zorientowany oriented
zdenerwowany edgy
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
napastowanie harassment
użytkowanie use
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
dawać awans elevate
nieopakowany loose
umiarkowanie temperance
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
zażenowanie embarassment
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
cywilizowany civilised
segregowanie assortment
skorygowanie revision
sprostowanie rectification
Iwan Groźny Ivan the Terrible
wyrafinowany advanced
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
rozradowanie exhilaration
zrezygnowany resigned
okłamywanie delusion
użytkowanie utilization
publikowanie publishing
zestresowany stressed
utalentowany accomplished
utytułowany titled
platynowanie platinisation
sfabrykowany fabricated
cywilizowany civilized
awanturniczy rollercoaster
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
podsumowanie summary
znerwicowany clutched
zdenerwowany exasperated
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
otrzymywanie receiving
niepotrzebny wanton
umiarkowanie moderately
co słychać war gwan
zaadaptowany adapted
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
zdemontowany knocked down
zażenowanie discomfort
wypracowanie composition
dostosowanie accomodation
naszkicowany drawn
użytkowanie usufruct
pożytkowanie utilization
skomplikowany complex
odszkodowanie award
szufladkowany labelled
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
zarwana nocka all-nighter
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
podenerwowany edgy
okres trwania life
zaaranżowany arranged
wanga srokata Leptopterus chabert
czarterowanie chartering
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
wyeliminowany knocked out
niepohamowany driving
poklepywanie tapotement
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
dotrzymywanie abidance
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
podenerwowany antsy
eloksalowanie anodizing
zaangażowany employed
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
szufladkowany labeled
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
dostać awans get promotion
rozpustność wantonness
rozczarowanie leftdown
zainwestowany invested
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
bombardowanie bombardment
zdenerwowanie irritation
przygotowanie background
sponsorowanie backing
odszkodowanie damages
zdenerwowanie aggravation
niedopasowany misfit
występowanie acting
występowanie incidence
plątać się wander
przekazywanie passing
ześrodkowany concentrated
rozczarowanie anticlimax
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
wanga stalowa Bernier's vanga
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
klimatyzowany air-conditioned
legwan czarny black iguana
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
nieoczekiwany unexpected
niedopasowany maladjusted
odszkodowanie indemnity
kontrolowanie checking
wzornikowanie strickle molding
kwalifikowany aggravated
rozczarowanie disappointment
niepohamowany unrestrained
skomplikowany complicated
postępowanie bearing
skrzyżowanie junction
wypróbowanie tryout
rozczarowanie comedown
zaabsorbowany absorbed
wanga stalowa Oriolia bernieri
poszatkowany shredded
legwan czarny Ctenosaura similis
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
odszkodowanie restitution
inaczej zwany a.k.a.
zdenerwowanie jitters
dopasowywanie matching
przewidywanie anticipation
skrzyżowanie crossing
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
w awangardzie in the van
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
przystosowany attuned
olej jodowany iodised oil
skrzyżowanie crossroads
nie testowany not tested
niepohamowany uncontrollable
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
wysublimowany discriminating
podskakiwanie bobbing
improwizowany improvised
legwan czarny spiny-tailed iguana
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
podenerwowany keyed-up
przypasowanie coaptation
odszkodowanie indemnification
przygotowanie preparation
zorganizowany organised
przekazywanie transmission
organizowanie sorting
zdyskontowany discounted
zarezerwowane booked
przewidywanie forecast
skomplikowany knotty
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
wyimaginowany imaginary
zilustrowanie exemplification
olej jodowany iodized oil
skrzyżowanie hybrid
pożytkowanie utilisation
nie testowany NT
darowanie win absolution
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
ukierunkowany directed
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
zafascynowany impressed
postępowanie dealing
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
magazynowanie warehousing
skomplikowany intricate
postępowanie process
przewidywanie prediction
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
skrzyżowanie jct
sponsorowanie sponsorship
zużytkowanie utilisation
zaakceptowany recognised
wysublimowany distilled
zdenerwowanie abdabs
ukierunkowany oriented
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
podenerwowany nervy
fantazjowanie vapours
zaabsorbowany heavy
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
postępowanie behaviour
z opanowaniem collectedly
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
zatytułowany entitled
skomplikowany sophisticated
zaangażowany caught up
sfinalizowany signed, sealed and delivered
przystosowany adjusted
niedoskonały wanting
zamocowywanie fixing
sfinalizowany signed and sealed
podenerwowany ticked off
zmotoryzowany motorized
postępowanie behav
zaakceptowany recognized
zorganizowany well-conducted
zaangażowany hands-on
alkalizowanie alkalisation
legwan morski galapagos marine iguana
skonwertowany converted
skonfundowany confused
postępowanie procedure
projektowanie designing
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
prognozowanie forecasting
niepowetowany irreparable
przystosowany conditioned
legwan morski marine iguana
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
zaangażowany concerned
alkalizowanie alkalization
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
odszkodowanie compensation
zdeprawowanie immorality
rozczarowanie dyspepsia
skodyfikowany codified
programowanie programming
zafascynowany fascinated
rozczarowanie letdown
podenerwowany cross
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
uregulowanie regulation
wanga srokata Chabert's vanga
etykietowanie labeling
wyremontowany reconditioned
zrezygnowanie abandonment
niedogotowany underdone
przygotowania arrangements
wzornikowanie strickle moulding
niedogotowany al dente
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
niepohamowany irrepressible
obniżać się be on the wane
modelowanie 3D 3D modeling
podekscytowany elated
fosforanowanie phosphatizing
niedysponowany indisposed
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
prześmiewanie send-up
niezjonizowany unionized
podekscytowany all shook up
Parus amabilis Palawan tit
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
niezaspokojony wanton
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
współpozwany co-respondent
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
przystosowanie accomodation
zakonserwowany preserved
zarejestrowany registered
sparaliżowany numb
nieoczekiwanie suddenly
nie odnotowany unrecorded
wyczarterowany chartered
podróżowanie wayfaring
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
chcieć zemsty want a piece of someone
podekscytowany wrought up
chromianowanie cromodizing
skonsternowany nonplussed
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
franszyzowanie franchising operation
gnu pręgowane blue wildebeest
zakonspirowany secretive
zaproponowanie proposing
rozdysponowany committed
posegregowanie filing
pergaminowanie parchmentising
przystosowanie accommodation
spożytkowanie utilization
sklasyfikowany rated
niedopasowanie mismatch
nie oznakowany unlabelled
miareczkowanie titration
kwestionowanie challenge
zdeterminowany determined
fortyfikowanie to fortification
korek w wannie bung
zaabsorbowanie preoccupation
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
zamieszkiwanie housing
naśladowanie apishness
pergaminowanie parchmentizing
gnu pręgowane common wildebeeset
skaolinizowany kaolinised
zainteresowany concerned about
udokumentowany documented
poddenerwowany antsy
nie oznakowany unlabeled
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
niespodziewany sudden
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
posuwanie się wafture
zakwaterowanie acodation
niezaplanowany non-scheduled
przystosowanie conformity
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
udokumentowany recorded
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
podziękowanie acknowledgment
nieuregulowany maladjusted
przywoływanie recall
skoordynowanie co-ordination
źle wychowany ill-bred
wulkanizowanie vulcanization
niedopracowany wanting
niedysponowany inapplicable
nieumiarkowany immoderate
usankcjonowany legitimate
rzecz używana hand-me-down
przeładowanie OL
demonstrowanie apparition
zróżnicowany differentiated
nieoczekiwanie unexpectedly
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
oddziaływanie influence
murowane alibi cast-iron alibi
niezdecydowany indecisive
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
wyokrętowanie disembarkation
oprogramowanie software
uporządkowany shipshape
uporządkowany trim
niedoszacowane hidden assets
licencjonowany legitimate
grafityzowanie graphitisation
porządkowanie ordering
niezdecydowany undecided
skonfliktowany conflicted
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
źle sytuowany badly off
zróżnicowany diversified
zakonserwowany canned
czek awizowany advised check
legwan darwina Diplolaemus darwini
ukierunkowanie ORIEN
sklasyfikowany classified
niespodziewany unlooked-for
podekscytowany keyed-up
namagnesowanie magnetizing
niezdecydowany up a tree
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
namagnesowanie magnetisation
źle wychowany bad-mannered
niehonorowanie dishonour
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
naśladowanie impersonation
normalizowanie normalizing
zaangażowanie involvement
przegrupowanie reorganization
czek awizowany advised cheque
zarezerwowanie booking
błąkać się wander
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
być nadawanym be on the air
wyidealizowany idealized
zainteresowany interested
namagnesowanie magnetising
skoncentrowany concentrated
kwantyfikować quantify
pielęgnowanie nursing
podziękowanie thanksgiving
klasyfikowanie classification
rozproszkowany comminuted
dostosowywanie adjustment
podenerwowanie nervousness
przegrupowanie reorganisation
podekscytowany aerated
darowanie winy condonation
odmagnesowanie demagnetisation
głosowanie za ayes vote
pozycjonowanie ranking
niedysponowany off colour
zakwaterowanie accommodation
zainteresowany interested in
preliminowanie budgetting
nieskrępowany untrammelled
wulkanizowanie vulcanisation
rozpropagowany widespread
niedoszacowany understated
zaprojektowany designed
bez ładowania without a word of a lie
bez pyskowania none of your lip
spożytkowanie utilisation
fosfatyzowanie phosphatising
merceryzowanie mercerisation
powstrzymywany controlled
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
pobrzękiwanie jangle
podekscytowany excited
poddenerwowany nervous
wyeliminowanie elimination
odmagnesowanie demagnetization
atom znakowany labeled atom
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
gnu pręgowane common gnu
nieskrępowany unimpeded
zróżnicowany motley
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
niedoszacowane hidden asset
omul bajkalski Baikal powan
podekscytowany elate
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
merceryzowanie mercerization
podziękowania thanks
zainteresowany concerned
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
niezdecydowany irresolute
ukrywanie się to concealment
niedysponowany seedy
zaakcentowanie accentuation
nie rafinowany unrefined
zeuropeizowany westernized
klasyfikowanie assortment
skomplikowanie complexity
promieniowanie radiation
adoptowany syn adoptive son
zarejestrowany recorded
niedostosowany inadequate
niewyedukowany clerkless
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
maskowanie się disguise
legwan obrożny collared lizard
wole nurkujące wandering goitre
wykwalifikowany fully-fledged
zdyscyplinowany well-regulated
niestaranność want of care
zapotrzebowanie bid
uporządkowanie array
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
arowana srebrna silver arrowana
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
scynk paskowany Eumeces schneideri
niesprecyzowany unspecified
watowana kurtka donkey jacket
legwan obrożny common collared lizard
podekscytowanie excitement
zróżnicowanie diversity
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
wykwalifikowany trained
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
przeterminowany outdated
akara paskowana Nannacara taenia
zahipnotyzowany spellbound
sklasyfikowanie filing
na przechowanie for safekeeping
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
osoba mianowana appointee
zlasowany mózg brain is fried
niecywilizowany uncivilised
rozerwanie się burst
zautomatyzowany automated
niespodziewanie oddly enough
formowanie się formation
zdezorientowany bewildered
legwan pustynny ornate curlytail lizard
rozwiązłość wantonness
zarchiwizowanie filing
zróżnicowanie variety
pokrywanie się lapping
puder prasowany pressed powder
targowanie się bargaining
niecywilizowany uncivilized
targowanie się haggling
poddenerwowanie fluster
brak zahamowań wantonness
robić dygresje wander
nieutalentowany untalented
okres panowania reign
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
być opanowanym be as cool as a cucumber
rozemocjonowany intense
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
zaimprowizowany improvised
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
być ugotowanym haven't got a hope in hell
rozmagnesowanie degauss
niezdecydowanie indecision
prześladowanie molestation
Anodonta cygnea swan mussel
arowana srebrna arowana
zapotrzebowanie requirement
skoncentrowanie focus
wyżej cytowany above-cited
łabędź niemy mute swan
foka pręgowana Histriophoca fasciata
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
zdezorientowany bemused
wartościowanie judgment
niezdecydowanie indecisiveness
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
niespodziewanie surprisingly
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
arowana srebrna silver arawana
nie zaplanowany unplanned
czynić adwanse make advances to somebody
nie skorygowany uncorrected
arowana srebrna arrowana
rozpolitykowany political
gekon paskowany Gekko vittatus
zainteresowania interests
sieja pospolita powan
wypielęgnowany trig
rzeczy używane jumble
foka pręgowana ribbon seal
niespodziewanie all of a sudden
koncesjonowanie licensing
napój gazowany soda
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
zdezorientowany disorientated
legwan pustynny Leiocephalus personatus
odczuwać brak want for something
oddawanie moczu riddle
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
zapotrzebowanie request
zrekonstruowany restored
wiersz rymowany rhyme
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
gekon paskowany white-lined gecko
nauka stosowana applied science
prześladowanie persecution
gęś garbonosa swan goose
niekontrolowany offhand
licencjonowanie licensing
brak żywności want of food
zaklasyfikowany classified
karawana wozów wagon train
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
wykazywać brak want for something
zróżnicowanie diversification
niedoprasowanie short molding
zdyscyplinowany disciplined
wyreżyserowany directed
gekon paskowany white-striped gecko
nauki stosowane applied sciences
zarejestrowanie registry
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
nie lakierowany unvarnished
rejon wodowania alighting area
przygotowany na up for something
parowaniem itd. spissitude
administrowanie administration
arowana srebrna silver arowana
niedoprasowanie short moulding
scynk pascowany Eumeces fasciatus
akara paskowana golden dwarf cichlid
zdyscyplinowany self-disciplined
rozemocjonowany heated
niekontrolowany uncontrolled
Ernobius mollis waney edge borer
zużywanie się attrition
ukształtowanie configuration
opos pręgowany common striped possum
nieposzlakowany unblemished
mocno zbudowany husky-built
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
nieprzygotowany ill-equipped
czek limitowany limited check
zainteresowanie bag
Macaca cyclopis Taiwan macaque
legwan obrożny Crotaphytus collaris
blacha cynowana tin
niekontrolowany out of control
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
akara paskowana Nannacara anomala
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
niepowstrzymany wanton
zdezorientowany confused
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
nieposzlakowany spotless
mocno zbudowany stocky-built
arowana srebrna arawana
czek limitowany limited cheque
akara paskowana goldeneye cichlid
uprzywilejowany preferential
niekontrolowany incontinent
zaprotokołowany on record
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
węgloazotowanie nitrocarburizing
osoba ewakuowana evacuee
gęsto upakowany close-grained
gębal oczkowany dulit frogmouth
babka plamkowana Gobius sadanundio
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
zdziesiątkowany decimated
hiena cętkowana hyena
akara cętkowana Aequidens curviceps
nieprzystosowany inadequate
dobrze sytuowany comfortable
kolor symulowany dithered color
nieskomplikowany simple
zreformułowanie reformulation
godny ubolewania contemptible
być ignorowanym fall on stony ground
logowanie zdalne remote login
spożywanie krwi hematophagia
dobrze zbudowany well-built
syczek oczkowany bearded screech owl
nie wypróbowany untried
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
sikora sawannowa Parus thruppi
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
piona łuskowana Maximillian pionus
karta lądowania landing card
brać na dywanik take someone to task
hiena cętkowana laughing hyena
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
multipleksowanie multiplexing
niezaangażowany nonpartisan
zakaz parkowania no standing
dobrze zbudowany well knit
piona łuskowana Pionus maximiliani
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
spożywanie krwi haematophagia
wąż tajwański Taiwan beauty snake
sikora sawannowa Somali tit
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
niekwestionowany undisputed
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
niezaangażowany detached
mienie uratowane salvage
dobrze zbudowany well-knit
rzucać wyzwanie challenge
piona łuskowana scaly-headed parrot
hiena cętkowana spotted hyena
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
dane skorygowane revised data
żółw malowany painted turtle
sowica oczkowana northern boobook
program dotowany grant-aided scheme
niedoinwestowany undercapitalised
niewypoziomowany a little off
akara cętkowana flag cichlid
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
zostać zerwanym break up
Diomedea exulans wandering albatross
wyspecjalizowany specialized
niezaangażowany non-aligned
tkanina gumowana rubberised fabric
dobrze wychowany well-behaved
rzucać wyzwanie to challenge
papier woskowany wax paper
hiena pręgowana Hyaena hyaena
nieskomplikowany uncomplicated
suma skorygowana revised figure
przerwanie ognia armistice
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
babka plamkowana knight goby
akara cętkowana Laetacara curviceps
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
uprzywilejowanie preference
wyjmowanie dysku disk removal
Panoquina errans wandering skipper
być zszokowanym be appalled
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
hiena pręgowana striped hyaena
skumulowany zysk accumulated profit
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
łabędź czarny black swan
piona łuskowana scaly face pionus
system wbudowany embedded system
przerwanie ognia ceasefire
odczuwanie bólu algaesthesis
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
zsynchronizowany synchronized
bocja pręgowana zebra loach
niekwestionowany unquestioned
wanga hakodzioba hook-billed vanga
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
hiena pręgowana striped hyena
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
murena zebrowana zebra moray
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
Otus fuliginosus Palawan scops owl
atom zjonizowany ionised atom
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
dobrze zbudowany clean-limbed
urwany z choinki out in left field
akara kratkowana golden dwarf cichlid
wypośrodkowany middle-of-the-road
niesubordynowany insubordinate
drzym kreskowany Malacoptila striata
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
wydra cętkowana Lutra maculicollis
usuwanie śmieci waste disposal
dobrze sytuowany well-off
atom zjonizowany ionized atom
niekwantytatywny unquantifiable
spożywanie krwi hematophagy
silnie zbudowany well-set
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
bocja pręgowana Botia striata
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
nieskoordynowany uncoordinated
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
kabel ekranowany shielded cable
akara kratkowana Nannacara anomala
lora moręgowana dusky lori
handlowanie się chaffer
dobrze zbudowana well-endowned
wiek dojrzewania adolescence
dobrze wychowany refined
rozgorączkowany feverish
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
dobrze zachowany well preserved
podporządkowany conformable
ewidencjonowanie accounting
akara kratkowana goldeneye cichlid
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
żółw malowany Chrysemys picta
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
wole wędrujące wandering goitre
bocja pręgowana candy-stripe loach
lelek cętkowany star-spotted nightjar
łabędzi śpiew swansong
klucz sortowania sort key
sikora kapturowa Palawan tit
lora moręgowana dusky lory
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
sztuka gotowania cookery
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
babka plamkowana double fin goby
leń patentowany cookie-pusher
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
hiena cętkowana Crocuta crocuta
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
skomercjalizowany commercialised
tanrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
sesja głosowania voting session
syczek kreskowany Cuban screech owl
kusacz kreskowany Nothura maculosa
zawód wykonywany practised profession
przechadzać się wander
bilbil kreskowany striated bulbul
okadia pręgowana Chinese turtle
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
ulga inwestycyjna capital allowance
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
wiek zaawansowany OA
żmija żebrowana asp viper
szakal pręgowany Canis adustus
skomercjalizowany commercialized
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
rozentuzjazmowany mad keen
obszar zabudowany built-up area
warty odnotowania remarkable
osoba akceptowana persona grata
polowanie na lisa foxhunting
gębal łuskowany Gould's frogmouth
zbaczać z tematu wander
załatwiać sobie wangle
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
zdalne kierowanie remote control
owoce kandyzowane candied fruits
wiek zaawansowany old age
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
obrzęk Quinckego wandering oedema
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
zdalne sterowanie telecontrol
obszar zabudowany build-up area
przekwalifikowany overqualified
akumulowany popyt accumulated demand
być skrępowanym be backward in coming forward
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
arowana azjatycka Asian bonytongue
zdalne sterowanie remote control
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
rewanżować się repay
szczeżuja wielka swan mussel
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
adoptowana córka adoptive daughter
niezarejestrowany unregistered
napakowany gość beef
być naładowanym get high
leżakowania piwa beer storage cellar
brak zdecydowania indecisiveness
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
formowanie wirowe centrifugal molding
upakowanie danych data compaction
zdezaktualizowany obsolete
kusacz kreskowany spotted nothura
ciepło parowania heat of vaporisation
brak umiarkowania wantonness
okadia pręgowana Ocadia sinensis
koronowana głowa crowned head
jerzyk łuskowany mottled swift
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
orientowanie się understanding
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
formowanie wirowe centrifugal moulding
zdezaktualizowany out of date
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
najnowsze dzieło swansong
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
mniszka paskowana sharp-tailed munia
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
prawo głosowania suffrage
czas utrzymywania holding time
dobre sprawowanie good behaviour
niezainteresowany unconcerned
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
głosowanie tajne secret ballot
brzanka liniowana Puntius lineatus
zbyt zaawansowany too far gone
bączek smugowany Ixobrychus involucris
długo oczekiwany long-anticipated
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
bez przygotowania ad lib
chory dializowany dialyzed patient
bokser pręgowany Boxer - Brindle
napełnić wan run a tub
pętla sterowania control loop
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
katgut chromowany chromicised catgut
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
brzanka liniowana Barbus lineatus
bokser pręgowany Brindle Boxer
rzecz wybrakowana discarded
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
długo oczekiwany long awaited
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
być krytykowanym come under fire
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
obrzęk Quinckego wandering edema
podszywanie się impersonation
głosowanie jawne recorded vote
rozentuzjazmowany enthusiastic
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
niedofinansowanie underfunding
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
katgut chromowany chromicised gut
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
arowana azjatycka golden arowana
zdecentralizowany decentralised
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
skunks pręgowany Mephitis mephitis
źle przygotowany ill-equipped
lorika kreskowana striated lorikeet
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
zapracowana osoba going concern
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
zostać wykiwanym get a raw deal
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
ręcznie malowany hand-painted
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
masturbować się wank
katgut chromowany chromicized catgut
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
skunks pręgowany striped skunk
zdublowany podpis doubled sig
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
awanturować się fuss
legwanik obrożny collared lizard
zagmatwana sprawa snarl
wydanie drukowane print edition
tenrek pręgowany striated tenrec
kulczyk smugowany Ankober serin
brzanka liniowana striped barb
katgut chromowany chromicized gut
nie do opanowania unmanageable
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
niezainteresowany uninterested
jest obsługiwany operates
nineskondensowany uncondensed
kraska kreskowana rufous-crowned roller
wanna hartownicza quenching pit
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
żmija żebrowana asp
zająkiwanie się stammer
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
swoboda testowania testamentary freedom
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
karawan pogrzebowy bone box
niezróżnicowanie indifference
wykastrowany baran wether
metalik łuskowany brassy metaltail
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
niestosowanie się non-conformance
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
mleko humanizowane humanized milk
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
zbudowanie od nowa rebuilding
niewykwalifikowany unqualified
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
metalik łuskowany scaled metaltail
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
brzanka kropkowana golden dwarf barb
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
fundusz asygnowany expense allowance
związek znakowany labelled compound
rozpoznawanie mowy speech recognition
suseł moręgowany Citellus citellus
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
uszatka kreskowana fearful owl
formowanie otwarte molding in open sand bed
wyrazy uszanowania compliments
egzekwowanie prawa law enforcement
niezidentyfikowany unidentified
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
plan postępowania plan of action
żółw pręgowany green-headed turtle
wełna karbikowana curly wool
forma do odlewania font mold
zrewanżować się reciprocate
siarka sublimowana sublimed sulfur
smarowanie silnika engine lubrication
łysoń kreskowany naked-faced barbet
korumba cętkowana flag cichlid
źle zorganizowany disorganized
zdeklarowana panna confirmed singleton
warunek sterowania controlling condition
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
nogal prążkowany mallee fowl
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
nauka o poznawaniu cognitive science
niewykwalifikowany unskilled
towary importowane imports
siarka sublimowana sublimed sulphur
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
opakowanie zwrotne returnable packing
nadawanie połysku polishing
karawan pogrzebowy Black Maria
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
kastrowanie drobiu caponising
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
nogal prążkowany malleefowl
jest zarezerwowane it has your name on it
usatysfakcjonowany pleased
zrewanżować się repay
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
zindywidualizowany individualised
żółwik malowany painted turtle
komputer wbudowany embedded computer
frankolin malowany Francolinus pictus
chromowanie twarde hard chromium plating
skumulowane zapasy accumulated stocks
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
ocena zintegrowana assessment center
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
systemy kierowania Command and Control Systems
karawan pogrzebowy dead wagon
zdzwaniać się z touch base
kastrowanie drobiu caponizing
suseł moręgowany Spermophilus citellus
ogłoszenia drobne want ads
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
ćwirek plamkowany sage sparrow
brzanka pręgowana banded barb
wanga krasnosterna red-tailed vanga
mleko fermentowane cultured milk
nakaz aresztowania capias
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
drugie dojrzewanie after-ripening
korumba cętkowana Laetacara curviceps
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
ocena zintegrowana assessment centre
syczek palawański Palawan scops owl
mieć zastosowanie to apply
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
źle zorganizowany disorganised
samoporządkowanie self-organisation
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
komitet planowania policy committee
spodziewanie się anticipation
być zrezygnowanym feel blue
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
mikroprogramowanie microcoding
groźne zachowanie threatening behaviour
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
puchacz kreskowany Bubo philippensis
chlorosulfonowanie sulfochlorination
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
dziecko adoptowane adoptive child
nogal prążkowany Leipoa ocellata
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
legwan z Galapagos land iguana
głupie zachowanie foolery
bez zaangażowania flatly
prowizja skalowana scaling commission
dzień głosowania polling day
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
solidnie zbudowany built like a brick shit house
forma do odlewania font mould
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
żółw pręgowany Hermann's tortoise
sposób zachowania air
zabawa w chowanego blind man's buff
korumba cętkowana sheepshead acara
malowanie pędzlem brushing
dziecko adoptowane adopted child
azbest palladowany palladised asbestos
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
naszywana kieszeń patch-pocket
wanga krasnosterna tit shrike
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
wezwać na dywanik haul up on the carpet
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
wart opublikowania newsworthy
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
normy księgowania accounting standards
nakaz aresztowania detention order
żółwik malowany Chrysemys picta
dublowanie dysków disk duplexing
wykrywanie intruza intruder detection
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
klucz indeksowania index key
związek znakowany labeled compound
przeklasyfikowanie reclassification
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
dziecko adoptowane ACD
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
wanga białogłowa Artamella viridis
samoporządkowanie selforganization
chronka pręgowana barred antshrike
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
korumba cętkowana Acara curviceps
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
frankolin malowany painted francolin
dublowanie dysków disk mirroring
zabawa w chowanego peekaboo
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
stanowcze wezwanie clarion call
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
puszczyk zebrowany black-banded owl
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
kukułka sawannowa Cuculus gularis
żółw pręgowany Greek tortoise
wanga białogłowa white-headed vanga
test randomizowany randomized test
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
przerwanie ciąży abortion
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
korumba cętkowana blunthead cichlid
nakaz odszkodowania compensation order
wychowanie fizyczne PE
węże do polewania hosepipes
godny pożałowania sorry
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
wyszukiwanie danych data retrieval
mocowanie obiektywu lens mount
narażać na szwank jeopardize
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
doręczać wezwanie serve a writ
opona przepompowana overinflated tyre
żmija lewantyńska Laventine viper
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
skierowany ku morzu seaward
znakowany izotopowo radiolabelled
wychowanie fizyczne physical education
sumowanie dwójkowe binary addition
kureczka kreskowana striped crake
narażać na szwank jeopardise
kukabura łuskowana Dacelo tyro
postępowanie karne criminal action
ryzyko wkalkulowane calculated risk
masowe aresztowanie mass arrest
modulator hamowania brake appropiating device
panowanie nad sobą self-control
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
bank koncesjonowany chartered bank
żmija lewantyńska levantine viper
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
gołąbek zebrowany Geopelia striata
notowanie giełdowe stock exchange quotation
upolowana zwierzyna quarry
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
obręcz okołkowana studed tire
puszczyk pręgowany African wood owl
kusaczka kreskowana elusive antpitta
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
niedokapitalizowany undercapitalised
lądowanie awaryjne forced landing
wychowanie fizyczne games
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
filtrowanie zacieru lautering
żmija lewantyńska Vipera lebetina
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
sterowanie gaźnika carburetter control
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
molestowanie dzieci child abuse
idealnie dopasowany fully-fashioned
bardzo zdenerwowany spewin'
nie ma zastosowania NA
skumulowany fundusz accumulated fund
mianowany na stałe in ordinary
suseł perełkowany Citellus suslicus
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
żararaka paskowana green jararaca
mało prawdopodobny wan
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
smolarek łuskowany southern anteater-chat
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
sterowanie gaźnika carburettor steering
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
odwzorowanie obrazu image mapping
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
w pełni dopasowany fully-fashioned
tandetnie zbudowany jerry-built
formowanie tłoczne compression molding
sortowanie rosnące ascending sort
bardzo zdenerwowany spewing
całkowite zerwanie clean break
ugotowany na twardo hard-boiled
odpis amortyzujący amortization allowance
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
pacjent dializowany dialysed patient
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
żararaka paskowana green jaracaca
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
filander pręgowany banded hare wallaby
wołowina peklowana corned beef
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
gołąbek zebrowany zebra dove
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
sterowanie migawką shutter control
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
formowanie na zimno cold molding
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
pacjent dializowany dialyzed patient
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
niedokapitalizowany undercapitalized
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
zbudowany bez planu rambling
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
suseł perełkowany spotted souslik
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
drozdoń łuskowany Sunda thrush
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
łabędź krzykliwy hooper swan
umocowanie kątnicy caecopexy
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana gray trigger
wywoływanie barwne color development
formowanie obrotowe rotational molding
wikłacz łuskowany Speke's weaver
mocowanie bagnetowe bayonet mount
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
pacjent dializowany hemodialyzed patient
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
łabędź krzykliwy whistling swan
umocowanie kątnicy cecopexy
formowanie tłoczne compression moulding
nurkowanie z rurką snorkeling
rogatnica paskowana gray triggerfish
konto oprocentowane interest-bearing account
zachowanie nie fair dirty pool
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
nieoczekiwany zjazd sideslip
godny naśladowania imitable
mleko skondensowane evaporated milk
leśnica kreskowana Drymophila devillei
puchatek łuskowany hoary puffleg
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
nie przereklamowany all it's cracked up to be
wanga białogardła Van Dam's vanga
owocojad łuskowany black-throated cotinga
Coregonus lavaretus powan
Dzień Zwiastowania Lady-day
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
kredyt prolongowany extended credit
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
rogatnica paskowana Balistes capriscus
narażać na szwank damage
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
rogatnica paskowana grey trigger
boks do głosowania voting booth
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
godny naśladowania shining
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
deska do prasowania ironing board
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
leśnica łuskowana Drymophila squamata
zmienić zachowanie change one's tune
odbiegać od tematu wander from the subject
wanga białogardła Xenopirostris damii
zaczepne zachowanie aggro
siniaczek paskowany Claravis godefrida
przystosowanie się adjustment
kukabura łuskowana spangled kookaburra
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
usatysfakcjonowanie fulfilment
panaka prążkowana royal pleco
pokutnik plamkowany speckled mourner
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
godny pożałowania regrettable
kukułka kreskowana Cuculus fugax
rogatnica paskowana grey triggerfish
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
test zrandomizowany randomized test
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
kiściec łuskowany Lophura lathami
leśnica kreskowana striated antbird
zasady księgowania accounting principles
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
łabędź krzykliwy whooping swan
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
wychowanie fizyczne physical training
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
przewidywane zasoby assumed reserves
brodal perełkowany Abyssinian barbet
rudzielec paskowany flammulated treehunter
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
łabędź krzykliwy whooper swan
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
opona przepompowana overinflated tire
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
zaangażowanie się commitedness
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
porządek sortowania sort order
list zapieczętowany sealed letter
wykastrowany królik capon
wezwanie do zapłaty call
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
być niezdecydowanym vacillate
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
zachowanie natrętne compulsive behavior
brak zainteresowania disinterestedness
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
naładowany z czubem loaded to the hilt
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
Scleropages formosus Asian arowana
porządek sortowania sort sequence
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
farbowany socjalista champagne socialist
współwystępowanie coexisting
człowiek afektowany la-di-da
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
leporinus pręgowany black-banded leporinus
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
zachowanie natrętne compulsive behaviour
Heteroscelus incanus wandering tattler
niedopompowana opona underinflated tyre
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
stosowany po goleniu after-shave
centralne ogrzewanie central heating
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
niedopompowana opona underinflated tire
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
prawo do głosowania vote
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
Pedionomus torquatus plains wanderer
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
mocno podekscytowany wired
iść na głosowanie go to the polis
stopy oprocentowania interest rates
mrowiniec łuskowany squamate antbird
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
wystawiać na szwank jeopardize
mający zastosowanie applicable
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
rzeczy do prasowania ironing
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
pułk zmechanizowany armoured regiment
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
formowanie wtryskowe injection moulding
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
sortowanie malejące descending sort
Pachycephala plateni Palawan whistler
pozostawanie w parze coupledom
przepiór kreskowany singing quail
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany peaceful dove
średniozaawansowany intermediate
gołąbek łuskowany Geopelia placida
zasady postępowania code of conduct
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
godziny urzędowania office hours
żyć z kombinowania live by one's wits
łabędź trąbiący trumpeter swan
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
gąbka do pudrowania powder puff
być przetrzymywanym be in custody
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
podejmowanie decyzji decision-making
pies wytresowany tak sniff dog
glutation utlenowany oxidised glutathion
brezent impregnowany groundsheet
weksel niehonorowany dishonoured bill
planowany kanibalizm planned cannibalisation
wychowanie seksualne birds and the bees
sprzedaż pozorowana wash sale
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
godziny urzędowania business hours
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
niespodziewany zwrot revulsion
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
być zainteresowanym have a stake
specjalnie zbudowany built on purpose
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
formowanie rotacyjne rotational molding
rachunek zablokowany blocked account
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
księżyc ubywający waning moon
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
przepiór kreskowany long-clawed quail
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
glutation utlenowany oxidized glutathion
zapracować na awans earn promotion
planowany kanibalizm planned cannibalization
szczotka do dywanów carpet sweeper
wychowanie zdrowotne health education
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
buszówka kreskowana striated thornbill
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
zaspokajać potrzeby satisfy wants
godziny urzędowania opening hours
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
głosowanie listowne postal ballot
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
specjalnie zbudowany purpose-built
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
wykładzina dywanowa fitted carpet
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
zaawansowany wiekiem advanced in years
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
zachowanie poznawcze cognitive behavior
frankolin łuskowany scaly francolin
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
być zdeterminowanym be dead set on something
współwystępowanie co-existing
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
wykrywanie błędów error detection
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
kontrolowanym tempie pace oneself
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
głosowanie pocztowe postal ballot
dobrze poinformowany up-to-date
Scleropages formosus golden arowana
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
owiewany przez wiatr windblown
formowanie rotacyjne rotational moulding
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
pędzel do malowania paintbrush
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
umocowanie pierwotne original authorisation
brak zainteresowania short shrift
stukacz świerkowiec waney edge borer
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
formowanie maszynowe machine molding
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
rudzielec kreskowany striped treehunter
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
głosowanie pocztowe postal vote
zachowanie ryzykowne risk behavior
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
materac do pływania lilo
panierowane krewetki scampi
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
umocowanie pierwotne original authorization
brak zainteresowania summary treatment
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
gęś łabędzionosa swan goose
formowanie maszynowe machine moulding
ułożyć rymowan rhyme
używana w Wietnamie banana clip
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
zachowanie ryzykowne risk behaviour
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
opakowanie tekturowe cardboard package
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
materac nadmuchiwany airbed
pasowanie na rycerza accolade
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
pustkowik kreskowany striated calamanthus
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
wypracowanie szkolne theme
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
przepiór łuskowany scaled quail
tylne okno ogrzewane backlight heater
być niezdecydowanym wobble
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
prawo do głosowania suffrage
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
język programowania programming language
materac nadmuchiwany air mattress
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
skierowanie do pracy placement
powszechnie używany in common use
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
dyplomowany księgowy professional accountant
Osteoglossum formosum Asian arowana
kraj niezaangażowany non-aligned state
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
bazyliszek pręgowany striped basilisk
sterowany zdarzeniami event driven
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
badanie randomizowane randomized trial
postępowanie sądowe court case
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
przystosowywanie się adaptation
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
chwastówka sawannowa siffling cisticola
zysk po opodatkowaniu profit after tax
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
fletówka palawańska Palawan whistler
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
akumulowana dywidenda accumulated dividend
kowaliczek kreskowany striated sittella
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
testowanie empiryczne empirical testing
świergotek smugowany Anthus bannermani
skierowany do środka inward
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
kartka do głosowania voting paper
zdobywanie pieniędzy fund-raising
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
poszukiwanie skarbów treasure hunt
formowanie z plackiem molding with cake
technika zaawansowana at
ślubowanie poselskie affirmation
usługi katalogowania catalog services
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
pałeczka do spawania filler rod
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
akcje uprzywilejowane preferred stock
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
użytkowanie ustalone established use
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
przysypywanie ziemią banking with earth
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
kompletnie zwariowany stark raving mad
formowanie z plackiem moulding with cake
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
liposom stabilizowany stabilised liposome
odraczać głosowanie defer a vote
wywoływanie obrzęku edematization
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
oprocentowanie stałe fixed interest
być sprzedawanym za retail
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
kabina do głosowania polling booth
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
fagocytowanie krwinek hematophagia
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
poszukiwanie zdobyczy prowl
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
finansowanie wstępne advance financing
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
postępowanie sądowe court action
atak z przygotowaniem deliberate attack
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
jaskółka kreskowana greater striped swallow
zinstytucjonalizowany institutionalized
akcja uprzywilejowana preference share
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
wzajemne poszanowanie mutual respect
barwienie galwaniczne galvanic coloring
rejon zainteresowania area of interest
zostać zapudłowanym hit the bricks
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
zachowanie konsumenta consumer behavior
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
formowanie laminatów laminate molding
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
niespodziewanie duży bumper
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
badanie randomizowane randomized research
całkiem ześwirowany plumb loco
zmieniać umeblowanie refurnish
zostać zapuszkowanym hit the bricks
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
sieć zcentralizowana centralised network
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
stawki oprocentowania money rates
akcje uprzywilejowane preference shares
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
zachowanie konsumenta consumer behaviour
zbyt rzadko stosowany under-used
formowanie wytłoczne extrusion moulding
zachowanie napastliwe agonistic behavior
łabędź południowy Chatham Island swan
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
strzępiel cętkowany spotted bass
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
zdejmowanie nadkładu baring
badanie randomizowane randomized study
bazyliszek pręgowany brown basilisk
Święto Zwiastowania Lady-day
wysokie opodatkowanie high taxation
kompletowanie obsady casting
sieć zcentralizowana centralized network
salangana palawańska Palawan swiftlet
postępowanie sądowe legal proceedings
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
formowanie wytłoczne extrusion molding
Osteoglossum formosum golden arowana
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
kabina do głosowania voting booth
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
wymeldowanie z hotelu check-out
owocojad prążkowany barred fruiteater
powszechnie stosowany ubiquitous
naganne postępowanie wrongdoing
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
księgowy dyplomowany chartered accountant
fagocytowanie krwinek haematophagy
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
naładowany po brzegi plump full
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
usługi katalogowania catalogue services
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
przygotowanie do zimy winterization
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
formowanie narzucarką slinger moulding
pustułka prążkowana Falco zoniventris
błotniak prążkowany cinereous harrier
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
przeładowany ozdobami fussy
rozmiłowany w teatrze stage-struck
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
formowanie uderzeniowe impact molding
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
błotniak prążkowany Circus cinereus
niekontrolowany ogień wildfire
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
piechota zmotoryzowana light infantry
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
ponowne sformułowanie reformulation
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
łabędź czarnodzioby Tundra swan
buforowanie klawiatury keyboard buffering
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
równość traktowania equality of treatment
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
legwan czerwonogardły Carolina anole
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
programowanie wizualne visual programming
łabędź czarnodzioby whistling swan
kupowanie kota w worku a pig in a poke
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
wyborca niezdecydowany floating voter
kocioł opromieniowany radiant boiler
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
spełniać oczekiwania hit the spot
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
ogólnego zastosowania general-purpose
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
zwłaszcza wierszowana gest
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
usiłowanie zabójstwa attempted murder
niestosowanie przemocy non-violence
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
umarzać postępowanie to discontinue
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
aparat do sulfonowania sulphonator
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
spełniać oczekiwania measure up
skrzyżowane piszczele crossbones
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
niegrzeczne zachowanie bad form
głosowanie pośrednie block vote
oprogramowanie darmowe freeware
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
sterowanie przepływem flow control
przygotowanie do siewu bedding
kwota wolna od podatku tax allowances
uprawnienia delegowane delegated powers
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
skrzyżowane piszczele cross-bones
tabela materializowana materialised table
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
parkowanie na drugiego double parking
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwariowany na punkcie nuts about
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
wykrywanie konfliktów conflict detection
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
kwota wolna od podatku personal allowances
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
udawanie kogoś innego imposture
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
tabela materializowana materialized table
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
kwota wolna od podatku allowances against tax
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
tęgoster prążkowany barred woodhewer
niegrzeczne zachowanie naughtiness
obstawanie przy czymś assertion
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
zabójstwo zaplanowane intended murder
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
formowanie artystyczne ornamental moulding
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
zdalne administrowanie remote administration
pożyczka amortyzowana amortised loan
wystrojony jak ta lala swanked-up
dzięciolik łuskowany Campethera notata
opanowanie technologii know-how
być poddawanym testom be in beta
formowanie narzucarką slinger molding
pustułka prążkowana banded kestrel
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
pędzelek do pudowania loose powder brush
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
formowanie artystyczne ornamental molding
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
rachunek zaksięgowany booked account
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
centrum kierowania NATO Allied control centre
odszkodowanie nominalne nominal damages
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
stopień skomplikowania complexity
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
wyszukiwanie informacji information retrieval
adresowanie symboliczne symbolic addressing
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
bar dla zmotoryzowanych drive-in
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
udział w odszkodowaniu contribution
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
piechota zmechanizowana armoured infantry
przyjąć w głosowaniu vote through
pismo z podziękowaniem address of thanks
bar dla zmotoryzowanych drive-through
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
obóz dla internowanych internment camp
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
spółka zarejestrowana corporation
stopniowanie trudności grading
piechota zmechanizowana mechanized infantry
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
bombardowanie taktyczne tactical bombing
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
skierowany do wewnątrz inward
rozstęp studentyzowany studentised range
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
Dowodzenia i Kierowania NC3B
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
polowanie na czarownice witch-hunt
dojrzewanie posprzętne after-ripening
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
rozstęp studentyzowany studentized range
formowanie w skrzynkach flask moulding
przeciwciało znakowane labelled antibody
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
terytorium zaanektowane annexed territory
klinochwostka paskowana Tapera naevia
pirackie oprogramowanie warez
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
oddziaływanie wzajemne interaction
wiązanie spolaryzowane polarised bond
posuwanie się naprzód advancement
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
postępowanie nieważne mistrial
styl pływania pieskiem dog paddle
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
formowanie w skrzynkach flask molding
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
formowanie z obracaniem turn-over moulding
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
ograniczone głosowanie limited voting
możliwy do tolerowania tolerable
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
zachowanie automatyczne automatic behaviour
pirackie oprogramowanie bootleg software
rachunek nieuregulowany outstanding account
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
projektowanie dokumentu drafting
kwestie uprzywilejowane privileged questions
dość wylegiwania się up with you
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
procedura postępowania code of practice
hartowanie płomieniowe flame hardening
wartość zadeklarowana declared value
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
akcentowana miara taktu downbeat
powszechnie akceptowany wingspread
odszkodowanie za straty compensation for damage
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
turystyka kwalifikowana qualified tourism
centrum kierowania NATO Allied control center
okazywać niezdycowanie shilly-shally
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
wzajemne oddziaływanie interplay
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
wybierać w głosowaniu elect
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
przechowywanie w piwnicy cellerage
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
powszechne występowanie prevalence
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
głosowanie alternatywne preferential vote
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
opodatkowany u źródła taxed at source
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
akcje nieuprzywilejowane equities
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
pielęgniarz dyplomowany SEN
udziały uprzywilejowane preferred shares
nieuczciwe postępowanie foul-play
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
najbardziej utalentowana alpha geek
niedopompowane ogumienie underinflated tire
oficjalne podziękowanie vote of thanks
być czymś udekorowanym sport
posuwanie się na przód progress
użytkownik autoryzowany authorized user
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
szacowany czas przybycia estimated time arrival
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
laminowane okno przednie laminated windscreen
dwanaście i pół centa bits
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
stawiać przed wyzwaniem put to the test
udziały uprzywilejowane preferred stock
przeładowanie funkcjami creeping featurism
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
terapia spersonalizowana personalised therapy
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
zaimprowizowana mównica soapbox
wyrażać podziękowania acknowledge
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
laminowane okno przednie laminated windshield
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
przypisywanie złej woli imputation of malice
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
niewłaściwe zachowanie bad form
oprogramowanie klienckie client software
nadużywanie narkotyków drug abuse
nocowanie w schroniskach hostelling
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
zaplanowany na początku original
odszkodowanie określone special damages
zgrupowanie kilku domów hamlet
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
oprogramowanie serwisowe underware
niegodziwe postępowanie iniquity
wezwanie trzeciej strony third party notice
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
produkcja znormalizowana standardised production
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
mechanizm funkcjonowania machinery
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
przeskakiwanie kanałów channel hopping
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
być ostro skrytykowanym be pilloried
głosowanie alternatywne AV
najbardziej zaawansowany cutting-edge
zdolny do przystosowania adaptable
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
podziękowania autorskie acknowledgements
doktryna powstrzymywania containment
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
czarodziejska różdżka magic wand
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
dzioborożec palawański Palawan hornbill
nienotowany na giełdzie unlisted
przekazywanie sygnałów cell signaling
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
głosowanie preferencyjne preferential vote
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
oprogramowanie zespołowe groupware
zawieszenie postępowania stay of proceedings
zamiłowanie do książek bookishness
formowanie przez maczanie dip molding
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
wyselekcjonowana część pick
spisywać dyktowany tekst take dictation
cena regulowana urzędowo government-regulated price
pielęgniarka dyplomowana SEN
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
formowanie przez maczanie dip moulding
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
nie zostać zrealizowanym to bounce
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
postawić pod głosowanie put the question
pilot zdalnego sterowania remote controller
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
miarkowanie odszkodowania measure of damages
przekazywanie argumentów argument passing
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
zarzut wysuwany w obronie plea
podróżowanie autostopem hitch-hiking
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
podróżowanie autostopem hitchhiking
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
uprawniony do głosowania entitled to vote
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
odchylenie standaryzowane standardised deviation
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
ogłosić zainteresowanie declare an interest
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
żółw malowany zachodni western painted turtle
licencjonowany archiwista ART.
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
głosowanie preferencyjne alternative vote
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
licencjonowany archiwista accredited record technician
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
czuć się podenerwowanym have butterflies
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
ofiarowanie chleba i wina oblation
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
wzbudzać zainteresowanie generate interest
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
niewłaściwe dopasowanie misfit
oprogramowanie techniczne underware
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
niemożliwy do opanowania ungovernable
szkoda spowodowana burzą storm damage
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
preferencyjne traktowanie preferential treatment
głosowanie preferencyjne AV
osoba poddawana ewakuacji evacuee
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
możliwy do naśladowania imitable
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
być naszpikowanym lekami be drugged up
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
dotychczas nie publikowany not yet published
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
mieć podobne zapatrywania be like-minded
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
równoczesne występowanie coexisting
zawór sterowany silnikiem motorized valve
krótki start i lądowanie short take-off and landing
zrywanie majowych kwiatów Maying
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
przepracowany po niedzieli Mondayish
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
formowanie na wosk tracony investment molding
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
użytkownik zarejestrowany registered user
formowane włókno szklane moulded fibre glass
promieniowanie podczerwone infrared radiation
los jest przypieczętowany fate is sealed
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
większość kwalifikowana qualified majority
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
dodatkowa tura głosowania additional ballot
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
wybór trybu postępowania election
legwan czerwonogardzielowy green anole
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
przeprowadzać głosowanie take a vote
zaopatrywanie w żywność catering
ciągłość postępowania continuity of proceedings
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
zostać źle potraktowanym get a raw deal
spowodowanym wypiciem piwa beery
nie spełniający wymogów wanting
zameldowanie się w hotelu check-in
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
system sprawowania władzy government
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
dzielność promieniowania luminosity
przechowywanie w magazynie warehousing
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
równoczesne występowanie co-existing
możliwość opatentowania patentability
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
dotychczas nie publikowany NYP
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
podlegający opodatkowaniu taxable
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
pożyczka nieoprocentowana free credit
określenie oprogramowania bad
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
zawór sterowany silnikiem motorised valve
chorobliwe zainteresowania proclivity
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
oderwany od życia realnego long-haired
mieć odmienne zapatrywania dissent
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
skonsumowanie małżeństwa consummation
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
drukarka współużytkowana shared printer
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
publiczne okazywanie uczuć public affection
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
formowanie przez zanurzenie solvent molding
czas użytkowania komputera computer time
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
głosowanie przez powstanie division vote
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
żółwik malowany zachodni western painted turtle
niczym nie usprawiedliwiony wanton
zgłoszony do opatentowania patent pending
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
kura hodowana na wolności free-range chicken
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
zapasowe centrum kierowania alternate control center
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
własnoręcznie udekorowany self-styled
tracić panowanie nad sobą see red
odmówić honorowania czeku dishonour a check
oderwany od rzeczywistości unreasonable
pisać drukowanymi literami type
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
podsumowanie wyników pracy performance review
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
być bardzo zainteresowanym be big on something
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
poderwanie przedniego koła wheelie
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
powstawanie elementów krwi hematogenesis
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
kontrolowany przez państwo government-controlled
szkoda spowodowana pożarem fire damage
oderwany od rzeczywistości unreal
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
możliwy do zakwestionowania questionable
przerywana praca wycieraczek mist action
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
oczekiwana długość życia life expectancy
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
powszechnie stosowany język lingua franca
profilowana listwa ściekowa drip rail
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
pasta do smarowania pieczywa marmite
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
procedura współdecydowania co-operation procedure
programowanie komputera IPSC cubing
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
stracić panowanie nad sobą lose it
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
procedura współdecydowania co-decision procedure
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
tryb postępowania sądowego track
oprogramowanie konferencyjne conference software
żółw malowany południowy southern painted rurtle
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
udawać brak zainteresowania play hard to get
należność uprzywilejowana prior charge
stracić panowanie nad sobą blow up
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
rozpływać się w powietrzu wane
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
należność uprzywilejowana preferential debt
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
głosowanie na listy partyjne party list vote
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
głosowanie na listy partyjne party list voting
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
nieruchomość zarejestrowana registered land
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
głosowanie na listy partyjne party-list vote
okazywać niepohamowany gniew rage
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
głosowanie na listy partyjne party-list voting
zróżnicowany kolorystycznie pied
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
niesprawiedliwie potraktowany wronged
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
odpukać w niemalowane drewno touch wood
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
niespodziewanie się pojawić happen along
postępowanie administracyjne administrative proceeding
melodia wygrywana przez zegar bong
postępowanie administracyjne administrative procedure
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
szybki do przygotowania obiad TV dinner
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
przekazywanie do rozpatrzenia referral
pokrywanie czernią platynową platinization
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
dmuchane rękawki do pływania water wings
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
decyzja o trybie postępowania allocation
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
częstotliwość występowania frequency of occurence
wstrzymać się od głosowania abstain
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
być całkowicie przygotowanym be up and running
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
chcieć w czymś uczestniczyć want in
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
zazwyczaj serwowana z napojami canape
być w centrum zainteresowania be in the limelight
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
zazwyczaj serwowana z napojami canap
Więcej wyników dla "wan"