"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
onan wanker
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
chce wants
wanna bathtub
awans advancement
zwany named
dupek wanker
zwany called
kutas wankie
modny swanky
wanad vanadium
dywan carpet
zwany ycleped
wanna tub
wanna bath
wanna bath-tub
sieja powan
sroka Saskatchewan pheasant
cwany canny
blady wan
cwany streetwise
pręt wand
batuta wand
słaby wan
nikły wan
rydwan chariot
wandal vandal
rwanie throb
maleć wane
udawany dummy
cwaniak wise-ass
dawanie dation
urywany jerky
porwany abducted
kwantum quantum
arowana arowana
cienias wanker
cwaniak smartie-pants
arowana silver arrowana
buława wand
cwaniak smart aleck
bałwan snowman
udawany brummagem
cwaniak smarty-pants
nazwany named
narwany feisty
trwanie duration
nazwany called
parawan screen
bałwan nitwit
arowana silver arawana
udawany meretricious
wsuwany slip-on
arowana arrowana
chcieć want
wezwany called
brzdęk twang
wanderu lion-tailed macaque
bałwan fink
rezerwa allowance
dywanik rug
chcieć wanna
chowany retractable
pozwany defence
porwany ragged
cwaniak fox
bałwan airhead
porwany kidnapped
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
chcieli wanted
gwanako Lama guanicoe
sawanna savannah
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
z braku for want of something
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
opadać be on the wane
mizerny wan
udawany sham
udawany assumed
bałwan turkey
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
spadać be on the wane
arowana arawana
cwaniak dodger
bałwan twit
znikać wane
cwaniak smoothie
wanderu Macaca silenus
biegacz plains wanderer
chcieć to want
cwaniak sly dog
gwanako guanaco
nazwany dubbed
karawan hearse
używany used
pakowany packaged
udawanie histrionics
zerwanie severance
wyzwanie challenge
matactwo wangle
awantura pother
udawanie sham
zmywanie washing-up
gasnąć wane
szczwany slippery
awantaż advantage
wykiwany ripped off
czuwanie watch
ziewanie yawning
awantura row
gazowany effervescent
niknąć wane
wytworny swanky
podawany served
wymagać want
porwania hijackings
używany in-service
oszustwo wangle
udawanie selective ignorance
gotowany boiled
karawana caravan
porwanie abduction
ubywanie decline
używany hand-me-down
zapomoga allowance aid
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
oderwany abrupt
gotowany cooked
datowany of
sawantka blue-stocking
ostatnie swansong
poprawka allowance
wezwanie appeal
knowania machinations
usuwanie elimination
sawantka bluestocking
jak leci wagwan
datowany dated
malowany painted
nazywany ycleped
gazowany sparkling
jak leci wa'gwan
schowany hidden
pozwanie citation
szczwany leery
zasiłek allowance
jak leci war gwan
datowany dd
udawanie affectation
usuwanie expulsion
używany secondhand
odbywany held
gazowany gassy
gazowany fizzy
hamowany controlled
używany second-hand
zanikać wane
wezwanie call
wanienka tubby
jak leci wha'gwan
awantura fuss
czuwanie wake
schowany concealed
zmywanie ablution
zerwanie breakdown
nazwanie cognomination
fazowany bevelled
potrzeba want
awantura rumpus
czuwanie waking
zerwanie rupture
omdlały wan
awantura wrangle
awantura stramash
Botswana Botswana
niepełny wanting
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
zerowanie neutralisation
losowanie drawing
szanowany honoured
hodowanie breeding
dropiatka plains wanderer
ugotowany dead meat
panowanie mastery
opanowany self-controlled
woskowany waxed
awangarda avant-gardism
ładowany chock-full
gotowanie cooking
kreowanie creation
zalewanie circumfusion
elegancki swanky
zachowany preserved
szanowany respectable
tokowanie balderdash
zerowanie neutralization
śpiewany sung
używanie usage
pływanie swimming
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
ugotowany toast
awangarda vanguard
szanowany reputable
tresowany trained
gotowanie coction
panowanie rule
kierowany led
szanowany respected
panowanie reign
zerowanie setting to zero
nadawanie broadcasting
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
wbudowany embedded
wychowany raised
bałwanek snowman
luzowanie relief-in-place
opanowany easy-going
serwowany served
używanie using
panowanie grip
wymywanie washout
malowanie painting
wodowanie launch
mianowany appointed
opanowany steady
wirowanie rotation
uradowany joyful
znakowany labeled
wirowanie spinning
losowanie randomisation
wydawanie spending
koskoroba coscoroba swan
rymowanka rhyme
watowanie wadding
blednąć wan
wychowany brought up
stosowany applied
mocowanie fixing
opanowany controlled
pragnąć want
zmasowana ballyhoo
szanowany esteemed
do diaska wanklore
wyjmowany removable
polowanie prowl
losowanie randomization
peklowany corned
wandalizm vandalism
nabywanie acquisition
alokowany allocated
dozowanie dosage
szanowany venerated
głąbiel powan
ogrzewany heated
kupowanie buying
nadawanie yap
pakowanie packaging
kupowanie acquisition
izolowany isolate
uradowany jubilant
anodowany anodised
stonowany watered down
animowany animated
pasowanie fit
pozowanie sham
edytowany edited
nadawanie transmission
wylewanie flooding
rozerwany torn
farbowany dyed
pakowanie packing
izolowany isolated
uradowany joyous
szanowany honored
wędrowny wandering
anodowany anodized
szacowany estimated
stonowany watered-down
pucowanie rub
żądanie want
losowanie draw
polowanie shoot
odlewanie moulage
tak zwany so-called
skrawanie machining
Łabędź swan
panowanie Dominion
Ewangelia Gospel
kierowany guided
uradowany overjoyed
stonowany sober
szanowany estimated
panowanie ascendancy
upakowany squeezed
awangarda avant garde
opanowany unexcitable
trenowany trained
tak zwany soi-disant
obcowanie intercourse
obmywanie ablution
falowanie ripple
kierowany conducted
uradowany glad
mianowany appointive
losowanie ballot
ugotowany dust
anulowany cancelled
kapowanie snitchsqueal
ukosowany bevelled
ugotowany belly up
panowanie ascendency
dodawanie addition
awangarda avant-garde
awangarda van
blednąć wane
polowanie hunting
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
oblewanie circumfusion
oczarowany rapt
spamowanie spamming
mianowanie investiture
wychowanie breeding
zwariowany touched
pojmowanie insight
rozerwanie tear
opakowanie pkg.
skierowany aimed
okazywanie apparition
kablowanie snitchsqueal
oczekiwany due
zachowanie conservation
awansować kick upstairs
koniobijca wanker
przerwanie burst
deputowany assemblyman
zwariowany wingy
wypicowany dogged-up
poluzowany slack
wychowanek ward
sznurowany laced
wychowanek foster child
zszokowany startled
awansować progress
zaczrowany enchanted
zagmatwany disorientating
emaliowany enameler
zapakowany wrapped
awanturnik swashbuckler
atakowanie attacking
wychowanie childrearing
zwariowany a little off
rozmywanie blurring
naderwanie tear
skierowany directed
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
dublowanie doubling
zwariowany off one's trolley
stepowanie tap
regulowany adjustable
zachowanie behavior
marnowanie wastage
opakowanie packet
nurkowanie dive
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
promowanie advancement
wymalowana done up to kill
wykrywanie detection
zdołowany in a funk
angwantibo Arctocebus calabarensis
wykonywany enforced
traktowany treated
oczarowany enchanted
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
taktowanie timing
obdarowany donee
marynowany pickled
stosowanie usage
formowanie moulding
ogrzewanie heating
nabuzowany discombobulated
awansować aggrandize
zgadywanka quiz
różdżka wand
anulowanie nullification
zwariowany up the wall
ząbkowany crenate
mieszkania want ad
zachowanie preservation
oczarowany captive
rozdawanie distribution
wypicowany dressed to the teeth
tajwański Taiwanese
forsowanie crossing
gmatwanina intricacy
wymalowana made up to kill
awansować advance
zdołowany out of sorts
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
drukowanie printing
upakowanie compaction
metylowany methylated
oczarowany bewitched
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
zagmatwany convolute
szacowanie estimation
uratowanie rescue
puszkowany canned
obozowanie camping
zirytowany annoyed
justowanie alignment
biczowanie flagellation
zachowanie behav
śpiewanie singing
uratowanie salvage
umeblowany well found
dyktowanie dictation
wypicowany duded-up
wyhodowany raised
kopiowanie to duplicating
imitowanie emulation
słabnąć wan
cętkowany speckled
nagrywanie recording
pomalowany painted
punktowany bulleted
grillowany barbecued
zagmatwany convoluted
zajmowanie occupancy
niechciany unwanted
cętkowany spotted
wyłudzać wangle
wyluzowany on a lark
plonowanie yielding
odejmowany removable
wędrówka wander
zwariowany flakey
zdejmowany detachable
awanturnik braggart
umeblowany well-found
zwariowany radge
umiłowany beloved
zrujnowany ruined
wypicowany pimed-up
opanowanie command
opanowanie composure
grenowanie graining
zagmatwany disorienting
opanowanie temper
zdołowany down
opanowanie restraint
błądzić wander about
kopiowanie to duplication
wykrawanie blanking
imitowanie impersonation
azotowanie nitriding
uformowany formed
cętkowany mottled
anulowanie revocation
oszacowany assessed
bananówka Taiwanese bamboo viper
dopasowany well-matched
skołowany giddy
hartowanie hardening
zwariowany ape
sortowanie sorting
zwariowany radgey
błądzić wander
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
zdołowany in a bad way
nurkowanie diving
zwariowany radgie
zaparowany fogged
adoptowany adopted
umiłowany adored
opanowanie self-control
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
zdołowany blue
afektowany camp
relewantny relevant
rachowanie count
planowanie planning
maskowanie masking
anulowanie abatement
zanotowany recorded
kopiowanie copying
wpisywanie entering
mizernieć wan
dopasowany adjusted
rachowanie calculation
grupowanie classification
przerwanie discontinuation
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
oszacowany vd
grupowanie sorting
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
zwariowany looney
wygrywanie winning
wizytowany visited
anulowanie cancelation
udrapowany draperied
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
dawkowanie dosage
zaparowany fogged-up
dopasowany tailored
opanowanie poise
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zwariowany gonzo
afektowany affected
wychowanek fosterling
kolorowany dyed
opakowanie packing
błądzić wander around
skierowany oriented
wędrowiec wanderer
zmarnowany washed up
wychowanie upbringing
zużywanie wearing
renomowany renowned
wychowanie parenting
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
rafinowany refined
opanowanie equanimity
sortowanie assortment
zwariowany as mad as a hatter
awansować to brevet
opakowanie pkg
zabudowany sling-back
peklowanie curing
oczekiwany expected
pręgowany tabby
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
kierowanie guidance
ubolewanie regret
koksowanie carbonisation
opisywanie labeling
folgowanie indulgence
wykonywany performed
gmatwanina skein
stepowanie tap dancing
zmarnowany washed-up
skopiowany copied
narysowany drawn
ewakuowany evacuee
zachowanie manner
lądowanie landing
okupowanie occupying
regulowany variable
zwariowany as mad as a hatter hare
zwariowany mental
awansować promote
opracowany edited
zwariowany loco
usmarowany smudgy
wędrować wander
kadrowanie cropping
gmatwanina snarl
zrujnowany wrecked
oczarowany enraptured
skołowany punch-drunk
na dywanik be on the carpet
wyluzowany easygoing
ruandyjski Rwandan
kierowanie direction
oksydowany oxidized
koksowanie carbonization
opakowanie wrapper
kwantować quantise
całowanie osculation
zagmatwany muddy
anulowanie cancellation
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
opakowanie package
oznakowany labelled
ewakuowany evacuated
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
zachowanie conduct
sortowanie classification
klonowanie cloning
zachowanie attitude
symulowany sham
zwariowany as mad as a March hare
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
awansować elevate
słabnąć wane
Nebuanchre Nebwankhre
zwariowany cuckoo
ładowania recycling time
oczekiwany awaited
usytuowany situated
olinowanie rigging
skierowany addressed
anodowanie anodizing
brakujący wanting
oczarowany spell-bound
awanturnik trouble-maker
wypicowany swanked-up
przerwanie tear
opakowanie wrapping
kwantować quantize
wypucowany spiffy
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
testowanie testing
pojmowanie apprehension
oczekiwany estimated
zachowanie behaviour
zaparowany steamed-up
emitowanie issuing
formowanie molding
wystawanie prominence
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
przerwanie interruption
lądowanie touchdown
skopiowany rewritten
awansować get promotion
ekranowany shielded
opanowanie aplomb
produkowany produced
preferowany preferred
zażenowany ashamed
wypompowany flat
odejmowanie subtraction
zamazywanie blurring
obgadywanie backbiting
zdejmowanie disconnextion
wybrukowany cobbled
podminowany incensed
wypompowany frazzled
umotywowany reasoned
bajerowanie sweet-talk
głosowanie vote
poirytowany vexed
dojrzewanie maturation
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
żartowanie joking
zapracowany beleaguered
oszacowanie appreciation
rozgniewany wrathful
oddzwaniać ring back
oznakowanie labeling
wyładowany unladen
egzekwowany enforced
umiarkowany middle of the road
preferowany favored
oszacowanie rating
zażenowany mortified
wypytywanie interrogation
zdecydowany crisp
zdecydowany in the bag
skandowanie chant
zablokowany deadlocked
zażenowany embarrassed
kreskowanie to hatching
imputowanie imputation
porozrywany tattered
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
zdecydowany adamant
okratowanie lattice-work
desygnowany designate
wypompowany out of gas
spodziewany due
obrazowanie imaging
podminowany on edge
głosowanie voting
dopasowanie adjustment
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
kurtyzowany cocktailed
wyłudzenie wangle
decydowanie decision making
symulowanie sham
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
dekodowanie decryption
oznakowanie labelling
uregulowany settled
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
preferowany favoured
kciukowanie finger milking
dostosowany attuned
wydobywanie eduction
dokoptowany thrown in
obładowany laden
zapracowany as busy as a cat burying shit
awangardowy rad
zmiłowanie mercy
dyplomowany qualified
spowodowany caused
ugruntowany firm
uregulowany regular
głosowanie division
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
niegazowany still
spożywanie consuming
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
rozgotowany overboiled
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
zablokowany stuck
kolorowanie coloring
uzurpowanie usurpation
umiarkowany mild
preferowany preferable
przyjmowany received
buforowanie buffering
zablokowany standstill
perfumowany perfumed
wykołowany been had
kieszonkowe allowance
asygnowanie appropriation
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
zapracowany busy
kombinować wangle
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
opracowanie development
napastowany assaulted
usiłowanie essay
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
powstawanie formation
szkalowanie slander
ślubowanie vows
akcentowany emphasized
całkowanie integration
blankowanie crenellation
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
ziarnowanie graining
zagmatwanie intricacy
kolorowanka colouring book
głosowanie suffrage
nazalizacja twang
kolorowanie colouring
poirytowany irritated
nieskrywany undisguised
indeksowany index-linked
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
usiłowanie effort
zagmatwanie entanglement
skorygowany adjusted
zawirowanie eddy
poszukiwany sought
rozradowany gleeful
obrazowanie visualization
zamaskowany cloaked
dyplomowany board-certified
zakopywanie burial
polerowanie polishing
wyjustowany justified
adresowanie addressing
protegowany protege
molestowany assaulted
usiłowanie trial
ugrupowanie formation
ślubowanie vow
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
cieniowanie shading
sublimowany sublimed
punktowanie center punching
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
umiarkowany restrained
zredukowany stripped-down
wydrukowany printed
głosowanie election
zawirowanie swirl
zredukowany diminished
redagowanie editing
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
powariowany looney
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
skrępowany trussed
dyplomowany certif
rozgniewany angry
ewangelista gospeler
protegowany prot
jodłowanie yodel
oszukiwanie delusion
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
ugrupowanie force
zdejmowanie detachment
zaatakowany attacked
nadzorowany supervised
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
umiarkowany middle-of-the-road
zaszokowany shocked
zahartowany seasoned
udawany sen fox-sleep
skorelowany related
niedostatek want
zawirowanie twirl
szlifowanie grinding
dziurkowany perforated
przetrwanie survival
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
dopasowanie fit
głosowanie ballot
wygórowany excessive
odbudowanie Reconstruction
dyplomowany certificated
dojrzewanie curing
rozgniewany wroth
skorygowany edited
oczekiwanie expectation
wyobcowanie alienation
zażenowany self-conscious
zażenowany abashed
oczekiwanie wait
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
zbzikowanie crankiness
oczekiwanie anticipation
żarnowanie graining
zawoalowany veiled
bez szwanku unhurt
rozgotowany overcooked
nie nazwany unnamed
kwantowanie quantisation
wyrachowany calculating
oczekiwanie expectancy
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
poszukiwana wanted
oszacowanie estimate
piaskowanie sand-blast cleaning
podgrzewany heated
symulowanie affectation
oznakowanie signage
opracowanie compilation
zredukowany stunted
rozgniewany bent
akumulowany accumulated
masturbacja wank
dojrzewanie adolescence
bez szwanku unharmed
zamaskowany concealed
cyjanowanie cyanidizing
nieużywany disused
kwantowanie quantization
poirytowany cross
ewangelicki evangelical
piaskowanie sand blasting
poszukiwany wanted
wybrakowany waste
wyszorowany cleaned
podminowany steam up
zwariowanie spin
biwakowanie camping
zmiłowanie pity
umotywowany justified
aresztowany under arrest
odizolowany insular
zablokowany jammed
poirytowany uptight
rozgniewany huffy
skumulowany accumulated
poirytowany edgy
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
zamasowanie disguise
wyładowany laden
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
spodziewany expected
na wezwanie on call
naładowany loaded
bez szwanku scot-free
zdecydowany trenchant
skierowanie direction
zablokowany snarled-up
małpowanie apishness
powoływany appointive
uhonorowany honored
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
wędrowanie wayfaring
zamaskowany masked
oczekiwanie esperance
naładowany steam up
odbudowanie rebuilding
rozgniewany t'd off
niegazowany noncarbonated
załadowany laden
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
spanikowany panicky
podminowany put out
zdecydowany resolved
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
motywowanie motivating process
internowany internee
Ruandyjczyk Rwandan
ugruntowany entrenched
usytuowanie location
okratowanie trellis
uhonorowany honoured
wnioskowany proposed
głosowanie poll
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
przebywanie residence
implikowany implicit
nawoskowany waxed
ucałowania XOXO
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
oszacowanie valuation
zamocowanie attachment
oddzwaniać call back
zdecydowany determined
wytrenowany trained
niegazowany plain
zrujnowanie ruination
umiarkowany moderate
opracowanie case study
dostosowanie accommodation
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
zmanierowany mincing
humanizowany humanised
rozczarowany bewitched
zdefiniowany finite
poszanowanie respect
utrzymywanie claim
składowanie storing
desantowanie beach landing
skorumpowany corrupt
zdenerwowany aggro
aresztowanie apprehension
gwarantowany wtd
umiarkowanie mildly
tapicerowany upholstered
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
żłobkowany serrate
poszukiwanie seeking
przygotowany prefabricated
znokautowany have one's bell rung
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
podsumowanie wrap-up
wytapetowana done up to kill
kontynuowany continued
nie używany unused
ewangeliczny evangelical
parodiowanie spoof
traktowanie bearing
humanizowany humanized
rozczarowany disenchanted
wymizerowany lanky
zdenerwowany tooshie
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
dystyngowany distinguished
molestowanie molestation
cewnikowanie catheterisation
poszukiwanie searching
zmanierowany lackadaisical
nieplanowany non-scheduled
magnesowanie magnetisation
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
podsumowanie gist
składowanie storage
potrzebować be in want of something
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
zdecydowanie determination
zdewastowany desolate
kotłowanina welter
rozczarowany disillusioned
zażenowanie embarrassment
żonglowanie juggle
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
skrępowanie restraint
zastosowanie implementation
zdenerwowany fretful
obramowanie border
zakneblowany gagged
przeżuwanie rumination
nieugotowany uncooked
akredytowany accredited
cewnikowanie catheterization
zdeformowany cauliflower
awanturniczy rowdy
magnesowanie magnetization
serwisowanie servicing
zażenowanie discountenance
zobrazowanie presentation
wymizerowany gaunt
zdenerwowany irritated
zdecydowanie by far
wypróbowany tried and true
zdeprawowany abandoned
szpiegowanie spying
potrzebować want
zbalansowany balanced
wnioskowanie deduction
ocembrowanie curb
awanturniczy full of piss and vinegar
galwanizeria galvanising plant
podgrzewanie heating
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
spacerowanie walking
świętowany observed
dostosowanie adjustment
zdecydowanie emphatically
poszukiwanie exploration
nie uznawany unrecognised
utrzymywanie maintenance
nieplanowany nonscheduled
fałszerstwo wangle
zdeformowany misshapen
odwzorowania magnification ratio
wypolerowany shiny
zaawansowany advanced
wytapetowana made up to kill
przekazywany passed
przechowanie escrow
zdenerwowany jumpy
rozczarowany gutted
co słychać wagwan
dystyngowany ladylike
nadużywanie misusing
galwanizator galvanizer
negocjowanie bargaining
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
zorientowany directed
konserwowany canned
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
zdenerwowany annoyed
bruzdkowanie stiration
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
potęgowanie raising
Cygnus ferus hooper swan
zwany także alias
zdeformowany deformed
zdecydowanie out and away
składowanie warehousing
zaawansowany high-powered
napastowanie molestation
karawanseraj caravansary
obramowanie casing
nie skrywany undisguised
zdenerwowany angry
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
zdenerwowany ag
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
wyregulowany adjusted
egzekwowanie enforcement
opublikowany in the open
odblokowanie clearing
prążkowany stripy
zdecydowanie decisively
spowodowanie induction
zdenerwowany nervy
rezerwowanie booking
zdenerwowany edgy
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
szczwany lis weasel
wole ruchome wandering goitre
nieprzerwany continuous
awanturniczy pugnacious
znokautowany out cold
zażenowanie embarassment
zdecydowanie far and away
inkrustowany encrusted
cywilizowany civilised
zdecydowanie appreciably
dom murowany brick house
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
napastowanie harassment
zdegradowany degraded
desantowanie drop
przegotowany overcooked
umiarkowanie temperance
zdenerwowany nervous
nieużywanie disuse
zrezygnowany resigned
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
wychowywanie parenting
sprostowanie rectification
nadzorowanie monitoring
wyrafinowany sophisticated
cywilizowany civilized
rozminowanie bomb disposal
podsumowanie summary
okłamywanie delusion
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zestresowany stressed
zdesperowany desperate
utytułowany titled
platynowanie platinisation
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
zdemontowany knocked down
autoryzowany authorized
otrzymywanie receiving
umiarkowanie moderately
co słychać war gwan
fałszowanie adulteration
zaadaptowany adapted
zdenerwowany upset
nie datowany undated
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
naszkicowany drawn
sfałszowany bad
zażenowanie discomfort
zobrazowanie display
destylowanie distiling
zdecydowanie resolutely
zdenerwowany jarred off
skalkulowany calculated
dawać awans promote
podsumowanie summing up
prążkowany streaky
Cygnus ferus whistling swan
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
zorientowany aware
anodyzowanie anodizing
podirytowany ticked off
zrelaksowany relaxed
zrelaksowany easygoing
zaawansowany sophisticated
zorientowany oriented
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
sprzedawanie selling
opublikowany published
wypracowanie essay
poszukiwanie search
nie używany out of use
preparowanie preparation
segregowanie assortment
zdeklarowany confirmed
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
użytkowanie use
dawać awans elevate
nieopakowany loose
podsumowanie windup
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
odzyskiwanie recycling
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
zaadresowany addressed
platynowanie platinization
rozradowanie exhilaration
skorygowanie revision
Iwan Groźny Ivan the Terrible
wypunktowany knocked out
wyrafinowany advanced
zdecydowanie vastly
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
kaskadowanie cascading
co słychać wha'gwan
nie używany out-of-use
znerwicowany clutched
użytkowanie utilization
inwestowanie investing
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
sfabrykowany fabricated
awanturniczy rollercoaster
kolędowanie carol singing
zaowocowanie fruitage
opatentowany patented
zdenerwowany fidgety
przyjmowanie reception
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
zdenerwowany exasperated
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
rozczarowany disappointed
sfrustrowany frustrated
niepotrzebny wanton
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
aresztowanie detention
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
przewidywany expected
użytkowanie usufruct
utalentowany talented
stopniowanie grading
zdewastowany devastated
wypracowanie composition
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
dostosowanie accomodation
dostosowanie adaptation
zdenerwowany clutched
doładowanie supercharge
awanturniczy rowdier
poszukiwanie quest
ogniskowanie focusing
poziomowanie levelling
zdenerwowany anxious
okłamywanie sham
zdenerwowany t'd off
podsumowanie recapitulation
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
rozładowany unladen
sproszkowany dehydrated
skomplikowany complicated
niepohamowany driving
postępowanie bearing
skrzyżowanie junction
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
zaabsorbowany absorbed
wanga stalowa Oriolia bernieri
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
poszatkowany shredded
podenerwowany antsy
wypróbowanie tryout
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
rozczarowanie comedown
odszkodowanie restitution
zdenerwowanie jitters
dostać awans get promotion
rozczarowanie leftdown
w awangardzie in the van
przygotowanie background
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
bombardowanie bombardment
sponsorowanie backing
improwizowany improvised
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
ześrodkowany concentrated
odszkodowanie indemnification
przygotowanie preparation
występowanie acting
przekazywanie transmission
zdyskontowany discounted
zarezerwowane booked
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
plątać się wander
skomplikowany knotty
legwan czarny black iguana
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
wyimaginowany imaginary
skrzyżowanie hybrid
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
niedopasowany maladjusted
wzornikowanie strickle molding
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
postępowanie dealing
rozczarowanie disappointment
niepohamowany unrestrained
skomplikowany intricate
legwan czarny Ctenosaura similis
skrzyżowanie jct
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
zdenerwowanie abdabs
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
sponsorowanie sponsorship
inaczej zwany a.k.a.
olej jodowany iodised oil
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
dopasowywanie matching
postępowanie behaviour
przewidywanie anticipation
skrzyżowanie crossing
z opanowaniem collectedly
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
fantazjowanie vapours
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
podskakiwanie bobbing
legwan czarny spiny-tailed iguana
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
nie testowany not tested
zamocowywanie fixing
sfinalizowany signed and sealed
niepohamowany uncontrollable
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
wysublimowany discriminating
zorganizowany organised
organizowanie sorting
zaangażowany hands-on
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
zdenerwowanie fretfulness
podenerwowany keyed-up
zmotoryzowany motorized
przypasowanie coaptation
postępowanie behav
zorganizowany well-conducted
olej jodowany iodized oil
postępowanie procedure
przewidywanie forecast
projektowanie designing
zilustrowanie exemplification
pożytkowanie utilisation
nie testowany NT
darowanie win absolution
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
ukierunkowany directed
zaangażowany concerned
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
zafascynowany impressed
skodyfikowany codified
magazynowanie warehousing
postępowanie process
przewidywanie prediction
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
rozczarowanie letdown
zaakceptowany recognised
wysublimowany distilled
zafascynowany fascinated
ukierunkowany oriented
podenerwowany nervy
uregulowanie regulation
zaabsorbowany heavy
wyremontowany reconditioned
podenerwowany ticked off
zatytułowany entitled
niedogotowany underdone
skomplikowany sophisticated
zaangażowany caught up
etykietowanie labeling
przystosowany adjusted
legwan morski galapagos marine iguana
zaakceptowany recognized
alkalizowanie alkalisation
wzornikowanie strickle moulding
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
zarwana nocka all-nighter
skonwertowany converted
podenerwowany edgy
skonfundowany confused
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
wyeliminowany knocked out
prognozowanie forecasting
niepowetowany irreparable
zaaranżowany arranged
czarterowanie chartering
przystosowany conditioned
poklepywanie tapotement
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
dotrzymywanie abidance
alkalizowanie alkalization
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
programowanie programming
zaangażowany employed
zdeprawowanie immorality
szufladkowany labeled
rozczarowanie dyspepsia
eloksalowanie anodizing
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
rozpustność wantonness
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
podenerwowany cross
zdenerwowanie irritation
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
zainwestowany invested
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
odszkodowanie damages
wanga srokata Chabert's vanga
zdenerwowanie aggravation
zrezygnowanie abandonment
niepohamowany irrepressible
występowanie incidence
przekazywanie passing
przygotowania arrangements
niedogotowany al dente
niedopasowany misfit
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
okres trwania life
wanga stalowa Bernier's vanga
pożytkowanie utilization
klimatyzowany air-conditioned
skomplikowany complex
odszkodowanie award
szufladkowany labelled
rozczarowanie anticlimax
nieoczekiwany unexpected
odszkodowanie indemnity
kontrolowanie checking
wanga srokata Leptopterus chabert
kwalifikowany aggravated
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
zakonserwowany preserved
posuwanie się wafture
sparaliżowany numb
nieoczekiwanie suddenly
podekscytowany wrought up
chcieć zemsty want a piece of someone
niezaplanowany non-scheduled
przywoływanie recall
skonsternowany nonplussed
skoordynowanie co-ordination
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
udokumentowany recorded
gnu pręgowane blue wildebeest
podziękowanie acknowledgment
przystosowanie accommodation
niedopracowany wanting
usankcjonowany legitimate
wulkanizowanie vulcanization
posegregowanie filing
przeładowanie OL
demonstrowanie apparition
spożytkowanie utilization
zróżnicowany differentiated
niedopasowanie mismatch
nie oznakowany unlabelled
kwestionowanie challenge
murowane alibi cast-iron alibi
korek w wannie bung
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
oddziaływanie influence
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
oprogramowanie software
gnu pręgowane common wildebeeset
podekscytowany worked up
legwan darwina Patagonian lizard
licencjonowany legitimate
porządkowanie ordering
wyokrętowanie disembarkation
skaolinizowany kaolinised
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
poddenerwowany antsy
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
skonfliktowany conflicted
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
namagnesowanie magnetizing
zakwaterowanie acodation
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
niespodziewany sudden
niespodziewany unlooked-for
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
przystosowanie conformity
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
źle wychowany bad-mannered
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
przegrupowanie reorganization
czek awizowany advised cheque
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
nieuregulowany maladjusted
normalizowanie normalizing
źle wychowany ill-bred
zainteresowany interested
niedysponowany inapplicable
nieumiarkowany immoderate
nieoczekiwanie unexpectedly
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
kwantyfikować quantify
rzecz używana hand-me-down
dostosowywanie adjustment
przegrupowanie reorganisation
niezdecydowany indecisive
podziękowanie thanksgiving
niedoszacowane hidden assets
grafityzowanie graphitisation
zakwaterowanie accommodation
zainteresowany interested in
odmagnesowanie demagnetisation
uporządkowany shipshape
uporządkowany trim
pozycjonowanie ranking
zakonserwowany canned
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
wulkanizowanie vulcanisation
niedoszacowany understated
zaprojektowany designed
nieskrępowany untrammelled
źle sytuowany badly off
ukierunkowanie ORIEN
pobrzękiwanie jangle
sklasyfikowany classified
podekscytowany keyed-up
bez pyskowania none of your lip
niezdecydowany up a tree
fosfatyzowanie phosphatising
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
namagnesowanie magnetisation
niehonorowanie dishonour
wyeliminowanie elimination
odmagnesowanie demagnetization
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
naśladowanie impersonation
nieskrępowany unimpeded
zaangażowanie involvement
zróżnicowany motley
zainteresowany concerned
zarezerwowanie booking
błąkać się wander
niedoszacowane hidden asset
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
być nadawanym be on the air
podziękowania thanks
wyidealizowany idealized
ukrywanie się to concealment
pielęgnowanie nursing
namagnesowanie magnetising
zaakcentowanie accentuation
skoncentrowany concentrated
zeuropeizowany westernized
podekscytowany aerated
zarejestrowany recorded
niewyedukowany clerkless
klasyfikowanie classification
promieniowanie radiation
rozproszkowany comminuted
podenerwowanie nervousness
adoptowany syn adoptive son
darowanie winy condonation
głosowanie za ayes vote
niedysponowany off colour
modelowanie 3D 3D modeling
fosforanowanie phosphatizing
zakwaterowanie lodging
bez ładowania without a word of a lie
preliminowanie budgetting
przystosowanie accomodation
niezaspokojony wanton
rozpropagowany widespread
namagnesowanie magnetization
podekscytowany excited
nie odnotowany unrecorded
poddenerwowany nervous
wyczarterowany chartered
spożytkowanie utilisation
podróżowanie wayfaring
merceryzowanie mercerisation
powstrzymywany controlled
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
zarejestrowany registered
atom znakowany labeled atom
skompletowanie completion
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
legwan głuchy Holbrookia maculata
franszyzowanie franchising operation
gnu pręgowane common gnu
zakonspirowany secretive
zaproponowanie proposing
chromianowanie cromodizing
udokumentowany evidenced
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
rozdysponowany committed
omul bajkalski Baikal powan
pergaminowanie parchmentising
podekscytowany elate
merceryzowanie mercerization
nie rafinowany unrefined
miareczkowanie titration
klasyfikowanie assortment
zdeterminowany determined
niezdecydowany irresolute
niedysponowany seedy
sklasyfikowany rated
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
zaabsorbowanie preoccupation
skomplikowanie complexity
fortyfikowanie to fortification
niedostosowany inadequate
zamieszkiwanie housing
podekscytowany all shook up
naśladowanie apishness
Parus amabilis Palawan tit
obniżać się be on the wane
pergaminowanie parchmentizing
podekscytowany elated
niedysponowany indisposed
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
prześmiewanie send-up
niezjonizowany unionized
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
zainteresowany concerned about
współpozwany co-respondent
udokumentowany documented
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
nie oznakowany unlabeled
watowana kurtka donkey jacket
brak zahamowań wantonness
nieutalentowany untalented
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
arowana srebrna silver arrowana
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
scynk paskowany Eumeces schneideri
targowanie się horse-trading
legwan obrożny common collared lizard
wyżej cytowany above-quoted
zaimprowizowany improvised
być opanowanym be as cool as a cucumber
sklasyfikowanie filing
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
wykwalifikowany trained
akara paskowana Nannacara taenia
Anodonta cygnea swan mussel
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
osoba mianowana appointee
niezdecydowanie indecision
zlasowany mózg brain is fried
wyżej cytowany above-cited
niecywilizowany uncivilised
foka pręgowana Histriophoca fasciata
arowana srebrna arowana
rozerwanie się burst
niezdecydowanie indecisiveness
zarchiwizowanie filing
zdezorientowany bewildered
niespodziewanie surprisingly
nie zaplanowany unplanned
nie skorygowany uncorrected
arowana srebrna arrowana
zróżnicowanie variety
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
targowanie się bargaining
niecywilizowany uncivilized
foka pręgowana ribbon seal
koncesjonowanie licensing
zainteresowania interests
targowanie się haggling
zrekonstruowany restored
robić dygresje wander
legwan pustynny Leiocephalus personatus
okres panowania reign
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
rozemocjonowany intense
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
licencjonowanie licensing
być ugotowanym haven't got a hope in hell
prześladowanie persecution
rozmagnesowanie degauss
prześladowanie molestation
karawana wozów wagon train
niedoprasowanie short molding
wyreżyserowany directed
zapotrzebowanie requirement
skoncentrowanie focus
łabędź niemy mute swan
nie lakierowany unvarnished
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
zdezorientowany bemused
rejon wodowania alighting area
wartościowanie judgment
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
rozpolitykowany political
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
arowana srebrna silver arawana
czynić adwanse make advances to somebody
przygotowany na up for something
niedoprasowanie short moulding
niespodziewanie all of a sudden
scynk pascowany Eumeces fasciatus
napój gazowany soda
rozemocjonowany heated
sieja pospolita powan
wypielęgnowany trig
rzeczy używane jumble
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
zdezorientowany disorientated
odczuwać brak want for something
Ernobius mollis waney edge borer
oddawanie moczu riddle
gekon paskowany white-lined gecko
mocno zbudowany husky-built
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
ukształtowanie configuration
wiersz rymowany rhyme
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
opos pręgowany common striped possum
legwan obrożny Crotaphytus collaris
nauka stosowana applied science
gęś garbonosa swan goose
niekontrolowany offhand
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
Macaca cyclopis Taiwan macaque
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
niesformatowany free-form
brak żywności want of food
zaklasyfikowany classified
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
wykazywać brak want for something
gekon paskowany white-striped gecko
zróżnicowanie diversification
mocno zbudowany stocky-built
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
zdyscyplinowany disciplined
niepowstrzymany wanton
nauki stosowane applied sciences
zarejestrowanie registry
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
arowana srebrna arawana
administrowanie administration
maskowanie się disguise
wole nurkujące wandering goitre
parowaniem itd. spissitude
niekontrolowany uncontrolled
arowana srebrna silver arowana
akara paskowana golden dwarf cichlid
zdyscyplinowany self-disciplined
niesprecyzowany unspecified
zużywanie się attrition
uporządkowanie array
podekscytowanie excitement
zróżnicowanie diversity
nieposzlakowany unblemished
blacha cynowana tin
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
niekontrolowany out of control
przeterminowany outdated
zahipnotyzowany spellbound
czek limitowany limited check
akara paskowana Nannacara anomala
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
zautomatyzowany automated
zdezorientowany confused
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
nieposzlakowany spotless
uprzywilejowany preferential
legwan pustynny ornate curlytail lizard
niekontrolowany incontinent
rozwiązłość wantonness
czek limitowany limited cheque
niespodziewanie oddly enough
formowanie się formation
akara paskowana goldeneye cichlid
puder prasowany pressed powder
legwan obrożny collared lizard
wykwalifikowany fully-fledged
pokrywanie się lapping
zapotrzebowanie bid
poddenerwowanie fluster
zdyscyplinowany well-regulated
niestaranność want of care
dobrze sytuowany comfortable
nieskomplikowany simple
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
żółw malowany painted turtle
piona łuskowana scaly-headed parrot
hiena cętkowana hyena
nieprzystosowany inadequate
syczek oczkowany bearded screech owl
akara cętkowana flag cichlid
zreformułowanie reformulation
zostać zerwanym break up
Diomedea exulans wandering albatross
program dotowany grant-aided scheme
być ignorowanym fall on stony ground
logowanie zdalne remote login
niedoinwestowany undercapitalised
spożywanie krwi hematophagia
niewypoziomowany a little off
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
piona łuskowana Maximillian pionus
niezaangażowany non-aligned
dobrze wychowany well-behaved
wyspecjalizowany specialized
sikora sawannowa Parus thruppi
rozgorączkowany phrenetic
nieskomplikowany uncomplicated
brać na dywanik take someone to task
hiena cętkowana laughing hyena
akara cętkowana Laetacara curviceps
wyjmowanie dysku disk removal
przerwanie ognia armistice
niedoinwestowany undercapitalized
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
zakaz parkowania no standing
być zszokowanym be appalled
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
spożywanie krwi haematophagia
Panoquina errans wandering skipper
wąż tajwański Taiwan beauty snake
sikora sawannowa Somali tit
skumulowany zysk accumulated profit
łabędź czarny black swan
niekwestionowany undisputed
zsynchronizowany synchronized
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
przerwanie ognia ceasefire
odczuwanie bólu algaesthesis
mienie uratowane salvage
rzucać wyzwanie challenge
hiena cętkowana spotted hyena
niekwestionowany unquestioned
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
wanga hakodzioba hook-billed vanga
dane skorygowane revised data
sowica oczkowana northern boobook
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
papier woskowany wax paper
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
tkanina gumowana rubberised fabric
rzucać wyzwanie to challenge
suma skorygowana revised figure
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
dobrze zbudowany clean-limbed
hiena pręgowana Hyaena hyaena
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
uprzywilejowanie preference
babka plamkowana knight goby
wydra cętkowana Lutra maculicollis
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
drzym kreskowany Malacoptila striata
system wbudowany embedded system
spożywanie krwi hematophagy
silnie zbudowany well-set
hiena pręgowana striped hyaena
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
dobrze sytuowany well-off
niekwantytatywny unquantifiable
piona łuskowana scaly face pionus
lista punktowana bulleted list
babka plamkowana grey knight goby
bocja pręgowana zebra loach
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
bocja pręgowana Botia striata
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
nieskoordynowany uncoordinated
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
dobrze zbudowana well-endowned
hiena pręgowana striped hyena
lora moręgowana dusky lori
ewidencjonowanie accounting
Otus fuliginosus Palawan scops owl
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
żółw malowany Chrysemys picta
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
murena zebrowana zebra moray
łabędzi śpiew swansong
urwany z choinki out in left field
atom zjonizowany ionised atom
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
wole wędrujące wandering goitre
bocja pręgowana candy-stripe loach
babka plamkowana double fin goby
lora moręgowana dusky lory
akara kratkowana golden dwarf cichlid
sztuka gotowania cookery
wypośrodkowany middle-of-the-road
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
niesubordynowany insubordinate
murena zebrowana zebra moray eel
usuwanie błędu error recovery
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
węgloazotowanie nitrocarburizing
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
osoba ewakuowana evacuee
akara cętkowana Aequidens curviceps
akara kratkowana Nannacara anomala
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
kolor symulowany dithered color
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
zdziesiątkowany decimated
kabel ekranowany shielded cable
dobrze wychowany refined
rozgorączkowany feverish
dobrze zbudowany well-built
godny ubolewania contemptible
handlowanie się chaffer
wiek dojrzewania adolescence
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
dobrze zachowany well preserved
podporządkowany conformable
akara kratkowana goldeneye cichlid
nie wypróbowany untried
sikora kapturowa Palawan tit
lelek cętkowany star-spotted nightjar
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
karta lądowania landing card
klucz sortowania sort key
niezaangażowany nonpartisan
leń patentowany cookie-pusher
dobrze zbudowany well knit
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
multipleksowanie multiplexing
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
załatwić sobie wangle
skomputeryzowany computerised
piona łuskowana Pionus maximiliani
hiena cętkowana Crocuta crocuta
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
zaprotokołowany on record
niezaangażowany detached
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
dobrze zbudowany well-knit
gębal oczkowany dulit frogmouth
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
szczeżuja wielka swan mussel
ulga inwestycyjna capital allowance
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
wiek zaawansowany OA
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
żmija żebrowana asp viper
być naładowanym get high
szakal pręgowany Canis adustus
skomercjalizowany commercialized
rozentuzjazmowany mad keen
niezarejestrowany unregistered
brak zdecydowania indecisiveness
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
osoba akceptowana persona grata
polowanie na lisa foxhunting
zbaczać z tematu wander
kusacz kreskowany spotted nothura
brak umiarkowania wantonness
jerzyk łuskowany mottled swift
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
zdalne kierowanie remote control
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
owoce kandyzowane candied fruits
upakowanie danych data compaction
zdezaktualizowany obsolete
wiek zaawansowany old age
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
akumulowany popyt accumulated demand
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
przekwalifikowany overqualified
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
być skrępowanym be backward in coming forward
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
zdezaktualizowany out of date
mniszka paskowana sharp-tailed munia
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
arowana azjatycka Asian bonytongue
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
rewanżować się repay
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
czas utrzymywania holding time
chory dializowany dialysed patient
buforowanie dysku disk caching
niezainteresowany unconcerned
okadia pręgowana green-headed turtle
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
bez przygotowania ad lib
adoptowana córka adoptive daughter
bączek smugowany Ixobrychus involucris
napakowany gość beef
leżakowania piwa beer storage cellar
długo oczekiwany long-anticipated
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
napełnić wan run a tub
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
koronowana głowa crowned head
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
formowanie wirowe centrifugal molding
brzanka liniowana Barbus lineatus
ciepło parowania heat of vaporisation
katgut chromowany chromicised catgut
okadia pręgowana Ocadia sinensis
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
orientowanie się understanding
niedofinansowanie underfunding
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
obrzęk Quinckego wandering edema
głosowanie jawne recorded vote
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
najnowsze dzieło swansong
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
formowanie wirowe centrifugal moulding
zdecentralizowany decentralised
katgut chromowany chromicised gut
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
źle przygotowany ill-equipped
lorika kreskowana striated lorikeet
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
dobre sprawowanie good behaviour
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
zostać wykiwanym get a raw deal
głosowanie tajne secret ballot
bokser pręgowany Boxer - Brindle
zbyt zaawansowany too far gone
chory dializowany dialyzed patient
katgut chromowany chromicized catgut
pętla sterowania control loop
awanturować się fuss
kulczyk smugowany Ankober serin
zagmatwana sprawa snarl
tenrek pręgowany striated tenrec
być krytykowanym come under fire
bokser pręgowany Brindle Boxer
rzecz wybrakowana discarded
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
długo oczekiwany long awaited
katgut chromowany chromicized gut
podszywanie się impersonation
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
zająkiwanie się stammer
rozentuzjazmowany enthusiastic
kraska kreskowana rufous-crowned roller
logika zachowania consistency
wanna hartownicza quenching pit
zająkiwanie się hemming and hahing
arowana azjatycka golden arowana
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
sesja głosowania voting session
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
tanrek pręgowany streaked tenrec
bilbil kreskowany striated bulbul
skunks pręgowany Mephitis mephitis
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
zapracowana osoba going concern
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
ręcznie malowany hand-painted
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
masturbować się wank
obszar zabudowany built-up area
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
gębal łuskowany Gould's frogmouth
skunks pręgowany striped skunk
załatwiać sobie wangle
zdublowany podpis doubled sig
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
warty odnotowania remarkable
legwanik obrożny collared lizard
wydanie drukowane print edition
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
jest obsługiwany operates
brzanka liniowana striped barb
zdalne sterowanie telecontrol
obszar zabudowany build-up area
nie do opanowania unmanageable
obrzęk Quinckego wandering oedema
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
żmija żebrowana asp
syczek kreskowany Cuban screech owl
skomercjalizowany commercialised
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
kusacz kreskowany Nothura maculosa
zdalne sterowanie remote control
zawód wykonywany practised profession
przechadzać się wander
okadia pręgowana Chinese turtle
niestosowanie się non-conformance
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
mleko humanizowane humanized milk
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
niewykwalifikowany unqualified
siarka sublimowana sublimed sulphur
suseł moręgowany souslik
nogal prążkowany malleefowl
jest zarezerwowane it has your name on it
opakowanie zwrotne returnable packing
karawan pogrzebowy Black Maria
żółw pręgowany Chinese turtle
kastrowanie drobiu caponising
poznawanie świata exploration
szyfrowanie danych data encryption
skumulowana strata accumulated lose
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
żółwik malowany painted turtle
brzanka kropkowana golden dwarf barb
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
chromowanie twarde hard chromium plating
wyrazy uszanowania compliments
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
frankolin malowany Francolinus pictus
formowanie otwarte molding in open sand bed
wełna karbikowana curly wool
suseł moręgowany Spermophilus citellus
forma do odlewania font mold
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
egzekwowanie prawa law enforcement
systemy kierowania Command and Control Systems
karawan pogrzebowy dead wagon
żółw pręgowany green-headed turtle
kastrowanie drobiu caponizing
nakaz aresztowania capias
smarowanie silnika engine lubrication
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
brzanka pręgowana banded barb
zdeklarowana panna confirmed singleton
wanga krasnosterna red-tailed vanga
korumba cętkowana Laetacara curviceps
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
drugie dojrzewanie after-ripening
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
nauka o poznawaniu cognitive science
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
niewykwalifikowany unskilled
towary importowane imports
mikroprogramowanie microcoding
źle poinformowany ill-informed
samoporządkowanie self-organisation
smarowanie silnika engine oiling
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
nadawanie połysku polishing
puchacz kreskowany Bubo philippensis
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
drzym prążkowany Nystalus radiatus
komputer wbudowany embedded computer
prasa do belowania baler
usatysfakcjonowany pleased
legwan z Galapagos land iguana
zrewanżować się repay
chlorosulfonowanie sulfochlorination
zindywidualizowany individualised
nogal prążkowany Leipoa ocellata
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
skumulowane zapasy accumulated stocks
ocena zintegrowana assessment center
korumba cętkowana sheepshead acara
malowanie pędzlem brushing
zdzwaniać się z touch base
ogłoszenia drobne want ads
ćwirek plamkowany sage sparrow
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
naszywana kieszeń patch-pocket
mleko fermentowane cultured milk
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
syczek palawański Palawan scops owl
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
nakaz aresztowania detention order
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
ocena zintegrowana assessment centre
źle zorganizowany disorganised
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
mieć zastosowanie to apply
związek znakowany labeled compound
wykrywanie intruza intruder detection
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
komitet planowania policy committee
spodziewanie się anticipation
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
być zrezygnowanym feel blue
korumba cętkowana Acara curviceps
frankolin malowany painted francolin
groźne zachowanie threatening behaviour
samoporządkowanie selforganization
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
chronka pręgowana barred antshrike
bez zaangażowania flatly
prowizja skalowana scaling commission
dzień głosowania polling day
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
dziecko adoptowane adoptive child
głupie zachowanie foolery
żółw pręgowany Hermann's tortoise
kukułka sawannowa Cuculus gularis
solidnie zbudowany built like a brick shit house
forma do odlewania font mould
żółw pręgowany Greek tortoise
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
sposób zachowania air
zabawa w chowanego blind man's buff
test randomizowany randomized test
wanga krasnosterna tit shrike
niezróżnicowanie indifference
dziecko adoptowane adopted child
swoboda testowania testamentary freedom
azbest palladowany palladised asbestos
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
wezwać na dywanik haul up on the carpet
wart opublikowania newsworthy
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
normy księgowania accounting standards
metalik łuskowany brassy metaltail
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
dublowanie dysków disk duplexing
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
klucz indeksowania index key
przeklasyfikowanie reclassification
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
dziecko adoptowane ACD
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
cewnikowanie serca cardiac catheterization
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
wanga białogłowa Artamella viridis
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
metalik łuskowany scaled metaltail
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
dublowanie dysków disk mirroring
fundusz asygnowany expense allowance
zabawa w chowanego peekaboo
dobrze umotywowany well-argued
stanowcze wezwanie clarion call
suseł moręgowany Citellus citellus
uszatka kreskowana fearful owl
związek znakowany labelled compound
puszczyk zebrowany black-banded owl
rozpoznawanie mowy speech recognition
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
plan postępowania plan of action
korumba cętkowana blunthead cichlid
wanga białogłowa white-headed vanga
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
przerwanie ciąży abortion
niezidentyfikowany unidentified
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
korumba cętkowana flag cichlid
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
warunek sterowania controlling condition
karawan pogrzebowy bone box
zrewanżować się reciprocate
siarka sublimowana sublimed sulfur
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
nogal prążkowany mallee fowl
wykastrowany baran wether
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
żmija lewantyńska Laventine viper
suseł perełkowany Citellus suslicus
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
doręczać wezwanie serve a writ
żararaka paskowana green jararaca
skumulowany fundusz accumulated fund
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
skierowany ku morzu seaward
znakowany izotopowo radiolabelled
wychowanie fizyczne physical education
sumowanie dwójkowe binary addition
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
tandetnie zbudowany jerry-built
kureczka kreskowana striped crake
narażać na szwank jeopardise
kukabura łuskowana Dacelo tyro
sterowanie gaźnika carburettor steering
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
żmija lewantyńska levantine viper
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
ryzyko wkalkulowane calculated risk
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
żararaka paskowana green jaracaca
modulator hamowania brake appropiating device
panowanie nad sobą self-control
odpis amortyzujący amortization allowance
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
filander pręgowany banded hare wallaby
kusaczka kreskowana elusive antpitta
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
upolowana zwierzyna quarry
sterowanie migawką shutter control
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
puszczyk pręgowany African wood owl
żmija lewantyńska Vipera lebetina
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
wychowanie fizyczne games
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
bardzo zdenerwowany spewin'
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
molestowanie dzieci child abuse
niedokapitalizowany undercapitalized
idealnie dopasowany fully-fashioned
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
być zaangażowanym be into something
nie ma zastosowania NA
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana gray trigger
mianowany na stałe in ordinary
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
wikłacz łuskowany Speke's weaver
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
mało prawdopodobny wan
mocowanie bagnetowe bayonet mount
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
wywoływanie barwne color development
smolarek łuskowany southern anteater-chat
formowanie obrotowe rotational molding
sortowanie rosnące ascending sort
bardzo zdenerwowany spewing
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
odwzorowanie obrazu image mapping
w pełni dopasowany fully-fashioned
pacjent dializowany hemodialyzed patient
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
formowanie tłoczne compression molding
całkowite zerwanie clean break
formowanie tłoczne compression moulding
rogatnica paskowana gray triggerfish
ugotowany na twardo hard-boiled
zachowanie nie fair dirty pool
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
pacjent dializowany dialysed patient
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
wyżej wzmiankowany mentioned above
nie przereklamowany all it's cracked up to be
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
wołowina peklowana corned beef
gołąbek zebrowany zebra dove
mleko skondensowane evaporated milk
leśnica kreskowana Drymophila devillei
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
owocojad łuskowany black-throated cotinga
Dzień Zwiastowania Lady-day
formowanie na zimno cold molding
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
rogatnica paskowana grey trigger
kredyt prolongowany extended credit
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
pacjent dializowany dialyzed patient
drozdoń łuskowany Sunda thrush
zmienić zachowanie change one's tune
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
zbudowany bez planu rambling
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
leśnica łuskowana Drymophila squamata
siniaczek paskowany Claravis godefrida
przystosowanie się adjustment
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
łabędź krzykliwy hooper swan
zaczepne zachowanie aggro
umocowanie kątnicy caecopexy
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
godny pożałowania regrettable
kukułka kreskowana Cuculus fugax
rogatnica paskowana grey triggerfish
panaka prążkowana royal pleco
pokutnik plamkowany speckled mourner
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
obręcz okołkowana studed tyre
test zrandomizowany randomized test
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
kiściec łuskowany Lophura lathami
leśnica kreskowana striated antbird
konto oprocentowane interest-bearing account
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
łabędź krzykliwy whistling swan
umocowanie kątnicy cecopexy
nurkowanie z rurką snorkeling
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
wanga białogardła Van Dam's vanga
nieoczekiwany zjazd sideslip
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
godny naśladowania imitable
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
puchatek łuskowany hoary puffleg
leśnica łuskowana scaled antbird
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
opona przepompowana overinflated tire
Coregonus lavaretus powan
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
rudzielec paskowany flammulated treehunter
hartowanie skrośne through-hardening
węże do polewania hosepipes
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
rogatnica paskowana Balistes capriscus
wyszukiwanie danych data retrieval
narażać na szwank damage
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
wanga białogardła Xenopirostris damii
boks do głosowania voting booth
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
godny naśladowania shining
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
deska do prasowania ironing board
odbiegać od tematu wander from the subject
opona przepompowana overinflated tyre
kukabura łuskowana spangled kookaburra
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
usatysfakcjonowanie fulfilment
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
postępowanie karne criminal action
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
zasady księgowania accounting principles
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
bank koncesjonowany chartered bank
masowe aresztowanie mass arrest
gołąbek zebrowany Geopelia striata
przewidywane zasoby assumed reserves
łabędź krzykliwy whooping swan
opakowanie zbiorcze multipack
niezdyscyplinowanie insubordination
wychowanie fizyczne physical training
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
brodal perełkowany Abyssinian barbet
obręcz okołkowana studed tire
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
łabędź krzykliwy whooper swan
notowanie giełdowe stock exchange quotation
filtrowanie zacieru lautering
nakaz odszkodowania compensation order
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
wychowanie fizyczne PE
niedokapitalizowany undercapitalised
lądowanie awaryjne forced landing
godny pożałowania sorry
mocowanie obiektywu lens mount
narażać na szwank jeopardize
sterowanie gaźnika carburetter control
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
naładowany z czubem loaded to the hilt
przepiór kreskowany singing quail
zasady postępowania code of conduct
farbowany socjalista champagne socialist
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
godziny urzędowania office hours
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
Scleropages formosus Asian arowana
porządek sortowania sort sequence
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
człowiek afektowany la-di-da
być przetrzymywanym be in custody
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
żyć z kombinowania live by one's wits
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
Heteroscelus incanus wandering tattler
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
stosowany po goleniu after-shave
centralne ogrzewanie central heating
mocno podekscytowany wired
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
Pedionomus torquatus plains wanderer
godziny urzędowania business hours
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
weksel niehonorowany dishonoured bill
planowany kanibalizm planned cannibalisation
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
specjalnie zbudowany built on purpose
stopy oprocentowania interest rates
koszykarz kreskowany many-striped canastero
wczasy zorganizowane package holiday
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
wystawiać na szwank jeopardize
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
niespodziewany zwrot revulsion
mający zastosowanie applicable
księżyc ubywający waning moon
brodziec alaskański wandering tattler
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
nafaszerowany czymś strewn with something
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
formowanie rotacyjne rotational molding
rachunek zablokowany blocked account
sortowanie malejące descending sort
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
Pachycephala plateni Palawan whistler
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
godziny urzędowania opening hours
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
okres zamieszkiwania inhabitancy
zapracować na awans earn promotion
tkanina impregnowana impregnated fabric
planowany kanibalizm planned cannibalization
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany peaceful dove
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
średniozaawansowany intermediate
specjalnie zbudowany purpose-built
pozostawanie w parze coupledom
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
gołąbek łuskowany Geopelia placida
zachowanie poznawcze cognitive behavior
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
łabędź trąbiący trumpeter swan
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
gąbka do pudrowania powder puff
podejmowanie decyzji decision-making
pies wytresowany tak sniff dog
dobrze poinformowany up-to-date
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
glutation utlenowany oxidised glutathion
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
brezent impregnowany groundsheet
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
wychowanie seksualne birds and the bees
sprzedaż pozorowana wash sale
owiewany przez wiatr windblown
formowanie rotacyjne rotational moulding
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
brak zainteresowania short shrift
stukacz świerkowiec waney edge borer
być zainteresowanym have a stake
przepiór kreskowany long-clawed quail
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
zachowanie ryzykowne risk behavior
glutation utlenowany oxidized glutathion
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
szczotka do dywanów carpet sweeper
wychowanie zdrowotne health education
buszówka kreskowana striated thornbill
materac do pływania lilo
zaspokajać potrzeby satisfy wants
głosowanie listowne postal ballot
ułożyć rymowan rhyme
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
brak zainteresowania summary treatment
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
wykładzina dywanowa fitted carpet
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
zaawansowany wiekiem advanced in years
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
zachowanie ryzykowne risk behaviour
frankolin łuskowany scaly francolin
kontrolowanym tempie pace oneself
być zdeterminowanym be dead set on something
współwystępowanie co-existing
pustkowik kreskowany striated calamanthus
wykrywanie błędów error detection
materac nadmuchiwany airbed
Scleropages formosus golden arowana
głosowanie pocztowe postal ballot
umocowanie pierwotne original authorisation
tylne okno ogrzewane backlight heater
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
prawo do głosowania suffrage
przepiór łuskowany scaled quail
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
pędzel do malowania paintbrush
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
materac nadmuchiwany air mattress
formowanie maszynowe machine molding
formowanie wtryskowe injection molding
rudzielec kreskowany striped treehunter
głosowanie pocztowe postal vote
list zapieczętowany sealed letter
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
zaangażowanie się commitedness
opakowanie kartonowe carton
umocowanie pierwotne original authorization
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
pakowany próżniowo vacuum-packed
zachowanie natrętne compulsive behavior
brak zainteresowania disinterestedness
wykastrowany królik capon
panierowane krewetki scampi
używana w Wietnamie banana clip
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
gęś łabędzionosa swan goose
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
materac nadmuchiwany air-mattress
formowanie maszynowe machine moulding
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
opakowanie tekturowe cardboard package
leporinus pręgowany black-banded leporinus
zachowanie natrętne compulsive behaviour
współwystępowanie coexisting
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
pasowanie na rycerza accolade
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
niedopompowana opona underinflated tire
prawo do głosowania vote
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
niedopompowana opona underinflated tyre
wypracowanie szkolne theme
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
zachowanie agresywne agonistic behaviour
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
język programowania programming language
iść na głosowanie go to the polis
być niezdecydowanym wobble
opakowanie kartonowe cardboard package
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
rzeczy do prasowania ironing
mrowiniec łuskowany squamate antbird
skierowanie do pracy placement
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
powszechnie używany in common use
pułk zmechanizowany armoured regiment
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
formowanie wtryskowe injection moulding
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
porządek sortowania sort order
wezwanie do zapłaty call
być niezdecydowanym vacillate
akcje uprzywilejowane preferred stock
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
przysypywanie ziemią banking with earth
przystosowywanie się adaptation
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
odraczać głosowanie defer a vote
chwastówka sawannowa siffling cisticola
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
oprocentowanie stałe fixed interest
fletówka palawańska Palawan whistler
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
finansowanie wstępne advance financing
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
świergotek smugowany Anthus bannermani
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
skierowany do środka inward
kartka do głosowania voting paper
zinstytucjonalizowany institutionalized
poszukiwanie skarbów treasure hunt
formowanie z plackiem molding with cake
technika zaawansowana at
jaskółka kreskowana greater striped swallow
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
pałeczka do spawania filler rod
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
technika zaawansowana advanced technology
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
fagocytowanie krwinek haematophagia
użytkowanie ustalone established use
wzajemne poszanowanie mutual respect
barwienie galwaniczne galvanic coloring
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
liposom stabilizowany stabilised liposome
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
kompletnie zwariowany stark raving mad
rejon zainteresowania area of interest
formowanie z plackiem moulding with cake
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
zachowanie konsumenta consumer behavior
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
sposób postępowania policy
wezwanie dla świadka witness summons
być sprzedawanym za retail
fagocytowanie krwinek hematophagia
kabina do głosowania polling booth
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
badanie randomizowane randomized research
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
stawki oprocentowania money rates
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
poszukiwanie zdobyczy prowl
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
zachowanie konsumenta consumer behaviour
formowanie wytłoczne extrusion moulding
łabędź południowy Chatham Island swan
postępowanie sądowe court action
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
akcja uprzywilejowana preference share
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
badanie randomizowane randomized study
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
Święto Zwiastowania Lady-day
wysokie opodatkowanie high taxation
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
owocojad prążkowany barred fruiteater
zostać zapudłowanym hit the bricks
naganne postępowanie wrongdoing
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
formowanie laminatów laminate molding
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
niespodziewanie duży bumper
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
akcje uprzywilejowane preference shares
całkiem ześwirowany plumb loco
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
zmieniać umeblowanie refurnish
zostać zapuszkowanym hit the bricks
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
sieć zcentralizowana centralised network
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
kraj niezaangażowany non-aligned state
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
zbyt rzadko stosowany under-used
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
zachowanie napastliwe agonistic behavior
zdejmowanie nadkładu baring
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
strzępiel cętkowany spotted bass
sterowany zdarzeniami event driven
salangana palawańska Palawan swiftlet
bazyliszek pręgowany brown basilisk
badanie randomizowane randomized trial
kompletowanie obsady casting
postępowanie sądowe court case
sieć zcentralizowana centralized network
formowanie wytłoczne extrusion molding
Osteoglossum formosum golden arowana
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
postępowanie sądowe legal proceedings
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
kabina do głosowania voting booth
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
wymeldowanie z hotelu check-out
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
powszechnie stosowany ubiquitous
zysk po opodatkowaniu profit after tax
księgowy dyplomowany chartered accountant
fagocytowanie krwinek haematophagy
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
naładowany po brzegi plump full
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
kowaliczek kreskowany striated sittella
usługi katalogowania catalogue services
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
przygotowanie do zimy winterization
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
akumulowana dywidenda accumulated dividend
testowanie empiryczne empirical testing
dyplomowany księgowy professional accountant
Osteoglossum formosum Asian arowana
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
ślubowanie poselskie affirmation
bazyliszek pręgowany striped basilisk
usługi katalogowania catalog services
zdobywanie pieniędzy fund-raising
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
niekontrolowany ogień wildfire
łabędź czarnodzioby whistling swan
programowanie wizualne visual programming
kocioł opromieniowany radiant boiler
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
ogólnego zastosowania general-purpose
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
zwłaszcza wierszowana gest
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
niestosowanie przemocy non-violence
ponowne sformułowanie reformulation
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
buforowanie klawiatury keyboard buffering
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
spełniać oczekiwania measure up
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
umarzać postępowanie to discontinue
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
niegrzeczne zachowanie bad form
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
skrzyżowane piszczele crossbones
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
oprogramowanie darmowe freeware
legwan czerwonogardły Carolina anole
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
przygotowanie do siewu bedding
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
sterowanie przepływem flow control
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
kupowanie kota w worku a pig in a poke
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
skrzyżowane piszczele cross-bones
fałszowana żywność adulterated food
wyborca niezdecydowany floating voter
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
spełniać oczekiwania hit the spot
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
wykrywanie konfliktów conflict detection
usiłowanie zabójstwa attempted murder
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
aparat do sulfonowania sulphonator
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
tęgoster prążkowany barred woodhewer
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
głosowanie pośrednie block vote
niegrzeczne zachowanie naughtiness
uprawnienia delegowane delegated powers
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
kwota wolna od podatku tax allowances
tabela materializowana materialised table
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
formowanie artystyczne ornamental moulding
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
parkowanie na drugiego double parking
być poddawanym testom be in beta
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zwariowany na punkcie nuts about
pożyczka amortyzowana amortised loan
dzięciolik łuskowany Campethera notata
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
formowanie narzucarką slinger molding
kwota wolna od podatku personal allowances
tabela materializowana materialized table
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
udawanie kogoś innego imposture
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
pustułka prążkowana Falco zoniventris
błotniak prążkowany cinereous harrier
formowanie narzucarką slinger moulding
kwota wolna od podatku allowances against tax
obstawanie przy czymś assertion
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
rozmiłowany w teatrze stage-struck
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
zabójstwo zaplanowane intended murder
błotniak prążkowany Circus cinereus
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
zdalne administrowanie remote administration
wystrojony jak ta lala swanked-up
piechota zmotoryzowana light infantry
opanowanie technologii know-how
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
formowanie artystyczne ornamental molding
pędzelek do pudowania loose powder brush
łabędź czarnodzioby Tundra swan
rachunek zaksięgowany booked account
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
przeładowany ozdobami fussy
równość traktowania equality of treatment
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
formowanie uderzeniowe impact molding
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
stopień skomplikowania complexity
piechota zmechanizowana mechanized infantry
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
bar dla zmotoryzowanych drive-in
udział w odszkodowaniu contribution
adresowanie symboliczne symbolic addressing
rozstęp studentyzowany studentised range
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
Dowodzenia i Kierowania NC3B
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
dojrzewanie posprzętne after-ripening
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
bar dla zmotoryzowanych drive-through
przyjąć w głosowaniu vote through
rozstęp studentyzowany studentized range
formowanie w skrzynkach flask moulding
pismo z podziękowaniem address of thanks
pirackie oprogramowanie warez
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
polowanie na czarownice witch hunt
odrzucić w głosowaniu vote down
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
posuwanie się naprzód advancement
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
bombardowanie taktyczne tactical bombing
skierowany do wewnątrz inward
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
polowanie na czarownice witch-hunt
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
interes uprzywilejowany overriding interest
Arctocebus calabarensis common angwantibo
przeciwciało znakowane labelled antibody
formowanie z obracaniem turn-over moulding
terytorium zaanektowane annexed territory
ograniczone głosowanie limited voting
klinochwostka paskowana Tapera naevia
pirackie oprogramowanie bootleg software
oddziaływanie wzajemne interaction
kwestie uprzywilejowane privileged questions
wiązanie spolaryzowane polarised bond
dość wylegiwania się up with you
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
procedura postępowania code of practice
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
akcentowana miara taktu downbeat
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
hartowanie płomieniowe flame hardening
turystyka kwalifikowana qualified tourism
centrum kierowania NATO Allied control center
postępowanie nieważne mistrial
styl pływania pieskiem dog paddle
okazywać niezdycowanie shilly-shally
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
formowanie w skrzynkach flask molding
wzajemne oddziaływanie interplay
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
wybierać w głosowaniu elect
centrum kierowania NATO Allied control centre
możliwy do tolerowania tolerable
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
zachowanie automatyczne automatic behaviour
rachunek nieuregulowany outstanding account
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
odszkodowanie nominalne nominal damages
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
projektowanie dokumentu drafting
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
wyszukiwanie informacji information retrieval
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
praca z zakwaterowaniem live-in job
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
wartość zadeklarowana declared value
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
powszechnie akceptowany wingspread
odszkodowanie za straty compensation for damage
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
piechota zmechanizowana armoured infantry
obóz dla internowanych internment camp
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
stopniowanie trudności grading
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
spółka zarejestrowana corporation
karta z podziękowaniami thank-you note
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
możliwy do zastosowania usable
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
dwanaście i pół centa bits
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
laminowane okno przednie laminated windscreen
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
udziały uprzywilejowane preferred stock
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
akcje nieuprzywilejowane equities
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
wyrażać podziękowania acknowledge
pielęgniarz dyplomowany SEN
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
najbardziej utalentowana alpha geek
laminowane okno przednie laminated windshield
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
użytkownik autoryzowany authorized user
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
niewłaściwe zachowanie bad form
oprogramowanie klienckie client software
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
nocowanie w schroniskach hostelling
szacowany czas przybycia estimated time arrival
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
przeładowanie funkcjami creeping featurism
oprogramowanie serwisowe underware
stawiać przed wyzwaniem put to the test
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
terapia spersonalizowana personalised therapy
zaimprowizowana mównica soapbox
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
produkcja znormalizowana standardised production
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
przypisywanie złej woli imputation of malice
głosowanie alternatywne AV
odszkodowanie określone special damages
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
podziękowania autorskie acknowledgements
nadużywanie narkotyków drug abuse
zdolny do przystosowania adaptable
zaplanowany na początku original
doktryna powstrzymywania containment
zgrupowanie kilku domów hamlet
niegodziwe postępowanie iniquity
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
wezwanie trzeciej strony third party notice
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
nienotowany na giełdzie unlisted
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
być ostro skrytykowanym be pilloried
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
przechowywanie w piwnicy cellerage
powszechne występowanie prevalence
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
najbardziej zaawansowany cutting-edge
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
głosowanie alternatywne preferential vote
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
opodatkowany u źródła taxed at source
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
czarodziejska różdżka magic wand
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
przekazywanie sygnałów cell signaling
udziały uprzywilejowane preferred shares
nieuczciwe postępowanie foul-play
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
dzioborożec palawański Palawan hornbill
niedopompowane ogumienie underinflated tire
być czymś udekorowanym sport
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
zamiłowanie do książek bookishness
przekazywanie argumentów argument passing
formowanie przez maczanie dip molding
pilot zdalnego sterowania remote controller
spisywać dyktowany tekst take dictation
wyselekcjonowana część pick
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
zarzut wysuwany w obronie plea
cena regulowana urzędowo government-regulated price
pielęgniarka dyplomowana SEN
formowanie przez maczanie dip moulding
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
odchylenie standaryzowane standardised deviation
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
miarkowanie odszkodowania measure of damages
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
żółw malowany zachodni western painted turtle
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
ogłosić zainteresowanie declare an interest
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
podróżowanie autostopem hitch-hiking
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
licencjonowany archiwista ART.
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
ofiarowanie chleba i wina oblation
podróżowanie autostopem hitchhiking
wzbudzać zainteresowanie generate interest
oprogramowanie techniczne underware
uprawniony do głosowania entitled to vote
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
czuć się podenerwowanym have butterflies
głosowanie preferencyjne AV
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
osoba poddawana ewakuacji evacuee
być naszpikowanym lekami be drugged up
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
głosowanie preferencyjne preferential vote
niewłaściwe dopasowanie misfit
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
niemożliwy do opanowania ungovernable
szkoda spowodowana burzą storm damage
preferencyjne traktowanie preferential treatment
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
nie zostać zrealizowanym to bounce
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
możliwy do naśladowania imitable
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
oprogramowanie zespołowe groupware
zawieszenie postępowania stay of proceedings
krótki start i lądowanie short take-off and landing
zrywanie majowych kwiatów Maying
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
formowanie na wosk tracony investment molding
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
przeprowadzać głosowanie take a vote
niespodziewane zwycięstwo upset
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
ciągłość postępowania continuity of proceedings
zaopatrywanie w żywność catering
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
zostać źle potraktowanym get a raw deal
nie spełniający wymogów wanting
większość kwalifikowana qualified majority
zameldowanie się w hotelu check-in
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
system sprawowania władzy government
dzielność promieniowania luminosity
dodatkowa tura głosowania additional ballot
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
wybór trybu postępowania election
legwan czerwonogardzielowy green anole
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
możliwość opatentowania patentability
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
podlegający opodatkowaniu taxable
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
spowodowanym wypiciem piwa beery
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
pożyczka nieoprocentowana free credit
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
zawór sterowany silnikiem motorised valve
chorobliwe zainteresowania proclivity
przechowywanie w magazynie warehousing
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
równoczesne występowanie co-existing
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
mieć podobne zapatrywania be like-minded
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
zawór sterowany silnikiem motorized valve
dotychczas nie publikowany NYP
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
równoczesne występowanie coexisting
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
określenie oprogramowania bad
przepracowany po niedzieli Mondayish
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
formowane włókno szklane moulded fibre glass
promieniowanie podczerwone infrared radiation
dotychczas nie publikowany not yet published
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
użytkownik zarejestrowany registered user
los jest przypieczętowany fate is sealed
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
żółwik malowany zachodni western painted turtle
głosowanie przez powstanie division vote
drukarka współużytkowana shared printer
zgłoszony do opatentowania patent pending
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
publiczne okazywanie uczuć public affection
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
formowanie przez zanurzenie solvent molding
czas użytkowania komputera computer time
zapasowe centrum kierowania alternate control center
własnoręcznie udekorowany self-styled
odmówić honorowania czeku dishonour a check
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
powstawanie elementów krwi haematogenesis
niczym nie usprawiedliwiony wanton
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
kura hodowana na wolności free-range chicken
powstawanie elementów krwi hematogenesis
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
tracić panowanie nad sobą see red
pisać drukowanymi literami type
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
oderwany od rzeczywistości unreasonable
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
podsumowanie wyników pracy performance review
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
oderwany od życia realnego long-haired
poderwanie przedniego koła wheelie
mieć odmienne zapatrywania dissent
być bardzo zainteresowanym be big on something
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
kontrolowany przez państwo government-controlled
szkoda spowodowana pożarem fire damage
oderwany od rzeczywistości unreal
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
skonsumowanie małżeństwa consummation
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
możliwy do zakwestionowania questionable
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
procedura współdecydowania co-operation procedure
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
powszechnie stosowany język lingua franca
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
pasta do smarowania pieczywa marmite
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
programowanie komputera IPSC cubing
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
oprogramowanie konferencyjne conference software
stracić panowanie nad sobą lose it
żółw malowany południowy southern painted rurtle
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
procedura współdecydowania co-decision procedure
stracić panowanie nad sobą blow up
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
tryb postępowania sądowego track
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
należność uprzywilejowana preferential debt
należność uprzywilejowana prior charge
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
przerywana praca wycieraczek mist action
rozpływać się w powietrzu wane
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
profilowana listwa ściekowa drip rail
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
zróżnicowany kolorystycznie pied
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
okazywać niepohamowany gniew rage
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
niesprawiedliwie potraktowany wronged
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
niespodziewanie się pojawić happen along
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
postępowanie administracyjne administrative procedure
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
odpukać w niemalowane drewno touch wood
szybki do przygotowania obiad TV dinner
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
przekazywanie do rozpatrzenia referral
głosowanie na listy partyjne party list vote
postępowanie administracyjne administrative proceeding
melodia wygrywana przez zegar bong
głosowanie na listy partyjne party list voting
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
nieruchomość zarejestrowana registered land
głosowanie na listy partyjne party-list vote
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
głosowanie na listy partyjne party-list voting
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
wstrzymać się od głosowania abstain
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
decyzja o trybie postępowania allocation
być całkowicie przygotowanym be up and running
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
częstotliwość występowania frequency of occurence
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
pokrywanie czernią platynową platinisation
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
być w centrum zainteresowania be in the limelight
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
chcieć w czymś uczestniczyć want in
pokrywanie czernią platynową platinization
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
dmuchane rękawki do pływania water wings
zazwyczaj serwowana z napojami canape
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
zazwyczaj serwowana z napojami canap
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
Więcej wyników dla "wan"