"przy tej muzyce odradzam sie na nowo i moge długo w nocy uczyć sie lub pracować na komputerze"

Wyniki wyszukiwania dla "wan"

Polski/Polish Angielski/English
itp. want ad
cipa wankette
rura wankette
brak want
ulga allowance
chce wants
onan wanker
modny swanky
sroka Saskatchewan pheasant
wanad vanadium
dywan carpet
cwany streetwise
wanna tub
wanna bathtub
awans advancement
wanna bath
sieja powan
zwany ycleped
cwany canny
blady wan
pręt wand
wanna bath-tub
zwany named
dupek wanker
zwany called
kutas wankie
wandal vandal
rydwan chariot
maleć wane
batuta wand
słaby wan
rwanie throb
nikły wan
arowana arawana
cwaniak dodger
nazwany called
bałwan nitwit
arowana silver arawana
chcieć want
cwaniak sly dog
wezwany called
brzdęk twang
karawan hearse
gwanako guanaco
rezerwa allowance
dawanie dation
dywanik rug
porwany abducted
wanderu lion-tailed macaque
bałwan fink
chowany retractable
arowana arowana
chcieć wanna
pozwany defence
porwany ragged
cwaniak fox
bałwan airhead
porwany kidnapped
pozwany defense
cwaniak shark
bałwan ditz
arowana silver arowana
gwanako Lama guanicoe
udawany Mickey Mouse
pozwany defendant
narwany feisty
sawanna savannah
cwaniak sharpie
bałwan dumbo
bałwan dumbbell
parawan screen
opadać be on the wane
trwanie duration
mizerny wan
udawany meretricious
udawany assumed
bałwan turkey
wsuwany slip-on
pozwany respondent
cwaniak smart-ass
arowana arrowana
spadać be on the wane
bałwan twit
wanderu Macaca silenus
znikać wane
cwaniak smoothie
chcieć to want
biegacz plains wanderer
nazwany dubbed
urywany jerky
kwantum quantum
udawany dummy
cwaniak wise-ass
cienias wanker
chcieli wanted
arowana silver arrowana
cwaniak smartie-pants
cwaniak smart aleck
buława wand
udawany brummagem
z braku for want of something
bałwan snowman
cwaniak smarty-pants
nazwany named
udawany sham
zmywanie ablution
gotowany boiled
zerwanie breakdown
udawanie selective ignorance
schowany concealed
fazowany bevelled
używany hand-me-down
porwanie abduction
ubywanie decline
wykiwany sucked in
zerwanie bust-up
zerwanie rupture
usuwanie disposal
porwanie kidnapping
gotowany cooked
datowany of
sawantka blue-stocking
ostatnie swansong
poprawka allowance
wezwanie appeal
Botswana Botswana
knowania machinations
sawantka bluestocking
używany used
zerwanie severance
datowany dated
udawanie histrionics
gasnąć wane
jak leci wa'gwan
udawanie sham
zasiłek allowance
szczwany leery
czuwanie watch
udawanie affectation
datowany dd
niknąć wane
gazowany effervescent
podawany served
hamowany controlled
karawana caravan
wanienka tubby
zapomoga allowance aid
zanikać wane
wezwanie call
awantura fuss
oderwany abrupt
nazwanie cognomination
potrzeba want
usuwanie elimination
jak leci wagwan
awantura rumpus
czuwanie waking
malowany painted
nazywany ycleped
schowany hidden
omdlały wan
pozwanie citation
awantura wrangle
gazowany sparkling
jak leci war gwan
awantura stramash
używany secondhand
wyzwanie challenge
matactwo wangle
odbywany held
usuwanie expulsion
pakowany packaged
szczwany slippery
awantaż advantage
gazowany gassy
wykiwany ripped off
gazowany fizzy
awantura pother
zmywanie washing-up
ziewanie yawning
awantura row
używany second-hand
jak leci wha'gwan
wymagać want
porwania hijackings
używany in-service
wytworny swanky
oszustwo wangle
czuwanie wake
opanowany easy-going
Ewangelia Gospel
kierowany guided
wbudowany embedded
skrawanie machining
Łabędź swan
bałwanek snowman
panowanie ascendancy
awangarda avant garde
używanie using
obcowanie intercourse
wymywanie washout
opanowany unexcitable
obmywanie ablution
kierowany conducted
ukosowany bevelled
panowanie ascendency
wirowanie rotation
uradowany joyful
awangarda avant-garde
mianowany appointive
anulowany cancelled
blednąć wane
opanowany self-possessed
wbudowany built-in
awangarda van
rymowanka rhyme
niepełny wanting
koskoroba coscoroba swan
opanowany controlled
pragnąć want
panowanie mastery
opanowany self-controlled
szanowany esteemed
awangarda avant-gardism
blednąć wan
hodowanie breeding
stosowany applied
polowanie prowl
do diaska wanklore
śpiewany sung
peklowany corned
wandalizm vandalism
szanowany respectable
pływanie swim
brukowany cobbled
podróże wanderings
promowany promoted
szanowany venerated
głąbiel powan
panowanie rule
kierowany led
nadawanie yap
pakowanie packaging
szanowany respected
stonowany watered down
uradowany jubilant
luzowanie relief-in-place
pasowanie fit
wychowany raised
nadawanie transmission
serwowany served
szacowany estimated
stonowany watered-down
malowanie painting
wodowanie launch
żądanie want
losowanie draw
uradowany joyous
panowanie grip
szanowany honored
wędrowny wandering
tak zwany so-called
mianowany appointed
panowanie Dominion
opanowany steady
szanowany estimated
upakowany squeezed
znakowany labeled
uradowany overjoyed
stonowany sober
wirowanie spinning
trenowany trained
tak zwany soi-disant
losowanie randomisation
wydawanie spending
mocowanie fixing
falowanie ripple
zmasowana ballyhoo
watowanie wadding
wychowany brought up
ugotowany belly up
dodawanie addition
uradowany glad
losowanie ballot
ugotowany dust
kapowanie snitchsqueal
wyjmowany removable
alokowany allocated
polowanie hunting
oblewanie circumfusion
dozowanie dosage
losowanie randomization
nabywanie acquisition
nadawanie balderdash
pakowanie boxing
mianowana appointee
ogrzewany heated
zerowanie neutralisation
ugotowany dead meat
woskowany waxed
losowanie drawing
szanowany honoured
kupowanie buying
dropiatka plains wanderer
gotowanie cooking
kreowanie creation
zalewanie circumfusion
ładowany chock-full
kupowanie acquisition
tokowanie balderdash
animowany animated
zerowanie neutralization
używanie usage
pływanie swimming
izolowany isolate
elegancki swanky
zachowany preserved
anodowany anodised
ugotowany toast
awangarda vanguard
wylewanie flooding
szanowany reputable
rozerwany torn
pozowanie sham
edytowany edited
tresowany trained
gotowanie coction
farbowany dyed
pakowanie packing
pucowanie rub
zerowanie setting to zero
polowanie shoot
izolowany isolated
panowanie reign
anodowany anodized
Łabędź Swan Cygnus, Cyg
odlewanie moulage
nadawanie broadcasting
forsowanie crossing
wymalowana made up to kill
ruandyjski Rwandan
awansować advance
zdołowany out of sorts
oksydowany oxidized
angwantibo Calabar potto
deputowany deputy
opakowanie wrapper
upakowanie compaction
gmatwanina snarl
oczarowany captive
skołowany punch-drunk
wypicowany dressed to the teeth
ewakuowany evacuated
zachowanie conduct
klonowanie cloning
zagmatwany convolute
uratowanie rescue
puszkowany canned
oczarowany bewitched
anulowanie cancellation
zwariowany crazy like a fox
próbowany attempted
justowanie alignment
słabnąć wane
ładowania recycling time
uratowanie salvage
oczekiwany awaited
dyktowanie dictation
usytuowany situated
olinowanie rigging
skierowany addressed
anodowanie anodizing
symulowany sham
zwariowany as mad as a March hare
zszokowany flabbergasted
awansować brevet
opakowanie wrapping
brakujący wanting
wypicowany duded-up
punktowany bulleted
zachowanie behaviour
grillowany barbecued
zagmatwany convoluted
emitowanie issuing
cętkowany spotted
wypucowany spiffy
imitowanie emulation
słabnąć wan
cętkowany speckled
testowanie testing
przerwanie interruption
lądowanie touchdown
skopiowany rewritten
awanturnik braggart
wyluzowany on a lark
zwariowany ga-ga
dwanaście twelve
plonowanie yielding
wędrówka wander
grenowanie graining
pojmowanie insight
opanowanie temper
błądzić wander about
opakowanie pkg.
umiłowany beloved
zrujnowany ruined
spamowanie spamming
wypicowany pimed-up
opanowanie command
bananówka Taiwanese bamboo viper
zachowanie conservation
awansować kick upstairs
wykrawanie blanking
imitowanie impersonation
okazywanie apparition
cętkowany mottled
oczekiwany due
wyluzowany lighthearted
awanturnik wrangler
sznurowany laced
wychowanek foster child
zdołowany in a bad way
zszokowany startled
nurkowanie diving
zwariowany ape
sortowanie sorting
deputowany assemblyman
zwariowany wingy
zwariowany radgey
błądzić wander
zdołowany blue
atakowanie attacking
rozmywanie blurring
afektowany camp
relewantny relevant
rachowanie count
zaparowany fogged
adoptowany adopted
umiłowany adored
opanowanie self-control
zagmatwany disorientating
blankowany crenelated
wypicowany ragged-out
zapakowany wrapped
rachowanie calculation
grupowanie classification
zachowanie behavior
zwariowany mad as a hatter hare
zahamowany stunted
opakowanie packet
oszacowany vd
maskowanie masking
anulowanie abatement
wpisywanie entering
mizernieć wan
wykrywanie detection
wykonywany enforced
grupowanie sorting
kierowanie administration
angwantibo common angwantibo
wygrywanie winning
wizytowany visited
promowanie advancement
udrapowany draperied
zwariowany gonzo
afektowany affected
błądzić wander around
zaparowany fogged-up
traktowany treated
opanowanie poise
blankowany crenellated
wypicowany ritzed-up
zużywanie wearing
ząbkowany crenate
wychowanie parenting
zachowanie preservation
wyluzowany laid back
zwariowany mad as a March hare
skierowany oriented
wędrowiec wanderer
zmarnowany washed up
wychowanie upbringing
anulowanie nullification
tajwański Taiwanese
gmatwanina intricacy
drukowanie printing
peklowanie curing
rafinowany refined
sortowanie assortment
rozdawanie distribution
opakowanie pkg
kierowanie guidance
ubolewanie regret
koksowanie carbonisation
szacowanie estimation
pręgowany tabby
obozowanie camping
zrujnowany ballsed-up
opakowanie packaging
metylowany methylated
wypicowany sharp-dressed
limitowany limited
biczowanie flagellation
zachowanie behav
śpiewanie singing
umeblowany well found
wykonywany performed
zirytowany annoyed
stepowanie tap dancing
zmarnowany washed-up
zwariowany loco
usmarowany smudgy
wędrować wander
kadrowanie cropping
wyhodowany raised
pomalowany painted
wyluzowany easygoing
kierowanie direction
koksowanie carbonization
kwantować quantise
zajmowanie occupancy
całowanie osculation
niechciany unwanted
zrujnowany wrecked
kopiowanie to duplicating
oczarowany enraptured
na dywanik be on the carpet
nagrywanie recording
zwariowany flakey
oznakowany labelled
zgadywanie shot in the dark
wychowanie nurture
sortowanie classification
zachowanie attitude
zdejmowany detachable
umeblowany well-found
zagmatwany muddy
wyłudzać wangle
stepowanie tap-dancing
zwariowany loony
zabiedzony wan
odejmowany removable
opakowanie package
opanowanie composure
Nebuanchre Nebwankhre
zagmatwany disorienting
zwariowany cuckoo
zdołowany down
opanowanie restraint
zwariowany radge
awansować elevate
oszacowany assessed
przerwanie tear
kwantować quantize
dopasowany well-matched
skołowany giddy
hartowanie hardening
kopiowanie to duplication
oczarowany spell-bound
awanturnik trouble-maker
azotowanie nitriding
wypicowany swanked-up
uformowany formed
anulowanie revocation
oczekiwany estimated
zaparowany steamed-up
formowanie molding
stepowanie tap-dance
blokowanie locking
pojmowanie apprehension
awansować get promotion
ekranowany shielded
planowanie planning
opanowanie aplomb
zwariowany radgie
wystawanie prominence
skołowany dizzy
zrujnowany tattered
wychowanie breeding
zwariowany touched
dopasowany adjusted
rozerwanie tear
przerwanie discontinuation
skierowany aimed
zanotowany recorded
kopiowanie copying
oczarowany rapt
mianowanie investiture
zirytowany edgy
szacowanie evaluation
zabudowany built-up
koniobijca wanker
przerwanie burst
zwariowany looney
kablowanie snitchsqueal
anulowanie cancelation
wychowanek ward
wychowanek fosterling
kolorowany dyed
opakowanie packing
dawkowanie dosage
dopasowany tailored
wypicowany dogged-up
poluzowany slack
wychowanie childrearing
renomowany renowned
zwariowany a little off
naderwanie tear
skierowany directed
awansować progress
zaczrowany enchanted
emaliowany enameler
awanturnik swashbuckler
stepowanie tap
zabudowany sling-back
regulowany adjustable
marnowanie wastage
oczekiwany expected
opanowanie equanimity
zwariowany as mad as a hatter
awansować aggrandise
afiliowany affiliated
awansować to brevet
dublowanie doubling
zwariowany off one's trolley
wymalowana done up to kill
zdołowany in a funk
angwantibo Arctocebus calabarensis
opisywanie labeling
nurkowanie dive
kopiowanie duplication
afektowany la-di-da
napakowany chockablock
wypicowany dreesed to the nines
skierowany destined
mianowanie appointment
obdarowany donee
narysowany drawn
marynowany pickled
ewakuowany evacuee
zachowanie manner
lądowanie landing
stosowanie usage
okupowanie occupying
formowanie moulding
folgowanie indulgence
oczarowany enchanted
gmatwanina skein
imitowanie spoof
zwariowany lunatic
zwariowany crazy
emaliowany enamelled
zrujnowany ramshackle
skopiowany copied
taktowanie timing
mieszkania want ad
ogrzewanie heating
regulowany variable
nabuzowany discombobulated
zwariowany as mad as a hatter hare
awansować aggrandize
zwariowany mental
zgadywanka quiz
awansować promote
różdżka wand
zwariowany up the wall
opracowany edited
rusztowanie scaffolding
kolorowanka coloring book
zablokowany stuck
zdecydowany trenchant
umiarkowany mild
zablokowany snarled-up
niegazowany still
akcentowany accentuated
dopasowanie matching
skrępowany ill-at-ease
blankowanie crenelations
lawirowanie tack
akcentowany emphasised
rozgotowany overboiled
wędrowanie wayfaring
wykołowany been had
kieszonkowe allowance
rozradowany in high spirits
oszacowanie assessment
małpowanie apishness
preferowany preferable
powoływany appointive
proponowany proposed
odfajkowany out of the way
napastowany assaulted
usiłowanie essay
załadowany laden
powstawanie formation
zapracowany busy
rozradowany cock-a-hoop
oszacowanie appraisal
odbudowanie rebuilding
ziarnowanie graining
motywowanie motivating process
internowany internee
kolorowanka colouring book
Ruandyjczyk Rwandan
ugruntowany entrenched
podminowany put out
ślubowanie vows
akcentowany emphasized
zdecydowany resolved
blankowanie crenellation
zagmatwanie entanglement
zawirowanie eddy
poszukiwany sought
przebywanie residence
rozradowany gleeful
implikowany implicit
indeksowany index-linked
wnioskowany proposed
usiłowanie effort
głosowanie poll
wyjustowany justified
zdecydowany determined
molestowany assaulted
usiłowanie trial
zrujnowanie ruination
ugrupowanie formation
opracowanie case study
zamaskowany cloaked
zahamowanie inhibition
zdominowany dominated
polerowanie polishing
zamazywanie blurring
obgadywanie backbiting
umiarkowany restrained
wyedukowany learned
dekorowanie adornment
inkasowanie collection
blankowanie crenellations
sublimowany sublimed
głosowanie vote
dojrzewanie maturation
głosowanie election
zawirowanie swirl
wagarowanie dropping out
zdecydowany unhesitating
redagowanie editing
rozradowany exhilarated
poszukiwany sought-after
żartowanie joking
zredukowany stripped-down
wybrukowany cobbled
podminowany incensed
umotywowany reasoned
jodłowanie yodel
dopasowanie coaptation
lakierowany patent
oznakowanie labeling
wyładowany unladen
ugrupowanie force
egzekwowany enforced
zapracowany hard at it
wygórowany extortionate
rozgniewany angry
zdecydowany in the bag
zablokowany deadlocked
kreskowanie to hatching
umiarkowany middle-of-the-road
zdejmowanie detachment
wypytywanie interrogation
obrazowanie imaging
głosowanie voting
niedostatek want
zawirowanie twirl
szlifowanie grinding
dziurkowany perforated
kurtyzowany cocktailed
bezsensowny wanton
ślubowanie oath of allegiance
awangardowy avant-garde
studiowanie studying
okratowanie lattice-work
spodziewany due
wyobcowanie alienation
zażenowany self-conscious
oznakowanie labelling
zażenowany abashed
dopasowanie fit
głosowanie ballot
wygórowany excessive
symulowanie sham
dojrzewanie curing
rozgniewany wroth
dekodowanie decryption
oczekiwanie anticipation
dostosowany attuned
żarnowanie graining
bez szwanku unhurt
nie nazwany unnamed
dokoptowany thrown in
kwantowanie quantisation
zdejmowanie disconnection
zastosowany adopted
zdecydowany all out
głosowanie division
oszacowanie estimate
symulowanie affectation
zredukowany stunted
awangardowy rad
oczekiwanie expectancy
dyplomowany qualified
spowodowany caused
masturbacja wank
kolorowanie coloring
uzurpowanie usurpation
dojrzewanie adolescence
spożywanie consuming
rozgniewany bent
kwantowanie quantization
poirytowany cross
asygnowanie appropriation
bez szwanku unharmed
przyjmowany received
buforowanie buffering
zablokowany standstill
perfumowany perfumed
wybrakowany waste
korygowanie correction
skrępowany self-conscious
podminowany steam up
zwariowanie spin
zmiłowanie pity
umotywowany justified
kombinować wangle
dyplomowany board certified
sprzedawany sold
piaskowanie sand blasting
opracowanie development
bez szwanku uninjured
Tajwańczyk Taiwanese
niegazowany non-carbonated
zażenowany confused
zagmatwanie intricacy
głosowanie suffrage
nazalizacja twang
kolorowanie colouring
poirytowany irritated
szkalowanie slander
całkowanie integration
rozgniewany huffy
skorygowany adjusted
bez szwanku scot-free
skierowanie direction
nieskrywany undisguised
zahamowanie arrest
handlowanie dealing
na wezwanie on call
naładowany loaded
zamaskowany masked
oczekiwanie esperance
adresowanie addressing
protegowany protege
naładowany steam up
ślubowanie vow
obrazowanie visualization
uhonorowany honored
wędrujący wandering
utyskiwanie yammer
dyplomowany board-certified
zakopywanie burial
niegazowany noncarbonated
punktowanie center punching
zaniedbanie want of care
bez szwanku intact
plotkowanie whispering
kolorowanie coloration
spanikowany panicky
zablokowany clogged
oczarowanie fascination
rozgniewany t'd off
cieniowanie shading
wydrukowany printed
zredukowany diminished
usytuowanie location
okratowanie trellis
zarysowanie scratch
upozorowany dummy
ewangelista gospeler
debugowanie debugging
ugrupowanie grouping
protegowany prot
oszukiwanie delusion
nawoskowany waxed
powariowany looney
uhonorowany honoured
skrępowany trussed
dyplomowany certif
oddzwaniać call back
wytrenowany trained
niegazowany plain
punktowanie centre punching
udekorowany ornamented
kolorowanie colouration
umiarkowany moderate
zaszokowany shocked
ucałowania XOXO
zaatakowany attacked
nadzorowany supervised
oszacowanie valuation
zamocowanie attachment
skorelowany related
odejmowanie subtraction
przetrwanie survival
produkowany produced
zahartowany seasoned
preferowany preferred
zażenowany ashamed
udawany sen fox-sleep
wypompowany flat
oczekiwanie expectation
oczekiwanie wait
zapracowany beleaguered
zdejmowanie disconnextion
wypompowany frazzled
odbudowanie Reconstruction
dyplomowany certificated
bajerowanie sweet-talk
poirytowany vexed
skorygowany edited
oddzwaniać ring back
zbzikowanie crankiness
zawoalowany veiled
rozgotowany overcooked
umiarkowany middle of the road
oszacowanie appreciation
rozgniewany wrathful
skandowanie chant
poszukiwana wanted
piaskowanie sand-blast cleaning
zażenowany embarrassed
podgrzewany heated
oznakowanie signage
imputowanie imputation
opracowanie compilation
porozrywany tattered
preferowany favored
wyrachowany calculating
oszacowanie rating
zażenowany mortified
ilustrowany illustrated
wentylowany vented
zdecydowany crisp
dopasowanie adjustment
numerowanie numeration
kwantyzacja quantization
wyłudzenie wangle
zdecydowany adamant
desygnowany designate
wypompowany out of gas
podminowany on edge
akumulowany accumulated
cyjanowanie cyanidizing
uregulowany settled
nieużywany disused
kwantyzacja quantisation
umiarkowany temperate
zrewidowany revised
decydowanie decision making
blankowanie crenelation
zawirowanie maelstrom
zamaskowany concealed
poszukiwany wanted
wydobywanie eduction
wyszorowany cleaned
biwakowanie camping
aresztowany under arrest
obładowany laden
odizolowany insular
preferowany favoured
ewangelicki evangelical
kciukowanie finger milking
skumulowany accumulated
poirytowany edgy
dopasowanie conditioning
usiłowanie attempt
zamasowanie disguise
wyładowany laden
oczekiwanie busy-wait
ilustrowany glossy
zapracowany as busy as a cat burying shit
spodziewany expected
zmiłowanie mercy
zablokowany jammed
ugruntowany firm
uregulowany regular
poirytowany uptight
wypunktowany knocked out
zobrazowanie presentation
wymizerowany gaunt
zdecydowanie vastly
kaskadowanie cascading
co słychać wha'gwan
magnesowanie magnetization
potrzebować want
wnioskowanie deduction
ocembrowanie curb
kolędowanie carol singing
opatentowany patented
nie używany out-of-use
zdecydowanie by far
wypróbowany tried and true
inwestowanie investing
zdeprawowany abandoned
sfrustrowany frustrated
podsumowanie recap
dystyngowany dignified
dostosowanie adjustment
aresztowanie detention
poszukiwanie exploration
nie uznawany unrecognised
utrzymywanie maintenance
fałszerstwo wangle
przewidywany expected
podgrzewanie heating
przyjmowanie reception
wymizerowany haggard
prowansalski Provencal
zdecydowanie decidedly
wysportowany athletic
spacerowanie walking
rozczarowany disappointed
zaawansowany advanced
stopniowanie grading
wytapetowana made up to kill
przechowanie escrow
zdewastowany devastated
zdenerwowany jumpy
zdecydowanie definitely
wyładowanie disembarkation
utalentowany talented
wypolerowany shiny
awanturniczy rowdier
galwanizator galvanizer
negocjowanie bargaining
poziomowanie levelling
zorientowany directed
konserwowany canned
dystyngowany ladylike
doładowanie supercharge
nadużywanie misusing
podsumowanie recapitulation
Cygnus ferus hooper swan
rozładowany unladen
sproszkowany dehydrated
zwany także alias
reklamowanie advertising
co słychać wa'gwan
bruzdkowanie stiration
okłamywanie sham
zdenerwowany taut
zdecydowanie moxie
zaawansowany enhanced
zaaprobowany approved
składowanie warehousing
rozczarowany bewitched
zaawansowany high-powered
zdefiniowany finite
napastowanie molestation
utrzymywanie claim
składowanie storing
skorumpowany corrupt
zdecydowanie out and away
utalentowany gifted
egzaminowany examinee
ewangeliczny evangelic
egzekwowanie enforcement
umiarkowanie mildly
żłobkowany serrate
opublikowany in the open
prążkowany stripy
obramowanie casing
zdenerwowany angry
zdenerwowany ag
respektowany venerated
wzmiankowany mentioned above
zintegrowany built-in
nadużywanie overuse
terminowanie pupillage
niejustowany unjustified
podsumowanie wrap-up
szczwany lis weasel
nieprzerwany continuous
kontynuowany continued
zdenerwowany nervy
rezerwowanie booking
znokautowany have one's bell rung
groszkowanie graining
autoryzowany authorised
desantowanie drop
rozczarowany disenchanted
znokautowany out cold
nie używany unused
zdecydowanie far and away
ewangeliczny evangelical
inkrustowany encrusted
zdecydowanie appreciably
traktowanie bearing
dom murowany brick house
kontrolowany controlled
zdecydowanie soundly
dystyngowany distinguished
wychowywanie parenting
cewnikowanie catheterisation
nadzorowanie monitoring
wyrafinowany sophisticated
nieplanowany non-scheduled
zdenerwowany nervous
nieużywanie disuse
podsumowanie gist
nie uznawany unrecognized
nieprzerwany uninterrupted
zdesperowany desperate
rozminowanie bomb disposal
szykanowanie mobbing
zdecydowanie flatly
zdewastowany desolate
autoryzowany authorized
rozczarowany disillusioned
fałszowanie adulteration
zdecydowanie determination
zamiłowanie love
rozczarowany disgruntled
przeżuwanie rumination
akredytowany accredited
cewnikowanie catheterization
zobrazowanie display
zdenerwowany upset
nie datowany undated
skrępowanie restraint
zdenerwowany fretful
użytkowanie utilisation
wymizerowany wan
sfałszowany bad
zażenowanie discountenance
prążkowany streaky
Cygnus ferus whistling swan
dubbingowany dubbed
nie opiewany unsung
nieprzerwany perpetual
zdenerwowany irritated
awanturniczy rowdy
zdenerwowany jarred off
dawać awans promote
serwisowanie servicing
zrelaksowany easygoing
szpiegowanie spying
zaawansowany sophisticated
zbalansowany balanced
awanturniczy full of piss and vinegar
galwanizeria galvanising plant
podirytowany ticked off
zrelaksowany relaxed
wypracowanie essay
zdecydowanie emphatically
poszukiwanie search
nieplanowany nonscheduled
zorientowany oriented
zamiłowanie bias
traktowanie treatment
opublikowany published
świętowany observed
wypróbowany well-tried
Cygnus ferus whooper swan
przekazywany passed
impregnowany showerproof
przechowanie safekeeping
nieprzerwany continuous process
rozczarowany gutted
co słychać wagwan
zdeformowany misshapen
segregowanie assortment
wole ruchome wandering goiter
zdenerwowany jarred-off
odwzorowania magnification ratio
użytkowanie use
dawać awans elevate
nieopakowany loose
wyrafinowany advanced
galwanizator galvaniser
niefarbowany unbleached
winietowanie vignetting
Zwiastowanie Annunciation
rozradowanie exhilaration
skorygowanie revision
Iwan Groźny Ivan the Terrible
potęgowanie raising
sfabrykowany fabricated
awanturniczy rollercoaster
zaowocowanie fruitage
zdenerwowany fidgety
znerwicowany clutched
zdenerwowany annoyed
czas trwania duration
inwestowanie investment
traktowanie dealing
użytkowanie utilization
publikowanie publishing
utalentowany accomplished
przemierzać wander
impregnowany water-repellent
nieprzerwany permanent
karawanseraj caravansary
zdeformowany deformed
zdenerwowany exasperated
skorumpowany dirty
rozpatrywany in question
niepotrzebny wanton
wyregulowany adjusted
wypracowanie composition
odblokowanie clearing
dostosowanie accomodation
użytkowanie usufruct
nie skrywany undisguised
zainfekowany infected
zamiłowanie fondness
zdenerwowany edgy
poszukiwanie quest
wole ruchome wandering goitre
ogniskowanie focusing
awanturniczy pugnacious
zdenerwowany anxious
dostosowanie adaptation
zdecydowanie decisively
zdenerwowany clutched
spowodowanie induction
walić konia wank off
terminowanie apprenticeship
Cygnus ferus whooping swan
napastowanie harassment
zdegradowany degraded
przegotowany overcooked
umiarkowanie temperance
zażenowanie embarassment
cywilizowany civilised
zdenerwowany t'd off
zrezygnowany resigned
poszanowanie respect
sprostowanie rectification
desantowanie beach landing
dostosowanie accommodation
zmanierowany mincing
humanizowany humanised
podsumowanie summary
tapicerowany upholstered
przewidywany estimated
sfrustrowany sour puss
poszukiwanie seeking
okłamywanie delusion
przygotowany prefabricated
zestresowany stressed
utytułowany titled
platynowanie platinisation
zdenerwowany aggro
cywilizowany civilized
aresztowanie apprehension
gwarantowany wtd
zdemontowany knocked down
wytapetowana done up to kill
otrzymywanie receiving
umiarkowanie moderately
co słychać war gwan
zaadaptowany adapted
nawoływanie call
pokwitowanie receipt
naszkicowany drawn
zażenowanie discomfort
wymizerowany lanky
parodiowanie spoof
humanizowany humanized
podsumowanie summing up
molestowanie molestation
poszukiwanie searching
zmanierowany lackadaisical
zorientowany aware
anodyzowanie anodizing
destylowanie distiling
zdenerwowany tooshie
zdecydowanie resolutely
skalkulowany calculated
zdenerwowany distressed
zdenerwowany vexed
składowanie storage
potrzebować be in want of something
magnesowanie magnetisation
kotłowanina welter
zażenowanie embarrassment
żonglowanie juggle
skorumpowany bent
dostosowanie conformity
nie używany out of use
ilustrowanie illustration
poszkodowany aggrieved
sprzedawanie selling
podsumowanie windup
nieugotowany uncooked
odzyskiwanie recycling
zdeformowany cauliflower
zaadresowany addressed
platynowanie platinization
zdecydowanie adamantly
awanturniczy rackety
preparowanie preparation
zastosowanie implementation
obramowanie border
zdeklarowany confirmed
zakneblowany gagged
niepohamowany unrestrained
zorganizowany arranged
zrezygnowanie relinquishment
rozpustność wantonness
rozczarowanie disappointment
zainwestowany invested
wyrównywanie levelling
rozpoznawanie recognizing
legwan czarny Ctenosaura similis
zdenerwowanie irritation
inaczej zwany a.k.a.
odszkodowanie damages
połyskiwanie shimmer
nieumeblowany unfurnished
zdenerwowanie aggravation
skrzyżowanie crossing
skomplikowany far-out
występowanie occurrence
niedopasowany misfit
szukać drogi wander about
dopasowywanie alignment
olej jodowany iodised oil
występowanie incidence
dopasowywanie matching
przekazywanie passing
przewidywanie anticipation
niepohamowany uncontrollable
wysublimowany discriminating
rozczarowanie anticlimax
podskakiwanie bobbing
legwan czarny spiny-tailed iguana
wanga stalowa Bernier's vanga
nie testowany not tested
klimatyzowany air-conditioned
podenerwowany keyed-up
kwalifikowany aggravated
przypasowanie coaptation
zorganizowany organised
organizowanie sorting
nieoczekiwany unexpected
odszkodowanie indemnity
napiętnowany scarred
klasyfikowany classified
kontrolowanie checking
zdenerwowanie fretfulness
przewidywanie forecast
skrzyżowanie junction
zilustrowanie exemplification
skomplikowany complicated
olej jodowany iodized oil
postępowanie bearing
darowanie win absolution
wypróbowanie tryout
zaangażowany involved
wysublimowany sophisticated
ukierunkowany directed
rozczarowanie comedown
zaabsorbowany absorbed
pożytkowanie utilisation
wanga stalowa Oriolia bernieri
nie testowany NT
poszatkowany shredded
zafascynowany impressed
odszkodowanie restitution
skrzyżowanie intersection
moralizowanie moralism
zdenerwowanie jitters
magazynowanie warehousing
przystosowany attuned
skrzyżowanie crossroads
postępowanie process
przewidywanie prediction
szukać drogi wander around
przystosowany adapted
w awangardzie in the van
improwizowany improvised
wysublimowany distilled
ukierunkowany oriented
zmotoryzowany motorist
rozczarowanie disilusionment
legwan morski Amblyrhynchus cristatus
zużytkowanie utilisation
zaakceptowany recognised
zdyskontowany discounted
zaabsorbowany heavy
zarezerwowane booked
maltretowanie abuse
nieoczekiwany unlooked-for
odszkodowanie indemnification
podenerwowany nervy
przygotowanie preparation
przekazywanie transmission
zatytułowany entitled
skrzyżowanie hybrid
skomplikowany sophisticated
zaangażowany caught up
przystosowany adjusted
skomplikowany knotty
podenerwowany ticked off
zaopatrywanie supply
improwizowany ad hoc
wyimaginowany imaginary
alkalizowanie alkalisation
legwan morski galapagos marine iguana
zaakceptowany recognized
skonfundowany confused
wyasygnowanie appropriation
odszkodowanie solatium
postępowanie dealing
skonwertowany converted
prognozowanie forecasting
skrzyżowanie jct
niepowetowany irreparable
zaakceptowany accepted
niezmordowany inexhaustible
niepożądany unwanted
przystosowany conditioned
skomplikowany intricate
zarezerwowany reserved
zarezerwowany booked up
sponsorowanie sponsorship
alkalizowanie alkalization
zdenerwowanie nervousness
podenerwowany fidgety
odszkodowanie compensation
legwan morski marine iguana
zdenerwowanie abdabs
artykułowany articulate
zaaresztowany on the peg
z opanowaniem collectedly
rozczarowanie dyspepsia
fantazjowanie vapours
programowanie programming
tyranizowanie bullying
fantazjowanie woolgathering
zdeprawowanie immorality
postępowanie behaviour
sfinalizowany signed and sealed
zaabsorbowany wrapped up in something
nieoczekiwany unlikely
podenerwowany cross
niepohamowany abandoned
niepohamowany unbridled
sfinalizowany signed, sealed and delivered
niedoskonały wanting
zamocowywanie fixing
zmotoryzowany motorized
postępowanie behav
zorganizowany well-conducted
zaangażowany hands-on
niekastrowany entire
kontrolowanie auditing
projektowanie designing
zrezygnowanie abandonment
postępowanie procedure
wanga srokata Chabert's vanga
niedogotowany al dente
wysublimowany advanced
przystosowany conformable
niepohamowany irrepressible
przygotowania arrangements
szufladkowany labelled
bombardowanie blitz
zaangażowany engaged
zaangażowany concerned
okres trwania life
pożytkowanie utilization
skomplikowany complex
odszkodowanie award
magazynowanie storage
zaobserwowany autoptical
skodyfikowany codified
wanga srokata Leptopterus chabert
zafascynowany fascinated
bombardowanie bombing
zorganizowany organized
pofałdowanie corrugation
rozczarowanie letdown
niepohamowany driving
odszkodowanie settlement
podenerwowany steamed-up
uregulowanie regulation
zużytkowanie utilization
zdenerwowanie distress
podenerwowany antsy
niedogotowany underdone
dostać awans get promotion
rozczarowanie leftdown
etykietowanie labeling
wyremontowany reconditioned
bombardowanie bombardment
wzornikowanie strickle moulding
przygotowanie background
podenerwowany edgy
świętowanie celebration
zaabsorbowany rapt
zarwana nocka all-nighter
sponsorowanie backing
wyeliminowany knocked out
zaaranżowany arranged
plątać się wander
czarterowanie chartering
ześrodkowany concentrated
występowanie acting
zafascynowany spellbound
zmotoryzowany motorised
dotrzymywanie abidance
zaangażowany hired
bombardowanie serial bombardment
przypisywanie imputation
brak zaufania want of confidence
legwan czarny black iguana
poklepywanie tapotement
szufladkowany labeled
zbankrutowany bankrupt
nie znakowany unlabelled
niedopasowany maladjusted
wzornikowanie strickle molding
eloksalowanie anodizing
zaangażowany employed
odstępowanie derogation
bit zrabowany robbed bit
zaproponowanie proposing
chromianowanie cromodizing
porządkowanie alignment
zaintrygowanie puzzlement
zakwaterowanie acodation
franszyzowanie franchising operation
szydełkowanie needle-craft
przeczesywanie a fine-toothed comb
zakonspirowany secretive
niespodziewany sudden
przystosowanie conformity
gnu pręgowane Connochaetes taurinus
rozdysponowany committed
pergaminowanie parchmentising
zdeterminowany determined
nieuregulowany maladjusted
sklasyfikowany rated
miareczkowanie titration
ukierunkowanie orientation
skaolinizowany kaolinized
podekscytowany juiced
zamieszkiwanie habitation
poddenerwowany jittery
niedysponowany inapplicable
fortyfikowanie to fortification
nieumiarkowany immoderate
zaabsorbowanie preoccupation
źle wychowany ill-bred
rzecz używana hand-me-down
nieoczekiwanie unexpectedly
zamieszkiwanie housing
naśladowanie apishness
gnu pręgowane Connochaetes taurinus taurinus
pergaminowanie parchmentizing
zainteresowany concerned about
niezdecydowany indecisive
udokumentowany documented
nie oznakowany unlabeled
uporządkowany shipshape
uporządkowany trim
niedoszacowane hidden assets
grafityzowanie graphitisation
posuwanie się wafture
źle sytuowany badly off
niezaplanowany non-scheduled
zakonserwowany canned
legwan darwina Diplolaemus darwini
niezdecydowany undecided
podekscytowany keyed-up
skoordynowanie co-ordination
niezdecydowany up a tree
udokumentowany recorded
naturalizowany naturalized
wyidealizowany idealised
podziękowanie acknowledgment
przywoływanie recall
ukierunkowanie ORIEN
sklasyfikowany classified
wulkanizowanie vulcanization
grafityzowanie graphitization
zróżnicowany miscellaneous
niedopracowany wanting
namagnesowanie magnetisation
niehonorowanie dishonour
usankcjonowany legitimate
zaangażowanie involvement
przeładowanie OL
naśladowanie impersonation
demonstrowanie apparition
zróżnicowany differentiated
sparaliżowany paralyzed
skoordynowanie coordination
atom znakowany labelled atom
niedopasowanie misfit
niedysponowany off color
niezdecydowany neutral
oddziaływanie influence
być nadawanym be on the air
wyidealizowany idealized
murowane alibi cast-iron alibi
zarezerwowanie booking
błąkać się wander
porządkowanie ordering
wyokrętowanie disembarkation
oprogramowanie software
pielęgnowanie nursing
namagnesowanie magnetising
skoncentrowany concentrated
licencjonowany legitimate
klasyfikowanie classification
skonfliktowany conflicted
rozproszkowany comminuted
podenerwowanie nervousness
zdeterminowany single-minded
niezaplanowany nonscheduled
normalizowanie normalising
podekscytowany aerated
zróżnicowany diversified
czek awizowany advised check
niedysponowany off colour
niespodziewany unlooked-for
namagnesowanie magnetizing
darowanie winy condonation
głosowanie za ayes vote
oderwanie się abruption
rozszyfrowanie decryption
źle wychowany bad-mannered
rozpropagowany widespread
bez ładowania without a word of a lie
preliminowanie budgetting
czek awizowany advised cheque
powstrzymywany controlled
pokawałkowany fragmented
przystosowanie adaptation
normalizowanie normalizing
podekscytowany excited
poddenerwowany nervous
spożytkowanie utilisation
przegrupowanie reorganization
merceryzowanie mercerisation
zainteresowany interested
niedopatrzenie want of care
niezdecydowany waverer
atom znakowany labeled atom
kwantyfikować quantify
udokumentowany evidenced
legwan głuchy Holbrookia maculata
gnu pręgowane common gnu
merceryzowanie mercerization
podziękowanie thanksgiving
jajko gotowane boiled egg
podekscytowany thrilled
dostosowywanie adjustment
omul bajkalski Baikal powan
podekscytowany elate
przegrupowanie reorganisation
zainteresowany interested in
niezdecydowany irresolute
niedysponowany seedy
odmagnesowanie demagnetisation
pozycjonowanie ranking
nie rafinowany unrefined
klasyfikowanie assortment
zakwaterowanie accommodation
niedoszacowany understated
zaprojektowany designed
nieskrępowany untrammelled
niedostosowany inadequate
legwan głuchy lesser earless lizard
skonsternowany ashamed
skomplikowanie complexity
wulkanizowanie vulcanisation
niedysponowany indisposed
bez pyskowania none of your lip
tryb dodawania add mode
prefabrykowany prefabricated
prześmiewanie send-up
fosfatyzowanie phosphatising
niezjonizowany unionized
podekscytowany all shook up
Parus amabilis Palawan tit
obniżać się be on the wane
pobrzękiwanie jangle
podekscytowany elated
wyeliminowanie elimination
współpozwany co-respondent
odmagnesowanie demagnetization
gnu pręgowane black-tailed gnu
nieskrępowany free
skonsternowany baffled
skonsternowany bewildered
nieoczekiwanie suddenly
nieskrępowany unimpeded
zróżnicowany motley
sparaliżowany paralysed
udokumentowany documentary
zakonserwowany preserved
sparaliżowany numb
niedoszacowane hidden asset
chcieć zemsty want a piece of someone
fosforanowanie phosphatising
zaangażowanie absorption
podziękowania thanks
podekscytowany wrought up
zainteresowany concerned
zeuropeizowany westernized
przechowywanie storage
walić gruchę wank off
gnu pręgowane blue wildebeest
ukrywanie się to concealment
zaakcentowanie accentuation
skonsternowany nonplussed
promieniowanie radiation
posegregowanie filing
przystosowanie accommodation
adoptowany syn adoptive son
zarejestrowany recorded
niewyedukowany clerkless
niedopasowanie mismatch
nie oznakowany unlabelled
modelowanie 3D 3D modeling
fosforanowanie phosphatizing
kwestionowanie challenge
spożytkowanie utilization
przechowywanie safe keeping
gnu pręgowane brindled gnu
niezaspokojony wanton
namagnesowanie magnetization
zakwaterowanie lodging
przystosowanie accomodation
korek w wannie bung
zarejestrowany registered
gnu pręgowane common wildebeeset
nie odnotowany unrecorded
podekscytowany worked up
wyczarterowany chartered
legwan darwina Patagonian lizard
podróżowanie wayfaring
niedoszacowany underestimated
w podsumowaniu in conclusion
skompletowanie completion
modelowanie 3D 3D modelling
fosfatyzowanie phosphatizing
zaangażowanie commitment
skaolinizowany kaolinised
poddenerwowany antsy
robić dygresje wander
zainteresowanie preoccupation
legwan pustynny ornate curly-tailed lizard
przeterminowany outdated
zahipnotyzowany spellbound
nawiasy zwykłe waxwane
niekontrolowany uncontrollable
rozemocjonowany intense
okres panowania reign
być ugotowanym haven't got a hope in hell
zautomatyzowany automated
włóczyć się to wander
lora kreskowana Eos reticulata
niespodziewanie oddly enough
prześladowanie molestation
formowanie się formation
legwan pustynny ornate curlytail lizard
rozmagnesowanie degauss
rozwiązłość wantonness
zapotrzebowanie requirement
skoncentrowanie focus
łabędź niemy mute swan
pokrywanie się lapping
puder prasowany pressed powder
zdezorientowany bemused
wartościowanie judgment
pismo drukowane print
scynk paskowany five-lined skink
pozbywanie się disposal
podsłuchiwanie eavesdropping
poddenerwowanie fluster
czynić adwanse make advances to somebody
rozpolitykowany political
gekon paskowany Gekko vittatus
rozmagnesowanie degaussing
niespodziewanie all at once
brak zahamowań wantonness
nieutalentowany untalented
arowana srebrna silver arawana
wypielęgnowany trig
zaimprowizowany improvised
rzeczy używane jumble
być opanowanym be as cool as a cucumber
niespodziewanie all of a sudden
napój gazowany soda
targowanie się horse-trading
wyżej cytowany above-quoted
sieja pospolita powan
zdezorientowany disorientated
odczuwać brak want for something
oddawanie moczu riddle
zainteresowanie interest
lori kalabarski common angwantibo
zapotrzebowanie request
pozbywanie się to disposal
niezdefiniowany undefined
wiersz rymowany rhyme
niezdecydowanie indecision
nieprzygotowany caught flatfooted
czynić adwanse make advances toward somebody
gekon paskowany white-lined gecko
Anodonta cygnea swan mussel
gęś garbonosa swan goose
arowana srebrna arowana
niekontrolowany offhand
wyżej cytowany above-cited
nauka stosowana applied science
foka pręgowana Histriophoca fasciata
zdezorientowany disoriented
łabędź mały Bewick's swan
niespodziewanie surprisingly
wykazywać brak want for something
niezdecydowanie indecisiveness
brak żywności want of food
zaklasyfikowany classified
zrehabilitowany vindicated
niezdefiniowana bazillion
zdyscyplinowany disciplined
gekon paskowany white-striped gecko
nie zaplanowany unplanned
nie skorygowany uncorrected
zróżnicowanie diversification
arowana srebrna arrowana
foka pręgowana ribbon seal
zarejestrowanie registry
koncesjonowanie licensing
Anser cygnoides swan goose
niespodziewanie amazingly
zainteresowania interests
nauki stosowane applied sciences
zrekonstruowany restored
parowaniem itd. spissitude
legwan pustynny Leiocephalus personatus
administrowanie administration
akara paskowana golden dwarf cichlid
zdyscyplinowany self-disciplined
niekontrolowany uncontrolled
arowana srebrna silver arowana
zużywanie się attrition
licencjonowanie licensing
prześladowanie persecution
nieposzlakowany unblemished
karawana wozów wagon train
wyreżyserowany directed
blacha cynowana tin
niedoprasowanie short molding
niekontrolowany out of control
czek limitowany limited check
rejon wodowania alighting area
nie lakierowany unvarnished
akara paskowana Nannacara anomala
zdezorientowany confused
targowanie się chaffer
zakontaminowany contaminated
nieposzlakowany spotless
przygotowany na up for something
wole nurkujące wandering goiter
wartościowanie judgement
akara paskowana goldeneye cichlid
niedoprasowanie short moulding
uprzywilejowany preferential
scynk pascowany Eumeces fasciatus
niekontrolowany incontinent
rozemocjonowany heated
czek limitowany limited cheque
wykwalifikowany fully-fledged
Ernobius mollis waney edge borer
legwan obrożny collared lizard
opos pręgowany Dactylopsila trivirgata
ukształtowanie configuration
niestaranność want of care
opos pręgowany common striped possum
zapotrzebowanie bid
mocno zbudowany husky-built
zdyscyplinowany well-regulated
arowana srebrna silver arrowana
kierowanie się to heading
uprzywilejowany privileged
scynk paskowany Eumeces schneideri
nieprzygotowany ill-equipped
zainteresowanie bag
Macaca cyclopis Taiwan macaque
watowana kurtka donkey jacket
legwan obrożny Crotaphytus collaris
raja bruzdowana Raja undulata
mania kupowania oniomania
zahipnotyzowany rapt
represjonowanie victimization
legwan obrożny common collared lizard
niesformatowany free-form
wykwalifikowany trained
prześladowanie harassment
hospitalizowany hospitalized
niepowstrzymany wanton
akara paskowana Nannacara taenia
sklasyfikowanie filing
na przechowanie for safekeeping
napój gazowany pop
zdezorientowany dizzy
mocno zbudowany stocky-built
osoba mianowana appointee
arowana srebrna arawana
zlasowany mózg brain is fried
zdemoralizowany rotten
wykwalifikowany skilled
raja bruzdowana undulate ray
maskowanie się disguise
wole nurkujące wandering goitre
rozerwanie się burst
niecywilizowany uncivilised
zarchiwizowanie filing
zdezorientowany bewildered
niesprecyzowany unspecified
uporządkowanie array
targowanie się bargaining
zróżnicowanie variety
targowanie się haggling
podekscytowanie excitement
niecywilizowany uncivilized
zróżnicowanie diversity
hiena cętkowana spotted hyena
dodatek rodzinny family allowance
bez zastosowania inapplicable
nie wypróbowany untried
dane skorygowane revised data
babka plamkowana Stigmatogobius sadanundio
weksel trasowany drawn bill
kolor symulowany dithered colour
karta lądowania landing card
handlowanie się bargaining
napromieniowanie irradiance
sowica oczkowana northern boobook
multipleksowanie multiplexing
tkanina gumowana rubberised fabric
rzucać wyzwanie to challenge
papier woskowany wax paper
niezaangażowany nonpartisan
dobrze zbudowany well knit
skomputeryzowany computerised
hiena pręgowana Hyaena hyaena
piona łuskowana Pionus maximiliani
suma skorygowana revised figure
załatwić sobie wangle
tryb wykonywania runtime mode
obraz rastrowany halftone
babka plamkowana knight goby
oprawa opakowana cased binding
syczek oczkowany Otus barbarus
uprzywilejowanie preference
nie autoryzowany unrecognised
tkanina gumowana rubberized fabric
niekwestionowany unchallenged
niezaangażowany detached
dobrze zbudowany well-knit
żółw malowany painted turtle
hiena pręgowana striped hyaena
sowica oczkowana Ninox novaeseelandiae ocellata
piona łuskowana scaly-headed parrot
piona łuskowana scaly face pionus
system wbudowany embedded system
zostać zerwanym break up
lista punktowana bulleted list
Diomedea exulans wandering albatross
babka plamkowana grey knight goby
program dotowany grant-aided scheme
niedoinwestowany undercapitalised
bocja pręgowana zebra loach
niewypoziomowany a little off
akara cętkowana flag cichlid
wyspecjalizowany specialized
nie autoryzowany unrecognized
wydobywanie ropy oil-drilling
niezaangażowany non-aligned
dobrze wychowany well-behaved
hiena pręgowana striped hyena
nieskomplikowany uncomplicated
wyjmowanie dysku disk removal
przerwanie ognia armistice
oberwanie chmury cloud burst
dobrze wychowany thoroughbred
niedoinwestowany undercapitalized
murena zebrowana zebra moray
odczuwanie bólu algaesthesia
zwariowana fanka groupie
niewyśrodkowany a little off
Otus fuliginosus Palawan scops owl
akara cętkowana Laetacara curviceps
szczwany jak lis cunning as a shithouse rat
Panoquina errans wandering skipper
być zszokowanym be appalled
urwany z choinki out in left field
atom zjonizowany ionised atom
akara kratkowana golden dwarf cichlid
wypośrodkowany middle-of-the-road
skumulowany zysk accumulated profit
łabędź czarny black swan
niesubordynowany insubordinate
przerwanie ognia ceasefire
murena zebrowana zebra moray eel
odczuwanie bólu algaesthesis
usuwanie błędu error recovery
zsynchronizowany synchronized
niekwestionowany unquestioned
wanga hakodzioba hook-billed vanga
usuwanie śmieci waste disposal
atom zjonizowany ionized atom
sowica paskowana Tweedale's hawk-owl
dobre wychowanie propriety
zaklasyfikowanie classification
kabel ekranowany shielded cable
akara kratkowana Nannacara anomala
akara cętkowana sheepshead acara
wydra cętkowana spotted-necked otter
lelek cętkowany Caprimulgus stellatus
handlowanie się chaffer
wiek dojrzewania adolescence
dobrze wychowany refined
rozgorączkowany feverish
spożywanie krwi haematophagy
podporządkowany slave
dobrze zbudowany clean-limbed
podporządkowany conformable
akara kratkowana goldeneye cichlid
akara cętkowana blunthead cichlid
dobrze wychowany urbane
dobrze zachowany well preserved
klucz sortowania sort key
drzym kreskowany Malacoptila striata
sikora kapturowa Palawan tit
wydra cętkowana Lutra maculicollis
lelek cętkowany star-spotted nightjar
często używany well-worn
często używany well worn
gębal oczkowany Batrachostomus harterti
dobrze sytuowany well-off
niekwantytatywny unquantifiable
leń patentowany cookie-pusher
spożywanie krwi hematophagy
wanga czarnolica Lafresnaye's vanga
silnie zbudowany well-set
hiena cętkowana Crocuta crocuta
mięso peklowane corned meat
dobrze zachowany well-preserved
zaprotokołowany on record
bocja pręgowana Botia striata
nieskoordynowany uncoordinated
drzym kreskowany crescent-chested puffbird
budowanie narodu nation building
różniczkowanie differentiation
akara cętkowana Thayer's cichlid
lora moręgowana dusky lori
gębal oczkowany dulit frogmouth
sikora sawannowa Parus afer thruppi
akara kratkowana Nannacara taenia
rozgorączkowany frenetic
wole wędrujące wandering goiter
sowica oczkowana northern boobook owl
dobrze zbudowana well-endowned
żółw malowany Chrysemys picta
murena zebrowana Gymnomuraena zebra
hiena cętkowana hyena
nieprzystosowany inadequate
dobrze sytuowany comfortable
ewidencjonowanie accounting
nieskomplikowany simple
osoba nominowana nominee
wanga czarnolica Xenopirostris xenopirostris
być zszokowanym be in a daze
dobrze wychowany well-brought-up
być ignorowanym fall on stony ground
wole wędrujące wandering goitre
logowanie zdalne remote login
spożywanie krwi hematophagia
bocja pręgowana candy-stripe loach
syczek oczkowany bearded screech owl
łabędzi śpiew swansong
zreformułowanie reformulation
lora moręgowana dusky lory
sikora sawannowa Parus thruppi
sztuka gotowania cookery
rozgorączkowany phrenetic
zmniejszać się wane
wyselekcjonowany select
piona łuskowana Maximillian pionus
babka plamkowana double fin goby
brać na dywanik take someone to task
hiena cętkowana laughing hyena
wanga hakodzioba Vanga curvirostris
akara cętkowana Acara curviceps
dane zagregowane aggregated data
sowica paskowana Ninox spilocephala
zakaz parkowania no standing
spożywanie krwi haematophagia
węgloazotowanie nitrocarburizing
wąż tajwański Taiwan beauty snake
osoba ewakuowana evacuee
sikora sawannowa Somali tit
gęsto upakowany close-grained
babka plamkowana Gobius sadanundio
zdefragmentowany fragmented
podporządkowany subordinated
kolor symulowany dithered color
zdziesiątkowany decimated
niekwestionowany undisputed
akara cętkowana Aequidens curviceps
godny ubolewania contemptible
mienie uratowane salvage
rzucać wyzwanie challenge
dobrze zbudowany well-built
rzucać wyzwanie throw down the gauntlet
chory dializowany dialysed patient
warty odnotowania remarkable
buforowanie dysku disk caching
okadia pręgowana green-headed turtle
gębal łuskowany Gould's frogmouth
rewanżować się repay
załatwiać sobie wangle
adoptowana córka adoptive daughter
napakowany gość beef
leżakowania piwa beer storage cellar
rewanżować się reciprocate
polowanie na lisy fox-hunt
obszar zabudowany build-up area
obrzęk Quinckego wandering oedema
siarczan wanadylu vanadyl sulfate
zdalne sterowanie telecontrol
ciepło parowania heat of vaporisation
okadia pręgowana Ocadia sinensis
koronowana głowa crowned head
lorysa łuskowana Johnstone's lorikeet
formowanie wirowe centrifugal molding
żmija żebrowana Vipera aspis
nawiasy okrągłe waxwane
Izba Deputowanych Chamber of Deputies
siarczan wanadylu vanadyl sulphate
orientowanie się understanding
zdalne sterowanie remote control
jerzyk łuskowany Tachymarptis aequatorialis
zdecentralizowany decentralized
nieuporządkowany disordered
wanga grubodzioba Xenopirostris polleni
najnowsze dzieło swansong
szczeżuja wielka swan mussel
formowanie wirowe centrifugal moulding
być realizowanym go ahead
okres dojrzewania adolescence
niezarejestrowany unregistered
być naładowanym get high
dobre sprawowanie good behaviour
sowica cętkowana Bismark hawk-owl
z zaangażowaniem zealously
antygen znakowany labelled antigen
głosowanie tajne secret ballot
brak zdecydowania indecisiveness
jerzyk łuskowany mottled swift
dawanie napiwków tipping
nieuporządkowany disorderly
wanga grubodzioba Pollen's vanga
przeprogramowanie reprogramming
chory dializowany dialyzed patient
upakowanie danych data compaction
zdezaktualizowany obsolete
kusacz kreskowany spotted nothura
bokser pręgowany Boxer - Brindle
zbyt zaawansowany too far gone
brak umiarkowania wantonness
zdalnie sterowany remote-controlled
lorysa łuskowana Trichoglossus johnstoniae
pętla sterowania control loop
tenrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
kangur pręgowany Onychogalea unguifer
długo oczekiwany long awaited
zdezaktualizowany out of date
być krytykowanym come under fire
motylik sawannowy Uraeginthus angolensis
bokser pręgowany Brindle Boxer
burzyk kreskowany Calonectris leucomelas
rzecz wybrakowana discarded
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus
niezróżnicowany indifferent
rozentuzjazmowany enthusiastic
logika zachowania consistency
zająkiwanie się hemming and hahing
lorysa łuskowana Mindanao lorikeet
mniszka paskowana sharp-tailed munia
podszywanie się impersonation
brzanka liniowana Puntius lineatus
prawo głosowania suffrage
czas utrzymywania holding time
Plecotus taivanus Taiwan big-eared bat
niezainteresowany unconcerned
arowana azjatycka golden arowana
tanrek pręgowany Hemicentetes semispinosus
tajne głosowanie ballot
drzwi przesuwane sliding door
być sprzedawanym sell
świeżo malowane wet paint
trzmiel paskowany Bombus subterraneus
kangur pręgowany northern nail-tailed wallaby
bączek smugowany Ixobrychus involucris
zapracowana osoba going concern
bilbil łuskowany scaly-breasted bulbul
Ficedula platenae Palawan flycatcher
plik autoryzowany authority file
długo oczekiwany long-anticipated
motylik sawannowy blue-breasted cordon bleu
bez przygotowania ad lib
skunks pręgowany Mephitis mephitis
tyranka smugowana Myiophobus fasciatus fasciatus
napełnić wan run a tub
masturbować się wank
brzanka liniowana Barbus lineatus
okadia pręgowana Chinese stripe-headed turtle
katgut chromowany chromicised catgut
ręcznie malowany hand-painted
trzmiel paskowany short-haired bumble bee
brak zdecydowania indecision
nienadawanie się inadequacy
kangur pręgowany northern nailtail wallaby
gębal łuskowany Batrachostomus stellatus
lorika kreskowana Charmosyna multistriata
motylik sawannowy blue-breasted cordonbleu
skunks pręgowany striped skunk
zdublowany podpis doubled sig
obrzęk Quinckego wandering edema
głosowanie jawne recorded vote
legwanik obrożny collared lizard
niedofinansowanie underfunding
wydanie drukowane print edition
nie do opanowania unmanageable
zdecentralizowany decentralised
katgut chromowany chromicised gut
tyranka smugowana bran-colored flycatcher
jest obsługiwany operates
brzanka liniowana striped barb
trzmiel paskowany short-haired bumblebee
kangur pręgowany Onychogalea unguifera
kierowanie ogniem fire control
źle przygotowany ill-equipped
żmija żebrowana asp
lorika kreskowana striated lorikeet
przypieczętowany written in blood
leżakowanie piwa beer storage
napakowany gość beefcake
bentewi paskowany solitary flycatcher
skomercjalizowany commercialised
zostać wykiwanym get a raw deal
syczek kreskowany Cuban screech owl
kulczyk smugowany Serinus ankoberensis
zawód wykonywany practised profession
przechadzać się wander
okadia pręgowana Chinese turtle
katgut chromowany chromicized catgut
kraska kreskowana Coracias naevia
tyranka smugowana bran-coloured flycatcher
kusacz kreskowany Nothura maculosa
wiek zaawansowany OA
żmija żebrowana asp viper
awanturować się fuss
ulga inwestycyjna capital allowance
skomercjalizowany commercialized
rozentuzjazmowany mad keen
zagmatwana sprawa snarl
tenrek pręgowany striated tenrec
szakal pręgowany Canis adustus
kulczyk smugowany Ankober serin
osoba akceptowana persona grata
niezainteresowany uninterested
nineskondensowany uncondensed
polowanie na lisa foxhunting
zbaczać z tematu wander
katgut chromowany chromicized gut
zdalne kierowanie remote control
kraska kreskowana rufous-crowned roller
owoce kandyzowane candied fruits
wanna hartownicza quenching pit
wiek zaawansowany old age
legwanik obrożny Crotaphytus collaris
zająkiwanie się stammer
dar przekonywania gift of gab
arowana azjatycka Asian arowana
tanrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany Grallaricula loricata
okres dojrzewania puberty
legwanik obrożny common collared lizard
szakal pręgowany side striped jackal
kulczyk sawannowy Kenya grosbeak canary
sesja głosowania voting session
przekwalifikowany overqualified
akumulowany popyt accumulated demand
bilbil kreskowany striated bulbul
karta dziurkowana aperture card
przewidywana data anticipated date
być skrępowanym be backward in coming forward
obszar zabudowany built-up area
arowana azjatycka Asian bonytongue
tenrek pręgowany streaked tenrec
drobik łuskowany scallop-breasted antpitta
sterowany pilotem remote-controlled
szakal pręgowany side-striped jackal
niespolimeryzowany unpolymerised
kukułka sawannowa African cuckoo
awanturujący się disruptive
nauka o poznawaniu cognitive science
metalik łuskowany scaled metaltail
fundusz asygnowany expense allowance
źle poinformowany ill-informed
smarowanie silnika engine oiling
tyranka kreskowana olive-chested flycatcher
oprawa i pakowanie binding and packing
dobrze umotywowany well-argued
łaziec kreskowany strong-billed woodcreeper
łowiec łuskowany Actenoides princeps
korumba cętkowana Aequidens curviceps
niewykwalifikowany unskilled
towary importowane imports
przyjąć wyzwanie pick up the gauntlet
związek znakowany labelled compound
rozpoznawanie mowy speech recognition
ćwirek plamkowany Amphispiza belli nevadensis
suseł moręgowany Citellus citellus
uszatka kreskowana fearful owl
nadawanie połysku polishing
niezidentyfikowany unidentified
zindywidualizowany individualised
żaba marmurkowana Hemisus marmoratus
komputer wbudowany embedded computer
usatysfakcjonowany pleased
plan postępowania plan of action
zrewanżować się repay
warunek sterowania controlling condition
skumulowane zapasy accumulated stocks
zrewanżować się reciprocate
siarka sublimowana sublimed sulfur
ocena zintegrowana assessment center
korumba cętkowana flag cichlid
zdzwaniać się z touch base
miodojad smugowany streaky-breasted honeyeater
ogłoszenia drobne want ads
opakowanie zwrotne returnable package
litery drukowane . block letters
ćwirek plamkowany sage sparrow
suseł moręgowany European souslik
okres użytkowania time of life
nogal prążkowany mallee fowl
mleko fermentowane cultured milk
formowanie otwarte moulding in open sand bed
wyniki głosowania declaration of the polls
labraks cętkowany Dicentrarchus punctatus
zindywidualizowany individualized
żółw pręgowany Ocadia sinensis
żaba marmurkowana mottled shovel-nosed frog
siarka sublimowana sublimed sulphur
ocena zintegrowana assessment centre
syczek palawański Palawan scops owl
jest zarezerwowane it has your name on it
opakowanie zwrotne returnable packing
karawan pogrzebowy Black Maria
kastrowanie drobiu caponising
źle zorganizowany disorganised
szyfrowanie danych data encryption
suseł moręgowany souslik
mieć zastosowanie to apply
nogal prążkowany malleefowl
spodziewanie się anticipation
żółwik malowany painted turtle
być zrezygnowanym feel blue
załadowanie się embarkation
żaba marmurkowana pig-nosed frog
skumulowana strata accumulated lose
balotowanie płodu foetal ballotement
pływanie łodzią boating
komitet planowania policy committee
groźne zachowanie threatening behaviour
zostać przerwanym break up
tyranka kreskowana Myiophobus cryptoxanthus
albatros wędrowny wandering albatross
wbrew oczekiwaniom contrary to anticipation
rozentuzjazmowanie eagerness
frankolin malowany Francolinus pictus
chromowanie twarde hard chromium plating
drwal prążkowany Hylexetastes stresemanni
dziecko adoptowane adoptive child
systemy kierowania Command and Control Systems
głupie zachowanie foolery
karawan pogrzebowy dead wagon
bez zaangażowania flatly
kastrowanie drobiu caponizing
prowizja skalowana scaling commission
suseł moręgowany Spermophilus citellus
dzień głosowania polling day
legwan z Galapagos Galapagos land iguana
mieć zastosowanie apply
prasa do belowania baling press
forma do odlewania font mould
labraks cętkowany spotted bass
łowiec łuskowany scaly kingfisher
brzanka pręgowana banded barb
wanga krasnosterna red-tailed vanga
żółw pręgowany Hermann's tortoise
nakaz aresztowania capias
solidnie zbudowany built like a brick shit house
zabawa w chowanego blind man's buff
drugie dojrzewanie after-ripening
korumba cętkowana Laetacara curviceps
sposób zachowania air
drwal prążkowany bar-bellied woodcreeper
dziecko adoptowane adopted child
azbest palladowany palladised asbestos
wanga krasnosterna tit shrike
legwan z Galapagos Conolophus subcristatus
żółw pręgowany Testudo hermanni
mikroprogramowanie microcoding
składowanie celne warehousing in bond
ukrywanie w piachu sand-boxing
samoporządkowanie self-organisation
chronka kropkowana Thamnophilus aethiops
normy księgowania accounting standards
łowiec kreskowany Halcyon chelicuti
bentewi kreskowany Myiodynastes maculatus
nakaz aresztowania bench warrant
wezwać na dywanik haul up on the carpet
wart opublikowania newsworthy
puchacz kreskowany Bubo philippensis
niezdyscyplinowany insubordinate
zabawa w chowanego hide-and-seek
klucz indeksowania index key
dublowanie dysków disk duplexing
dziecko adoptowane ACD
chlorosulfonowanie sulfochlorination
azbest palladowany palladized asbestos
puszczyk zebrowany Ciccaba huhula
nogal prążkowany Leipoa ocellata
drzym prążkowany Nystalus radiatus
prasa do belowania baler
przeklasyfikowanie reclassification
legwan z Galapagos land iguana
mniszka kreskowana Lonchura striata acuticauda
sprawa publikowana reported case
samoporządkowanie self-organization
chronka kropkowana white-shouldered antshrike
monarka łuskowana white-collared monarch
usatysfakcjonowany happy
felsuma pręgowana lined day gecko
czek niehonorowany dishonored cheque
rudaczek kryzowany Selasphorus flammula
wanga białogłowa Artamella viridis
bentewi kreskowany streaked flycatcher
nakaz aresztowania arrest warrant
malowanie pędzlem brushing
zabawa w chowanego peekaboo
stanowcze wezwanie clarion call
korumba cętkowana sheepshead acara
dublowanie dysków disk mirroring
puszczyk zebrowany black-banded owl
żółw pręgowany Chinese stripe-headed turtle
nerodia pręgowana banded water snake
drzym prążkowany barred puffbird
naszywana kieszeń patch-pocket
przerwanie ciąży abortion
żółwik malowany Chrysemys picta
Micropterus notius Suwannee bass
samoporządkowanie selforganisation
niezmarnowany czas quality time
kulczyk kreskowany Serinus striolatus
usatyswakcjonowany made up
ciepło koksowania heat of carbonisation
felsuma pręgowana Phelsuma lineata
rudaczek kryzowany volcano hummingbird
korumba cętkowana blunthead cichlid
wanga białogłowa white-headed vanga
nakaz aresztowania detention order
łysoń kreskowany Gymnobucco calvus
karawan pogrzebowy bone box
związek znakowany labeled compound
wykrywanie intruza intruder detection
zasiłek chorobowy sickness allowance
łącze komutowane dial-up line
niezydentyfikowany untraced
z podziękowaniami gratefully
z zainteresowaniem curiously
mleko humanizowane humanised milk
wykastrowany baran wether
puchacz kreskowany Philippine eagle owl
nerodia pręgowana Nerodia fasciata
frankolin malowany painted francolin
niestosowanie się non-conformance
samoporządkowanie selforganization
ciepło koksowania heat of carbonization
felsuma pręgowana striped day gecko
chronka pręgowana barred antshrike
korumba cętkowana Acara curviceps
dzierzba sawannowa long-tailed fiscal
niewykwalifikowany unqualified
wąż do polewania hosepipe
korumba cętkowana Thayer's cichlid
mleko humanizowane humanized milk
żółw pręgowany Greek tortoise
żółw pręgowany Chinese turtle
poznawanie świata exploration
metalik łuskowany Metallura aeneocauda
kukułka sawannowa Cuculus gularis
brzanka kropkowana golden dwarf barb
test randomizowany randomized test
morlesz pręgowany Lithognathus mormyrus
swoboda testowania testamentary freedom
cewnikowanie serca cardiac catheterisation
fałszowanie mleka adulteration of milk
planowanie ogólne generic planning
formowanie otwarte molding in open sand bed
wyrazy uszanowania compliments
niezróżnicowanie indifference
żółw pręgowany green-headed turtle
metalik łuskowany brassy metaltail
wełna karbikowana curly wool
ukrywanie aktywów concealment of assets
operacja dodawania add operation
forma do odlewania font mold
egzekwowanie prawa law enforcement
smarowanie silnika engine lubrication
łysoń kreskowany naked-faced barbet
źle zorganizowany disorganized
zdeklarowana panna confirmed singleton
wanga krasnosterna Calicalicus madagascariensis
łaziec kreskowany great-billed woodcreeper
morlesz pręgowany striped seabream
balotowanie płodu fetal ballotement
kulczyk kreskowany streaky seedeater
opakowanie wadliwe faulty packing
cewnikowanie serca cardiac catheterization
dzierzba sawannowa Lanius cabanisi
zbudowanie od nowa rebuilding
uszatka kreskowana Nesasio solomonensis
mianowany na stałe in ordinary
puszczyk pręgowany Strix woodfordii
nie ma zastosowania NA
postępowanie karne criminal action
akcept domicylowany acceptance domiciled
wychowanie fizyczne tumbling
smolarek łuskowany southern anteater-chat
masowe aresztowanie mass arrest
drozdoń łuskowany Andromeda thrush
filander pręgowany Lagostrophus fasciatus
mało prawdopodobny wan
bank koncesjonowany chartered bank
opakowanie zbiorcze multipack
odwzorowanie obrazu image mapping
niezdyscyplinowanie insubordination
w pełni dopasowany fully-fashioned
formowanie tłoczne compression molding
sortowanie rosnące ascending sort
gołąbek zebrowany Geopelia striata
bardzo zdenerwowany spewing
ugotowany na twardo hard-boiled
pacjent dializowany dialysed patient
notowanie giełdowe stock exchange quotation
suseł perełkowany Citellus suslica
kureczka kreskowana Porzana marginalis
całkowite zerwanie clean break
obręcz okołkowana studed tire
sowica prążkowana Christmas Island hawk-owl
wołowina peklowana corned beef
niedokapitalizowany undercapitalised
gołąbek zebrowany zebra dove
lądowanie awaryjne forced landing
drozdoń łuskowany Sunda ground-thrush
papier do pakowania wrapping paper
filtrowanie zacieru lautering
wyżej wzmiankowany mentioned above
sterowanie gaźnika carburetter control
formowanie na zimno cold molding
kusaczka łuskowana Grallaria chthonia
żararaka paskowana green jararaca
pacjent dializowany dialyzed patient
skumulowany fundusz accumulated fund
suseł perełkowany Citellus suslicus
wykładać dywanami carpet
linia postępowania policy
rogatnik kropkowany Eurostopodus argus
wezwanie do strajku strike call
opakowanie zbiorcze bulk packing
zbudowany bez planu rambling
bardzo zdenerwowany mad as a cut snake
rybiarka kreskowana rufous fishing owl
drozdoń łuskowany Sunda thrush
łabędź krzykliwy hooper swan
umocowanie kątnicy caecopexy
sterowanie gaźnika carburettor steering
kusaczka kreskowana Grallaria eludens
bardzo zdenerwowany sick to one's stomach
mucharka łuskowana African forest-flycatcher
tandetnie zbudowany jerry-built
żararaka paskowana green jaracaca
odpis amortyzujący amortization allowance
pokutnik plamkowany Laniocera rufescens
rogatnik kropkowany spotted eared nightjar
obręcz okołkowana studed tyre
filander pręgowany banded hare wallaby
rybiarka kreskowana Scotopelia ussheri
sóweczka sawannowa Glaucidium perlatum
drozdoń łuskowany Zoothera andromedae
kiściec łuskowany horsfield's pheasant
łabędź krzykliwy whistling swan
umocowanie kątnicy cecopexy
sterowanie migawką shutter control
nurkowanie z rurką snorkeling
kusaczka łuskowana Tachira antpitta
konto oprocentowane interest-bearing account
mucharka łuskowana Fraseria ocreata
porozumiewanie się communication
żararaka paskowana Bothrops bilineatus
puchatek łuskowany hoary puffleg
korołaz kreskowany Climacteris picumnus melanota
wanga białogardła Van Dam's vanga
nieoczekiwany zjazd sideslip
godny naśladowania imitable
przebieg sterowania control flow
syczek prążkowany cloud forest screech owl
niedokapitalizowany undercapitalized
nektarnik sawannowy Moreau's sunbird
filander pręgowany banded hare-wallaby
sóweczka sawannowa pearl-spotted owlet
suseł perełkowany spotted souslik
siniaczek paskowany purple-winged ground dove
Coregonus lavaretus powan
rogatnica paskowana gray trigger
narażać na szwank damage
wykrywanie anomalii anomaly detection
panaka prążkowana Chaetostomus nigrolineatus
być transmitowanym be on the air
nurkowanie z rurką snorkelling
być zaangażowanym be into something
mucharka łuskowana Melaenornis ocreata
rogatnica paskowana Balistes capriscus
deska do prasowania ironing board
wywoływanie barwne color development
formowanie obrotowe rotational molding
odbiegać od tematu wander from the subject
wikłacz łuskowany Speke's weaver
wanga białogardła Xenopirostris damii
boks do głosowania voting booth
godny naśladowania shining
mocowanie bagnetowe bayonet mount
pacjent dializowany hemodialyzed patient
kukabura łuskowana spangled kookaburra
nektarnik sawannowy Nectarinia moreaui
siniaczek paskowany purple-winged ground-dove
rogatnica paskowana gray triggerfish
zachowanie nie fair dirty pool
kormoran łuskowany Auckland Islands shag
panaka prążkowana Panaque nigrolineatus
puchatek łuskowany Haplophaedia lugens
usatysfakcjonowanie fulfilment
formowanie tłoczne compression moulding
farbowana blondynka aviation blonde
deska do prasowania ironing-board
drożdże prasowane compressed yeast
kusacz prążkowany barred tinamou
wywoływanie barwne colour development
zasady księgowania accounting principles
mleko skondensowane evaporated milk
leśnica kreskowana Drymophila devillei
wikłacz łuskowany Ploceus spekei
być zarezerwowanym be on hold
godny pożałowania abject
nie przereklamowany all it's cracked up to be
sterowik łuskowany Tanysiptera riedelii
owocojad łuskowany black-throated cotinga
Dzień Zwiastowania Lady-day
rogatnica paskowana grey trigger
łabędź krzykliwy whooping swan
kredyt prolongowany extended credit
pacjent dializowany haemodialysed patient
mówienie przez nos twang
panaka prążkowana royal panaque
wychowanie fizyczne physical training
przewidywane zasoby assumed reserves
farbowana blondynka bottle blonde
formatowanie tekstu text formatting
strona poszkodowana injured party
kusacz prążkowany Crypturellus casiquiare
łabędź krzykliwy whooper swan
formowanie obrotowe rotational moulding
rysowanie odręczne freehand drawing
frankolin smugowany grey-breasted spurfowl
leśnica łuskowana Drymophila squamata
żmija lewantyńska blunt-nosed viper
zmienić zachowanie change one's tune
brodal perełkowany Abyssinian barbet
godny pożałowania deplorable
doręczać wezwanie to serve a writ
sterowik łuskowany biak paradise kingfisher
wychowanie fizyczne PE
zaczepne zachowanie aggro
godny pożałowania sorry
siniaczek paskowany Claravis godefrida
nakaz odszkodowania compensation order
przystosowanie się adjustment
owocojad łuskowany green-and-black fruiteater
rogatnica paskowana grey triggerfish
narażać na szwank jeopardize
panaka prążkowana royal pleco
pokutnik plamkowany speckled mourner
brodal perełkowany Trachyphonus margaritatus
mocowanie obiektywu lens mount
godny pożałowania regrettable
kukułka kreskowana Cuculus fugax
test zrandomizowany randomized test
rudzielec paskowany Thripadectes flammulatus
kiściec łuskowany Lophura lathami
leśnica kreskowana striated antbird
żmija lewantyńska Laventine viper
suseł perełkowany Spermophilus suslicus
doręczać wezwanie serve a writ
owocojad łuskowany Pipreola riefferii
znakowany izotopowo radiolabelled
wychowanie fizyczne physical education
sumowanie dwójkowe binary addition
brzęczek kryzowany Acestrura heliodor
skierowany ku morzu seaward
narażać na szwank jeopardise
kukabura łuskowana Dacelo tyro
brodal perełkowany yellow-breasted barbet
kureczka kreskowana striped crake
kokoszka kropkowana Gallinula melanops
tęgoster zebrowany black-banded woodcreeper
modulator hamowania brake appropiating device
panowanie nad sobą self-control
rudzielec paskowany flammulated treehunter
hartowanie skrośne through-hardening
leśnica łuskowana scaled antbird
żmija lewantyńska levantine viper
ryzyko wkalkulowane calculated risk
smolarek łuskowany Myrmecocichla formicivora
opona przepompowana overinflated tire
owocojad łuskowany Pipreola riefferii riefferii
wyszukiwanie danych data retrieval
brzęczek kryzowany gorgeted woodstar
węże do polewania hosepipes
tęgoster zebrowany Dendrocolaptes picumnus
cierniak cętkowany freckle-breasted thornbird
upolowana zwierzyna quarry
puszczyk pręgowany African wood owl
kusaczka kreskowana elusive antpitta
kokoszka kropkowana spot-flanked gallinule
kukułka kreskowana Hodgson's hawk-cuckoo
wychowanie fizyczne games
syczek prążkowany Otus marshalli
mieszkanie dotowane subsidized accommodation
żmija lewantyńska Vipera lebetina
wkalkulowane ryzyko a calculated risk
opona przepompowana overinflated tyre
cierniak cętkowany Phacellodomus striaticollis
molestowanie dzieci child abuse
idealnie dopasowany fully-fashioned
bardzo zdenerwowany spewin'
współwystępowanie coexisting
formowanie dyfuzyjne diffusion moulding
przepiór łuskowany Callipepla squamata
podejmowanie decyzji decision making
gołąbek łuskowany peaceful dove
średniozaawansowany intermediate
leporinus pręgowany black-banded leporinus
pozostawanie w parze coupledom
zachowanie natrętne compulsive behaviour
pustkowik plamkowany speckled warbler
formowanie wtryskowe injectino moulding
niedopompowana opona underinflated tyre
czuprynek kreskowany Uromyias agilis
zdeklarowany kawaler confirmed singleton
gołąbek łuskowany Geopelia placida
widłogon łuskowany Enicurus ruficapillus
miarkowanie kosztów taxation of costs
niedopompowana opona underinflated tire
prawo do głosowania vote
łabędź trąbiący trumpeter swan
aksamitek łuskowany Heliomaster squamosus
iść na głosowanie go to the polis
gąbka do pudrowania powder puff
mrowiniec łuskowany squamate antbird
przepiór kreskowany Dactylortyx thoracicus
podejmowanie decyzji decision-making
pies wytresowany tak sniff dog
poziomnik pręgowany black-banded leporinus
rzeczy do prasowania ironing
wychowanie seksualne birds and the bees
formowanie wtryskowe injection moulding
sprzedaż pozorowana wash sale
wieloszpon lśniący palawan peacock-pheasant
pułk zmechanizowany armoured regiment
glutation utlenowany oxidised glutathion
brezent impregnowany groundsheet
Naemorhedus swinhoei Taiwan serow
karta do głosowania ballot paper
aksamitek łuskowany stripe-breasted starthroat
rudzielec cętkowany streak-capped treehunter
być zainteresowanym have a stake
okładka lakierowana spot varnished cover
zielenik palawański Chloropsis palawanensis
drzewiarz kreskowany Lepidocolaptes souleyetii
przepiór kreskowany singing quail
przepiór kreskowany long-clawed quail
leporinus pręgowany eight-banded leporinus
szczotka do dywanów carpet sweeper
wychowanie zdrowotne health education
buszówka kreskowana striated thornbill
zaspokajać potrzeby satisfy wants
zasady postępowania code of conduct
glutation utlenowany oxidized glutathion
wyimaginowany świat cloud-cuckoo-land
godziny urzędowania office hours
sprawy oprotestowane opposed business
rudzielec cętkowany Thripadectes virgaticeps
być zdeterminowanym be bound and determined
zaszufladkowany jako ticketed
żyć z kombinowania live by one's wits
zachowanie agresywne agonistic behavior
formowanie dyfuzyjne laminate molding
buszówka kreskowana Acanthiza lineata
głosowanie listowne postal ballot
być przetrzymywanym be in custody
zaawansowany wiekiem advanced in years
drzewiarz kreskowany streak-headed woodcreeper
frankolin łuskowany scaly francolin
wykładzina dywanowa fitted carpet
łabędź czarnoszyi black-necked swan
poziomnik pręgowany eight-banded leporinus
weksel niehonorowany dishonoured bill
wykrywanie błędów error detection
planowany kanibalizm planned cannibalisation
kontrolowanym tempie pace oneself
być zdeterminowanym be dead set on something
stojaczek punktowany Chilodus punctatus
współwystępowanie co-existing
godziny urzędowania business hours
kusodrwal łuskowany buff-rumped woodpecker
żyć z kombinowania live on one's wits
nagórnik plamkowany Monticola angolensis
niespodziewany zwrot revulsion
Scleropages formosus golden arowana
specjalnie zbudowany built on purpose
głosowanie pocztowe postal ballot
kukawka prążkowana banded ground cuckoo
węgiel do rysowania fusain
drzewiarz kreskowany thin-billed woodhewer
formowanie rotacyjne rotational molding
pędzel do malowania paintbrush
rachunek zablokowany blocked account
umocowanie pierwotne original authorisation
wykładzina dywanowa wall-to-wall carpet
księżyc ubywający waning moon
leporinus pręgowany Leporinus fasciatus
zdalne monitorowanie telemonitoring
tylne okno ogrzewane heated rear window
zapracować na awans earn promotion
planowany kanibalizm planned cannibalization
formowanie maszynowe machine molding
dzięcioł sawannowy bearded woodpecker
stojaczek punktowany Citherinus chilodus
godziny urzędowania opening hours
kusodrwal łuskowany Meiglyptes tristis
traszka marmurkowana Triturus marmoratus
dzierzbal kreskowany Corvinella corvina
nagórnik plamkowany Angola rock-thrush
opakowanie kartonowe carton
formowanie wtryskowe injection molding
dzierzbal kreskowany western long-tailed shrike
rudzielec kreskowany striped treehunter
specjalnie zbudowany purpose-built
głosowanie pocztowe postal vote
kukawka prążkowana Neomorphus radiolosus
panierowane krewetki scampi
drzewiarz kreskowany Souleyet's creeper
umocowanie pierwotne original authorization
zachowanie poznawcze cognitive behavior
poziomnik pręgowany Leporinus fasciatus
gęś łabędzionosa swan goose
formowanie maszynowe machine moulding
używana w Wietnamie banana clip
dzięcioł sawannowy Dendropicos namaquus
stojaczek punktowany spotted headstander
czuprynek kreskowany agile tit tyrant
turniurzyk sawannowy Dryoscopus gambensis
dzierzbal kreskowany yellow-billed shrike
sroka jasnoskrzydła wandering treepie
opakowanie tekturowe cardboard package
puchacz prążkowany Bubo shelleyi
rudzielec kreskowany Thripadectes holostictus
dobrze poinformowany up-to-date
pasowanie na rycerza accolade
owiewany przez wiatr windblown
formowanie rotacyjne rotational moulding
trzmielojad brunatny Palawan honey buzzard
zachowanie poznawcze cognitive behaviour
leporinus pręgowany Leporinus novemfasciatus
koszykarz kreskowany Asthenes flammulata
czakalaka kreskowana Ortalis guttata
dodatek mieszkaniowy rent allowance
wypracowanie szkolne theme
brak zainteresowania short shrift
odpisy amortyzacyjne capital allowance
warunek wyszukiwania search condition
stukacz świerkowiec waney edge borer
pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus
dostęp autoryzowany authorized access
Kongres Deputowanych Congress of Deputies
turniurzyk sawannowy northern puffback
łódź nadmuchiwana inflatable boat
cynkowanie dyfuzyjne sherardising
drozdówka sawannowa Cercotrichas hartlaubi
być niezdecydowanym wobble
zachowanie ryzykowne risk behavior
opakowanie kartonowe cardboard package
zachowanie agresywne agonistic behaviour
puchacz prążkowany Shelley's eagle owl
język programowania programming language
poziomnik pręgowany Salmo fasciatus
skierowanie do pracy placement
powszechnie używany in common use
materac do pływania lilo
poziomnik pręgowany Leporinus novemfasciatus
koszykarz kreskowany Thripophaga flammulata
czakalaka łuskowana Ortalis guttata squamata
brak zainteresowania summary treatment
porządek sortowania sort order
ułożyć rymowan rhyme
cynkowanie dyfuzyjne sherardizing
drozdówka sawannowa brown-backed scrub-robin
być niezdecydowanym vacillate
zachowanie ryzykowne risk behaviour
zachowanie agresywne aggresive behavior
leporinus pręgowany Salmo fasciatus
wezwanie do zapłaty call
naładowany z czubem loaded to the hilt
pustkowik kreskowany striated calamanthus
materac nadmuchiwany airbed
czakalaka kreskowana speckled chachalaca
Scleropages formosus Asian arowana
porządek sortowania sort sequence
farbowany socjalista champagne socialist
przepiór łuskowany scaled quail
lokaty oprocentowane interest-bearing deposits
tylne okno ogrzewane backlight heater
człowiek afektowany la-di-da
zachowanie agresywne aggresive behaviour
leporinus pręgowany banded leporinus
prawo do głosowania suffrage
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittata
centralne ogrzewanie central heating
wieloszpon lśniący Palawan peacock pheasant
materac nadmuchiwany air mattress
sóweczka kreskowana Glaucidium brasilianum
Heteroscelus incanus wandering tattler
tylne okno ogrzewane backlight defogging system
stosowany po goleniu after-shave
list zapieczętowany sealed letter
czakalaka łuskowana scaled chachalaca
brak zainteresowania incuriosity
traszka marmurkowana marbled newt
zaangażowanie się commitedness
tlenosiarczan wanadu vanadium sulfate
ciężko zapracowany hard-earned
mocno podekscytowany wired
Pedionomus torquatus plains wanderer
brak zainteresowania disinterestedness
wystawiać na szwank jeopardize
wykastrowany królik capon
mający zastosowanie applicable
nagórnik plamkowany Miombo rock-thrush
poziomnik pręgowany banded leporinus
stopy oprocentowania interest rates
pakowany próżniowo vacuum-packed
koszykarz kreskowany many-striped canastero
zachowanie natrętne compulsive behavior
wczasy zorganizowane package holiday
pustkowik plamkowany Chthonicola sagittatus
czuprynek kreskowany Anairetes agilis
materac nadmuchiwany air-mattress
sóweczka kreskowana ferruginous pygmy owl
brodziec alaskański wandering tattler
nafaszerowany czymś strewn with something
aksamitek łuskowany Brazilian starthroat
Żyd Wieczny Tułacz Wandering Jew
okres zamieszkiwania inhabitancy
tkanina impregnowana impregnated fabric
tlenosiarczan wanadu vanadium sulphate
sortowanie malejące descending sort
Pachycephala plateni Palawan whistler
tęgoster kreskowany cross-barred woodcreeper
dzięcioł kreskowany striped woodpecker
pałeczka do spawania filler rod
miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus
przerwanie sprzętowe hardware interrupt
kowaliczek kreskowany Neositta chrysoptera striata
akcje uprzywilejowane preferred shares
sójkowiec kreskowany striated laughing thrush
zorganizowane wakacje fly-drive holiday
żelazo galwanizowane galvanized iron
zdolność pojmowania understanding
Polyplectron emphanum palawan peacock-pheasant
fagocytowanie krwinek haematophagia
zysk po opodatkowaniu profit after tax
użytkowanie ustalone established use
formowanie z plackiem moulding with cake
liposom stabilizowany stabilised liposome
dzięcioł łuskowany Celeus grammicus
liściarek łuskowany Sclerurus guatemalensis
kompletnie zwariowany stark raving mad
leśniczka łuskowana Hylophylax poecilonota
być sprzedawanym za retail
bazyliszek pręgowany Basiliscus vittatus
oprzędzik pręgowany Sitona lineatus
akumulowana dywidenda accumulated dividend
kowaliczek kreskowany striated sittella
sposób postępowania policy
sójkowiec kreskowany striated laughingthrush
wezwanie dla świadka witness summons
testowanie empiryczne empirical testing
fagocytowanie krwinek hematophagia
kabina do głosowania polling booth
poszukiwanie zdobyczy prowl
zdobywanie pieniędzy fund-raising
dzięcioł łuskowany scaly-breasted woodpecker
ślubowanie poselskie affirmation
współzamieszkiwanie cohabitation
kompletnie zwariowany stark staring mad
usługi katalogowania catalog services
leśniczka kropkowana Hylophylax punctulata
postępowanie sądowe court action
oprzędzik pręgowany pea leaf weevil
Ewangelia synoptyczna Synoptic Gospel
salangana palawańska Aerodramus palawanensis
akcje uprzywilejowane preferred stock
krogulec prążkowany Accipiter madagascariensis
przysypywanie ziemią banking with earth
akcja uprzywilejowana preference share
hałaśnik kreskowany Crinifer piscator
odraczać głosowanie defer a vote
żółtook łuskowany bare-faced ground-dove
kauczuk izomeryzowany isomerised rubber
leśniczka łuskowana scale-backed antbird
wywoływanie obrzęku edematization
strzępiel cętkowany Dicentrarchus punctatus
miodojadek łuskowany white-tufted honeyeater
oprocentowanie stałe fixed interest
piaskownik kreskowany Upucerthia serrana
krogulec prążkowany Madagascar sparrowhawk
jaskółka kreskowana Hirundo cucullata
hałaśnik kreskowany western grey plantain-eater
zostać zapudłowanym hit the bricks
finansowanie wstępne advance financing
zachowanie obraźliwe insulting behaviour
formowanie laminatów laminate molding
kukułka prążkowana barred long-tailed cuckoo
kauczuk izomeryzowany isomerized rubber
wywoływanie obrzęku oedematisation
sfałdowanie kątnicy caecoplicaton
liposom stabilizowany stabilized liposome
opakowanie eksportowe export packing
chwastówka sawannowa Cisticola brachyptera
atak z przygotowaniem deliberate attack
akcja uprzywilejowana preferred stock
piaskownik kreskowany striated earthcreeper
niespodziewanie duży bumper
sieć zcentralizowana centralised network
miodojadek kreskowany Trichodere cockerelli
jaskółka kreskowana greater striped swallow
akcje uprzywilejowane preference shares
całkiem ześwirowany plumb loco
zmieniać umeblowanie refurnish
zinstytucjonalizowany institutionalized
zostać zapuszkowanym hit the bricks
maszyna do kopiowania step-and-repeat machine
zbyt rzadko stosowany under-used
Dendrocitta vagabunda wandering treepie
zachowanie napastliwe agonistic behavior
technika zaawansowana advanced technology
żółtook łuskowany Metriopelia ceciliae
wzajemne poszanowanie mutual respect
barwienie galwaniczne galvanic coloring
być nieprzygotowanym be caught short
żelazo galwanizowane galvanised iron
strzępiel cętkowany spotted bass
zdejmowanie nadkładu baring
chwastówka sawannowa Cisticola brachypterus
kompletowanie obsady casting
sieć zcentralizowana centralized network
rejon zainteresowania area of interest
cewnikowanie tętnicy artery catheterisation
salangana palawańska Palawan swiftlet
bazyliszek pręgowany brown basilisk
kodowanie mieszające hash coding
przepracowane godziny worked hours
postępowanie sądowe legal proceedings
zachowanie napastliwe agonistic behaviour
formowanie wytłoczne extrusion molding
zachowanie konsumenta consumer behavior
Osteoglossum formosum golden arowana
żółtook łuskowany bare-eyed ground-dove
wymeldowanie z hotelu check-out
badanie randomizowane randomized research
kalafonia sulfonowana sulfonated rosin
powszechnie stosowany ubiquitous
kabina do głosowania voting booth
liściarek łuskowany scaly-throated leaftosser
fagocytowanie krwinek haematophagy
cewnikowanie wsteczne retrograde catheterisation
stawki oprocentowania money rates
księgowy dyplomowany chartered accountant
kadrowanie w aparacie in-camera cropping
zachowanie konsumenta consumer behaviour
skumulowana nadwyżka accumulated surplus
formowanie wytłoczne extrusion moulding
naładowany po brzegi plump full
łabędź południowy Chatham Island swan
badanie randomizowane randomized study
przygotowanie do zimy winterization
kalafonia sulfonowana sulphonated rosin
usługi katalogowania catalogue services
owocojad prążkowany Pipreola arcuata
Osteoglossum formosum Asian arowana
przeszukiwanie danych data search
fagocytowanie krwinek hematophagy
Święto Zwiastowania Lady-day
wysokie opodatkowanie high taxation
dyplomowany księgowy professional accountant
strona zainteresowana interested party
trębacz prążkowany Micrastur ruficollis
mówić nieprzerwanie talk the hind leg off a donkey
bazyliszek pręgowany striped basilisk
naganne postępowanie wrongdoing
okruszcowanie wtórne secondary mineralisation
gadożer prążkowany Beaudouin's snake eagle
powszechnie stosowany in common use
Anthracoceros marchei Palawan hornbill
owocojad prążkowany barred fruiteater
zdolność testowania testamentary capacity
opakowanie nietrwałe frail packing
miodojadek kreskowany Cockerell's honeyeater
przystosowywanie się adaptation
leśniczka kropkowana dot-backed antbird
na czas postępowania pending suit
trębacz prążkowany barred forest-falcon
fizjologia odczuwania aesthesiophysiology
zorganizowane wakacje fly-drive vacation
okruszcowanie wtórne secondary mineralization
gadożer prążkowany Circaetus beaudouini
rudosterka łuskowana Pyrrhura melanura
chwastówka sawannowa siffling cisticola
opakowanie niezwrotne non-returnable packing
miodojadek kreskowany Lichmera cockerelli
przekazywanie władzy devolution
polityka wyczekiwania wait and see
fletówka palawańska Palawan whistler
kraj niezaangażowany non-aligned state
ofiarowany jako wotum votive
dzięcioł kreskowany Picoides lignarius
miodojadek łuskowany Lichmera squamata
miodalek prążkowany bar-breasted honeyeater
sterowany zdarzeniami event driven
kukułka prążkowana Cercococcyx montanus
fizjologia odczuwania esthesiophysiology
badanie randomizowane randomized trial
świergotek smugowany Anthus bannermani
postępowanie sądowe court case
skierowany do środka inward
Polyplectron emphanum Palawan peacock pheasant
poszukiwanie skarbów treasure hunt
formowanie z plackiem molding with cake
miodojadek kreskowany white-streaked honeyeater
technika zaawansowana at
kartka do głosowania voting paper
piechota zmotoryzowana light infantry
trwożnica stejniegeri Taiwanese bamboo viper
fałszowana żywność adulterated food
wyborca niezdecydowany floating voter
szmaragdzik kropkowany white-bellied emerald
kupowanie kota w worku a pig in a poke
aparat do sulfonowania sulfonator
w oderwaniu od faktów irrationally
spełniać oczekiwania hit the spot
obgadywanie za plecami backbiting
Ewangelia apokryficzna Apocryphal Gospel
ścieki galwanizerskie galvanization wastewaters
łabędź czarnodzioby Tundra swan
rozumowanie wybiórcze selective ignorance
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
równość traktowania equality of treatment
usiłowanie zabójstwa attempted murder
kusodrwal prążkowany buff-necked woodpecker
aparat do sulfonowania sulphonator
żywienie zbilansowane balanced feeding
polowanie na wieloryby whaling
drzewiarz perełkowany allied woodcreeper
dzięciolik plamkowany Reichenow's woodpecker
stokówka prążkowana l, ineolated parakeet
dodatki i sprostowania addenda and corrigenda
programowanie wizualne visual programming
łabędź czarnodzioby whistling swan
głosowanie pośrednie block vote
kocioł opromieniowany radiant boiler
kusodrwal prążkowany Meiglyptes tukki
kwota wolna od podatku tax allowances
drzewiarz perełkowany allied woodhewer
uprawnienia delegowane delegated powers
ogólnego zastosowania general-purpose
niedostatek żywności want of food
legwan czerwonogardły green anole
nie usatysfakcjonowany unsatisfied
spełniać oczekiwania fill the bill
stokówka prążkowana Bolborhynchus lineola
zwłaszcza wierszowana gest
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis
tabela materializowana materialised table
zwariowany na punkcie nuts about
pójść w zapomnienie wander off into oblivion
parkowanie na drugiego double parking
niestosowanie przemocy non-violence
dzięciolik cętkowany Campethera mombassica
zachowanie aspołeczne antisocial behavior
komórka spolaryzowana polarised cell
maszyna do frankowania franking machine
kwota wolna od podatku personal allowances
umarzać postępowanie to discontinue
drzewiarz perełkowany spot-crowned woodcreeper
spełniać oczekiwania measure up
udawanie kogoś innego imposture
skrzyżowane piszczele crossbones
czuć się zdołowanym feel blue
głosowanie przymusowe compulsory voting
drzewiarz perełkowany Lepidocolaptes affinis affinis
tabela materializowana materialized table
niegrzeczne zachowanie bad form
być dobrze sytuowanym be sitting pretty
oprogramowanie darmowe freeware
dzięciolik cętkowany Mombasa woodpecker
zachowanie aspołeczne antisocial behaviour
dzięciolik kropkowany Campethera punctuligera
kwota wolna od podatku allowances against tax
sterowanie przepływem flow control
przygotowanie do siewu bedding
skrzyżowane piszczele cross-bones
obstawanie przy czymś assertion
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterisation
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulfide
bławatek prążkowany buff-throated purpletuft
zabójstwo zaplanowane intended murder
tęgoster prążkowany barred woodcreeper
dzięciolik kropkowany fine-spotted woodpecker
wykrywanie konfliktów conflict detection
zdalne administrowanie remote administration
opanowanie technologii know-how
wystrojony jak ta lala swanked-up
cewnikowanie moczowodu ureteral catheterization
szaroogonek kreskowany Xenerpestes singularis
pięciosiarczek wanadu vanadium pentasulphide
bławatek prążkowany Iodopleura pipra
tęgoster prążkowany barred woodhewer
formowanie artystyczne ornamental molding
stepówka prążkowana Pterocles lichtensteinii
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior
pędzelek do pudowania loose powder brush
dzięciolnik zebrowany Picumnus cirratus
rachunek zaksięgowany booked account
niegrzeczne zachowanie naughtiness
skomplikowana sytuacja snarl
szaroogonek kreskowany Equatorial graytail
pięciosiarczek wanadu vanadium sulfide
przeładowany ozdobami fussy
bławatek prążkowany Lesson's cotinga
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia
formowanie artystyczne ornamental moulding
formowanie uderzeniowe impact molding
stepówka prążkowana Lichtenstein's sandgrouse
trzęsiogon łuskowany Cinclodes excelsior excelsior
pożyczka amortyzowana amortised loan
dzięciolik łuskowany Campethera notata
niekontrolowany ogień wildfire
być poddawanym testom be in beta
formowanie w rdzeniach molding in cores
pięciosiarczek wanadu vanadium sulphide
formowanie narzucarką slinger molding
pustułka prążkowana banded kestrel
tęgoster prążkowany Dendrocolaptes certhia certhia
postępowanie wstępne interlocutory proceedings
trzęsiogon łuskowany stout-billed cinclodes
pożyczka amortyzowana amortized loan
podporządkowanie się submission
wzór do naśladowania role model
dzięciolik łuskowany Knysna woodpecker
kalandrowanie satynowe gloss calendering
z pocałowaniem ręki hat in hand
całkowicie dopasowany fully-fashioned
wysoce wykwalifikowany highly-qualified
algorytm etykietowania labeling algorithm
formowanie narzucarką slinger moulding
zdalne administrowanie remote management
człowiek utalentowany man of parts
pustułka prążkowana Falco zoniventris
ponowne sformułowanie reformulation
błotniak prążkowany cinereous harrier
stokówka prążkowana ineolated parakeet, l
rozmiłowany w teatrze stage-struck
Ewangelia dzieciństwa Infancy Gospel
tęgoster prążkowany southern barred woodcreeper
rozpoznawanie sprzętu hardware detection
buforowanie klawiatury keyboard buffering
legwan czerwonogardły Anolis carolinensis
dzięciolnik zebrowany white-barred piculet
błotniak prążkowany Circus cinereus
szmaragdzik kropkowany Amazilia candida
wysoko wykwalifikowany well-qualified
algorytm etykietowania labelling algorithm
legwan czerwonogardły Carolina anole
dzięcioł prążkowany bar-bellied woodpecker
oprzędzik prążkowany Sitona lineatus
polowanie na czarownice witch hunt
praca z zakwaterowaniem live-in job
odrzucić w głosowaniu vote down
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza ruficauda turdina
bar dla zmotoryzowanych drive-thru
niemrawiec prążkowany Bungarus multicinctus
skierowany do wewnątrz inward
bombardowanie taktyczne tactical bombing
wachlarzówka smugowana streaky-breasted fantail
Chloropsis palawanensis Chloropsis palawanensis
wzajemne oddziaływanie interaction
dzięciolik moręgowany Campethera nubica
przeciwciało znakowane labeled antibody
niemrawiec prążkowany Chinese banded krait
piechota zmechanizowana armoured infantry
Chloropsis palawanensis yellow-throated leafbird
klinochwostka paskowana striped cuckoo
polowanie na czarownice witch-hunt
dżungłowka kreskowana Rhinomyias addita
grzechotnik stejniegeri Taiwanese bamboo viper
dywanik przed kominkiem hearth-rug
cierniogonek kreskowany Leptasthenura striata
obóz dla internowanych internment camp
orbital zdelokalizowany delocalised orbital
trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
przeciwciało znakowane labelled antibody
obrzęk naczynioruchowy wandering oedema
spółka zarejestrowana corporation
interes uprzywilejowany overriding interest
stopniowanie trudności grading
Arctocebus calabarensis common angwantibo
piechota zmechanizowana mechanized infantry
klinochwostka paskowana Tapera naevia
spiętrzenie kierowania accumulation of management
wychwytywanie błędów error trapping
terytorium zaanektowane annexed territory
oddziaływanie wzajemne interaction
cierniogonek kreskowany streaked tit-spinetail
orbital zdelokalizowany delocalized orbital
wachlarzówka smugowana Rhipidura dedemi
rozstęp studentyzowany studentised range
wiązanie spolaryzowane polarised bond
cewnikowanie jajowodów tubal catheterisation
oprzędzik prążkowany pea leaf weevil
Aerodramus palawanensis Aerodramus palawanensis
Dowodzenia i Kierowania NC3B
dojrzewanie posprzętne after-ripening
ogrzewanie okna tylnego heated rear window
holowanie za samochodem autotowing
styl pływania pieskiem dog paddle
rozstęp studentyzowany studentized range
zachowanie automatyczne automatic behavior
mrówkodrozd łuskowany Schwartz's antthrush
formowanie w skrzynkach flask moulding
zachowanie agonistyczne agonistic behavior
postępowanie nieważne mistrial
pirackie oprogramowanie warez
cewnikowanie jajowodów tubal catheterization
formowanie w skrzynkach flask molding
afrotrogon prążkowany Apaloderma vittatum
pacjent hemodializowany hemodialyzed patient
Aerodramus palawanensis Palawan swiftlet
dzięciolnik cętkowany Campethera abingoni mombassica
światło spolaryzowane polarised light
styl pływania pieskiem doggy paddle
zachowanie automatyczne automatic behaviour
możliwy do tolerowania tolerable
posuwanie się naprzód advancement
rachunek nieuregulowany outstanding account
obrzęk naczynioruchowy wandering edema
list z podziękowaniami bread-and-butter letter
formowanie z obracaniem turn-over molding
odrzucać w głosowaniu to vote down
projektowanie dokumentu drafting
niemrawiec prążkowany many-banded krait
maszyna do księgowania accounting machine
pacjent hemodializowany haemodialysed patient
Chinemys kwangtungensis Chinemys kwangtungensis
wygrać niespodziewanie win by a fluke
macierz zmineralizowana mineralised matrix
wartość zadeklarowana declared value
powszechnie akceptowany wingspread
formowanie z obracaniem turn-over moulding
afrotrogon prążkowany bar-tailed trogon
odszkodowanie za straty compensation for damage
ograniczone głosowanie limited voting
postępowanie adopcyjne adoption proceedings
Chinemys kwangtungensis Chinese red-necked pond turtle
macierz zmineralizowana mineralized matrix
kolcosternik kreskowany Cassin's spinetail
pirackie oprogramowanie bootleg software
dość wylegiwania się up with you
cewnikowanie selektywne selective catheterisation
kwestie uprzywilejowane privileged questions
muchotyranik cętkowany Mionectes striaticollis
procedura postępowania code of practice
zachowanie agonistyczne agonistic behaviour
ogrzewanie okna tylnego backlight heater system
kolcosternik kreskowany Neafrapus cassini
hartowanie płomieniowe flame hardening
wyszukiwanie dwudzielne dichotomising search
stopień skomplikowania complexity
akcentowana miara taktu downbeat
okazywać niezdycowanie shilly-shally
cewnikowanie selektywne selective catheterization
zainteresowany karierą career-minded
turystyka kwalifikowana qualified tourism
centrum kierowania NATO Allied control center
muchotyranik cętkowany streak-necked flycatcher
Elaphe taeniura freesei Taiwan beauty snake
bar dla zmotoryzowanych drive-in
udział w odszkodowaniu contribution
wzajemne oddziaływanie interplay
adresowanie symboliczne symbolic addressing
wybierać w głosowaniu elect
ryzykowne postępowanie a leap in the dark
odszkodowanie wypadkowe indemnity accident
wyszukiwanie dwudzielne dichotomizing search
dyszeć żądzą zemsty want a piece of someone
sortowanie alfabetyczne alphabetizing
centrum kierowania NATO Allied control centre
dzięcioł prążkowany Veniliornis nigriceps
przyjąć w głosowaniu vote through
odszkodowanie nominalne nominal damages
pismo z podziękowaniem address of thanks
bar dla zmotoryzowanych drive-through
ogrzewanie okna tylnego backlight heater
włamanie kwalifikowane aggravated burglary
Trimeresurus stejnegeri Taiwanese bamboo viper
ogrzewanie okna tylnego backlight defogging system
mrówkodrozd łuskowany Chamaeza turdina
wyszukiwanie informacji information retrieval
dzięciolik moręgowany Nubian woodpecker
opodatkowany u źródła taxed at source
trzmielojad prążkowany barred honey buzzard
kino dla zmotoryzowanych drive-in movie
szacowany czas przybycia estimated time arrival
zwykle wykwalifikowanych flesh-peddler
sfabrykowane oskarżenie frame-up
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhea
stawiać przed wyzwaniem put to the test
odszkodowanie tymczasowe provisional damages
przeładowanie funkcjami creeping featurism
udziały uprzywilejowane preferred shares
nieuczciwe postępowanie foul-play
być czymś udekorowanym sport
Osteoglossum bicirrhosum arowana
trzmielojad prążkowany Pernis celebensis
cierniogonek smużkowany streak-crowned tit-spinetail
terapia spersonalizowana personalised therapy
zostać zakwalifikowanym be shortlisted
niedopompowane ogumienie underinflated tire
zwykle wykwalifikowanych head-hunter
zaimprowizowana mównica soapbox
bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea
zapytanie w wyszukiwaniu search inquiry
robotnik wykwalifikowany workman
tęsknota za wędrówką wanderlust
przemalowywanie historii airbrushing history
terapia spersonalizowana personalized therapy
przypisywanie złej woli imputation of malice
laminowane okno przednie laminated windscreen
dwanaście i pół centa bits
nadużywanie narkotyków drug abuse
kostkowanie naprzemienne alternative strokes
zaplanowany na początku original
odszkodowanie określone special damages
udziały uprzywilejowane preferred stock
Osteoglossum bicirrhosum silver arawana
w rozpatrywaniu sądowym sub judice
promieniowanie kosmiczne cosmic rays, cosmic radiation
wziernikowanie przełyku esophagoscopy
zgrupowanie kilku domów hamlet
miesiączkowanie utajone cryptomenorrhea
pielęgniarz dyplomowany state enrolled nurse
nakłady skapitalizowane capitalized efforts
wyrażać podziękowania acknowledge
niegodziwe postępowanie iniquity
laminowane okno przednie laminated windshield
muchołówka palawańska Palawan flycatcher
opryskiwanie z powietrza aerial spraying
wezwanie trzeciej strony third party notice
wziernikowanie przełyku oesophagoscopy
elektorat niezdecydowany floating vote
użytkownik autoryzowany authorised user
formowanie bezskrzynkowe flaskless molding
przeskakiwanie kanałów channel hopping
mechanizm funkcjonowania machinery
bezsensowne poszukiwania wild-goose chase
formowanie z odbieraniem molding requiring parting-down
niewłaściwe zachowanie bad form
być ostro skrytykowanym be pilloried
oprogramowanie klienckie client software
nocowanie w schroniskach hostelling
Osteoglossum bicirrhosum arrowana
formowanie bezskrzynkowe flaskless moulding
przyjść niespodziwanie come like a thief in the night
najbardziej zaawansowany cutting-edge
oprogramowanie serwisowe underware
czarodziejska różdżka magic wand
Osteoglossum bicirrhosum silver arowana
głosowanie alternatywne alternative vote
produkcja znormalizowana standardized production
produkcja znormalizowana standardised production
nie chcę w to wchodzić don't want to go there
pielęgniczka kratkowana chessboard cichlid
wachlarzówka łuskowana Pohnpei fantail
wachlarzówka kreskowana streaked fantail
przewidywany czas wylotu estimated time of departure
dzioborożec palawański Palawan hornbill
przekazywanie sygnałów cell signaling
Osteoglossum bicirrhosum silver arrowana
głosowanie alternatywne AV
podziękowania autorskie acknowledgements
zdolny do przystosowania adaptable
pielęgniczka kratkowana Dicrossus filamentosus
rozpiętość kierowania span of control
sfalcowany w harmonijkę accordion-folded
wachlarzówka łuskowana Rhipidura kubaryi
doktryna powstrzymywania containment
możliwy do zastosowania usable
karta z podziękowaniami thank-you note
użytkowanie beneficyjne beneficial use
przekazywanie sygnałów cell signalling
niewłaściwe zachowanie misbehaviour
formowanie dwuskrzynkowe two-box molding
pielęgniczka kratkowana Crenicara filamentosa
zaniechać postępowania abandon an action
wachlarzówka łuskowana Rhipidura rufifrons kubaryi
nienotowany na giełdzie unlisted
zamieść coś pod dywan sweep something under the rug
oficjalne podziękowanie voice of thanks
użytkowanie dożywotnie life interest
akcje nieuprzywilejowane equities
niewłaściwe zachowanie unreasonable conduct
pielęgniczka kratkowana checkerboard cichlid
bolesne miesiączkowanie algomenorrhea
formowanie dwuskrzynkowe two-box moulding
pielęgniarz dyplomowany SEN
przechowywanie w piwnicy cellerage
obejmowanie w posiadanie occupation
postępowanie eksmisyjne ejectment
najbardziej utalentowana alpha geek
Osteoglossum bicirrhosum arawana
niedopompowane ogumienie underinflated tyre
oficjalne podziękowanie vote of thanks
posuwanie się na przód progress
powszechne występowanie prevalence
głosowanie alternatywne preferential vote
odszkodowanie retorsyjne punitive damages
użytkownik autoryzowany authorized user
poprawić swe zachowanie mend one's ways
bolesne miesiączkowanie algomenorrhoea
zysk przed opodatkowaniem profit before tax
miarkowanie odszkodowania measure of damages
wzywać kogoś na dywanik call on to the carpet
przygotowane do odpalenia in the pipe five by five
nie zostać zrealizowanym to bounce
podróżowanie autostopem hitch-hiking
mrówkodrozd prążkowany barred antthrush
frakcja mitoz znakowanych fraction of labeled mitoses
postawić pod głosowanie put the question
procent mitoz znakowanych percent labelled mitosis
podróżowanie autostopem hitchhiking
uprawniony do głosowania entitled to vote
pilot zdalnego sterowania remote controller
przekazywanie argumentów argument passing
kasztanówka prążkowana Macropygia unchall
teren nie zagospodarowany wasteland
sterowany za pomocą menu menu-driven
zarzut wysuwany w obronie plea
sieć Petriego kolorowana coloured Petri net
chcieć umrzeć ze wstydu want to curl up and die
czuć się podenerwowanym have butterflies
ogłosić zainteresowanie to declare an interest
z żalem i rozczarowaniem in dismay
zaangażowany politycznie engage
zmodyfikowany genetycznie genetically-engineered
pielęgniarka dyplomowana state enrolled nurse
odchylenie standaryzowane standardised deviation
niewłaściwe dopasowanie misfit
żółw malowany zachodni western painted turtle
zdecydowany konserwatysta true-blue Tory
ogłosić zainteresowanie declare an interest
widłogończyk łuskowany fork-tailed palm swift
głosowanie preferencyjne alternative vote
licencjonowany archiwista accredited record technician
licencjonowany archiwista ART.
butylowany hydroksytoluen butylated hydroxytoluene
kasztanówka prążkowana bar-tailed cuckoo-dove
z żalem i rozczarowaniem with dismay
zaangażowany politycznie engag
szkoda spowodowana burzą storm damage
odchylenie standaryzowane standardized deviation
możliwość dysponowania disposability
dzięciolnik prążkowany golden-spangled piculet
niemożliwy do opanowania ungovernable
ofiarowanie chleba i wina oblation
preferencyjne traktowanie preferential treatment
pozyskiwanie zwolenników canvassing
widłogończyk łuskowany Tachornis squamata
wzbudzać zainteresowanie generate interest
oprogramowanie techniczne underware
naładowany po sam czubek loaded to the hilt
możliwy do naśladowania imitable
adresowanie hierarchiczne hierarchical addressing
przeciwny do oczekiwanego counterintuitive
oprogramowanie zespołowe groupware
zawieszenie postępowania stay of proceedings
dzięciolnik prążkowany Picumnus exilis
formowanie przez maczanie dip molding
zamiłowanie do książek bookishness
wyselekcjonowana część pick
głosowanie preferencyjne AV
spisywać dyktowany tekst take dictation
pielęgniarka dyplomowana SEN
osoba poddawana ewakuacji evacuee
kasztanówka prążkowana barred cuckoo-dove
cena regulowana urzędowo government-regulated price
formowanie przez maczanie dip moulding
być naszpikowanym lekami be drugged up
głosowanie preferencyjne preferential vote
wbudowana lampa błyskowa built-in flash
być naszpikowanym lekami be drugged up to the eyeballs
nie odrazu Rzym zbudowano Rome wasn't built in a day
mrówkodrozd prążkowany Chamaeza mollissima
żółw malowany zachodni Chrysemys picta bellii
wezwać kogoś na dywanik call on to the carpet
przepracowany po niedzieli Mondayish
legwan czerwonogardzielowy Anolis carolinensis
większość kwalifikowana qualified majority
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulphonation
Cygnus columbianus bewicki Bewick's swan
modelowanie trójwymiarowe 3D modelling
legwan czerwonogardzielowy Carolina anole
wybór trybu postępowania election
użytkownik zarejestrowany registered user
formowane włókno szklane moulded fibre glass
dodatkowa tura głosowania additional ballot
promieniowanie podczerwone infrared radiation
złośliwe prześladowanie malicious prosecution
los jest przypieczętowany fate is sealed
legwan czerwonogardzielowy green anole
rozpoczęcie postępowania commencement of proceedings
pionowy start i lądowanie vertical take-off and landing
koń z kurtyzowanym ogonem cocktail
zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering oedema
nadawanie prawa wyborczego enfranchisement
spowodowanym wypiciem piwa beery
niezidentyfikowana kobieta Jane Doe
przeprowadzać głosowanie take a vote
starannie wyselekcjonowany hand-picked
być zaangażowanym w coś be bound up in something
przechowywanie w magazynie warehousing
ciągłość postępowania continuity of proceedings
zaopatrywanie w żywność catering
obrzęk naczyniowo-nerwowy wandering edema
sulfonowanie bezpośrednie direct sulfonation
równoczesne występowanie co-existing
pożyczka nieoprocentowana interest-free credit
przygotowany do wysadzenia prepared for demolition
oprogramowanie lub sprzęt vaporware
zostać źle potraktowanym get a raw deal
dotychczas nie publikowany NYP
nie spełniający wymogów wanting
przekazywanie poczty dalej mail forwarding
zameldowanie się w hotelu check-in
maksymalnie podekscytowany thrilled skinny
system sprawowania władzy government
cienki papier do pakowania tissue
sulfonowanie bezpośrednie direct sulphonation
zbyt rzadko wykorzystywany under-used
dzielność promieniowania luminosity
określenie oprogramowania bad
zachowanie przystosowawcze adaptation behavior
hala przygotowania wlewnic mold preparation yard
fałszowanie księgowości to false accounting
możliwość opatentowania patentability
deska mocowana z boku wozu sideboard
określenie oprogramowania Broken As Designed
fizyka fazy skondensowanej condensed-matter physics
zachowanie przystosowawcze adaptation behaviour
dotychczas nie publikowany not yet published
klauzula o niestrajkowaniu no-strike clause
podlegający opodatkowaniu taxable
odszkodowanie nieoznaczone unliquidated damages
pożyczka nieoprocentowana free credit
zrywanie majowych kwiatów Maying
krótki start i lądowanie short take-off and landing
azotowanie elektrolityczne ion nitriding
hala przygotowania wlewnic mould preparation yard
modelowanie trójwymiarowe 3D modeling
formowane włókno szklane molded fiber glass
odszkodowanie przykładowe exemplary damages
zawór sterowany silnikiem motorised valve
rozrysowanie kadrów filmu storyboard
chorobliwe zainteresowania proclivity
zapanować nad zachowaniem keep somebody down
nieakcentowana miara taktu upbeat
trenowanie konia na lonży gaiting
chomik chiński pręgowany Chinese hamster
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
formowanie na wosk tracony investment molding
mieć podobne zapatrywania be like-minded
sera i marynowanych warzyw ploughman's lunch
niespodziewane zwycięstwo upset
równoczesne występowanie coexisting
postępowanie rozpoznawcze committal proceedings
zawór sterowany silnikiem motorized valve
pracownicy wykwalifikowani skilled labour
sulfonowanie długotrwałe prolonged sulfonation
chomik chiński pręgowany Cricetulus griseus
chemicznie wysterylizowany chemosterilized
formowanie na wosk tracony investment moulding
dedykowana lampa błyskowa dedicated flash
obgadywanie za jego plecami back biting
zniesienie odczuwania smaku gustatory anesthesia
publiczne okazywanie uczuć public affection
znakowany kompleks albuminy labelled albumin complex
nieprofesjonalne zachowanie professional misconduct
uprzywilejowanie nieuczciwe fraudulent preference
formowanie przez zanurzenie solvent molding
skonsumowanie małżeństwa consummation
czas użytkowania komputera computer time
oderwany od rzeczywistości airy-fairy
tracić panowanie nad sobą blow one's cool
ofrankowana koperta zwrotna stamped addressed envelope
formowanie przez zanurzenie solvent moulding
stopniowanie przymiotników comparison of adjectives
niczym nie usprawiedliwiony wanton
jajka gotowane bez skorupek poached eggs
kura hodowana na wolności free-range chicken
cudzoziemiec naturalizowany naturalized alien
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
naturalizowany cudzoziemiec naturalised alien
żółwik malowany zachodni western painted turtle
głosowanie przez powstanie division vote
tracić panowanie nad sobą see red
zgłoszony do opatentowania patent pending
oderwany od rzeczywistości unreasonable
pisać drukowanymi literami type
Pseudocopaeodes eunus eunus wandering skipper
głosowanie przez powstanie standing vote
nazywany na wiele sposobów polyonymous
odmówić honorowania czeku dishonor a cheque
podsumowanie wyników pracy performance review
oblewanie nowego mieszkania house-warming party
być bardzo zainteresowanym be big on something
zapasowe centrum kierowania alternate control center
poderwanie przedniego koła wheelie
odszkodowanie kompensacyjne compensatory damages
własnoręcznie udekorowany self-styled
sklep z używaną odzieżą hand-me-down shop
zachowanie nieprofesjonalne unprofessional conduct
odmówić honorowania czeku dishonour a check
szkoda spowodowana pożarem fire damage
oderwany od rzeczywistości unreal
zapasowe centrum kierowania alternate control centre
odszkodowanie kwalifikowane aggravated damages
kontrolowany przez państwo government-controlled
powstawanie elementów krwi haematogenesis
obrazowanie scyntygraficzne scintigraphic visualization
znakowany kompleks albuminy labeled albumin complex
oblewanie nowego mieszkania housewarming party
powstawanie elementów krwi hematogenesis
postępowanie dyscyplinarne disciplinary procedure
żółwik malowany zachodni Chrysemys picta bellii
tracić panowanie nad sobą lose one's cool
zniesienie odczuwania smaku gustatory anaesthesia
tracić panowanie nad sobą snap
nieprofesjonalne zachowanie malpractice
oderwany od życia realnego long-haired
drukarka współużytkowana shared printer
mieć odmienne zapatrywania dissent
swobodne traktowanie rozmowy persiflage
niemożliwy do zdefiniowania indefinable
żółw malowany południowy Chrysemys picta dorsalis
oczekiwana długość życia life expectancy
programowanie komputera IPSC cubing
stracić panowanie nad sobą blow one's cool
wykonywany pod gołym niebem outdoorsy
unikać podejmowania decyzji hedge one's bets
promieniowanie rentgenowskie X-rays
kodowanie kluczem publicznym public key cryptography
wyprzedaż rzeczy używanych rummage sale
profilowana listwa ściekowa drip rail
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
chlorosulfonowany polietylen sulphochlorinated polyethylene
stracić panowanie nad sobą lose it
przerywana praca wycieraczek intermittent wiper control
wykonywanie planu zapasowego contingency planning
procedura współdecydowania co-operation procedure
procedura współdecydowania co-decision procedure
zaadresowana koperta zwrotna self-addressed envelope
tryb postępowania sądowego track
wezwanie sądowe do zapłaty judgment summons
udawać brak zainteresowania play hard to get
cudzoziemiec uprzywilejowany privileged alien
chlorosulfonowany polietylen sulfochlorinated polyethylene
należność uprzywilejowana prior charge
gniazdo mocowania narożnika fender landing section
żółw malowany południowy southern painted rurtle
gniazdo mocowania narożnika wing landing section
oprogramowanie konferencyjne conference software
rozpływać się w powietrzu wane
postępowanie upadłościowe bankruptcy proceedings
stracić panowanie nad sobą blow up
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead or alive
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterisation
syndrom zainfekowanego dysku A Infected Disk Syndrome
Skonfederowane Stany Ameryki Confederacy
możliwy do zakwestionowania questionable
poszukiwany żywy lub martwy wanted dead-or-alive
Pachycephala grisola plateni Palawan whistler
odszkodowanie dla pracownika workmen's compensation
cewnikowanie dróg moczowych urinary catheterization
syndrom zainfekowanego dysku AIDS
stracić panowanie nad sobą hit the ceiling
pozbawiać prawa głosowania disfranchise
Skonfederowane Stany Ameryki Confederate Nations
należność uprzywilejowana preferential debt
powszechnie stosowany język lingua franca
wybrać w tajnym głosowaniu select by ballot
stracić panowanie nad sobą fly off the handle
pasta do smarowania pieczywa marmite
przerywana praca wycieraczek mist action
nieruchomość zarejestrowana registered land
głosowanie na listy partyjne party-list vote
wniosek o ponowne głosowanie motion to reconsider a vote
poza najśmielsze oczekiwania beyond wildest dreams
głosowanie na listy partyjne party-list voting
zróżnicowany kolorystycznie pied
dialekt używany w Liverpoolu Scouse
akcjonariusze uprzywilejowani preference shareholders
kurator oświaty i wychowania education welfare officer
odpukać w niemalowane drewno touch wood
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerisation
niesprawiedliwie potraktowany wronged
wyrób ogniotrwały formowany moldable refractory
postępowanie administracyjne administrative proceeding
być przygotowanym do czegoś be primed to do something
polimeryzacja niekatalizowana spontaneous polymerization
wyrób ogniotrwały formowany mouldable refractory
melodia wygrywana przez zegar bong
leczenie przez podawanie krwi haematotherapy
zagospodarowanie przestrzenne spatial development
ofiarowanie się do nierządu to soliciting
niespodziewanie się pojawić happen along
leczenie przez podawanie krwi hematotherapy
tapicerowany fotel z uszakami wing chair
postępowanie administracyjne administrative procedure
mieć zamiłowanie do czegoś have a passion for something
przeszukiwanie całego tekstu full text search
niemożliwy do zaakceptowania intolerable
być trudnym do naśladowania be a hard act to follow
szybki do przygotowania obiad TV dinner
przestępstwa zapoczątkowane inchoate offences
niepodlegający opodatkowaniu non-taxable
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviour
brązowogłówka prążkowana Brehm's parrot
przekazywanie do rozpatrzenia referral
czuć się źle potraktowanym feel hard done-by
głosowanie na listy partyjne party list vote
okazywać niepohamowany gniew rage
zachowanie nonkonformistyczne non-conforming behaviur
brązowogłówka prążkowana Psittacella brehmii
czuć się źle potraktowanym feel hard done-to
głosowanie na listy partyjne party list voting
odszkodowanie zabezpieczające provisional damages
akademia wychowania fizycznego academy of physical education
decyzja o trybie postępowania allocation
częstotliwość występowania frequency of occurence
nieskonsumowanie małżeństwa non-consummation of marriage
świadectwo wykonywania zawodu practising certificate
odległość pokonywana pieszo walk
powitanie na czerwonym dywanie red-carpet welcome
usytuowany najbardziej z tyłu backmost
osoba wynajmowana do zabijania gunslinger
wstrzymać się od głosowania abstain
usytuowany najbardziej z tyłu hindermost
chcieć w czymś uczestniczyć want in
zdecydowana wymiana poglądów argufy
stan wielkiego podekscytowania fever pitch
wstrzymać się od głosowania abstain from voting
usytuowany najbardziej z tyłu hindmost
wniosek został przegłosowany the Ayes have it
zazwyczaj serwowana z napojami canape
być całkowicie przygotowanym be up and running
zorganizowana klasa robotnicza organized labour
bez zadawania zbędnych pytań no-questions-asked
do wszystkich zainteresowanych to whom it may concern
zazwyczaj serwowana z napojami canap
pokrywanie czernią platynową platinisation
kodeks postępowania cywilnego Civil Procedure Rules
przyrząd do odsuwania skórek cuticle pusher
ugrupowanie wyższego szczebla higher formation
umeblowany lokal do wynajęcia furnished letting
być w centrum zainteresowania be in the limelight
być skoncentrowanym na czymś be keyed up for something
społeczne przystosowanie się social adaptation
przestępczość zorganizowana organized crime
oszacowana wartość hodowlana estimated breeding value
pokrywanie czernią platynową platinization
dmuchane rękawki do pływania water wings
Więcej wyników dla "wan"